Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
V. Mediamarkt-Cewe fotópályázat
Kiíró:
Media Markt Saturn Holding Magyarország Kft.
Határidő:
09/30/2020
Érvényes:
09/30/2020
Tárgymutató:
fotópályázat, V. Mediamarkt-Cewe
Pályázhat:
18. életévét betöltötte, magyarországi lakcímmel rendelkezik, cselekvőképes természetes személy
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

V. MEDIAMARKT-CEWE FOTÓPÁLYÁZAT

RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA
("Szabályzat")

1. Szervező
A Media Markt Saturn Holding Magyarország Kft. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 140., a továbbiakban: "Szervező") a Magyar Fotógráfia Napja alkalmából meghirdeti a V. MediaMarkt-CEWE Fotópályázatot (továbbiakban: "Fotópályázat").
A jelen Szabályzat elérhetősége: a https://www.mediamarkt.hu/hu/shop/fotopalyazat.html aloldalon.
A Fotópályázatot a Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége, a Canon Hungaria Kft., illetve a Cewe szakmailag támogatja.
A Fotópályázat lebonyolításában közreműködő (továbbiakban: "Közreműködő"):
- Intermedius Net Kft. (székhely: 4032 Debrecen, Mikszáth Kálmán u. 29., Cg. szám: 09-09-015719, adószáma: 14488458-2-09, képviselője: Bernáth József)

A Szervező a Fotópályázattal kapcsolatban semmilyen adatot információt nem ad át a CEWE Magyarország Kft. (a továbbiakban: "CEWE") részére. A CEWE nem vesz részt a Fotópályázat lebonyolításában, nem közreműködő, illetve nem támogató a Fotópályázat tekintetében. Szervező a CEWE-től függetlenül jogosult a Fotópályázat Szervezését lebonyolítani, a Szabályzatot módosítani, azaz CEWE nem jogosult a Fotópályázattal kapcsolatban döntést hozni, utasítást adni Szervező részére.

2. Pályázó:
A Fotópályázaton kizárólag az vehet részt, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel (továbbiakban: "Pályázó"):
a.) a pályázat benyújtásának időpontjában 18. életévét betöltötte, magyarországi lakcímmel rendelkezik, cselekvőképes természetes személy és
b.) a fotópályázat ideje alatt érvényesen regisztrál és pályázatot nyújt be a: https://www.mediamarkt.hu/hu/shop/fotopalyazat.html oldalon és
c.) maradéktalanul elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Szabályzatot
A Pályázó köteles életkorát a Szervező munkatársai, a Szervező által megbízott személy erre irányuló felhívására hitelt érdemlően (személyazonosításra alkalmas eredeti, érvényes és fényképes igazolvánnyal) igazolni.
A Szervező kizárja a Fotópályázatból azokat a Pályázati képeket, amelyek nem a kategóriának megfelelőek.

3. A Fotópályázat időtartama:
A Fotópályázat 2020.08.29-én 08:00 órától 2020. 09. 30. napjának 23:59 órájáig tart. Ezen időszak alatt lehet érvényesen Pályázatot benyújtani.
A beküldött Pályázatokat szakmai zsűri értékeli és bírálja el 2020. október 22-ig. A nyertesek névsora 2020. november 6-án kerül feltüntetésre a http://www.mediamarkt.hu honlapon, valamint a Szervező telefonon tájékoztatja a díjazottakat. Szervező fenntartja a jogot arra, hogy az ajándékok átadására díjkiosztó ünnepségen kerüljön sor.
A 8. pontban részletezett Facebook közönség szavazás 2020. október 23-tól 2020. november 5-ig tart. Ezen közönség szavazás részletes szabályait a szavazáshoz kapcsolódó játékszabályzat tartalmazza.

4. A Fotópályázatra várt fotóművészeti alkotások témái:
4.1. Nyári utazás
4.2. Lakóhelyed
4.3. Házi kedvenc
4.4. Természet
4.5. Gasztro
A Szervező kizárja a Fotópályázatból azokat a Pályázatokat, amelyek nem a Pályázó által megjelölt témát ábrázolják.

5. A Fotópályázat szabályai
5.1. A pályázat nyitott minden a 2./ pontban írt feltételeknek megfelelő Pályázó részére. Nevezési, regisztrációs stb. díj nincs.

5.2. Pályázati témánként egy Pályázó kizárólag három (3) fotót küldhet be pályaműként.

5.3. A Pályázó a pályázatot kizárólag saját nevében küldhet be, más nevében pályázatot benyújtani nem lehet.

5.4. Pályázó kizárólag a https://www.mediamarkt.hu/hu/shop/fotopalyazat.html weboldalon történő regisztráció után és az ekkor létrehozott felhasználói fiókon keresztül nyújthatja be Pályázatát.

5.5. A Pályázat benyújtása során a Pályázónak felhasználói fiókot kell létrehoznia és a pályázati űrlapon meg kell adnia az alábbi adatokat (továbbiakban: Pályázat):
- A Pályázónak nyilatkoznia kell, hogy elmúlt-e 18 éves.
- Teljes név: a Pályázó személyi igazolványba jegyzett vezeték- és utóneve.
- E-mail cím: a Pályázó által megadott, létező e-mail cím. Egy e-mail címhez, csak egy regisztráció kapcsolódhat.
- Lakcím: a Pályázó értesítési címe (irányítószám, város, utca, házszám, emelet, ajtó).
- A Pályázó létező telefonszáma
- A Pályázatként benyújtott fotóművészeti alkotás címe.
- A 4./ pontban résztelezett témák közül a Pályázó által kiválasztott és a Pályázatához rendelt téma.
A pályázatként benyújtani kívánt fotóművészeti alkotást a fenti adatok megadásával egyidejűleg köteles a Pályázó az online felületre a jelen szabályzatban meghatározott formában feltölteni.
A Pályázó a felhasználói fiókjába belépve a fotópályázat időtartama alatt szabadon módosíthatja az általa megadott adatokat és a feltöltött, Pályázatként benyújtott fotóművészeti alkotásokat.

5.6. A beérkezett és jelen részvételi szabályzatnak megfelelő, díjazott fotóművészeti alkotások szerzőinek névsorát a Szervező közzéteszi a https://www.mediamarkt.hu/hu/shop/fotopalyazat.html aloldalon. Pályázók tudomásul veszik, hogy a szervező nem köteles a zsűri által adott pontszámokról tájékoztatást adni.

5.7. A Pályázatként benyújtani kívánt fotóművészeti alkotásokkal szemben támasztott formai/technikai követelmények
- A fotót JPG kiterjesztésű file formátumban kell feltölteni a https://www.mediamarkt.hu/hu/shop/fotopalyazat.html aloldalon elérhető pályázati űrlap segítségével sRGB színmódban.
- A Fotópályázatra beküldhető fotó hosszabbik oldala minimum 2500 pixel, maximum pedig 5000 pixel lehet.
- A fotó fájlnevét ékezet nélkül kell megadni az alábbi minta alapján: Vezetéknév_Keresztnév_Kép_címe.jpg (pl. Toth_Peter_Darvak_a_vetesen.jpg).

5.8. A Fotópályázaton nem lehet olyan fotókkal részt venni, amelyek más pályázatokon és/vagy kiállításon, újságban nyomtatásban vagy digitálisan, illetve honoráriumot fizető, úgynevezett stockfotó oldalakon, blogokon megjelentek nyilvánosan. A kép ilyeneken való megjelentetése kizáró körülmény. (A Pályázó saját, személyes honlapjára feltett fotó és a Pályázó közösségi oldalaira, blogokra feltöltött fotója nem számít nyilvános megjelenésnek.)

5.9. A Pályázatként benyújtott fotók tartalmáért teljes jogi felelősség a Pályázót terheli. A Szervező felelősségét kifejezetten kizárja. A Pályázók fotóművészeti alkotásaik beküldésével kijelentik és szavatolják, hogy szerzőként rendelkeznek valamennyi ahhoz kapcsolódó személyhez fűződő és vagyoni joggal. Pályázni kizárólag olyan fotókkal lehet, amelyeknek egyedüli és kizárólagos szerzője a pályázó, továbbá nem sértik harmadik személyek személyhez fűződő jogait.
A Pályázatként benyújtott fotók nem tartalmazhatnak többek között
(a) szerzői jogi oltalom alá eső művet, kivéve a Szerzői jogi törvény szerinti szabad felhasználás eseteit, vagy ha a jelen Szabályzat feltételei egyébként teljesülnek;
(b) a valóságnak nem megfelelő, megtévesztő vagy a valós tényeket hamis színben feltüntető vagy mások személyiségi jogait sértő kijelentéseket, fotókat, illetve egyéb, harmadik személyek vagy a Szervező jogait potenciálisan sértő tartalmakat,
(c) reklámot,
(d) szeméremsértő, szexuális tartalmú, pornográf, durva, erőszakos vagy bármilyen jogellenes tartalmat,
(e) politikai tartalmú, diszkriminatív, gyűlöletkeltő, rasszista, bárki nemi orientációját vagy vallási hovatartozását sértő tartalmat.

5.10. Amennyiben a fotón más, vagy a Pályázón kívül más is szerepel, a Pályázó szavatol azért, hogy rendelkezik ezen személy(ek)nek a fotó közzétételéhez való hozzájárulásával. Amennyiben a benyújtott fotók mégis megsértik harmadik személyek szerzői vagy egyéb személyhez fűződő jogait, akkor az abból eredő mindennemű igény tekintetében a Pályázó teljes jogi felelősséggel tartozik és köteles a Szervezőt mindennemű jogi igény érvényesítése alól mentesíteni. A Szervező felelősségét valamennyi jogsértésért a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben kizárja.

5.11. Amennyiben a Pályázó fotói nem felelnek meg a jelen Szabályzatnak, úgy nem kerülnek zsűrizésre.

5.12. A Pályázók a Pályázat benyújtásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező a Részvételi szabályzatnak megfelelő és a zsűri által kiállításra ítélt fotókat a pályázat népszerűsítése céljából térítés nélkül korlátlanul, a szerzői jogok tiszteletben tartásával, de szerzői, felhasználói jogdíj megfizetése nélkül, területi és időbeli korlátozás nélkül (földrajzilag) felhasználja a szerző nevének feltüntetésével a http://www.mediamarkt.hu oldalon, a MediaMarkt social media felületein és a Fotópályázatról készülő katalógusban, naptárban, ajándékkártyán, kiállításon felhasználja.

5.13. Egyéb módon való képfelhasználás, a felhasználási jogok harmadik személynek (ügynökségeinek) átadása a szerzővel való előzetes egyeztetés után jogosult.

5.14. A Pályázók tudomásul veszik és díjkövetelés nélküli hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy benyújtott fotóikból nagyítások készüljenek a Fotópályázat és a Pályázó nevének feltüntetésével és azok a Szervező székhelyén és az általa üzemeltetett áruházakban a Fotópályázat népszerűsítése érdekében bármikor kiállításra kerül(het)nek.

5.15. A Pályázat benyújtásával a Pályázó feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy amennyiben Pályázata nyer - részére juttatandó külön ellenszolgáltatás nélkül - úgy fotókat és szöveget tartalmazó, ill. mozgóképi anyag készülhet róla, amely egészében vagy csupán egyes részleteiben megjelenhet a Media Markt Saturn Holding Magyarország Kft. nyomtatott és online kiadványaiban, és ezen anyag elkészítése érdekében a Pályázó egy későbbiekben egyeztetett időpontban a rendelkezésére áll. A Pályázó vállalja továbbá, hogy a MediaMarkt promótálása céljából a pályázaton való részvétel nyilvános szerepléssel járhat.

6. A Pályázatként benyújtott fotóművészeti alkotások zsűrizése
6.1. Csak az érvényes Pályázatok kerülnek értékelésre a zsűri elé. Érvényes Pályázatnak az minősül, amelyet a Pályázó a jelen szabályzat előírásainak megfelelően nyújtott be.

6.2. A Pályázatokat a Szervező által felkért, a fotózás gyakorlatában jártas hazai, neves szakemberek bírálják el. (Mekli Zoltán, Neményi Márton, Horváth Imre) Szervező fenntartja a jogot, hogy a zsűri személyi összetételét módosítsa. A Szervező a zsűritagok nevét a https://www.mediamarkt.hu/hu/shop/fotopalyazat.html weboldalon is közzéteszi.

6.3. A zsűri tagjai külön-külön értékelik és pontozzák a beérkezett Pályázatokat. A zsűri minden tagja meghatározott számú pontot adhat egy-egy fotóra. A fotók sorrendjét a zsűri tagjai által adott pontszámok összesített eredménye határozza meg.
Amennyiben két vagy több Pályázat is azonos pontszámot kap a zsűritől, úgy ezek közül a zsűri egyszerű szavazattöbbséggel meghozott döntéssel határozza meg a végleges sorrendet. Ilyen esetben minden zsűri tagnak egy (1) szavazata van.
Egy Pályázó csak egy kategóriában érhet el helyezést.
A zsűri döntése végleges, az ellen jogorvoslati lehetőséggel nem lehet élni.
Zsűrizés menete:
- Zsűrizés: 2020. október 1.-2020. október 22.
- Díjazott Pályázatok szerzőinek értesítése az eredményről: 2020. november 6.-10. között telefon útján. A Szervező ezen túl a díjazott Pályázatok szerzőinek nevét közzéteszi a https://www.mediamarkt.hu/hu/shop/fotopalyazat.html aloldalon. Szervező kifejezetten felhívja a figyelmet arra, hogy a nem díjazott Pályázatok szerzőit semmilyen formában nem tájékoztatja. A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy az ajándékok átadására díjkiosztó ünnepségen kerüljön sor.

7. Díjazás
A zsűri a meghirdetett témánként választja ki az első három helyezettet, akik az alábbi díjazásban részesülnek:
Fődíjak: 1. helyezett díja: 150 000 Ft értékben a MediaMarkt áruházban kiválasztott fényképezőgép és/vagy objektív vásárlására jogosító kupon.
2. helyezett díja: 50 000 Ft értékben a MediaMarkt áruházban kiválasztott fényképezőgép és/vagy objektív vásárlására jogosító kupon.
3. helyezett díja: 25 000 Ft értékben a MediaMarkt áruházban kiválasztott fényképezőgép és/vagy objektív vásárlására jogosító kupon.
Különdíj: A zsűri által 2020. október 22-ig kiválasztott legjobb 50 képet a Szervező saját Facebook oldalán szavazásra bocsátja és a szavazók között 5 x 30 db (10*15 méretű) kép, Cewe terminálon keresztül történő kidolgozását sorsolja ki.
A legtöbb szavazatot kapott kép közönségdíjat nyer, mely 50 000 Ft értékű MediaMarkt ajándékkártya. A közönségszavazásban nem vesz részt a 15 díjazott (5 kategória, első 3 helyezett) egyik képe sem, függetlenül attól, hogy a kép, helyezést ért el vagy az a díjazott egy másik kategóriába benyújtott képe.
Amennyiben a Pályázó több kategóriában is pályaművet nyújt be, a közönség szavazásba csak a legmagasabb pontszámot elért pályaműve kerül be.
Canon különdíj: CANON EOS M50 tükör nélküli digitális fényképezőgép (MILC), 15-45mm IS objektív + SB130 táska + 16GB SD kártya (2680C064) A Canon különdíj nyertesét a Canon Hungária Kft. szakmai csapata választja ki. A Canon különdíj nyertese a többi nyertessel együtt 2020. november 6-án kerül értesítésre.
Egyéb: Minden Pályázó, azaz olyan személy, aki a fotópályázaton pályaművet nyújt be - díjazástól függetlenül - 25%-os kedvezmény kuponban részesül, mely kizárólag Cewe naptár kidolgozásához használható fel.
A Nyertesek a díjakat és a különdíjat MediaMarkt áruházban beváltható egyedi MEDIAMARKT KUPON formájában kapják meg.
A megnyert díjak készpénzre át nem válthatóak.
Mindennemű díj átvétele kizárólag 2020. december 20. napjáig lehetséges. A határidő elmulasztása jogvesztő.
Kiállításra választott pályaművek: A Szervező a 15 db Nyertes képet és a közönség szavazásra bocsátott pályaműveket kiállításra bocsáthatja valamely MediaMarkt üzletében.

8. A díjak átvételével kapcsolatos szabályok
Témánként az első 3 helyezett az emlékplakettet és a helyezése alapján őt megillető kupont a díjátadás helyszínén kapja meg. Szervező fenntartja a jogot arra, hogy az ajándékok átadására díjkiosztó ünnepségen kerüljön sor.
A díjat a nyertes Pályázó kizárólag személyesen jogosult átvenni, személyazonossága egyidejű igazolása mellett. Amennyiben a személyazonosság ellenőrzés során a Pályázó nem működök együtt és ezzel az személyazonosság és az életkor megállapítását meghiúsítja, úgy a Szervező az érintett Pályázót a Fotópályázatból kizárja.
Szervező felhívja a figyelmet arra, hogy az esetlegesen kizárt Pályázó helyére a Szervező nem hirdet új nyertes Pályázót.
A díjakhoz esetlegesen kapcsolódó valamennyi adózási kötelezettség teljesítése, illetve azok összegének megfizetése a Szervezőt terheli.
A díj átvételének további feltétele egy átadás-átvételi dokumentum kitöltése és aláírása, ahol a következő adatokat kell megadnia a nyertesnek és azok valódiságát fényképes igazolvánnyal kell igazolnia: név, anyja neve, személyi igazolvány szám, állampolgárság, születési hely és idő, állandó lakcím. A megadott adatok kizárólag a díjjal kapcsolatosan felmerülő adó- és járulékterhek átvállalásához szükségesek, azok semmilyen egyéb módon nem kerülnek felhasználásra. Az adatkezelés jogalapja jogi kötelezettség teljesítése, az adatokat a számviteli törvény (2000. évi C. törvény) alapján 8 évig őrizzük meg.
A nyertes Pályázók kötelesek együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a díjak átadására az 2020. december 20. napjáig sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertes Pályázó nem tesz eleget, és így a díj időben való átadása meghiúsul, úgy e körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. Az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása az érintett Pályázóra nézve jogvesztő.

9. Vegyes rendelkezések
A Fotópályázatból ki vannak zárva:
(a) a Szervező és az érdekeltségi körébe tartozó gazdasági társaságok vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és azok hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1)-(2) bek.);
(b) a Fotópályázat lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1)-(2) bek.).
A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben valamely Pályázó részéről bármilyen manipulációt, visszaélést, illetve a Fotópályázat szellemével, céljával bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, az érintett Pályázót a Fotópályázatból indoklás nélkül kizárja.
A Szervező fenntartja a jogot jelen Játékszabályzatban foglaltak megváltoztatására annak a weboldalán és az áruházakban történő egyidejű közzétételével!
https://www.mediamarkt.hu/hu/shop/fotopalyazat.html?rbtc=fba%7Cfbl%7Ctra%7Elph%7Ephoto%7E%7E%7Emultiscreen%7E1200x1200%7Ebrand%7Ebmc%7Ec%7E%7E%7E%7C%7Cb%7Cphotocompetition20200829%7C&POMS_prodno=1111111&POMS_cty&POMS_key=im200813&POMS_med=FB&POMS_cretyp=txt&POMS_creplc&POMS_prc=Dinamikus&POMS_ft=20200831000000&POMS_ut=20200913235959&POMS_spec&POMS_subcmp

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum