Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Pályázati felhívás a minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok Emtv. szerinti, 2016. évi működésének támogatására
Kiíró:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Határidő:
03/16/2016
Érvényes:
03/16/2016
Tárgymutató:
zenekarok és énekkarok Emtv. szerinti, 2016. évi működésének támogatása
Pályázhat:
az a zenekar vagy énekkar, amely
- nem állami fenntartású vagy tulajdonú; továbbá
- a Nemzeti Kulturális Alap Előadó-művészeti Iroda által vezetett hatósági nyilvántartásban a pályázat benyújtása napján szerepel, továbbá
- nem szerepel a minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról szóló 5/2012. (VI. 15.) EMMI rendeletben felsorolt szervezetek között
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázatfigyelő értesítő - Új termékünk
Az előző nap tudomásunkra jutott kiírások kivonatait tartalmazza, igy Ön gyorsan el tudja dönteni egy-egy kiírásról, hogy az Ön vagy munkahelye vagy az Önök civil szervezete számára érdekes-e.
A Pályázatfigyelő Napi Értesítőt e-mailben kapja az előző napon tudomásunkra jutott pályázatok kivonatával.
Bővebben >>>

Pályázati felhívás
a minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok
Emtv. szerinti, 2016. évi működésének támogatására

A pályázat kiírója (támogató): Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI)
A pályázat kezelője: Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága (a továbbiakban: NKAI)
A pályázat célja
Az EMMI nyílt pályázatot hirdet az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Emtv.) 20. § (3) pontja alapján a Nemzeti Kulturális Alap Előadó-művészeti Iroda által vezetett hatósági nyilvántartásban szereplő, minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok 2016. évi szakmai program-megvalósításának és működésének támogatására.

A pályázat keretösszege, pénzügyi forrása
A pályázati keretösszeg a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény alapján 145 millió Ft. A pályázat keretösszege az EMMI 2016. évi költségvetésében a 20/13/5 "Az előadó-művészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok (működési és művészeti pályázatok)" elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzaton rendelkezésre áll.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
A pályázaton elnyerhető támogatási összegek
A megítélt támogatás intenzitása legfeljebb 100% lehet.

A pályázók köre
Pályázatot nyújthat be az a zenekar vagy énekkar, amely
- nem állami fenntartású vagy tulajdonú; továbbá
- a Nemzeti Kulturális Alap Előadó-művészeti Iroda által vezetett hatósági nyilvántartásban a pályázat benyújtása napján szerepel, továbbá
- nem szerepel a minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról szóló 5/2012. (VI. 15.) EMMI rendeletben felsorolt szervezetek között.
A nyilvántartásba vételre vonatkozó információkat az NKA Előadó-művészeti Iroda által kezelt adatok szolgáltatják az EMMI és NKA FEPO részére.

Nem nyújthat be pályázatot
- természetes személy;
- a minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról szóló 5/2012. (VI. 15.) EMMI rendeletben szereplő előadó-művészeti szervezet;
- állami fenntartású vagy tulajdonú előadó-művészeti szervezet.

Nem folyósítható támogatás
- annak a kedvezményezettnek, amely a Nemzeti Együttműködési Alap (a továbbiakban: NEA) 2016. évre szóló működési pályázatán támogatást nyert;
- az előadó-művészeti szervezeteknek nyújtott támogatások pénzügyi és beszámolási szabályairól szóló 34/2013. (V. 14.) EMMI rendelet szerint az Előadó-művészeti Iroda számára a 2014. évről szóló beszámolóját nem nyújtotta be;
- a korábban az NKAI által kezelt, bonyolított EMMI illetve jogelődjei vagy az NKA által nyújtott, lejárt határidejű támogatásra vonatkozó támogatási szerződéséről nem rendelkezik az pályázat lezárásáról szóló értesítőlevéllel, vagy esetleges visszafizetési kötelezettségét nem teljesítette, vagy a támogató az elszámolást nem fogadta el;
- nem rendelkezik a közhasznúsági nyilvántartásba vételről szóló bírósági végzéssel.

A megvalósítás időszaka: 2016. április 1.-2017. március 31.
A felhasználás (a megvalósult tevékenységéhez kapcsolódó, a támogatás terhére elszámolható költségek teljesítésének) időszaka: 2016. április 1.-2017. április 15.

A pályázat benyújtásának határideje
A pályázatok postára adásának határideje: a pályázati kiírásnak az NKA portálján történő megjelenésétől számított 30. naptári nap, a jelen pályázati felhívás esetében 2016. március 16.

Nevezési díj, saját forrás
A pályázat benyújtásához nevezési díjat nem kell fizetni.
A támogatás igényléséhez saját forrás igazolása nem szükséges.

Igényelhető jogcímek
A kiválasztott jogcímeket a költségkalkulációkban tételesen kell felsorolni!
- alkotók, közreműködök, előadók tiszteletdíja (járulékokkal együtt),
- alkotók, közreműködök, előadók megbízási díjainak számlás kifizetése (dologi költség),
- rendszeresen foglalkoztatott munkatársak munkabére és azok közterhei,
- szakmai anyagok költségei, (pld: kotta vásárlás)
- jogdíj,
- szállásköltség (IFA nem),
- utazási költség,
- szállítási költség,
- adminisztrációs költség, (pld: irodaszer, fénymásolás, postaköltség)
- biztosítási költség,
- közüzemi díj,
- bérleti díj,
- reklám- és PR-költség,
- kommunikációs költség, maximum az igényelt illetve elnyert támogatás 5 (öt) %-a (pld: telefon-, internet előfizetés. Telefonelőfizetés esetén kizárólag a hivatalos telefontársasággal kötött szerződés fogadható el.)
- a bemutatáshoz szükséges technikai eszközök (hang-és fénytechnika, színpadi berendezések) bérleti díja a támogatás maximum 10%-áig,
- tevékenységhez kapcsolódó kisértékű (100 000 Ft-ig) eszközök beszerzésére,
- szolgáltatás vásárlása (pl: könyvelés költsége).

Nem igényelhető támogatás felújításra, nagy értékű eszközbeszerzésre, béren kívüli juttatásokra, érdek-képviseleti vagy szakmai szervezeti tagdíjra és pályázati nevezési díjra.
További feltételeket lásd még "A támogatás elszámolása és ellenőrzése" és a "Nem igényelhető és nem elszámolható költségek" bekezdésekben felsoroltaknál!

A pályázat tartalmi elemei
1. Pályázati adatlap (kötelezően benyújtandó dokumentum)
Az adatlap letölthető az NKA portáljának nyitó oldalán (http://www.nka.hu), a főmenü sorban elhelyezett "EMMI" menüpontra kattintva, az aktuális pályázati felhívások almenüpontból.
2. A pályázati adatlaphoz kötelezően csatolandó dokumentumok és fontosabb tudnivalók:
1. költségkalkuláció (a Pályázati adatlap 1. számú melléklete)
2. jogi dokumentáció vagy NYILATKOZAT (a Pályázati adatlap Kitöltési útmutatója szerint);
A jogi dokumentáció (vagy a Nyilatkozat) hiánypótlása nem lehetséges!
FIGYELEM! A JOGI DOKUMENTÁCIÓK BEADÁSÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLY MEGVÁLTOZOTT! A Kitöltési útmutatóban már a hatályos jogszabály szerinti kötelezettség, illetve nyilatkozat tétel szerepel!
3. a 2016. évre szóló szakmai és működési terv (részletezve a hangversenyprogramok, bel- és külföldi vendégszereplések, ifjúsági koncertek, a hangfelvételek programja)
4. szakmai beszámoló a 2015. évi tevékenységről
5. önkormányzati fenntartású szervezet esetén az Emtv. szerint megkötött fenntartói megállapodás vagy közszolgáltatási szerződés egyszerű másolata
6. A közhasznúsági nyilvántartásba vételt igazoló végzés hiányában igazoló dokumentáció arról, hogy a közhasznúsági nyilvántartásba vétel iránti kérelmet a pályázó benyújtotta, és amelynek elbírálása jelen pályázat benyújtásakor folyamatban van. (Benyújtandó az illetékes bírósághoz érkezett, a közhasznúsági nyilvántartásba vételt kezdeményező változásbejegyzési kérelem másolati példánya, továbbá a benyújtást követően az eljárásban keletkezett további okiratok, pl. a bíróság által kiadott esetleges hiánypótlási felhívás, a hiánypótlási felhívásra benyújtott okiratok stb.).

A pályázat benyújtásának módja
A teljes pályázati anyagot (azaz: pályázati adatlap és a fent felsorolt mellékletek) az alábbiak szerint kérjük feladni:
- KÉT nyomtatott (egy eredeti és egy másolati) példányban, kizárólag postai úton, egyetlen küldeményben, az eredeti példányt megkülönböztetett jelzéssel ellátva,

TOVÁBBÁ a fenti küldeménynek tartalmaznia kell
CD-re vagy DVD-re is kiírva 4 db példányban a teljes pályázati anyagot mellékletekkel együtt. A CD/DVD-re rá kell írni a pályázó nevét, továbbá csak olyan CD/DVD-k adhatók be, amit Windows rendszerű gépeken futtatni lehet."
Nyomatékosan felhívjuk a figyelmet, hogy a jogi dokumentációt (vagy a Nyilatkozatot) hiánypótolni nem lehet!
Az NKA internetes regisztrációja során korábban benyújtott jogi dokumentációt az NKAI-nak jelen EMMI pályázatok esetében nem áll módjában elfogadni.

A pályázat benyújtásának helye
Postacím: NKA Igazgatósága - FEPO
H - 1388 Budapest, Pf. 82.
vagy nagyobb csomag esetén a postai cím: 1085 Budapest, Gyulai Pál u. 13.
A borítékra rá kell írni a pályázat rövid címét az alábbiak szerint: "Nem minősített zenekar, énekkar 2016. évi működési pályázata"

A pályázat elbírálásának határideje
A rendelkezésre álló keretösszeg támogatott pályázatonkénti elosztásáról a döntést a támogató 2016. április 30-ig nyilvánosságra hozza.

A pályázat formai és tartalmi elbírálásának módja
A) A pályázat befogadása
A pályázat befogadásáról az NKAI, legfeljebb a pályázat benyújtását követő hetedik napig, befogadó nyilatkozatot bocsát a pályázó rendelkezésére vagy érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a pályázatot. A pályázat befogadása során az NKAI vizsgálja, hogy
- a pályázatot a benyújtásra meghatározott határidőn belül nyújtotta-e be a pályázó,
- a támogatási arány meghaladja-e a pályázati kiírásban meghatározott maximális támogatási intenzitást,
- a pályázó a pályázói körbe tartozik-e.
B) A hiánypótlás
Ha a befogadott pályázatot a pályázó hibásan, hiányosan nyújtotta be, az NKAI - a hibák, hiányosságok megjelölése mellett - e-mailen, egyetlen alkalommal felszólítja a pályázót a pályázat kijavítására. A pályázat kijavítására egyetlen alkalommal van lehetőség.
A hiánypótlás benyújtására a felszólítás megküldését követő 3 munkanapon belül van lehetőség. A határidő lejártával nincs mód a hiánypótlás teljesítésére.
(A pályázónak olyan értesítési e-mail címet kell megadnia, amelyet naponta ellenőriz.)
A benyújtott pályázat / hiánypótlás hiányos vagy hibás, ha
- bármely kötelezően benyújtandó dokumentum vagy annak egy része hiányzik a benyújtott pályázatból / hiánypótlásból (kivéve a jogi dokumentációt, amelyet hiánypótolni nem lehet);
- hiányzik vagy nem teljes vagy nem megfelelő a cégszerű aláírás a kötelezően benyújtandó dokumentumokon (nem kell cégszerűen aláírni a jogi dokumentációt és az igazoló dokumentációt);
- hibásan vagy nem megfelelően van kitöltve a költségkalkuláció vagy a pályázati adatlap.
Az NKAI az általa elutasított (be nem fogadott) pályázatokat, illetve a hiányosan vagy hibásan benyújtott hiánypótlást tartalmazó pályázatokat tájékoztatással küldi meg a szakértői testületnek.
A beérkezett pályázatokról szóló döntés megalapozásához a döntéshozó a döntési javaslatot megfogalmazó Zeneművészeti Bizottság - az érintett előadó-művészeti szervezetek szakmai érdekképviseleti szervezetei által véleményezett - javaslata figyelembevételével szakértői testületet kér fel (a szakértői testület tagjai, jelen pályázat esetében, a Zeneművészeti Bizottság tagjaiból áll).
A szakértői testület dönt az NKAI által tájékoztatással megküldött, hiányosan vagy hibásan benyújtott hiánypótlást tartalmazó pályázat elutasításáról.
A szakértők a pályázatokat a szakértői testület munkájára vonatkozó Működési szabályzat szerint, valamint saját szakmai tapasztalatuk, szakmai tanácsadók beszámolói, személyes konzultációk, videó dokumentációk és a benyújtott pályázati anyagban szereplő információk alapján bírálják el.
A szakértői testület bírálata során a költségkalkulációban igényelt jogcímek szakmai megalapozottságát is vizsgálja.

A pályázatok elbírálásában résztvevő szakértők:
Devich János, a Zeneművészeti Bizottság elnöke, professor emeritus, csellóművész
Herboly Domonkos, a Zeneművészeti Bizottság tagja, gazdasági igazgató
Igric György, a Zeneművészeti Bizottság tagja, hangversenyrendező
Kesselyák Gergely, a Zeneművészeti Bizottság tagja, operarendező, karmester

A pályázat elbírálásának szempontjai:
- a pályázati kiírásnak való megfelelés
- a szakmai program értéke és megvalósíthatóságának realitása
- a pályázati cél regionális jelentősége
- a pályázati cél nemzetközi jelentősége
- a pályázati cél ifjúság-nevelő hatása
- a költségvetés realitása, (a pályázati cél és a kért összeg közötti összhang)
- a pályázat igényessége
- dokumentumlista, ill. kötelező mellékletek hiánytalansága

Közzététel
Az EMMI a http://www.nka.hu és a http://www.kormany.hu oldalon nyilvánosságra hozza
- a pályázók nevét és székhelyét
- a támogatás célját
- a megvalósítás helyszínét / helyszíneit
- a megítélt támogatási összeget
- a forráshiány miatt elutasított pályázók megjelölését, sorrendjét, a jogszabályban rögzített szabályok szerint esetlegesen adható támogatási összegét.
- indokolást.

Értesítés
A döntést követő 15 napon belül a pályázót az NKAI írásban értesítési az eredményről.

Jogorvoslat
Pályázati úton biztosított költségvetési támogatás esetén a költségvetési támogatás államháztartáson kívüli igénylője vagy a Kedvezményezett az NKAI-nál kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatási szerződés megkötésére, a költségvetési támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás jogszabálysértő, a pályázati kiírásba vagy a támogatási szerződésbe ütközik. Nem nyújtható be kifogás az olyan döntés, intézkedés ellen, amellyel szemben jogorvoslatnak van helye vagy amely a támogatás igénylőjére, illetve a kedvezményezettre vonatkozó jogot, kötelezettséget közvetlenül nem állapít meg. A kifogás benyújtására a kifogásolt intézkedéshez vagy mulasztáshoz kapcsolódóan megállapított határidőn belül, ennek hiányában az arról való tudomásszerzéstől számított tíz napon belül, de legkésőbb az annak bekövetkezésétől számított harminc napon belül, írásban van lehetőség.
A kifogást az NKAI - további intézkedésre - haladéktalanul megküldi az EMMI-nek. Ha érdemi vizsgálat nélküli elutasításnak nincs helye, a kifogást az EMMI annak kézhezvételétől számított harminc napon belül érdemben elbírálja.
A kifogásra vonatkozó további szabályokat az Ávr. 102/D. § tartalmazza.

Szerződéskötés
A támogatási szerződés (szerződés) megkötésének feltétele, hogy a támogatott pályázó a szerződés megkötéséhez előírt jogszabályi feltételeknek megfeleljen. A pályázati adatlap tartalmazza azokat a nyilatkozatokat, amelyeket az Ávr. 75. §-a szerződés megkötéséhez kötelezően előír. Az Ávr. 81. §-a részletesen tartalmazza azokat a feltételeket, amely esetekben nem köthető szerződés.

A támogatás folyósítása
A támogatás folyósítására egy vagy több részletben kerülhet sor támogatási előleg címén- a kedvezményezett által benyújtott és a támogató által elfogadott költségterv és finanszírozási ütemterv alapján
A támogatási előleg folyósítására a szerződés mindkét fél általi aláírását követően, a szerződésben meghatározott időpontban és feltételek szerint kerül sor.
A NEA 2016. évre szóló működési pályázatán nyertes kedvezményezett esetén a folyósításra a kedvezményezett által tett - a NEA-támogatásról szóló, a NEA részére megküldött lemondó - nyilatkozat másolatának benyújtása esetén kerülhet sor.
Azon támogatott pályázók számára, amelyek a pályázat beadásakor még nem rendelkeztek közhasznú jogállás nyilvántartásba vételéről szóló jogerős végzéssel, mindaddig nem folyósítható a támogatás, ameddig e végzést be nem nyújtják az NKAI számára.

A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A kedvezményezett az elnyert támogatást csak a szerződésben rögzített célra fordíthatja, és köteles a támogatás felhasználásáról a szerződés és a gazdálkodására vonatkozó előírások szerint számot adni.
A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás hiánypótlására egyetlen alkalommal van lehetőség.
A szakmai beszámolóban részletesen ismertetni kell a támogatás felhasználásának, valamint a támogatott tevékenység megvalósításának szakmai vonatkozásait és tapasztalatait a támogatott időszakra nézve, ki kell térni a megvalósulás körülményeire, valamint elemezni kell a megvalósítás szakmai eredményességét és hozadékát, konkrét eredményeit (eredménytelenség esetén annak okait).
A pénzügyi elszámolásnak tartalmazni kell a támogatási szerződésben rögzített költségkalkuláció alapján benyújtott:
1. a kedvezményezett nevére szóló, eredeti dokumentumokon érvénytelenített bizonylatokról készített hitelesített másolatokat (számlák, számlát helyettesítő okiratok), pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatokról (pénztárbizonylatok, ennek hiányában pénztárfőkönyv / pénztárnapló / átvételi elismervény / könyvelési dokumentum, illetve banki terhelési értesítő), és a szerződésekről, teljesítésigazolásokról készített hiteles másolatokat
2. a százezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzésének vagy szolgáltatás megrendelésének írásos dokumentumát. Írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött és visszaigazolt megrendelés is. Amennyiben a kedvezményezett az elszámolás során a fenti értékhatár feletti árubeszerzés és szolgáltatásnyújtás írásos dokumentumait nem csatolja, az elszámolás során az értékhatár feletti számlák/bizonylatok nem vehetők figyelembe. (repülőjegy elszámolása esetén is kötelező!)
3. a munkaszerződések, megbízási díjak, tiszteletdíjak számlázott szellemi tevékenység szerződéseinek másolatát, értékhatártól függetlenül. Ha a tiszteletdíjban részesülő magánszemélyek nevében gazdálkodó szervezet/ek állítanak ki számlát, úgy a magánszemély és a gazdálkodó szervezet között fennálló jogviszonyt igazoló nyilatkozat, amelyben arról is nyilatkoznak, hogy a pályázattal kapcsolatosan nincs követelésük egymás felé.
4. Telefonszámla/flottaszámla elszámolása (maximum az elnyert támogatás 5%-ig) esetén az alábbi dokumentumok csatolása kötelező:
- A telefonszámla összes oldalának érvénytelenített, hitelesített másolata (Csak a telefon előfizetés/használat, internet előfizetés/használat és parkolási díj számolható el. Ez utóbbi utazási költség jogcím alatt!)
- Egy számlán több előfizetés szerepeltetése esetén nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az előfizetések a használók számára nem kerülnek tovább számlázásra, továbbá a használók névsora, beosztása, milyen célból használják a telefont

Nem számolhatók el:
a) a pályázati céllal össze nem függő kiadások,
b) más pályázati forrásból finanszírozott kiadások,
c) az előadó-művészeti szervezet - amennyiben a nyilvántartásba vételi eljárásban megjelölt előadó-művészeti tevékenységen, mint alap/fő tevékenységen kívül más tevékenységet is folytat - központi irányítása általános költségeinek a számviteli politikában meghatározott módon arányosított, nem előadó-művészeti tevékenységre jutó hányada,
d) a nem előadó-művészeti tevékenységek közvetlen kiadásai,
e) ingatlanon végzett felújítás, beruházás költségei, ingatlanon elszámolt értékcsökkenés,
f) visszaigényelhető vagy nem a kedvezményezettet terhelő adók,
g) társasági adó, helyi adó, idegenforgalmi adó, vámköltség, illeték, különadó stb,
h) bírság, kötbér, perköltség, hatósági díj,
i) banki kezelési költségek, banki műveletek költsége, kamattartozás kiegyenlítése, hitel, egyéb pénzügyi műveletek költségei,
j) árfolyamveszteségek, árfolyamkockázat-biztosítással kapcsolatban felmerült költségek,
k) társasági részesedések (üzletrész, részvény) vásárlásával összefüggő költségek,
l) föld-, telek-, ingatlanvásárlás költségei,
m) természetbeni hozzájárulások (ideértve a reprezentáció költségeit is),
n) rendezvény szervezés és utazásszervezés költségei.

Nem számolható el továbbá jutalom, szabadság megváltás költsége, éves autópályadíj; telefonszámlán szereplő: telefonvásárlás /részletfizetési díj, szerencsejáték díja, adomány, szavazás költsége, emeltdíjas szám hívása, kártyás/internet feltöltés, biztosítás díja, illetve adásvételi szerződéssel vásárolt minden olyan termék, amely kereskedelmi forgalomban kapható.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást nyújt:
szakmai kérdésekben az EMMI Közösségi Művelődési és Művészeti Főosztályán
- Gerenday Ágnes zeneművészeti referens a (00-36-1) 795-42-07 telefonszámon vagy az agnes.gerenday@emmi.gov.hu e-mail címen.
a pályázati adatlap és a költségkalkuláció kitöltésével kapcsolatban az NKAI-nál
- Fekete Adrienn kollégiumi titkár a (00-36-1) 327-43-62 telefonszámon vagy az adrienn.fekete@nka.hu e-mail címen.

A pályázattal kapcsolatos további fontos információk a Pályázati tájékoztatóban olvashatóak (http://www.nka.hu - EMMI ikonra kattintva).
Felhívjuk továbbá pályázóink figyelmét, hogy az Ávr. több helyen érinti a pályáztatás eljárási rendjét, így többek között:
- a 66. § (2) bekezdés 15. pontja alapján felhívjuk a pályázók figyelmét az esetleges közbeszerzési eljárás lefolytatására irányuló kötelezettségükre.
- a 69. § (1) bekezdés e) pontja alapján a benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell a működési célú költségvetési támogatások kivételével - a költségvetési támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések ismertetését, azok tervezett hatásait, összefüggéseit a pályázati kiírásban megjelölt pályázati céllal, valamint az ezekhez kapcsolódó részletes költségtervet, szükség szerint költség-haszonelemzést, megvalósíthatósági tanulmányt.
- a 70. § (3) bekezdés alapján, ha a pályázó a befogadott pályázatot hibásan, hiányosan nyújtotta be, a pályázati kiírás lehetőséget nyújt a hiánypótlásra; ha a hibák, hiányosságok olyan jellegűek, hogy azok a hiánypótlás során pótolhatók, a támogató megfelelő határidő kitűzésével felszólítja a pályázót a pályázat kijavítására. A pályázat kijavítására egy alkalommal van lehetőség.
- a 88. § (3) bekezdése szerint fel kell függeszteni a költségvetési támogatás folyósítását, ha a támogatási szerződés megkötését követően a kedvezményezett olyan nyilatkozatot tesz, vagy a támogatás folyósítója olyan körülményről szerez tudomást, amely a költségvetési támogatás visszavonását, a támogatási szerződés felmondását vagy az attól történő elállást teheti szükségessé. A felfüggesztésről és annak okáról a kedvezményezettet haladéktalanul tájékoztatni kell.
- A 84. § (2) bekezdés részletesen tartalmazza a jogosulatlanul igénybevett támogatás visszafizetésének elvárt biztosítékait.
- a 90. § (1) bekezdése szerint köztartozás esetén a köztartozás, de legfeljebb a költségvetési támogatás kifizetésére irányuló átutalási megbízás összegét a Kincstár, illetve a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv kedvezményezettenként és adónemenként - ha valamennyi köztartozásra nem biztosít fedezetet adónemenként, a fennálló köztartozás arányaiban - utalja át az állami adó- és vámhatóságnak. A visszatartott költségvetési támogatásnak megfelelő összegű köztartozás az átutalással megfizetettnek minősül.
- a 92. § (1) bekezdése szerint a kedvezményezett a támogatott tevékenységről és a támogatott tevékenység megvalósításával kapcsolatban felmerült valamennyi költségről a támogatási szerződésben rögzített határidőig készíti el a beszámolóját.
- a 94. § (2) bekezdése szerint a részbeszámoló, beszámoló határidejének elmulasztása vagy nem megfelelő teljesítése esetén az NKAI írásban, határidő tűzésével felszólítja a kedvezményezettet a kötelezettsége teljesítésére vagy a hiányok pótlására. Hiánypótlásra, ha jogszabály, pályázati kiírás vagy támogatási szerződés eltérően nem rendelkezik, legfeljebb egy alkalommal van lehetőség.
- a 95. § (2) bekezdés alapján a támogatási szerződés módosítása nem irányulhat a támogatott tevékenység eredeti céljának megváltoztatására.
- a 97. § (4) bekezdés alapján, ha a támogatott tevékenység összköltsége csökken a tervezetthez képest, a költségvetési támogatás összegét az összköltség csökkenésének arányában csökkenteni kell, több forrás esetén az eredeti arányoknak megfelelően. A támogatott tevékenység összköltségét a költségtervben meghatározott egyes költségnemek arányában kell csökkenteni. E rendelkezéstől a támogatási szerződésben a felek eltérhetnek.

A pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok (a szakértő által, egyedileg adott pontszámokat kivéve) közérdekű adatoknak minősülnek. A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény alapján a pályázat meghatározott adatait a kiíró az NKA-n keresztül közzéteszi a http://www.kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon.

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum