Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Befektetések 2018
Kiíró:
Pénziránytű - Alapítvány a Tudatos Pénzügyekért
Határidő:
03/26/2018, 03/27/2018
Érvényes:
03/27/2018
Tárgymutató:
kisfilmkészítés, Befektetések
Pályázhat:
bármely, a Pénziránytű Iskolahálózatba legkésőbb 2018. március 26-ig regisztrált, magyarországi középfokú oktatási intézmény 9-14. évfolyamos diákjaiból és tanára(i)ból álló csapat
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Pénziránytű Iskolahálózat
"Befektetések 2018" Kisfilm Pályázat

Pályázati kiírás
A Pénziránytű Alapítvány az elmúlt évek fejlesztéseinek sikereire építve, újjászervezett középiskolai iskolahálózata számára, az Államadósság Kezelő Központtal közösen hirdeti meg a középiskolás diákok tudatos pénzügyi gondolkodásának erősítése jegyében a "Befektetések 2018" Kisfilm Pályázat c. pályázatot.

A pályázat témája: oktatási célú kisfilm készítése befektetések témakörben
"A feladat egy, a befektetési lehetőségekről szóló, minimum másfél, maximum 3 perces élő szereplős vagy animációs kisfilm készítése. A kisfilm középiskolás korosztálynak szóljon és legyen alkalmas tanórai oktatási célokra történő felhasználásra (pl. esetfelvetés, téma magyarázata). A film valamilyen módon kapcsolódjon az Iránytű a pénzügyekhez című tankönyv 14-20. fejezetéhez! Legyetek kreatívak, találjatok ki (vagy a könyvben lévő sztorikból keltsetek életre) egy érdekes, életszerű történetet, de a kiválasztott témát szakszerűen mutassátok be!"

A pályázat nyereménye:
- Az első három helyezett csapat minden (diák és tanár) tagja értékes GoPro sportkamerát nyer
- Az a három iskola vagy kollégium (feladatellátási hely), ahonnan a legtöbb csapat nyújt be érvényes és értékelhető pályázatot, egy-egy projektort kap jutalmul
- Az Államadósság Kezelő Központ jóvoltából a legjobb állampapírokkal is foglalkozó film alkotói fejenként egy-egy értékes vízálló bluetooth hangszóró különdíjban részesülnek
A tárgyi nyeremények készpénzre nem válthatók és másra nem ruházhatók. Az intézmény nyereményét közvetlenül az intézmény, illetve elsősorban annak alapítványa veheti át.

A pályázat kiírója (Kiíró): Pénziránytű Alapítvány (1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.)

A pályázat célja
A "Befektetések 2018" Kisfilm Pályázat célja a tudatos pénzügyi gondolkodás, a pénzügyi döntések tudatosságának erősítése a középiskolás diákokon és tanáraikon keresztül, korszerű technikai megoldásokra építve.
A pályázat keretében nyújtott támogatás segítségével a hazai középiskolások és tanáraik számára lehetőség nyílik az IKT és média eszközök megismerésére és a tanulási folyamatba való beépítésére.
A pályázaton a Pénziránytű Alapítvány 3 csapat és a 3 legaktívabb iskola számára nyújt digitális eszközök formájában támogatást a célok eléréséhez, az Államadósság Kezelő Központ pedig egy csapat számára további digitális eszköz támogatást ajánl fel.

Pályázati feltételek
1. A pályázók köre
A pályázaton indulhat bármely, a Pénziránytű Iskolahálózatba legkésőbb 2018. március 26-ig regisztrált, magyarországi középfokú oktatási intézmény 9-14. évfolyamos diákjaiból és tanára(i)ból álló csapat. A Pénziránytű Iskolahálózatba való regisztráció a pályázat benyújtásával egyidejűleg is történhet. A pályázaton való indulás feltétele, hogy a Pályázó vállalja a pályázatban meghirdetett feltételek teljesítését. Egy csapat maximum 5 főből áll, amelyből legalább 1, maximum 2 fő tanár és a többiek (2 vagy 3 fő) 9-14. évfolyamos diákok. Egy iskolából vagy kollégiumból bármennyi csapat jelentkezhet, de egy tanár, illetve diák csak egy csapatnak lehet tagja. A csapattagok (mind a diákok, mind a tanár vagy tanárok) ugyanazon iskolával vagy kollégiummal kell, hogy jogviszonyban álljanak.
2. A jelentkezés feltételei
A pályázó teljes körűen és feltétel nélkül elfogadja a pályázati kiírásban részletezett feltételeket és a nyertesek kiválasztásának módját.
A pályázó a pályázati anyag benyújtásával hozzájárul, hogy a pályázatban szereplő információkat, illusztrációkat, képi- és hanganyagokat a Kiíró nyilvánosan felhasználja a Pénziránytű Alapítvány oktatási, ismeretterjesztési és kommunikációs tevékenysége során időbeli korlátozás nélkül.
A pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat benyújtásával a Kiíró jelen pályázattal összefüggésben felhasználhatja a csapat, a csapattagok és az iskola nevét.
A pályázó vállalja, hogy a kisfilm minden szempontból márkanév- illetve brand mentes, megfelel a reklámozási korlátokról szóló jogi szabályozásnak.
(http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800048.TV)
A pályázó vállalja, hogy élő szereplős kisfilm esetén annak minden szereplőjétől beszerzi és a Kiírónak átadja az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy vállalja a filmben való szereplést és hozzájárul a film pályázatra való benyújtásához, illetve a kisfilm pályázati feltételek szerinti további felhasználásához. 18 év alattiak esetén a szülő (törvényes képviselő) hozzájárulása szükséges.
A pályázó biztosítja az igazgató hozzájárulását a pályázaton való elinduláshoz.
A pályázó iskolája vállalja, hogy díjazás esetén a nyeremény projektorokat az oktatásban hasznosítja, a pénzügyi nevelés szolgálatába is állítva.
A Kiíró azon pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyek a fenti feltételeket teljesítik.
3. A pályázati anyag tartalma
Kötelező elemek:
- a) 1 db legalább HD (1280 x 720 pixel) felbontású, fekvő tájolással készített élő szereplős vagy animációs kisfilm, amely, minimum másfél, maximum 3 perc hosszúságú és az alább felsorolt kötelező arculati elemeket is tartalmazza.

Kötelező arculati elemek:
- a pályázat és a Kiíró megnevezése ("Befektetések 2018" Kisfilm Pályázat - Pénziránytű Alapítvány) a film elején és végén a Kiíró által biztosított arculati elemekkel (logóval)
- az Iránytű a pénzügyekhez c. tankönyv 14-20. fejezetei közül annak/azoknak megjelölése, hogy melyikhez kapcsolódik a kisfilm
- a film címe
- a készítő csapat neve és iskolája
- b) A kisfilm szöveges leirata (időkódokkal ellátott szövegkönyve), amely biztosítja a későbbiekben a feliratozás lehetőségét.
- c) Kitöltött és a csapat tanár tagja által aláírt Pályázati adatlap (a Kiíró bocsátja rendelkezésre)
- d) A Pénziránytű Alapítvány által rendelkezésre bocsátott, az Alapítvány címére e-mailben és postai úton megküldött kitöltött nyilatkozatok arról, hogy
- i. az élő szereplős kisfilm minden szereplője (törvényes képviselője) hozzájárult a szerepléshez - minden, a filmben szereplő esetén szükséges, akkor is, ha nem csapattag (pl. osztálytárs, barát stb.)
- ii. a készítők elfogadják a pályázati feltételeket és alkotásuk eredeti, önálló munka és szerzői jogokat nem sért, valamint hozzájárulnak a film pályázati feltételek szerinti további felhasználásához - a csapatot képviselő tanár csapattag írja alá a csapat tagjainak képviseletében
A pályázati adatlap és a nyilatkozatok, valamint az Iránytű a pénzügyekhez c. tankönyv pdf változata és az Államadósság Kezelő Központ által ajánlott http://www.allampapir.hu információs link az állampapírokról elérhető, illetve letölthető a http://www.penziranytu.hu/kisfilmpalyazat2018 oldalról. A kötelező arculati elemként használandó logót az iskolahalozat@penziranytu.hu e-mail címen kell kérni a Kiírótól (az előző évi nem használható).
4. A pályázat határideje, beküldési módja

A pályázatok e-mailben való beérkezésének határideje: 2018. március 26. 16 óra

A pályázati anyagot a pályázóknak egy, a pályázat céljaira létrehozott YouTube fiókba kell feltölteni nem listázott videóként, és a linkjét az iskolahalozat@penziranytu.hu e-mail címre elküldeni a szövegkönyv, a kitöltött és aláírt Pályázati adatlap és a kitöltött Nyilatkozatok csatolásával, amit 1 munkanapon belül visszaigazolunk. Ha ezen idő elteltével a Pályázó nem kap visszaigazoló e-mailt, pályázatát újra el kell küldenie.
A Pályázati adatlapot és a Nyilatkozatokat postai úton is el kell küldeni a Kiíró címére: Pénziránytű Alapítvány, 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.

A postára adás határideje 2018. március 27.

5. A pályázatok elbírálására vonatkozó információk
Valamennyi beérkező, érvényes pályázat előzsűrizését a Pénziránytű Alapítvány munkatársai, zsűrizését a Pénziránytű Alapítvány által felkért szakértők végzik.
Az előzsűrizés 2018. március 27-április 6. között, a legjobbak kiválasztásának céljából történő zsűrizés 2018. április 10-április 20. között zajlik. A zsűri döntése ellen fellebbezésnek nincs helye.
Eredményhirdetés: az eredményhirdetés legkésőbbi időpontja 2018. április 30.
Az eredményhirdetésre a http://www.penziranytu.hu internetes oldalon kerül sor, az ünnepélyes díjátadás később meghatározott időpontban és helyen történik. A honlapon a díjazott csapatok neve és iskolájának neve kerül feltüntetésre.
A nyerteseket a Kiíró e-mailben vagy telefonon tájékoztatja a pályázaton elnyert eszköz támogatás átadásának részleteiről.
6. Kapcsolat
http://www.penziranytu.hu/kisfilmpalyazat2018
http://www.facebook.com/penziranytu
A pályázattal kapcsolatos tartalmi vagy technikai kérdést feltenni az iskolahalozat@penziranytu.hu e-mail címen lehet.
"Befektetések 2018" Kisfilm Pályázat

Játékszabályzat
Részvételi szabályzat a "Befektetések 2018" Kisfilm Pályázat programjához kapcsolódóan.
A Pénziránytű Alapítvány (1054 Budapest, Szabadság tér 8-9., nyt. sz.: 01-01-0010642 Fővárosi Törvényszék, továbbiakban Kiíró) pályázatot hirdet valamennyi a Pénziránytű Iskolahálózatba regisztrált, iskolai alapítvánnyal rendelkező, magyarországi középfokú oktatási intézmény diákjaiból és tanára(i)ból álló csapat számára a "Befektetések 2018" Kisfilm Pályázat kiírásában leírtak szerint.
A pályázók közül tíz csapat nyerheti meg a program díját, ezen belül a legjobb öt és a zsűri által legjobbnak ítélt csapat, illetve a legaktívabb iskola pedig külön díjazásban is részesül.

1. Pályázati feltételek
A pályázók köre:
A pályázaton indulhat bármely, a Pénziránytű Iskolahálózatba legkésőbb 2018. március 26-ig regisztrált, magyarországi középfokú oktatási intézmény 9-14. évfolyamos diákjaiból és tanára(i)ból álló csapat. A Pénziránytű Iskolahálózatba való regisztráció a pályázat benyújtásával egyidejűleg is történhet. A pályázaton való indulás feltétele, hogy a Pályázó vállalja a pályázatban meghirdetett feltételek teljesítését. Egy csapat maximum 5 főből áll, amelyből legalább 1, maximum 2 fő tanár és 2 vagy 3 diák. Egy iskolából bármennyi csapat jelentkezhet, de egy tanár, illetve diák csak egy csapatnak lehet tagja. A csapattagok (mind a diákok, mind a tanár vagy tanárok) ugyanazon iskolával vagy kollégiummal kell, hogy jogviszonyban álljanak.
A pályázaton való indulás feltétele, hogy a Pályázó vállalja a pályázatban meghirdetett feltételek teljesítését.
A jelentkezés feltételei:
A pályázó teljes körűen és feltétel nélkül elfogadja a pályázati kiírásban részletezett feltételeket és a nyertesek kiválasztásának módját.
A pályázó a pályázati anyag benyújtásával hozzájárul, hogy a pályázatban szereplő információkat, illusztrációkat, képi- és hanganyagokat a Kiíró nyilvánosan felhasználja a Pénziránytű Alapítvány oktatási, ismeretterjesztési és kommunikációs tevékenysége során időbeli korlátozás nélkül.
A pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat benyújtásával a Kiíró jelen pályázattal összefüggésben felhasználhatja a csapat, a csapattagok és az iskola nevét.
A pályázó hozzájárul és tudomásul veszi, hogy az Államadósság Kezelő Központ általa díjazott kisfilmet a honlapján közzétehet.
A pályázó vállalja, hogy a kisfilm minden szempontból márkanév- illetve brand mentes, megfelel a reklámozási korlátokról szóló jogi szabályozásnak.
(http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800048.TV)
A pályázó vállalja, hogy a kisfilm minden szereplőjétől beszerzi és a Kiírónak átadja az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy vállalja a filmben való szereplést és hozzájárul a film pályázatra való benyújtásához, illetve a kisfilm pályázati feltételek szerinti további felhasználásához.
A pályázó biztosítja az igazgató hozzájárulását a pályázaton való elinduláshoz.
A pályázó iskolája vállalja, hogy díjazás esetén a nyeremény tableteket az oktatásban, tanórákon hasznosítja.
A Kiíró azon pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyek a fenti feltételeket teljesítik.
A pályázati anyag tartalma:
Kötelező elemek:
- a) 1 db legalább HD (1280 x 720 pixel) felbontású, fekvő tájolással készített élő szereplős vagy animációs kisfilm, amely, minimum másfél, maximum 3 perc hosszúságú és az alább felsorolt kötelező arculati elemeket is tartalmazza.
Kötelező arculati elemek:
- a pályázat és a Kiíró megnevezése ("Befektetések 2018" Kisfilm Pályázat - Pénziránytű Alapítvány) a film elején és végén a Kiíró által biztosított arculati elemekkel (logóval)
- az Iránytű a pénzügyekhez c. tankönyv 14-20. fejezetei közül annak/azoknak megjelölése, hogy melyikhez kapcsolódik a kisfilm
- a film címe
- a készítő csapat neve és iskolája
- b) A kisfilm szöveges leirata (időkódokkal ellátott szövegkönyve), amely biztosítja a későbbiekben a feliratozás lehetőségét.
- c) Kitöltött és a csapat tanár tagja által aláírt Pályázati adatlap (a Kiíró bocsátja rendelkezésre)
- d) A Pénziránytű Alapítvány által rendelkezésre bocsátott, az Alapítvány címére e-mailben és postai úton megküldött kitöltött nyilatkozatok arról, hogy
- i. az élő szereplős kisfilm minden szereplője (törvényes képviselője) hozzájárult a szerepléshez - minden, a filmben szereplő esetén szükséges, akkor is, ha nem csapattag (pl. osztálytárs, barát stb.)
- ii. a készítők elfogadják a pályázati feltételeket és alkotásuk eredeti, önálló munka és szerzői jogokat nem sért, valamint hozzájárulnak a film pályázati feltételek szerinti további felhasználásához - a csapatot képviselő tanár csapattag írja alá a csapat tagjainak képviseletében
A pályázati adatlap és a nyilatkozatok, valamint az Iránytű a pénzügyekhez c. tankönyv pdf változata és az Államadósság Kezelő Központ által ajánlott http://www.allampapir.hu információs link az állampapírokról elérhető, illetve letölthető a http://www.penziranytu.hu/kisfilmpalyazat2018 oldalról. A kötelező arculati elemként használandó logót az iskolahalozat@penziranytu.hu e-mail címen kell kérni a Kiírótól (az előző évi nem használható).
A pályázat határideje, beküldési módja:
A pályázatok beérkezésének határideje: 2018. március 26. 16 óra
A pályázati anyagot a pályázóknak egy, a pályázat céljaira létrehozott YouTube fiókba kell feltölteni nem listázott videóként, és a linkjét az iskolahalozat@penziranytu.hu e-mail címre elküldeni a szövegkönyv, a kitöltött és aláírt Pályázati adatlap és a kitöltött Nyilatkozatok csatolásával, amit 1 munkanapon belül visszaigazolunk. Ha ezen idő elteltével a Pályázó nem kap visszaigazoló e-mailt, pályázatát újra el kell küldenie.
A Pályázati adatlapot és a Nyilatkozatokat postai úton is el kell küldeni a Kiíró címére: Pénziránytű Alapítvány, 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.
A postára adás határideje 2018. március 27.

2. A nyertesek kiválasztása, a zsűrizés módja
Valamennyi beérkező, érvényes pályázat előzsűrizését a Pénziránytű Alapítvány munkatársai, zsűrizését a Pénziránytű Alapítvány által felkért szakértők végzik.
Az előzsűrizés 2018. március 27-április 6. között, a legjobbak kiválasztásának céljából történő zsűrizés 2018. április 10-április 20. között zajlik. A zsűri döntése ellen fellebbezésnek nincs helye.
Az előzsűrizés szempontjai:
- a film megfelelősége a pályázati kiírásban foglaltaknak, szakmai tartalom helytállósága
A zsűrizés szempontjai:
- a történet ötletessége
- a történet kapcsolódása az Iránytű a pénzügyekhez c. tankönyv Pályázó által megjelölt (14-20.) fejezetéhez
- a történet pénzügyi-gazdasági szakmai tartalma, annak helyessége
- nyelvi igényesség
- a kisfilm oktatási célú felhasználhatósága
 technikai kritériumok: o képminőség
o hangminőség, érthetőség
o a vágás minősége
o a szöveges leirat helyes időbeli kódolása

3. Mely alkotások vehetnek részt a zsűrizésben?
A Kiíró által szervezett pályázaton azok a Pénziránytű Iskolahálózatba regisztrált, magyarországi középfokú oktatási intézmény diákjaiból és tanára(i)ból álló csapatok vesznek részt, akik a Kiíró Pályázati kiírásban leírtak szerint legkésőbb 2018. március 26. 16 óráig eljuttatták pályázatukat a Kiíróhoz és pályázatuk megfelelt a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek.
4. Eredményhirdetés
A nyertesek kihirdetésének legkésőbbi időpontja: 2018. április 30.
Az eredményhirdetésre a http://www.penziranytu.hu/kisfilmpalyazat2018 internetes oldalon kerül sor, az ünnepélyes díjátadás később meghirdetett időpontban és helyen történik.

5. Nyeremény
A nyeremény meghatározása:

A pályázat nyereménye:
- Az első három helyezett csapat minden (diák és tanár) tagja értékes GoPro sportkamerát nyer
- Az a három iskola vagy kollégium (feladatellátási hely), ahonnan a legtöbb csapat nyújt be érvényes és értékelhető pályázatot, egy-egy projektort kap jutalmul.
- Az Államadósság Kezelő Központ jóvoltából a legjobb állampapírokkal is foglalkozó film alkotói fejenként egy-egy értékes vízálló bluetooth hangszóró különdíjban részesülnek
A nyeremény felhasználása:
A pályázó iskolája vállalja, hogy díjazás esetén a nyeremény projektorokat az oktatásban, a pénzügyi nevelés szolgálatába is állítva hasznosítja.
A tárgyi nyeremények készpénzre nem válthatók és másra nem ruházhatók. Az intézmény nyereményét közvetlenül az intézmény, illetve elsősorban annak alapítványa veheti át.

6. Hogyan értesítjük a nyerteseket?
A Kiíró a http://www.penziranytu.hu/kisfilmpalyazat2018 weboldalon hozza nyilvánosságra a nyertesek csapatnevét és intézményük nevét. A Kiíró a nyertes csapatokat e-mailben is értesíti, legkésőbb az eredményhirdetéstől számított 5 munkanapon belül.

7. Meddig lehet átvenni a nyereményeket?
A nyertes köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a program lezárását követő 90 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Kiíró terhére nem értékelhető. A Kiíró a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani. A programban résztvevők vállalják, hogy együttműködnek a Kiíróval annak érdekében, hogy nyereményük átadása a fentiekben írt határidőn belül megtörténjen.

8. Egyéb feltételek
A nyeremények másra át nem ruházhatók, és másra nem válthatóak. A nyereményhez tartozó SZJA és EHO fizetési kötelezettséget a Kiíró viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének költségei - pl. esetleges utazási költség) a nyertest terhelik.

9. Felelősség kizárása
A rajta kívül álló okból bekövetkező téves adatszolgáltatásából eredően a Kiírót felelősség nem terheli. A programmal kapcsolatos információk megtalálhatók a http://www.penziranytu.hu/kisfilmpalyazat2018 weboldalon. A csapatok a pályázat beküldésével a részvételi szabályzat valamennyi feltételét elfogadják.
A játékosok a pályázatban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy a játék szervezője, a Pénziránytű Alapítvány a résztvevők adatait (név, e-mail cím) díjmentesen nyilvántartásba vegye és a jelen pályázat lebonyolítása és dokumentálása céljára a jövőben is díjmentesen kezelje. A résztvevők hozzájárulnak továbbá ahhoz, hogy a megadott e-mail címeket a Pénziránytű Alapítvány marketing tevékenysége céljából felhasználja. Harmadik személyeknek a Pénziránytű Alapítvány ezen információkat nem adja tovább.
Amennyiben a nyertes pályázatokat illetően vita keletkezik, úgy a nyeremény juttatásának kérdésében, illetve a nyertesek meghatározásában, a Pénziránytű Alapítvány döntése végleges és nem vitatható.
Bármilyen felmerülő vitás esetben a Pénziránytű Alapítvány döntése az irányadó.
A Pénziránytű Alapítvány fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely résztvevő részéről a pályázat szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, úgy az pályázót azonnali hatállyal kizárja a versenyből.
A jelen szabályzat bárminemű megsértése - akár a díj átvételét követően is - a pályázatból való kizárás következményét és esetleges jogi lépések megtételét vonja maga után. A játékszabály megszegésével a Pénziránytű Alapítványnak okozott kárért a Pályázati adatlapot aláíró(k) teljes körű felelősséget vállal(nak). A Pénziránytű Alapítvány. döntése a kizárás kérdésében végleges és nem vitatható.
A Pénziránytű Alapítvány a pályázat időtartama alatt fenntartja magának a jogot jelen játékszabályzat módosítására, ill. kiegészítésére.
A Kiíró kizárja a felelősségét a Honlap szerverének rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.
A Kiíró kizárja a felelősségét minden a Honlap szerverét ért meghibásodások, külső támadások esetére, valamint kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt a pályázat során, a Youtube esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.
A Kiíró nem tartozik felelősséggel az informatikai eszközök rendelkezésre állásáért és működéséért, illetve harmadik személyek tevékenységéért.
Kiíró nem tartozik felelősséggel az on-line felületek helytelen működéséért, amely tőle független okra vezethető vissza, így különösképpen: az on-line felületet működtető kiszolgáló hibája vagy elérhetetlensége, az internet-hálózathoz való csatlakozás hiánya, a gerinchálózat működési zavarai, az internetes felülethez, vagy annak egy részéhez történő csatlakozás sikertelensége.

10. Adatvédelem
A jelen pályázathoz kapcsolódó adatszolgáltatás önkéntes. A Kiíró szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.

11. Kapcsolat
http://www.penziranytu.hu/kisfilmpalyazat2018
http://www.facebook.com/penziranytu
A pályázattal kapcsolatos tartalmi vagy technikai kérdést feltenni az iskolahalozat@penziranytu.hu e-mail címen lehet.

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum