Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Gyermek- és ifjúsági tábor megvalósításának támogatása
Kiíró:
Play Live Alapítvány
Határidő:
04/30/2014
Érvényes:
04/30/2014
Tárgymutató:
gyermek- és ifjúsági tábor megvalósításának támogatása
Pályázhat:
Gazdasági társaság, civil szervezet, magyarországi székhelyű és határon túli alapítvány, egyesület, magyarországi és határon túli természetes személy, egyéni vállalkozó, szervezet, intézmény
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


Pályázat gyermek- és ifjúsági tábor megvalósításának támogatására

A Play Live (Élőben Játssz) Alapítvány pályázatot hirdet gyermek- és ifjúsági tábor megvalósításának támogatására.
A pályázat célja
Jelen pályázatunk a gyermek- és ifjúsági tábor megvalósítását tűzte ki célul (például: nyári tábor, edzőtábor, színjátszótábor, erdei iskola, nyelvtábor stb.). A beküldött pályázatokat alapítványunk kuratóriuma bírálja el. Figyelembe vesszük, hogy a támogatni kívánt tábornak, ki a célközönsége, mekkora a hatóköre, megvalósítható és fenntartható-e. Pályázatunk szigorúan politika és marketing tevékenység mentes, az ilyen jellegű, események tárgytalanok és nem vehetnek részt a pályázaton. Mindemellett szívesen látunk olyan pályaműveket melyek egyéni, de megvalósítható elképzeléseket tartalmaznak és egyeznek szervezetünk szellemiségével.
Sok sikert kívánunk minden résztvevőnek!

Pályázhat: Gazdasági társaság, civil szervezet, magyarországi székhelyű és határon túli alapítvány, egyesület, magyarországi és határon túli természetes személy, egyéni vállalkozó, szervezet, intézmény
Igényelhető támogatás összege: 200 000 Ft
A pályázat keretösszege: 600 000 Ft
Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás
Finanszírozás módja: elő- és utófinanszírozás
Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2014. 05. 01.-2014. 12. 31.
Saját forrás biztosítása: A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kuratórium nem írja elő.

Az alábbi jogcímekre igényelhető a támogatás:
- bérleti díj
- tiszteletdíjak (tanárok, előadók),
- felszerelés biztosítása,
- eszközbérlés,
- technikai költség,
- utazási költség,
- szállás,
- nyomdai költség.

Pályázati feltételek
Egy pályázó több pályázatot is beadhat. Amennyiben ugyanazon pályázó több pályázatot nyújt be, a nevezési díj összegét pályázatonként köteles megfizetni, azaz minden benyújtott pályázat után külön-külön fizetendő nevezési díj.
A pályázó a pályázati adatlap aláírásával elfogadja a Play Live (Élőben Játssz) Alapítvány érvényes pályázati szabályzatát.

A pályázat benyújtásának módja
A Pályázati Adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható. A pályázatot a hiánytalanul, azaz a Pályázati Adatlap minden releváns kérdésére választ adva, magánszemélyek esetében aláírással, vagy szervezetek, gazdasági társaságok esetében cégszerű aláírással ellátva kell benyújtani. Az elektronikus úton benyújtott pályázati adatlapot számítógéppel kérjük kitölteni.
A pályázati adatlaphoz csatolni kell a bírósági nyilvántartásba vételről szóló kivonatot, társasági szerződést vagy alapító okiratot (másolatban), természetes személy esetén a személyigazolvány, lakcímkártya és adókártya fénymásolatát. Továbbá csatolni kell a nevezési díj megfizetését igazoló dokumentumot.
A pályázatot postai és elektronikus példányban, e-mailen is, pdf formátumban, egy dokumentumban, el kell juttatni az Alapítvány számára. Az elektronikusan benyújtott dokumentum címe a pályázó neve nagybetűvel. Pl.: MINTA TAMÁS.
Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről. A postai borítékon fel kell tüntetni a "tábor" jelszót. E-mailen történő pályázat benyújtásánál a tárgy mezőbe kérjük beírni a "tábor" jelszót.
Postai úton: 1156 Budapest, Nyírpalota út 42. 2/6.
E-mailben: playlivealapitvany@gmail.com

A benyújtás határideje: 2014. április 30. éjfél
Határidőben benyújtott pályázatnak az a pályázat minősül, melyet a határidőig e-mail útján megküldtek, és a határidő napján postára adtak.
A határidőn túl nincs lehetőség pályázatot benyújtani, a határidőn túl benyújtott pályázat érvénytelen.

Nevezési díj: A pályázaton való indulás feltétele a nevezési díj befizetése. A pályázó nevezési díj címen 8000 Ft-ot köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg. A pályázathoz csatolni kell a nevezési díj befizetését igazoló bizonylat másolatát.
A nevezési díj megfizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után. A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre. Érvénytelen pályázat esetén sem kerül visszafizetésre a nevezési díj.

Nevezési díj megfizetésének rendje:
A nevezési díjat banki átutalással (átutalási megbízáson/elektronikus utalással), vagy postai
(rózsaszín) csekken kell az Play Live (Élőben Játssz) Alapítvány 10103881-04781200-01003006 pénzforgalmi jelzőszámú számlára teljesíteni.
Az átutalási megbízáson, vagy elektronikus utalással kezdeményezett fizetés esetén a befizetést igazoló bizonylat közleményrovatában kérjük feltüntetni a pályázó (szervezet) nevét.

A pályázat elbírálása:
A pályázatokat a Play Live Alapítvány kuratóriuma a pályázati felhívásban meghatározott benyújtási határidőtől számított 30 munkanapon belül elbírálja. A kuratórium döntését valamennyi elbírálási szempont együttes figyelembevételével, szabad mérlegeléssel hozza meg, döntéséről a pályázók a döntést követő legkésőbb 10 munkanapon belül e-mail fiókjukon keresztül értesítést kapnak.

Elbírálás szempontjai:
- projekt hatóköre, mérete,
- projekt nyilvánossága,
- projekt technikai színvonala,
- projekt szakmai színvonala,
- költségvetés részletessége, indokoltsága,
- projekt fenntarthatósága,
- pályázati kiírás szerinti formai követelmények betartása.

Eredményhirdetés dátuma: 2014. június 16.

A kuratórium által támogatott pályázat megvalósítására, a Play Live Alapítvány a támogatottal Támogatási megállapodást köt, a támogatási döntéstől számított 30 munkanapon belül.

Érdeklődni lehet: playlivealapitvany@gmail.com
http://playlive.5mp.eu

play_live_alapitvany__palyazati_adatlap_gyermek-és-ifjúsági-tábor-támogatására.docIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum