Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Fülöp Viktor táncművészeti ösztöndíj
Kiíró:
Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft.
Határidő:
02/15/2016
Érvényes:
02/15/2016
Tárgymutató:
ösztöndíj, Fülöp Viktor táncművészeti
Pályázhat:
előadóművész esetén: 1987. január 1. után születettek, alkotóművész és egyéb tevékenység esetén: 1982. január 1. után születettek
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázatfigyelő értesítő - Új termékünk
Az előző nap tudomásunkra jutott kiírások kivonatait tartalmazza, igy Ön gyorsan el tudja dönteni egy-egy kiírásról, hogy az Ön vagy munkahelye vagy az Önök civil szervezete számára érdekes-e.
A Pályázatfigyelő Napi Értesítőt e-mailben kapja az előző napon tudomásunkra jutott pályázatok kivonatával.
Bővebben >>>

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a 2016. évi Fülöp Viktor táncművészeti ösztöndíj elnyerésére

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet fiatal előadó-, alkotóművészek, valamint tánctudományokkal - elméleti, szakírói, pedagógiai tevékenységgel foglalkozók részére. A pályázat szakmai lebonyolítója a Nemzeti Táncszínház Nonprofit Kft.

Az ösztöndíj célja, hogy tehetséges fiataloknak segítséget nyújtson a pályakezdéshez.

Pályázhatnak: A táncművészet bármely ágában (balett, néptánc, alternatív tánc- és mozgásszínház) dolgozó előadó-, alkotóművészek, tánctudománnyal és táncpedagógiával foglalkozók, akik eddigi tevékenységükkel igazolták kiemelkedő képességeiket választott táncművészeti irányzatukban. Egy pályázó az ösztöndíjat legfeljebb három alkalommal nyerheti el.
Az ösztöndíjat egy éves programmal lehet megpályázni.
A pályázatban nem vehetnek részt nappali tagozatos diákok.
Nem nyújthat be pályázatot az, aki 2016-ban központi költségvetési forrásból - bármilyen jogcímen és témakörben - egyéb ösztöndíjban (DLA-ösztöndíj, az NKA alkotói támogatása stb.) részesül.

Pályázók köre: előadóművész esetén: 1987. január 1. után születettek, alkotóművész és egyéb tevékenység esetén: 1982. január 1. után születettek.
Ösztöndíjban részesülhet: évente 10 fő
Az ösztöndíj időtartama: 12 hónap, 2016. január 1-december 31-ig.
Az ösztöndíj bruttó összege: bruttó 100 000 Ft/hó.
Az ösztöndíj az SZJA törvény alapján nem minősül adómentes jövedelemnek, ennek megfelelően a hatályos jogszabályi előírások szerinti levonásokkal csökkentett összeg kerül kifizetésre.

A pályázat nyelve: magyar

Az ösztöndíjpályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:
1./ szakmai önéletrajz (6 példány),
2./ művészi teljesítményt bemutató DVD (dvd video formátum, mpeg2 kódolás; 6 példány),
3./ a pályázó művészi területén dolgozó két kiemelkedő alkotó- illetve előadóművész ajánlása (1-1, az ajánló által aláírt eredeti példány, 5-5 példány másolat),
4./ a pályázó repertoárjának, illetve eddig megvalósított műveinek listája (6 példány),
5./ munkaterv (amely tartalmazza a pályázó célkitűzését az ösztöndíjjal kapcsolatban, ösztöndíjas időszakra tervezett tevékenységét; valamint alkotók esetén a mű rövid szinopszisát, előadóművészek esetén pedig az elvégezni tervezett tanfolyamok megnevezését; 6 példány),
6./ hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap és melléklete, a nyilatkozat; a pályázati adatlap és nyilatkozat letölthető a http://www.tancszinhaz.hu és a http://www.alkotomuveszet.hu honlapról.

A pályázat benyújtása:
A pályázatokat a Nemzeti Táncszínház Nonprofit Kft-hez kell benyújtani személyesen munkaidőben (9.00-17.00, pénteken 9.00-15.00, Cím: XII. ker. Városmajor u. 13. IV. em.) vagy postai úton (1536 Budapest Pf. 284.).
Felelős munkatárs: Sándorné Sztana Ágnes
Telefon: +36 1 457-0848

Beérkezési határidő: 2016. február 15.

Az elbírálás határideje: a beérkezési határidőtől számított legfeljebb 40 munkanap.

Hiánypótlás Hiánypótlásra a pályázati beérkezési határidő előtt van lehetőség. A hiánypótlásként küldendő dokumentumokat személyesen vagy postai úton, a fent megadott címekre kell eljuttatni.

Érvénytelen a pályázat, amennyiben:
- a pályázati feltételeknek nem felel meg,
- az adatlap/nyilatkozat hiányos vagy a valóságnak nem megfelelő adatokat tartalmaz,
- határidőn túl történik a benyújtása.

A pályázat elbírálása
A pályázatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kinevezett, a Nemzeti Táncszínház Nonprofit Kft. által működtetett szakértői kuratórium bírálja el. Az ösztöndíj odaítéléséről, meghosszabbításáról vagy visszavonásáról a kuratórium dönt.

A kuratórium tagjai:
- Barta Dóra (a Badora Társulat vezetője);
- Földi Béla (a Budapest Táncegyüttes művészeti igazgatója)
- Nagy Zoltán (a SÍN Kulturális Központ ügyvezető igazgatója)
- Németh Katalin (a Nemzeti Táncszínház Nonprofit Kft. vezető művészeti menedzsere)
- Pártay Lilla (akadémikus, Nemzet Művésze)
- Szakály György (a Magyar Táncművészeti Főiskola rektora).

A pályázók a döntésről a bírálattól számított 15 munkanapon belül írásban kapnak értesítést a Nemzeti Táncszínház Nonprofit Kft. részéről. A nyertesek névsorát a Nemzeti Táncszínház Nonprofit Kft. megjelenteti a honlapján. A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs, esetleges formai kifogásokat, a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül, a Nemzeti Táncszínház Nonprofit Kft. titkárságára (1122 Bp. Városmajor u. 13. IV. em.) lehet benyújtani személyesen.

Az értékelés szempontjai
A pályázó szakmai előélete, művészi munkássága, és az ösztöndíj felhasználására megadott programterv. A programtervnek elsősorban azokat a terveket, elképzeléseket kell tartalmaznia, amelyeket a pályázó az ösztöndíj elnyerésével kíván, -tud - megvalósítani.

Szerződéskötés A nyertes pályázóval a pénzügyi lebonyolító Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. ösztöndíjszerződést köt.

Az ösztöndíj kifizetése
Az ösztöndíj folyósításáról a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. gondoskodik az ösztöndíjszerződés mindkét fél által történő aláírását követően. Az ösztöndíj vegyes finanszírozású.

Az ösztöndíjas kötelezettségei:
A balettművészet és a kortárs táncművészet területén működő ösztöndíjas részt vesz legalább egy elismert koreográfus által komponált koreográfia bemutatásában; és részt vesz legalább egy magas szakmai színvonalú tanfolyamon (a tanfolyamok nem lehetnek a saját munkáltató, vagy együttes által szervezettek); vagy felkészül és benevez egy nemzetközileg elismert balettversenyre.

A néptáncművészet területén működő ösztöndíjas közreműködik egy magyar koreográfus által komponált koreográfia bemutatásában, és részt vesz legalább egy tanfolyamon (amely nem lehet a saját munkáltató, vagy együttes által szervezett), amely tudása gazdagítását szolgálja.
A koreográfus az ösztöndíj által nyújtott lehetőséget felhasználja arra, hogy az általa ismert formanyelveken kívül megismerje a táncművészet általa nem ismert korszerű nyelvezetét. Az ösztöndíj ideje alatt egy minimálisan 10-15 perces koreográfiát készít és betanítja azt.
A tánctudományok területén elméleti és szakírói tevékenységet folytatónak az év során legalább két tanulmány vagy más publikáció készítésével kell tevékenységéről számot adnia.
A pedagógiai területen működő ösztöndíjasnak dokumentálható szakmai gyakorlatot kell végeznie közép- vagy felsőfokú szakmai oktatási intézményben.

Beszámolási kötelezettség
Az ösztöndíjasok munkatervük megvalósításáról, eredményeikről 2016. december első felében kötelesek beszámolni. Az ösztöndíjas köteles a pályázatban vállalt tevékenységéről legalább 2 db A/4 oldal terjedelmű, nyomtatott írásos beszámolót készíteni, melyet 6 példányban kell benyújtani. Kézzel írott beszámolót a kuratórium nem fogad el.
A beszámolónak hitelt érdemlően kell bizonyítania, hogy az ösztöndíjas vállalt kötelezettségét teljesítette. Ennek érdekében az írásos beszámoló mellett kötelesek benyújtani (6 pld-ban):
- az elméleti és szakírói tevékenységet folytatók az elkészült tanulmány kéziratát
- a koreográfusok az elkészített és betanított koreográfia dokumentációját (felvétel DVD-n, előadás esetén az azt igazoló egyéb dokumentumok),
- az előadóművészek az általuk választott tanfolyam elvégzését igazoló dokumentumokat (igazolás, számla, szerződés stb.), és DVD-t a bemutatott koreográfiáról, amelyben részt vettek.
Az előadó-művészeti, valamint a koreográfus kategóriákban a beszámoló része egy a Magyar Táncművészeti Főiskola színháztermében 2017 tavaszán megrendezésre kerülő gálaest keretében való bemutatkozás.
Amennyiben az ösztöndíjazott a beszámolási kötelezettségének nem, vagy nem megfelelően tesz eleget az ösztöndíj visszatartható, illetőleg részlegesen vagy teljes összegben visszakövetelhető.

Az ösztöndíj-támogatás feltüntetésének kötelezettsége:
Az ösztöndíjas az ösztöndíjjal támogatott munkáinak kiállítása, publikálása esetén köteles az ösztöndíj nevét és az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásának tényét feltüntetni (pl.: Az alkotó az Emberi Erőforrások Minisztériumának Fülöp Viktor-ösztöndíjasa).
A pályázati felhívás letölthető a Nemzeti Táncszínház Nonprofit Kft. (http://www.tancszinhaz.hu) és a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. (http://www.alkotomuveszet.hu) honlapjáról.
A pályázatbeadással kapcsolatos további információ:
Sándorné Sztana Ágnes, Nemzeti Táncszínház Nonprofit Kft., telefon: +36 1 457 08 48, e-mail: titkar@tancszinhaz.hu
http://www.alkotomuveszet.hu

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
Pályázati felhívás 2016
Pályázati dokumentumokIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum