Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Magyarországra szóló államközi ösztöndíj
Kiíró:
Tempus Közalapítvány
Határidő:
02/25/2021
Érvényes:
02/25/2021
Tárgymutató:
államközi ösztöndíj Magyarországra
Pályázhat:
Alap vagy mester részképzésre (3-10 hónapra) elsősorban magyar nyelv és irodalom szakos hallgatók, valamint egyéb alap- és mesterképzésben, vagy osztatlan - például általános orvos, fogorvos, gyógyszerész, állatorvos, építész és jogász - (nem magyarországi) felsőoktatási intézményi képzésben részt vevő hallgatók pályázhatnak
Doktori részképzésre (1-10 hónapra) valamely külföldi (nem magyarországi) doktori iskola hallgatói jogviszonyban lévő tagjai pályázhatnak
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Magyarországra szóló államközi ösztöndíj

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
MAGYARORSZÁGRA SZÓLÓ ÁLLAMKÖZI ÖSZTÖNDÍJAKRA
A meghirdetés feltételes, amíg nem állnak a Tempus Közalapítvány rendelkezésére a megfelelő állami források. A pályázatot benyújtók pályázatuk benyújtásával tudomásul veszik, hogy a szerződéskötés elmaradása, a pályázati felhívás visszavonása, módosítása, valamint a meghirdetett pályázati tevékenység elmaradása miatt kártérítési vagy egyéb megtérítési igénnyel semmilyen jogcímen nem léphetnek fel Tempus Közalapítvánnyal szemben.
A meghirdetést módosíthatja az aktuális nemzeti és nemzetközi vírushelyzet.
2021-2022
Felhívás külföldi pályázók részére
magyarországi felsőfokú résztanulmányok folytatására a 2021-2022-es tanévben

A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CÉLJA
A Magyar Állam felajánlása alapján a Tempus Közalapítvány ösztöndíjakat ajánl fel olyan külföldi állampolgárságú, külföldi felsőoktatási intézményi hallgatóknak, akik ismereteiket magyarországi felsőoktatási intézményekben kívánják bővíteni.

Kétféle módon lehetséges pályázni:
1) A küldő ország ösztöndíj-adományozó szervezetének jelöltjeként (munkatervi alapon) nyújthatnak be pályázatot azokból az országokból, amelyek illetékes minisztériumával Magyarország Kormánya oktatási együttműködési megállapodást ("munkatervet") írt alá a két állam vagy terület közötti munkaterv szabályozta fogadási keretek és ösztöndíjtípusok megpályázására. Az ezekből az országokból vagy területekről jelentkező pályázókra vonatkozó információk, belső határidők közlése és az előzetes értékelés és válogatás a Tempus Közalapítvány külföldi nemzeti partnerirodája, illetve a nemzeti (területi) oktatási minisztérium illetékes részlegének feladatkörébe tartozik. A pályázók a küldő országhoz és a Tempus Közalapítványhoz is be kell, hogy nyújtsanak pályázatot. A küldő ország által jelölt pályázatok mindenkor elsőbbséget élveznek. Jelöltként a következő országokból lehetséges a pályázás:
Bulgária, Csehország, Horvátország, Kínai Népköztársaság (csak magyar nyelv és kultúra területén), Lengyelország, Románia, Szlovákia, Szlovénia

2) A küldő ország ösztöndíj-adományozó szervezetétől függetlenül, jelölés nélkül (munkatervtől függetlenül) az adott küldő félhez való pályázás nélkül, egyénileg, közvetlenül a Tempus Közalapítványhoz pályázhatnak az alább felsorolt országok állampolgárai:
Amerikai Egyesült Államok, Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Horvátország, Izland, Írország, Japán (csak magyar nyelv és kultúra területén), Kanada, Koreai Köztársaság (csak magyar nyelv és kultúra területén), Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia, San Marino, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szlovákia, Szlovénia.

PÁLYÁZHATÓ ÖSZTÖNDÍJTÍPUSOK
Alap, mester és doktori részképzésre magyar vagy angol nyelvű képzésekre lehet pályázni. Magyar nyelv szakos hallgatók csak magyar nyelvű képzésre pályázhatnak. Angol nyelvű képzések során kötelezően kell végezni magyar nyelv és kultúra kurzust. A magyar nyelvű tanulmányokra jelentkezők elsőbbséget élveznek. A magyar felsőoktatási intézmény fogadólevelében (ld. lent Benyújtandó dokumentumok) kell feltüntetni a képzés nyelvét. A pályázó feladata egyeztetni a képzés nyelvét a fogadóintézménnyel.
A képzések költségét a magyar állam fedezi.

PÁLYÁZÁSRA JOGOSULTAK KÖRE
Alap vagy mester részképzésre (3-10 hónapra) elsősorban magyar nyelv és irodalom szakos hallgatók, valamint egyéb alap- és mesterképzésben, vagy osztatlan - például általános orvos, fogorvos, gyógyszerész, állatorvos, építész és jogász - (nem magyarországi) felsőoktatási intézményi képzésben részt vevő hallgatók pályázhatnak. Pályázni minimum egy lezárt félév után lehetséges.

Doktori részképzésre (1-10 hónapra) valamely külföldi (nem magyarországi) doktori iskola hallgatói jogviszonyban lévő tagjai pályázhatnak.
Részképzésre csak a partner relációk valamely felsőoktatási intézményében hallgatói jogviszonnyal rendelkező személy pályázhat. Már a pályázáskor szükséges a jogviszony megléte.
Nem pályázhatnak illetve nem jogosultak ösztöndíjra:
- a Magyarországon letelepedési/bevándorlási engedéllyel rendelkezők, vagy letelepedést/bevándorlást kérelmezők;
- a kettős állampolgárok;
- akiknek magyarországi állandó lakcímük van;
- akiknek magyarországi munkaviszonyuk van.

KORHATÁROK
A pályázat benyújtásakor az alsó korhatár 18 év. Felső korhatár nincs.

TOVÁBBI FONTOS TUDNIVALÓK
Az ösztöndíjat bármely tudomány- és művészeti területen folytatandó tanulmányokra fel lehet használni magyarországi állami és egyházi, továbbá az állam által alapított, vagyonkezelő alapítványi fenntartású (Nftv. 117/C), államilag elismert felsőoktatási intézménynél.
Maximum egy pályázat nyújtható be részképzésre (ha többet nyújt be, akkor a legutolsót tekintjük érvényesnek). További maximum egy pályázat adható be nyári egyetemre vagy tanulmányútra, ha nincs időbeni átfedés a megpályázott ösztöndíjas időszakok között. A beadott pályázatok közül kettőt is el lehet nyerni, ha nincs időbeni átfedés közöttük, és a támogatási költségvetés lehetővé teszi.
Bármilyen típusú, párhuzamos, azonos időszakra szóló, a TKA által adományozott magyar állami vagy EU-s ösztöndíj esetén a pályázó államközi ösztöndíjban nem részesíthető.
Az ösztöndíjasnak az ösztöndíj teljes időtartama alatt Magyarországon kell tartózkodnia, kivéve a tanítási szüneteket, ünnepeket.

A PÁLYÁZÁS MÓDJA
A pályázatot a Tempus Közalapítvány online pályázati felületén (https://scholarship.hu/) kell benyújtani a következőképpen:
- Az online pályázati felületre felhasználói névvel és jelszóval regisztrálni kell.
- Regisztráció után ki kell tölteni az Önéletrajz fület és csatolni a lenti, Benyújtandó dokumentumok pont alatt felsorolt pályázati dokumentumokat.
- Az online pályázáshoz szükséges technikai útmutató honlapunkon található (https://tka.hu/palyazatok/3021/palyazati-dokumentumok#14590).

Kizárólag a határidő előtt az online pályázati rendszerünkbe benyújtott pályázatokat tudjuk elfogadni. Postán vagy e-mailen beküldött pályázatokat nem fogadunk el.
Az online pályázás megkezdése előtt, kérjük, gondosan olvassa el az online pályázati útmutatót, és ne várjon az utolsó napokig a pályázással.

Határidő: 2021. február 25., csütörtök, 23.00 közép-európai idő szerint
(online pályázati rendszer zárása)

Kérjük, őrizze meg a felhasználónevét és a jelszavát, mivel később szüksége lesz rájuk.
Két vagy több tanulmányútra benyújtott pályázat esetén a legutoljára benyújtott pályázatot tekintjük érvényesnek.
Figyelem! A munkatervi alapon pályázók esetében a küldő reláció ösztöndíjat adományozó szervezete felé is be kell nyújtani az általuk kért pályázati dokumentumokat. Ezen ösztöndíjirodák vagy oktatásért felelős minisztériumok saját pályázati határidővel dolgoznak. Kérjük, mihamarabb vegye fel a kapcsolatot küldő reláció illetékes szervezetével, csak így van módja a küldő relációnak rangsorolni s hivatalosan jelölni a Tempus Közalapítvány felé a pályázókat.

BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK
A pályázatnak a lent felsorolt dokumentumokat kell tartalmaznia.
A benyújtandó dokumentumok nyelve magyar, angol, francia vagy német lehet. Ha nem e négy nyelv valamelyikén íródtak, akkor minden dokumentum magyar vagy angol nyelvű hiteles fordítását is mellékelni kell. (Hiteles fordításnak minősül a kibocsátó intézmény pecsétjével és aláírásával ellátott fejléces dokumentum, nem szükséges fordító irodával fordíttatni.)

Minden részképzésre pályázó számára kötelező dokumentumok:
1. a Tempus Közalapítvány pályázati adatlapja ((a pályázati rendszeren belül letölthető az űrlap). Kérjük, eredeti aláírással és keltezéssel ellátva töltsék fel az adatlapot.
2. a pályázó anyaintézménye által kiadott, a pályázó hallgatói jogviszonyát igazoló dokumentum másolata, melyen szerepel a végzés várható dátuma is
Alap/mester részképzéshez a mindenki számára kötelező dokumentumokon túl:
3. motivációs levél minimum 1, legfeljebb 2 oldalon
4. tanulmányi eredmény igazolása
a. alapszintű részképzéshez: az utolsó lezárt félév eredményeit tartalmazó indexoldal másolata
b. mester részképzéshez: alapképzéses oklevél másolata és az utolsó lezárt félév eredményeit tartalmazó indexoldal másolata
5. a részképzés elvégzéséhez szükséges szintű magyar vagy angol nyelvtudás igazolása (legalább B2-es szint igazolása, pl. nyelvvizsga másolat, vagy a küldő intézmény, vagy nyelvi lektorátus, vagy magyar intézet, vagy konzul igazolása a szükséges nyelvismeret meglétéről magyar vagy angol nyelven)
6. magyarországi felsőoktatási intézmény, keltezéssel ellátott, pecsétes, fejléces, a tanszékvezető és a nemzetközi iroda által aláírt és elérhetőségeikkel ellátott előzetes fogadólevele (kérjük ezt a fogadólevél űrlapot használni, ami letölthető innen: https://tka.hu/palyazatok/3021/palyazati-dokumentumok#14590)

Doktori részképzéshez a mindenki számára kötelező dokumentumokon túl:
3. pontos és részletes munkaterv 2-5 oldalon (minta itt található: https://tka.hu/palyazatok/3021/palyazati-dokumentumok#14590)
4. a legmagasabb végzettséget igazoló oklevél másolata
5. a tanulmányokhoz szükséges magyar vagy angol nyelvtudás igazolása (legalább B2-es szint igazolása, nyelvvizsga másolat, pl. nyelvvizsga másolat, vagy a küldő intézmény, vagy nyelvi lektorátus, vagy magyar intézet, vagy konzul igazolása a szükséges nyelvismeret meglétéről.
6. Magyarországon akkreditált doktori iskola, keltezéssel ellátott, pecsétes, fejléces, a doktori iskola vezetője és a nemzetközi iroda által aláírt előzetes fogadólevele (kérjük ezt a fogadólevél űrlapot használni, ami letölthető innen: https://tka.hu/palyazatok/3021/palyazati-dokumentumok#14590)
7. két darab aláírt, keltezéssel, pecséttel és/vagy fejléccel, valamint az elérhetőségeikkel ellátott ajánlás tudományosan/szakmailag elismert szakemberektől. Az ajánlólevél aláírója nem egyezhet meg a fogadólevél aláírójával. 6 hónapnál régebbi ajánlást nem tudunk elfogadni.

MŰVÉSZETI ÖSZTÖNDÍJAK
Művészeti ösztöndíjra pályázóknak a következő kiegészítő dokumentációt kell még csatolniuk az online pályázati felületen az Egyéb dokumentumok mezőbe:
- képző- és iparművészek 5 alkotásuk dokumentációjának (készítésük dátumával) /"portfolió"/, internetes linkjét, ahol az alkotás megtekinthető;
- előadóművészek 3 különböző stílusú mű előadásának internetes linkjét, ahol az előadás megtekinthető.
Képző-, ipar- és előadóművész pályázók az ösztöndíj odaítélése előtt bővebb portfolió benyújtására vagy felvételi vizsgára is kötelezhetőek a magyar fogadóintézményben.

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemre (LFZE) jelentkezők - pályázatuk elkészítése előtt - az egyetem központi Nemzetközi Osztályán (e-mail: international.office@lisztakademia.hu, telefon: +36 1 462 4616) tájékozódjanak a konkrét lehetőségekről, illetve kérhetnek fogadólevelet. A fogadólevélen az intézmény vezetője és a tanszékvezető aláírásának kell szerepelnie. A csak a tanszékek tanárai által aláírt fogadóleveleket nem fogadjuk el.
A pályázóknak a Tempus Közalapítvány mellett legkésőbb április 15-ig a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemre is el kell küldeniük pályázatukat, és a pályázott programtól függően felvételi anyagot kell küldeniük (erről a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemtől kell kérni felvilágosítást). Kérjük, jelezzék a pályázatban, hogy egyidejűleg a Tempus Közalapítványhoz is beadtak pályázatot államközi ösztöndíjra.

PÁLYÁZATI ELJÁRÁS
A magyar fél először megvizsgálja a pályázók jogosultságát, majd értékeli mind a partnerirodák által hivatalosan jelölt és rangsorolt pályázatokat, mind az egyénileg jelentkezők pályázatait.
A Tempus Közalapítvány formai értékelést végez. A formailag megfelelő pályázatokat szakmailag is értékeli (a pontozási rendet lsd. a felhívás végén).
A döntés-előkészítés során előnyben részesülnek a küldő reláció által hivatalosan jelölt pályázók.
A szakmai értékelés vagy a pályázati folyamat bárminemű illetéktelen befolyásolása a pályázó kizárását vonja maga után.
Az ösztöndíjakat Magyarország felsőoktatásért felelős minisztere nevében a Tempus Közalapítvány Kuratóriuma adományozza.
A jelentkezőket (és jelölés esetén a nemzeti partnerirodákat is) a Tempus Közalapítvány elektronikusan (különleges körülmények esetén, postai úton) értesíti a pályázat eredményéről (elfogadás/tartaléklista/elutasítás), egyúttal tájékoztatja a magyarországi tartózkodás megszervezéséhez szükséges körülményekről és feltételekről 2021. május-június folyamán. A Tempus Közalapítvány értesíti a fogadóintézményt is.
A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

ÖSZTÖNDÍJAS JUTTATÁSOK
A juttatásokat a fogadó felsőoktatási intézmény folyósítja az ösztöndíjasnak.
Alap- és mester részképzés:
Ösztöndíj: 56 600 Ft/hó (nem fedezi a megélhetés költségeit)
Szállás: kollégiumi elhelyezés a fogadó intézmény kapacitása szerint, melynek díja az ösztöndíjból fizetendő.
Doktori részképzés:
Ösztöndíj: 1. és 2. évfolyamon 140 000 Ft/hó; 3. és 4. évfolyamon 180 000 Ft/hó (nem feltétlenül fedezi a megélhetés költségeit)
Szállás: kollégiumi elhelyezés a fogadó intézmény kapacitása szerint, melynek díja az ösztöndíjból fizetendő.
A képzések költségeit a magyar állam állja, a képzés a hallgató számára tandíjmentes.
Csehország, Lengyelország és Szlovákia esetében a nem egyénileg pályázó, hanem a küldő reláció által jelölt hallgatók ösztöndíját alap-, mester- és doktori részképzés esetén a küldő fél fizeti, így annak mértékét az említett relációk ösztöndíjas hatóságai állapítják meg és folyósítják.
A Tempus Közalapítvány nem fizeti a Magyarországra való utazás, az országon belüli utazás és a hazautazás költségeit.

TOVÁBBI TUDNIVALÓK A JUTTATÁSOKRÓL
Bármilyen típusú, párhuzamos, azonos célra és időszakra szóló, magyar állami vagy EU-s finanszírozású ösztöndíj esetén a pályázó államközi ösztöndíjban nem részesíthető.
Az ösztöndíj egy személy megélhetési költségeihez járul hozzá, nem feltétlenül fedezi az összes felmerülő költséget. Vízumköltséghez, valamint kísérő személyek részére nem kapható támogatás. A Tempus Közalapítvány a fenti ellátásokon kívül semmilyen egyéb juttatást, vagy kedvezményt nem biztosít.

AZ ÖSZTÖNDÍJ MINT JÖVEDELEM
Az 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. melléklet 4.7.c pont értelmében a két- és többoldalú nemzetközi megállapodások alapján, valamint európai uniós és hazai költségvetési forrásból finanszírozott nemzetközi oktatási, képzési, kutatásfejlesztési és kulturális mobilitási programok keretében belföldi és külföldi magánszemélyek részére folyósított ösztöndíj, egyéb juttatás, vagy nyújtott kedvezmény adómentes jövedelemnek minősül.

AZ ÖSZTÖNDÍJAS KÖTELEZETTSÉGEI
A pályázó a személyes adataiban (különösen állandó lakcím, e-mailcím, telefonszám) bekövetkezett változásokról haladéktalanul köteles a Tempus Közalapítványt értesíteni.

FELHASZNÁLÁS
Az ösztöndíjas utakat a 2021-2022-es tanévben kell megvalósítani; legkorábban 2021. szeptember 1-én lehet megkezdeni és 2022. július 31-ig be kell fejezni.

HALASZTÁS
Az elnyert ösztöndíj a felhívásban megjelölt felhasználási időszakon belül használható fel, tehát nem halasztható a következő tanévre.
A felhasználási időszakon belül kezdési időpont módosításra a fogadó intézménnyel való egyeztetés és egyetértés alapján sor kerülhet.

LEMONDÁS
Amennyiben a pályázó az ösztöndíjat nem tudja, vagy nem kívánja a támogatási döntés szerint meghatározott pályázati időszakban igénybe venni, csak új pályázat benyújtásával nyerheti el azt a következő tanévre.

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG
Az Európai Parlament és a Tanács 883/2004/EK és 987/2009/EK rendeleteiben meghatározott szabályozásnak megfelelően azok az ösztöndíjasok, akik az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség tagországainak, illetve Svájc állampolgárai, magyarországi tartózkodásuk idején orvosilag szükséges esetben egészségügyi ellátásra jogosultak.
A magyarországi tartózkodás alatt felmerülő, orvosilag szükséges egészségügyi ellátást az ún. Európai Egészségbiztosítási Kártyával (E111) vehetik igénybe az ösztöndíjasok. Az orvosi szükségesség fennállásáról elsődlegesen - a körülmények mérlegelésével - a kezelőorvos dönt. A Kártya kiváltásáról az ösztöndíjasnak kell gondoskodnia a származási országában, még a Magyarországra történő utazása előtt.
További fontos tudnivaló, hogy az egészségügyi szolgáltatásokat csak a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (NEAK) szerződésben álló szolgáltatótól lehet az EU-s egyenlő elbánás elvének megfelelően igénybe venni. A szerződés nélküli magánszolgáltató által nyújtott ellátás költségeit az ösztöndíjas saját maga fizeti.
Az összes többi ország állampolgárait, - akik egy hónapnál hosszabb időt töltenek Magyarországon, - a magyar fél biztosítja heveny megbetegedés esetére. Ez a biztosítás nem fedezi a fogorvosi költségeket, kivéve, ha az sürgősségi esetnek minősül. A magyar fél által nyújtott egészségbiztosítás 65 éves kor alatti személyek esetében köthető meg.

PUBLIKÁCIÓK
Az ösztöndíjas kötelezettséget vállal arra, hogy minden, általa szerzőként, társszerzőként jegyzett magyar vagy idegen nyelvű publikációban, szakdolgozatban, disszertációban stb., amely részben vagy egészben az ösztöndíjas tanulmányút eredményeképpen született, feltünteti, hogy az Magyarország kormánya támogatásával készült.

ELÉRHETŐSÉGEINK
Cím: 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
Levelezési cím: 1438 Budapest 70, Postafiók: 508.
Web: https://tka.hu/palyazatok/3021/palyazati-dokumentumok#14590
E-mailcím: bilateral@tpf.hu

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum