Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Kultúra Keretprogram (2007-2013) - Ajánlattételi felhívás
Kiíró:
Európai Bizottság
Határidő:
11/07/2012, 12/05/2012
Érvényes:
12/05/2012
Tárgymutató:
kultúra (2007-2013) program, EU
Pályázhat:
A Program a kulturális szereplők valamennyi kategóriája előtt nyitva áll, amennyiben a szervezetek nem profitorientált minőségben járnak el.
A támogatható pályázóknak:
- olyan, az állami vagy a magánszektorban működő, jogállással rendelkező szervezeteknek kell lenniük, amelyek fő tevékenysége a kulturális szférába (a kulturális és kreatív ágazatokba) tartozik, és
- a támogatható országok valamelyikében kell bejegyzett székhellyel rendelkezniük.
Természetes személyek a program keretében nem pályázhatnak támogatásra.
A program keretében támogatható országok a következők:
- az EU tagállamai,
- az EGT országai (Izland, Liechtenstein, Norvégia),
- Horvátország, Törökország és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Szerbia, Montenegró, valamint Bosznia-Hercegovina.
Albánia a jövőben támogathatóvá válhat, az egyes országoknak a programban való részvételéről szóló egyetértési megállapodás megkötésétől függően.
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
Európa Bizottság a Kultúra Keretprogram 1.3.6. témájának beadási határidejét meghosszabbította, az új határidő: 2012. december 5.

Ajánlattételi felhívás - Kultúra program (2007-2013)
A programba tartozó tevékenységek végrehajtása: többéves együttműködési projektek; együttműködési intézkedések; különleges tevékenységek (harmadik országok); támogatás a kultúra területén európai szinten működő szervezetek részére
(2012/C 286/16)

BEVEZETÉS
Ez az ajánlattételi felhívás a kultúra program (2007-2013) létrehozásáról szóló, 2006. december 12-i 1855/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozaton alapul (a továbbiakban: "a kultúra program"). Az ajánlattételi felhívás részletes feltételei megtalálhatók a kultúra program (2007-2013) programismertetőjében, amely az Európa weboldalon jelent meg (lásd a VIII. pontot). A programismertető az ajánlattételi felhívás szerves részét képezi.
I. Célkitűzések
A kultúra program azért jött létre, hogy a támogatható országokból származó kulturális szereplők közötti együttműködési tevékenységek fejlesztésével hozzájáruljon az európai polgárok közös kulturális örökségén alapuló kulturális térségének előmozdításához, annak érdekében, hogy elősegítse az európai polgári azonosságtudat kialakulását.
A program három speciális célkitűzésre irányul:
- a kultúra területén dolgozók határokon átívelő mobilitásának elősegítése,
- a művek, valamint a művészeti és kulturális termékek országok közötti áramlásának támogatása,
- a kultúrák közötti párbeszéd támogatása.
A program rugalmas, interdiszciplináris szemléletet képvisel, és a megtervezéséhez vezető nyilvános konzultációk során a kulturális szereplők részéről kifejezett igényeket helyezi a középpontba.

II. Területek
Ez a felhívás a kultúra programon belül a következő területekre vonatkozik:
1. A kulturális együttműködésre irányuló projektek támogatása (1.1., 1.2.1.)
E terület fő célja, hogy segítse a kultúra programban részt vevő különböző országokból származó szervezetek, például színházak, múzeumok, szakmai szövetségek, kutatóközpontok, egyetemek, kulturális intézetek és állami hatóságok együttműködését, hogy a különböző ágazatok együtt dolgozhassanak és kulturális, művészeti tevékenységük a határokon túlra is elérjen.
Ez a terület három kategóriára van felosztva, amelyek részletes bemutatása az alábbiakban olvasható.
1.1. Többéves együttműködési projektek (háromtól ötéves időtartamig)
Az első kategória a többéves, határokon átívelő kulturális kapcsolatokat kívánja támogatni azáltal, hogy három-öt éven keresztül elősegíti legalább hat támogatható ország legalább hat kulturális szereplőjének együttműködését és ágazaton belüli, illetve ágazatok közötti munkáját a közös kulturális tevékenységek fejlesztése érdekében. Az elérhető támogatás éves összege legalább 200 000 euró és legfeljebb 500 000 euró, de az EU támogatása a teljes támogatható költség legfeljebb 50%-ára korlátozódik. A támogatás célja, hogy hozzásegítsen egy projekt földrajzi hatókörének megteremtéséhez vagy kibővítéséhez, és a támogatási időszakon túl is fenntarthatóvá tegye.
1.2.1. terület: Együttműködési projektek (legfeljebb 24 hónap időtartamban)
A második kategória olyan tevékenységekre vonatkozik, amelyek legalább három támogatható ország legalább három kulturális szereplőjének ágazatokon belüli, illetve ágazatok közötti közös munkáját jelentik, legfeljebb kétéves időtartammal. A hosszú távú együttműködés lehetőségeit feltáró tevékenységek különösen célpontot jelentenek. Az elérhető támogatás összege 50 000 euró és 200 000 euró között van, de az EU támogatása a teljes támogatható költség legfeljebb 50%-ára korlátozódik.
3. Európai kulturális fesztiválok támogatása (legfeljebb 12 hónap időtartamú projektek) (1.3.6 terület)
E terület célja az európai dimenzióval rendelkező és a program általános célkitűzéseihez (azaz a szakemberek mobilitásához, a művek áramlásához és a kultúrák közötti párbeszédhez) hozzájáruló fesztiválok támogatása.
A támogatás maximális összege 100 000 euró, amely az elszámolható költségek legfeljebb 60%-a. A támogatást az adott fesztivál egyszeri vagy háromszori megrendezésére lehet megadni.

III. Támogatható tevékenységek és pályázók
A Program a kulturális szereplők valamennyi kategóriája előtt nyitva áll, amennyiben a szervezetek nem profitorientált minőségben járnak el. A MEDIA program által már támogatott audiovizuális kulturális ágazatok és tevékenységek (köztük a filmfesztiválok) a Kultúra program alapján nem támogathatók. Azok a szervezetek azonban, amelyek főtevékenységüket az audiovizuális ágazatban folytatják, és nem profitorientált minőségükben járnak el, a Kultúra program 2. területe keretében, a "Hálózatok" kategóriában támogathatók, mivel a MEDIA programban nincs ilyen támogatás.
A támogatható pályázóknak:
- olyan, az állami vagy a magánszektorban működő, jogállással rendelkező szervezeteknek kell lenniük, amelyek fő tevékenysége a kulturális szférába (a kulturális és kreatív ágazatokba) tartozik, és
- a támogatható országok valamelyikében kell bejegyzett székhellyel rendelkezniük.
Természetes személyek a program keretében nem pályázhatnak támogatásra.

IV. Támogatható országok
A program keretében támogatható országok a következők:
- az EU tagállamai,
- az EGT országai (Izland, Liechtenstein, Norvégia),
- Horvátország, Törökország és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Szerbia, Montenegró, valamint Bosznia-Hercegovina.
Albánia a jövőben támogathatóvá válhat, az egyes országoknak a programban való részvételéről szóló egyetértési megállapodás megkötésétől függően.

V. Odaítélési feltételek
1.1., 1.2.1. területek
- milyen mértékben tud a projekt valódi európai többletértéket teremteni,
- a tevékenységek mennyire relevánsak a Program konkrét céljai szempontjából,
- mennyire igaz, hogy a tervezett tevékenységeket magas szakmai színvonalon tervezték meg és hajthatják végre,
- a projektvezető és a társszervezők közötti partnerség minősége,
- a tervezett tevékenységek mennyiben tudnak a Program céljainak megfelelő eredményeket produkálni,
- milyen mértékben fogják kommunikálni és népszerűsíteni a projekt eredményeit,
- mennyire képesek a tevékenységek hosszan tartó hatást létrehozni (fenntarthatóság),
- nemzetközi együttműködési dimenzió.
1.2.2. terület
- milyen mértékben tud a projekt valódi európai többletértéket teremteni, és a tevékenységek mennyire relevánsak a Program céljai szempontjából,
- mennyire igaz, hogy a tervezett tevékenységeket magas szakmai színvonalon tervezték meg és hajthatják végre,
- milyen mértékben fogják megfelelően kommunikálni és népszerűsíteni a javasolt tevékenységek eredményeit.
1.3.6. terület
- a tervezett tevékenységek európai többletértéke és európai dimenziója,
- a program minősége és újító jellege,
- a közönségre gyakorolt hatás,
- az európai szakemberek részvétele és a közöttük lévő tervezett kapcsolatok minősége.

VI. Költségvetés
A program teljes költségvetése a 2007-2013 közötti időszakra 400 millió euró. A teljes éves előirányzatok - a programismertetőben nem szereplő tevékenységekre szólókat is beleértve - körülbelül 43 millió euró és körülbelül 58 millió euró között mozoghatnak, az adott évtől függően.
Az éves költségvetés területenkénti felosztását (összhangban az alábbiakban jelzett közelítő összegekkel) a Bizottság javaslatára a Programbizottság hagyja jóvá.
A 2012-re előirányzott költségvetés a következő területekre: 1.1. terület
Többéves együttműködési projektek 20 600 000 euró
1.2.1. terület
Együttműködési projektek 19 000 000 euró
1.3.6. terület
Európai kulturális fesztiválok támogatása 2 700 000 euró

VII. Benyújtási határidők Területek
Benyújtási határidő
1.1. terület
Többéves együttműködési projektek
2012. november 7.
1.2.1. terület
Együttműködési projektek
2012. november 7.
1.3.6. terület
Európai kulturális fesztiválok támogatása
2012. december 5.
Amennyiben a benyújtási határidő a pályázó országában hétvégére vagy ünnepnapra/munkaszüneti napra esik, hosszabbításra nincs mód, ezért a pályázóknak ezt figyelembe kell venniük a benyújtás megtervezése során.
A pályázatok benyújtásának módozatai és a cím a Culture program programismertetőjében szerepelnek, amelyet a következő VIII. szakaszban megadott weboldalakon lehet megtekinteni.

VIII. További információ
A pályázatokra vonatkozó részletes feltételek megtalálhatók a kultúra program ismertetőjében, a következő weboldalakon:
Oktatásügyi és Kulturális Főigazgatóság
http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm
Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség
http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.htm

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum