Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Imre Zoltán Program Ideiglenes Kollégiuma pályázata
Kiíró:
Nemzeti Kulturális Alap
Határidő:
05/15/2019
Érvényes:
05/15/2019
Tárgymutató:
új táncszínházi produkció megvalósítása pályakezdő alkotók számára
Pályázhat:
- 18. életévüket betöltött, önálló produkcióval nem, vagy legfeljebb két színpadra állított művel rendelkező, a hivatásos táncművészet területén tapasztalattal bíró művész (magánszemély vagy egyéni vállalkozó), vagy a hivatásos táncművészet területén tapasztalattal bíró jogi személy
- legalább három, de hatnál nem több önálló, releváns helyen, fizetőnézők előtt bemutatott teljes estés vagy egyfelvonásos (30-60 perces) produkcióval rendelkező,
18. életévüket betöltött, a hivatásos táncművészet területén tapasztalattal bíró művész (magánszemély vagy egyéni vállalkozó), vagy a hivatásos táncművészet területén tapasztalattal bíró jogi személy
- a hivatásos táncművészet területén tevékenykedő, legalább három, de legfeljebb hatnál nem több önálló, releváns helyen, fizetőnézők előtt bemutatott teljes estés vagy egyfelvonásos (30-60 perces) produkcióval rendelkező koreográfus, alkotó közösség vagy 1987. után született táncművész, mint természetes személy (magánszemély vagy egyéni vállalkozó), illetve jogi személy
- független és az állami-önkormányzati fenntartású hivatásos táncművészet szereplőivel kapcsolatot tartó, azok igényeit ismerő magyarországi szervezetek, mint jogi személyek
- a hivatásos táncművészet szereplőivel kapcsolatot tartó, azok igényeit ismerő szakmai szervezetek, mint jogi személyek, melyek vállalják, minimum 8 x 10m-es, legalább 3,5m belmagasságú, rugalmas padlójú, fűthető, kommunális helységekkel ellátott, tömegközlekedéssel könnyen megközelíthető próbaterem biztosítását
- a színházi és táncszínházi nevelési, színházpedagógiai területen már jártassággal bíró, magyarországi székhellyel rendelkező szervezetek, mint jogi személyek
- táncelőadáshoz kapcsolódó - két - vagy háromlépcsős - programmal és/vagy komplex táncszínházi nevelési előadással, magyarországi székhellyel rendelkező a program és az előadás létrehozásában résztvevő hivatásos társulatok, befogadó színházak, szervezetek, mint jogi személyek (a fogalmak értelmezésére vonatkozó információkat lásd: az IZP Pályázati tájékoztató vonatkozó pontja)
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

AZ IMRE ZOLTÁN PROGRAM IDEIGLENES KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

1. Pályázati cél: Új táncszínházi produkció megvalósítása pályakezdő alkotók számára. A hivatásos táncszakmában tevékenykedő pályakezdő koreográfusok, önálló produkciói létrehozásának és színpadi körülmények között történő bemutatásának elősegítése.
A pályázó vállalja, hogy a minimum 20 - maximum 40 perces mű létrehozása során egy általa kiválasztott szakemberrel - mentorral - együttműködve készíti el produkcióját. (A mentor kiválasztásának módjára vonatkozó információk megtalálhatók az IZP Pályázati tájékoztatóban.) A mentor tiszteletdíjaként pályázatonként egységesen 200 000 Ft-ot kell igényelni. A mentori tiszteletdíjat a mentor, vagy a mentor képviseletében eljáró vállalkozás, szervezet által kiállított számla ellenében kell a támogatottnak kifizetnie.
A pályázó továbbá vállalja, hogy részt vesz Az alkotás és gyártás összefüggéseit tárgyaló táncszakmai konferencia eseményein.
A pályázati támogatás folyósításának további feltétele, hogy a nyertes pályázó a támogatási szerződés aláírásakor vállalja, hogy a MU Színházban megvalósuló IZP Estek keretében mutatja be először az elkészült művet. (A bemutató körülményeiről további információ az IZP Pályázati tájékoztatóban található.) A MU Színháznak szerződés alapján fizetendő bérleti díjra pályázatonként 100 000 Ft bérleti díjat kell igényelni.
Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
A támogatás forrása: a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény, LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.
Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy erre az altémára egy pályázó kizárólag 1 pályázatot nyújthat be.
A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 8 000 000 Ft
Igényelhető támogatás: maximum 1 000 000 Ft/pályázat
A támogatott pályázó a fenti összegből a produkció megvalósítására maximum 700 000 Ft-ot fordíthat. A teljes támogatási összegből (produkciós költségek, mentor tiszteletdíj, bérleti díj) a támogatott köteles 200 000 Ft-ot - a mentorral kötött szerződés alapján - a mentor tiszteletdíjára, valamint 100 000 Ft-ot - a MU Színházzal kötött szerződés alapján (lásd: az IZP Pályázati tájékoztató vonatkozó pontja) - a színház bérleti díjára fordítani.
Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.
Altéma kódszáma: 778117/9
Pályázók köre:
18. életévüket betöltött, önálló produkcióval nem, vagy legfeljebb két színpadra állított művel rendelkező, a hivatásos táncművészet területén tapasztalattal bíró művész (magánszemély vagy egyéni vállalkozó), vagy a hivatásos táncművészet területén tapasztalattal bíró jogi személy.
Felhívjuk a magánszemélyként pályázók figyelmét, hogy amennyiben nem vesznek igénybe pénzügyi lebonyolítót, úgy
- személyi jellegű költségekre nem igényelhetnek és nem kaphatnak támogatást
- a támogatás terhére kizárólag számlás kifizetéseket teljesíthetnek.
- ebben az esetben sem egyéni vállalkozóként, sem egyszemélyes Kft. vezetőjeként tiszteletdíjat - önmagának - a támogatás terhére elszámolni nem tud.
A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2019. április 30. - 2020. december 31.
Finanszírozás módja:
A költségvetési támogatás folyósítására az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 87. § szerinti támogatási előlegként kerülhet sor.
Nevezési díj összege/mértéke: A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át, amely magában foglalja a 27% áfát is, illetve 500 000 Ft vagy annál kisebb összegű igényelt támogatás esetén 5000 Ft-ot, amely magában foglalja a 27% áfát, köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA-portálon a Pályáztatás/Kollégiumi pályázatok/Pályázati tudnivalók "Nevezési díj" pontban leírt feltételeknek megfelelően.
A nevezési díj megfizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után! A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre!
Tájékoztatjuk, hogy a befizetett nevezési díj az NKA-hoz benyújtott elszámolásokban nem szerepeltethető költség!
Saját forrás biztosítása: A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium nem írja elő.
Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:
- szakértő (mentor) tiszteletdíja (kötelező igényelni, összege 200 000 Ft),
- a MU Színház bérleti díja (kötelező igényelni, összege 100 000 Ft)
- előadóművészek tiszteletdíja
- alkotók tiszteletdíja,
- szakmai közreműködők tiszteletdíja (melynek tételes kifejtése a költségvetésben szükséges),
- produkciós vezető tiszteletdíja,
- művészeti szolgáltatási díj,
- jogdíjak,
- jelmezköltség,
- díszlet és kellék költségek,
- bérleti díj,
- útiköltség,
- szállítási költség,
- reklám-, és propagandaköltség,
- dokumentálás költsége.
2. Pályázati cél: Új táncszínházi produkció megvalósítása fiatal alkotók számára. A hivatásos táncszakmában tevékenykedő, alkotói pályájuk elején járó, önálló arculatuk és formanyelvük kidolgozásán fáradozó, már alkotói tapasztalattal bíró koreográfusok új produkciói megalkotásának, valamint az IZP Program keretében elkészült produkciók minél szélesebb közönséghez való eljuttatásának elősegítése.
A pályázó vállalja, hogy a minimum 30 - maximum 50 perces produkcióját - melyet önállóan, vagy szakemberrel - mentorral - együttműködve készít el (a mentor kiválasztásának módjára vonatkozó információk megtalálhatók az IZP Pályázati tájékoztatóban) a Nemzeti Táncszínház szervezésében megvalósuló IZP Estek keretében mutatja be először. (A bemutató körülményeiről további információ az IZP Pályázati tájékoztatóban található.) Valamint vállalja, hogy a támogatott produkciót bemutatja a 2020. szeptemberében induló előadássorozat keretében az IZP Pontokon (további információ az IZP Pontok és a támogatott együttműködéséről az IZP Pályázati tájékoztatóban található).
Amennyiben a pályázó mentori együttműködéssel kíván élni, a mentor tiszteletdíjaként pályázatonként egységesen 200 000 Ft-ot kell igényelni. A mentori tiszteletdíjat a mentor, vagy a mentor képviseletében eljáró vállalkozás vagy szervezet által kiállított számla ellenében kell a támogatottnak kifizetnie.
Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
A támogatás forrása: a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény, LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.
Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy erre az altémára egy pályázó kizárólag 1 pályázatot nyújthat be.
A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 18 400 000 Ft
Igényelhető támogatás: maximum 2 300 000 Ft/pályázat
A támogatott pályázó fenti összegből a produkció megvalósítására maximum 2 100 000 Ft-ot fordíthat. A teljes támogatási összegből (produkciós költség, mentor tiszteletdíja) a támogatott köteles (amennyiben mentorral való együttműködés mellett dönt) 200 000 Ft-ot - a mentorral kötött szerződés alapján - a mentor tiszteletdíjára fordítani.
Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.
Altéma kódszáma: 778131/9
Pályázók köre: legalább három, de hatnál nem több önálló, releváns helyen, fizetőnézők előtt bemutatott teljes estés vagy egyfelvonásos (30-60 perces) produkcióval rendelkező,
18. életévüket betöltött, a hivatásos táncművészet területén tapasztalattal bíró művész (magánszemély vagy egyéni vállalkozó), vagy a hivatásos táncművészet területén tapasztalattal bíró jogi szeme´ly.
Felhívjuk a magánszemélyként pályázók figyelmét, hogy amennyiben nem vesznek igénybe pénzügyi lebonyolítót, úgy
- személyi jellegű költségekre nem igényelhetnek és nem kaphatnak támogatást
- a támogatás terhére kizárólag számlás kifizetéseket teljesíthetnek.
- ebben az esetben sem egyéni vállalkozóként, sem egyszemélyes Kft. vezetőjeként tiszteletdíjat - önmagának - a támogatás terhére elszámolni nem tud.
A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2019. szeptember 01. - 2020. február 29.
Finanszírozás módja:
A költségvetési támogatás folyósítására az Ávr. 87. § szerinti támogatási előlegként kerülhet sor.
Nevezési díj összege/mértéke: A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át, amely magában foglalja a 27% áfát is, illetve 500 000 Ft vagy annál kisebb összegű igényelt támogatás esetén 5000 Ft-ot, amely magában foglalja a 27% áfát, köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA-portálon a Pályáztatás/Kollégiumi pályázatok/Pályázati tudnivalók "Nevezési díj" pontban leírt feltételeknek megfelelően.
A nevezési díj megfizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után! A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre!
Tájékoztatjuk, hogy a befizetett nevezési díj az NKA-hoz benyújtott elszámolásokban nem szerepeltethető költség!
Saját forrás biztosítása: A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium nem írja elő.
Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:
- szakértő (mentor) tiszteletdíja (összege 200 000 Ft)
- előadóművészek tiszteletdíja,
- alkotók tiszteletdíja,
- szakmai közreműködők tiszteletdíja (melynek tételes kifejtése a költségvetésben szükséges),
- produkciós vezető tiszteletdíja,
- művészeti szolgáltatási díj,
- jogdíjak,
- jelmezköltség,
- díszlet és kellék költségek,
- bérleti díj,
- útiköltség,
- szállítási költség,
- reklám-, és propagandaköltség,
- dokumentálás költsége.
3. Pályázati cél: Önálló projekt megvalósításához hozzájáruló külföldi rezidencia programban való részvétel. A hivatásos táncszakmában tevékenykedő, alkotói pályájuk elején járó, önálló arculatuk és formanyelvük kidolgozásán fáradozó, már alkotói tapasztalattal bíró koreográfusok nemzetközi kapcsolati tőkéjének fejlesztése, új alkotói módszerek megismerése, más kultúrákkal való személyes találkozás által a világra vonatkozó tapasztalatok gazdagítása, új inspirációk szerzése.
Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
A támogatás forrása: a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény, LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.
Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy erre az altémára egy pályázó kizárólag 1 pályázatot nyújthat be.
A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 3 000 000 Ft
Igényelhető támogatás: maximum 600 000 Ft/pályázat
Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.
Altéma kódszáma: 778103/9
Pályázók köre: legalább három, de hatnál nem több önálló, releváns helyen, fizetőnézők előtt bemutatott teljes estés vagy egyfelvonásos (30-60 perces) produkcióval rendelkező,
18. életévüket betöltött, a hivatásos táncművészet területén tapasztalattal bíró művész, mint természetes személy (magánszemély vagy egyéni vállalkozó), vagy a hivatásos táncművészet területén tapasztalattal bíró jogi személy.
Felhívjuk a magánszemélyként pályázók figyelmét, hogy amennyiben nem vesznek igénybe pénzügyi lebonyolítót, úgy
- személyi jellegű költségekre nem igényelhetnek és nem kaphatnak támogatást
- a támogatás terhére kizárólag számlás kifizetéseket teljesíthetnek.
- ebben az esetben sem egyéni vállalkozóként, sem egyszemélyes Kft. vezetőjeként tiszteletdíjat - önmagának - a támogatás terhére elszámolni nem tud.
A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2019. április 30. - 2020. december 31.
Finanszírozás módja:
A költségvetési támogatás folyósítására az Ávr. 87. § szerinti támogatási előlegként kerülhet sor.
Nevezési díj összege/mértéke: A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át, amely magában foglalja a 27% áfát is, illetve 500 000 Ft vagy annál kisebb összegű igényelt támogatás esetén 5000 Ft-ot, amely magában foglalja a 27% áfát, köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA-portálon a Pályáztatás/Kollégiumi pályázatok/Pályázati tudnivalók "Nevezési díj" pontban leírt feltételeknek megfelelően.
A nevezési díj megfizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után! A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre!
Tájékoztatjuk, hogy a befizetett nevezési díj az NKA-hoz benyújtott elszámolásokban nem szerepeltethető költség!
Saját forrás biztosítása: A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium nem írja elő.
Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:
- útiköltség,
- szállásköltség (idegenforgalmi adó a támogatás terhére nem elszámolható),
- biztosítási költség,
- regisztrációs díj.
4. Pályázati cél: Professzionális digitális portfólió, honlap létrehozása és a digitális médiában való hatékony megjelenése. A hivatásos táncszakmában tevékenykedő, alkotói pályájuk elején járó, önálló arculatuk és formanyelvük kidolgozásán fáradozó, már alkotói tapasztalattal bíró koreográfusok és már jelentős színpadi tapasztalattal bíró fiatal hivatásos táncművészek hozzásegítése a PR/marketing területén elvitathatatlan jelentőségű professzionális digitális portfóliók megvalósításához, azok tartalmi és design kidolgozása költségeinek részfinanszírozásával, valamint a digitális médiában való megjelenés/jelenlét elősegítése.
A kuratórium tartalmi és formai elvárásait, a Pályázati tájékoztató tartalmazza.
Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
A támogatás forrása: a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény, LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.
Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy erre az altémára egy pályázó kizárólag 1 pályázatot nyújthat be.
A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 2 500 000 Ft
Igényelhető támogatás: maximum 500 000 Ft/pályázat
Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.
Altéma kódszáma: 778122/9
Pályázók köre: a hivatásos táncművészet területén tevékenykedő, legalább három, de legfeljebb hatnál nem több önálló, releváns helyen, fizetőnézők előtt bemutatott teljes estés vagy egyfelvonásos (30-60 perces) produkcióval rendelkező koreográfus, alkotó közösség vagy 1987. után született táncművész, mint természetes személy (magánszemély vagy egyéni vállalkozó), illetve jogi személy.
Felhívjuk a magánszemélyként pályázók figyelmét, hogy amennyiben nem vesznek igénybe pénzügyi lebonyolítót, úgy
- személyi jellegű költségekre nem igényelhetnek és nem kaphatnak támogatást
- a támogatás terhére kizárólag számlás kifizetéseket teljesíthetnek.
- ebben az esetben sem egyéni vállalkozóként, sem egyszemélyes Kft. vezetőjeként tiszteletdíjat - önmagának - a támogatás terhére elszámolni nem tud.
A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2019. április 30. - 2020. december 31.
Finanszírozás módja:
A költségvetési támogatás folyósítására az Ávr. 87. § szerinti támogatási előlegként kerülhet sor.
Nevezési díj összege/mértéke: A pályázó nevezési díj címen 5000 Ft-ot, amely magában foglalja a 27% áfát, köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA-portálon a Pályáztatás/Kollégiumi pályázatok/Pályázati tudnivalók "Nevezési díj" pontban leírt feltételeknek megfelelően.
A nevezési díj megfizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után! A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre!
Tájékoztatjuk, hogy a befizetett nevezési díj az NKA-hoz benyújtott elszámolásokban nem szerepeltethető költség!
Saját forrás biztosítása: A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium nem írja elő.
Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:
- tartalomfejlesztési költségek (fotós-videós, szerkesztő, szerző, fordító, tiszteletdíja/szolgáltatás díja),
- design költségek (tervezési költség),
- program fejlesztő költségei,
- reklám és propagandaköltség.
5. Pályázati cél: Visitor programban való részvétel. Alkotói támogatás fiatal, pályájuk elején járó, önálló arculatuk és formanyelvük kidolgozásán fáradozó, már alkotói tapasztalattal bíró koreográfusok nemzetközi kapcsolati tőkéjének fejlesztése, új alkotói módszerek megismerése, koreográfia létrehozására vonatkozó tapasztalatok gazdagítása, új inspirációk szerzése.
A pályázati cél megvalósítására összesen 3 fő számára, egy-egy cca. 3 hetes időtartamban az Ultima Vez és egy 5-8 hetes időtartamban a Cie. Jozsef Trefeli társulatok kínálnak lehetőséget.
Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
A támogatás forrása: a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény, LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.
Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy erre az altémára egy pályázó kizárólag 1 pályázatot nyújthat be.
A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 3 000 000 Ft
Igényelhető támogatás: maximum 1 000 000 Ft/pályázat
Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.
Altéma kódszáma: 778102/9
Pályázók köre: 18. életévüket betöltött, fiatal, a pályájuk elején járó táncos alapképzettséggel rendelkező koreográfusok, mint természetes személyek (magánszemélyek).
A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2019. április 30.-2020. május 31.
Finanszírozás módja:
A költségvetési támogatás folyósítására az Ávr. 87. § szerinti támogatási előlegként kerülhet sor.
Nevezési díj összege/mértéke: A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át, amely magában foglalja a 27% áfát is, illetve 500 000 Ft vagy annál kisebb összegű igényelt támogatás esetén 5000 Ft-ot, amely magában foglalja a 27% áfát, köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA-portálon a Pályáztatás/Kollégiumi pályázatok/Pályázati tudnivalók "Nevezési díj" pontban leírt feltételeknek megfelelően.
A nevezési díj megfizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után! A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre!
Tájékoztatjuk, hogy a befizetett nevezési díj az NKA-hoz benyújtott elszámolásokban nem szerepeltethető költség!
Saját forrás biztosítása: A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium nem írja elő.
Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:
- alkotói támogatás
A támogatási összeg járulékokat nem tartalmazhat. Az alkotói támogatás jogcím a pályázati adatlap költségkalkulációja 4. pont 4.1.1. személyi jellegű költségek sorába kerüljön feltüntetésre. A tervezett és a kért összeg alkotói támogatás esetén azonos.
A pályázó ebben az altémában csak alkotói támogatásra pályázhat, a Kollégium ettől eltérő jogcímre nem ítél meg támogatást.
6. Pályázati cél: Ingyenesen igénybe vehető próbahely biztosítása elsősorban az IZP projektek, valamint a fiatal és pályakezdő hivatásos táncművészek és alkotók számára. Minimum 900 óra garantált próbatermi infrastruktúra biztosításával hozzájárulni az elsősorban az IZP által támogatott projektek megvalósításához, másrészt fiatal és pályakezdő hivatásos táncművészek és alkotók számára ingyenes próbahely biztosításával azokat is bevonni az IZP által támogatottak körébe, akik az adott IZP pályázati ciklusban nem nyertek.
Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
A támogatás forrása: a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény, LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.
Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy erre az altémára egy pályázó kizárólag 1 pályázatot nyújthat be.
A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 3 500 000 Ft
Igényelhető támogatás: maximum 3 500 000 Ft/pályázat
Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.
Altéma kódszáma: 778132/9
Pályázók köre: a hivatásos táncművészet szereplőivel kapcsolatot tartó, azok igényeit ismerő szakmai szervezetek, mint jogi személyek, melyek vállalják, minimum 8 x 10m-es, legalább 3,5m belmagasságú, rugalmas padlójú, fűthető, kommunális helységekkel ellátott, tömegközlekedéssel könnyen megközelíthető próbaterem biztosítását. Pályázni minimálisan 300 óra biztosításával is lehet. Több szervezet együttműködésében megvalósuló szolgáltatást is elfogad a kuratórium. (A pályázatot csak az egyik szervezet nyújthatja be!)
A pályázó vállalja, hogy a fenti paraméterekkel rendelkező próbatermét, legalább a fenti időszakra, legalább napi 4 órában, heti 5 nap, minimum 300 órában biztosítja a pályázati célban megfogalmazott prioritásokkal. (Az erre vonatkozó, a mellékletben megtalálható adatlap kitöltése tájékoztató jellegű a kuratórium számára.)
A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2019. szeptember 01.-2019. december 31.
Finanszírozás módja:
A költségvetési támogatás folyósítására
- 3 000 000 Ft-ot el nem érő támogatási összeg esetében az Ávr. 87. § szerinti támogatási előlegként;
- a 3 000 000 Ft-ot elérő vagy meghaladó támogatási összeg esetében a támogatási szerződésben meghatározott módon, támogatási előlegként, valamint az Ávr. 86. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a beszámoló elfogadását követően kerülhet sor.
Nevezési díj összege/mértéke: A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át, amely magában foglalja a 27% áfát is, illetve 500 000 Ft vagy annál kisebb összegű igényelt támogatás esetén 5000 Ft-ot, amely magában foglalja a 27% áfát, köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA-portálon a Pályáztatás/Kollégiumi pályázatok/Pályázati tudnivalók "Nevezési díj" pontban leírt feltételeknek megfelelően.
A nevezési díj megfizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után! A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre!
Tájékoztatjuk, hogy a befizetett nevezési díj az NKA-hoz benyújtott elszámolásokban nem szerepeltethető költség!
Saját forrás biztosítása: A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium nem írja elő.
Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:
- szakmai közreműködők tiszteletdíja (melynek tételes kifejtése a költségvetésben szükséges),
- terembérleti díj,
- szervezési költség,
- PR költség.
Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy a Kollégium a felhívásban szereplő jogcímen kívül más jogcímet nem támogat, ezért a jogcímre vonatkozó módosítási kérelem elutasításra kerül.
A támogatás terhére tényleges pénzmozgással nem járó - kompenzálással, engedményezéssel teljesített - költség nem számolható el.
7. Pályázati cél: Az alkotás és gyártás összefüggéseit tárgyaló táncszakmai konferencia megrendezése. A legszélesebb szakmai közvélemény bevonásával, workshop keretében megtárgyalja a hivatásos táncművészettel, mint alkotási folyamattal összefüggő produkciós-gyártási, pénzügyi, PR-marketing- socialmedia, a vezetés-szervezés, pályázás-elszámolás-pénzügyi ismereteket.
A konferencia szervezői vállalják az eddig megvalósult konferenciák tematikájának elmélyítését, valamint új témakörök feldolgozását.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a támogatott konferencia egyes alkalmait időben hirdessék meg, az "Új táncszínházi produkció megvalósítása pályakezdő alkotók számára" altémában nyertes pályázóknak kötelezően előírt részvétel teljesíthetőségének érdekében.
A pályázó vállalja, hogy a pályázat megvalósítási időszakában egy alkalommal tárgyalja a pályázati célban megfogalmazott témaköröket, a témák szakértő előadóit és témavezetőit és a megfelelő infrastruktúrát biztosítja, a konferencia anyagát "jegyzet" formájában a konferencia résztvevői számára átadja. A pályázó vállalja, hogy legalább 15 főből álló, a hivatásos táncművészet fiatal művészeit reprezentáló hallgatóságot toboroz, akiket ingyenesen, a konferencia vendégeként fogad.
Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
A támogatás forrása: a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény, LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.
Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy erre az altémára egy pályázó kizárólag 1 pályázatot nyújthat be.
A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 3 400 000 Ft
Igényelhető támogatás: maximum 3 400 000 Ft/pályázat
Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.
Altéma kódszáma: 778123/9
Pályázók köre: a független és az állami-önkormányzati fenntartású hivatásos táncművészet szereplőivel kapcsolatot tartó, azok igényeit ismerő magyarországi szervezetek, mint jogi személyek. Több szervezet együttműködésében megvalósuló programot is elfogad a Kollégium. (A pályázatot csak az egyik szervezet nyújthatja be!)
A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2019. szeptember 01.-2020. május 31.
Finanszírozás módja:
A költségvetési támogatás folyósítására
- 3 000 000 Ft-ot el nem érő támogatási összeg esetében az Ávr. 87. § szerinti támogatási előlegként;
- a 3 000 000 Ft-ot elérő vagy meghaladó támogatási összeg esetében a támogatási szerződésben meghatározott módon, támogatási előlegként, valamint az Ávr. 86. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a beszámoló elfogadását követően kerülhet sor.
Nevezési díj összege/mértéke: A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át, amely magában foglalja a 27% áfát is, illetve 500 000 Ft vagy annál kisebb összegű igényelt támogatás esetén 5000 Ft-ot, amely magában foglalja a 27% áfát, köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA-portálon a Pályáztatás/Kollégiumi pályázatok/Pályázati tudnivalók "Nevezési díj" pontban leírt feltételeknek megfelelően.
A nevezési díj megfizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után! A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre!
Tájékoztatjuk, hogy a befizetett nevezési díj az NKA-hoz benyújtott elszámolásokban nem szerepeltethető költség!
Saját forrás biztosítása: A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium nem írja elő.
Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:
- a konferencia előadóinak és projektvezetőinek tiszteletdíja,
- szakmai közreműködő tiszteletdíja (szervező, koordinátor, technikus, tolmács tiszteletdíja),
- bérleti díj,
- szakmai kiadvány költségei,
- szerkesztői tiszteletdíj (jegyzethez kapcsolódó),
- nyomdaköltség (jegyzethez kapcsolódó),
- útiköltség,
- szállásköltség (idegenforgalmi adó a támogatás terhére nem elszámolható).
8. Pályázati cél: A hivatásos táncművészet területén megvalósuló táncszínházi nevelési és táncszínházpedagógiai tevékenységekkel kapcsolatos workshopok szervezése, a hivatásos színház- és táncművészet képviselőinek bevonásával. Továbbá:
- a hivatásos tánctársulatok és alkotók, illetve befogadó színházak saját, önálló, táncszínházi nevelési, és/vagy táncszínházpedagógiai programjai megvalósításának elősegítése,
- az egyes - a területre jellemző - eszköztárak, módszerek, munkaformák megismertetése, elmélyítése, jó gyakorlatok bemutatása, gyakorlati elsajátítása,
- a terület további fejlődéséhez szükséges közös gondolkodás, vitaalkalmak, problémafeltárásokhoz és megoldáskereséshez szükséges formák és gyakorlati alkalmak megteremtése,
- a táncszínházi nevelési és táncszínházpedagógia határterületeinek, társmódszertanainak gyakorlati alkalmazása, azok megismerése.
A pályázó vállalja, hogy maximum 8 alkalomból álló, egymástól elkülönülő, de egymásra épülő modulban tárgyalja a pályázati célban megfogalmazott témaköröket. Biztosítja a témák szakértő tréningvezetőit, a sajátélményű workshopokhoz szükséges munkatársakat és a megfelelő infrastruktúrát.
Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
A támogatás forrása: a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény, LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.
Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy erre az altémára egy pályázó kizárólag 1 pályázatot nyújthat be.
A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 1 600 000 Ft
Igényelhető támogatás: 200 000 Ft/alkalom
Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.
Altéma kódszáma: 778107/9
Pályázók köre: a színházi és táncszínházi nevelési, színházpedagógiai területen már jártassággal bíró, magyarországi székhellyel rendelkező szervezetek, mint jogi személyek.
A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2019. szeptember 01.-2020. május 31.
Finanszírozás módja:
A költségvetési támogatás folyósítására az Ávr. 87. § szerinti támogatási előlegként kerülhet sor.
Nevezési díj összege/mértéke: A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át, amely magában foglalja a 27% áfát is, illetve 500 000 Ft vagy annál kisebb összegű igényelt támogatás esetén 5000 Ft-ot, amely magában foglalja a 27% áfát, köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA-portálon a Pályáztatás/Kollégiumi pályázatok/Pályázati tudnivalók "Nevezési díj" pontban leírt feltételeknek megfelelően.
A nevezési díj megfizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után! A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre!
Tájékoztatjuk, hogy a befizetett nevezési díj az NKA-hoz benyújtott elszámolásokban nem szerepeltethető költség!
Saját forrás biztosítása: A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium nem írja elő.
Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:
- a workshopok vezetőinek tiszteletdíja,
- a workshopok közreműködőinek tiszteletdíja,
- bérleti díj,
- útiköltség.
9. Pályázati cél: Táncszínházi előadáshoz kapcsolódó két- vagy háromlépcsős program (1.), táncszínházi nevelési program (2.), és komplex táncszínházi nevelési előadás, (3.) forgalmazása (definíciók a Pályázati tájékoztatóban találhatók).
A táncszakma fejlődésnek egyik progresszív útját jelentő táncszínházi nevelési és táncszínházpedagógiai programok eljuttatása a fiatal és ifjúsági korú közönséghez. A bevonódó és értővé váló néző nevelése a jövő táncművészetének egyik záloga, a tánchoz kötődő közönség, mint közösség megteremtésének innovatív eszköze. A két vagy három lépcsős forgalmazás támogatásának feltétele, hogy a pályázó a programjába táncszínházi nevelési szakembert vonjon be. (A táncszínházi nevelési szakember definíciója, lásd: az IZP Pályázati tájékoztató vonatkozó pontja.)
Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
A támogatás forrása: a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény, LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.
Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy erre az altémára egy pályázó kizárólag 1 pályázatot nyújthat be, amelyben több produkció forgalmazására is pályázhat.
A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 3 000 000 Ft
Igényelhető támogatás:
Az előadás költségeire fordítható elnyerhető támogatás maximuma:
- 1. és 2. számú program székhelyen történő forgalmazása esetén előadásonként maximum 100 000 Ft; székhelyen kívül történő forgalmazása esetén előadásonként maximum 150 000 Ft,
- Komplex táncszínházi nevelési előadás székhelyen történő forgalmazás esetén előadásonként 250 000 Ft, székhelyen kívül történő forgalmazása esetén előadásonként maximum 500 000 Ft.
A Kollégium előnyben részesíti a nem csak székhelyen megvalósuló előadásokkal pályázókat.
Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.
Altéma kódszáma: 778133/9
Pályázók köre: táncelőadáshoz kapcsolódó - két - vagy háromlépcsős - programmal és/vagy komplex táncszínházi nevelési előadással, magyarországi székhellyel rendelkező a program és az előadás létrehozásában résztvevő hivatásos társulatok, befogadó színházak, szervezetek, mint jogi személyek (a fogalmak értelmezésére vonatkozó információkat lásd: az IZP Pályázati tájékoztató vonatkozó pontja).
A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2019. április 30. - 2020. december 31.
Finanszírozás módja:
A költségvetési támogatás folyósítására az Ávr. 87. § szerinti támogatási előlegként kerülhet sor.
Nevezési díj összege/mértéke: A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át, amely magában foglalja a 27% áfát is, illetve 500 000 Ft vagy annál kisebb összegű igényelt támogatás esetén 5000 Ft-ot, amely magában foglalja a 27% áfát, köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA-portálon a Pályáztatás/Kollégiumi pályázatok/Pályázati tudnivalók "Nevezési díj" pontban leírt feltételeknek megfelelően.
A nevezési díj megfizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után! A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre!
Tájékoztatjuk, hogy a befizetett nevezési díj az NKA-hoz benyújtott elszámolásokban nem szerepeltethető költség!
Saját forrás biztosítása: A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium nem írja elő.
Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:
- 1. és 2. számú program esetén
- a programvezető szakember és / vagy moderátor tiszteletdíja,
- a demonstrációkban résztvevő max. 3 művész tiszteletdíja,
- útiköltség.
- komplex táncszínházi nevelési előadás esetén
- a demonstrációkban résztvevő művészek tiszteletdíja,
- közreműködők (műszak) tiszteletdíja,
- bérleti díj,
- útiköltség,
- szállítási költség,
- szállásköltség (idegenforgalmi adó a támogatás terhére nem elszámolható.
A pályázati adatlap 7. pontjához feltöltendő mellékletek:
1. a pályázó szervezet bemutatása,
2. a pályázati témakörben végzett eddigi referenciamunkák,
3. a megvalósítani tervezett táncszínház-pedagógiai program/ok ismertetése, tematikája, konkrét programterve,
4. a tervezett program befogadó-helyeinek nyilatkozatai,
5. a megvalósításban közreműködő szakember és/vagy szervezet bemutatása,
6. a megvalósításban közreműködő szakember és/vagy szervezet együttműködési nyilatkozata,
7. nevezési díj befizetést igazoló postai utalvány vagy a banki átutalási bizonylat másolata,
8. számlavezető pénzintézet igazolása a számlavezetésről (bankszámlakivonat, bankszámlaszerződés is megfelelő, amennyiben a dokumentum a bankszámlaszámot és a pályázó/lebonyolító megnevezését is tartalmazza).
A felhívás által előírt mellékleteket az alábbi módon tudja feltölteni:
Az előírt mellékletekből, mellékletenként (!) egy-egy "pdf" fájlt kell készíteni. A feltöltés előtt mindig végezzen ellenőrzést, hogy a "pdf" állományok visszaolvashatók-e. Amennyiben a dokumentumok olvashatatlanok, az a pályázat érvénytelenségét okozhatja!
Szkennelés során törekedjen a legkisebb képfelbontás (állományméret) elérésére.
A legnagyobb feltölthető állományméret: 10 MB
A benyújtott pályázat hiánypótlásával kapcsolatos tudnivalók:
Az alábbi pályázati dokumentumok hiánypótlására nincs lehetőség:
- a pályázó szervezet bemutatása,
- a pályázati témakörben végzett eddigi referenciamunkák,
- a megvalósítani tervezett táncszínház-pedagógiai program/ok ismertetése, tematikája, konkrét programterv,
- nevezési díj befizetést igazoló postai utalvány vagy a banki átutalási bizonylat másolata.
A nevezési díj megfizetésének rendje:
A nevezési díjat banki átutalással (átutalási megbízáson/elektronikus utalással), vagy postai (rózsaszín) csekken kell az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 10032000-01451461-00000000 pénzforgalmi jelzőszámú számlára teljesíteni.
Az átutalási megbízáson, vagy elektronikus utalással kezdeményezett fizetés esetén a befizetést igazoló bizonylat közleményrovatában kérjük feltüntetni a pályázati adatlap jobb felső sarkában lévő "adatlap-azonosító" (A......... N.........) számot, valamint az altéma kódszámát.
Kérjük, mielőtt befizetését kezdeményezné, olvassa el figyelmesen az NKA-portálon a Pályáztatás/Kollégiumi pályázatok/Pályázati tudnivalók menüpontban leírtakat.
Valamennyi, a nevezési díjra vonatkozó információ megtalálható a részletes tájékoztatóban, az NKA-portálon a Pályáztatás/Kollégiumi pályázatok/Pályázati tudnivalók menüpontban.
Az elbírálás szempontjai:
- a program pedagógiai céljai,
- utaztathatóság,
- konkrét programterv.
Elszámolásra vonatkozó előírások:
A pályázat elszámolását az NKA-portál Felhasználói fiók menüpontba belépve, az adott pályázatnál az Elszámolás benyújtása link alatt nyújthatja be.
Szkennelés során törekedjen a legkisebb képfelbontás (állományméret) elérésére. A legnagyobb feltölthető állományméret pénzügyi elszámolás esetében 1MB, szakmai beszámoló esetében 10MB.
Támogatott pályázat esetén a szakmai beszámolónak tartalmaznia kell:
- A támogatott táncszínházi nevelési, vagy táncszínházpedagógiai program megvalósításának igazolását.
Támogatott pályázat esetén a pénzügyi elszámolásnak tartalmaznia kell:
- a Támogatott nevére kiállított eredeti záradékolt bizonylatok (számlák, számlát helyettesítő okiratok, szerződések), pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatok (banki kivonat) szkennelt példányát,
- a kétszázezer forint értékhatárt elérő/meghaladó értékű áru beszerzésének vagy szolgáltatás megrendelésének írásos dokumentumát (írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött és visszaigazolt megrendelés is. Amennyiben a támogatott az elszámolás során a fenti értékhatár feletti árubeszerzés és szolgáltatásnyújtás írásos dokumentumait nem csatolja, az elszámolás során az értékhatár feletti számlák/bizonylatok nem vehetők figyelembe),
- a megbízási díjak, tiszteletdíjak számlázott szellemi tevékenység szerződéseinek szkennelt példányát, értékhatártól függetlenül,
- amennyiben a támogatási cél megvalósításában a Támogatott megbízásából közreműködők, alvállalkozók vesznek részt, akkor az általuk kiállított - kizárólag a támogatási szerződésben meghatározott jogcímekre vonatkozó - számlák közvetítői díjat nem tartalmazhatnak,
- megbízási díj, illetve tiszteletdíj jogcím esetén a megbízási díjak, tiszteletdíjak számlázott szellemi tevékenység szerződéseit is fel kell tölteni, továbbá ha a tiszteletdíjban részesülő magánszemélyek nevében gazdálkodó szervezetek állítanak ki számlát, úgy a magánszemély és a gazdálkodó szervezet között fennálló jogviszonyt igazoló, továbbá a tiszteletdíj átvételét nyugtázó nyilatkozat is szükséges (a nyilatkozat az alábbi helyről tölthető le: http://www.nka.hu / Információk / Tájékoztató a tiszteletdíjban részesülő magánszemélyek nevében kiállított számlákkal történő elszámolásokhoz), amennyiben a szerződéskötés három oldalúan történik (a szerződést a tevékenységet végző magánszemély is aláírja) úgy Nyilatkozat megküldése nem szükséges
- az idegen nyelven kiállított bizonylatok, illetve szerződések mellé ezek tartalmi fordítását is csatolni kell, oly módon, hogy a fordítás tényét aláírással igazolni kell,
- a forinttól eltérő pénznemben kiállított számla, számviteli bizonylat esetében annak végösszegét és az arra tekintettel elszámolható költség összegét a számlán, számviteli bizonylaton megjelölt teljesítési időpontjában érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett középárfolyamon kell forintra átszámítani. Abban az esetben, ha a számlán nem szerepel illetve nem állapítható meg a teljesítés időpontja, úgy a számla kifizetésének napján érvényes - az MNB által közzétett - középárfolyamon átszámítva kell az elszámolásban szerepeltetni,
- a számlavezetésre kötelezettek 1,5 M Ft feletti kifizetéseket kizárólag banki átutalással teljesíthetnek, melynek igazolása a banki terhelési értesítővel történik az elszámolásban.
A pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek. A pályázat meghatározott adatait a Kormány által meghatározott http://www.kozpenzpalyazat.gov.hu központi portálon is közzétesszük.
Pályázati adatlapot kitölteni az NKA-portál Pályáztatás/Kollégiumi pályázatok menüpontjában szereplő adott Kollégium neve/Adatlap kitöltése linkre kattintva lehet. Minta pályázati adatlap az NKA-portálon a Pályáztatás/Kollégiumi pályázatok menüpont alatt található. Ez az adatlap tájékoztatásra szolgál, pályázatként benyújtani nem lehet.
Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2019. május 15-én éjfélig lehet.
Az államháztartáson kívüli szervezeteknek (gazdasági társaság, egyéni cég, szövetkezet, egyesülés, egyéb gazdálkodó szervezet, civil szervezet, szakszervezet, köztestület, egyéb nonprofit szervezet, egyházi intézmény, határon túli szervezet),
- amelyek 2017. előtt regisztráltak (2016-ban, vagy azt megelőző években), és
- jelen pályázati felhívásra pályázatot kívánnak benyújtani,
legkésőbb a támogatási szerződés megkötéséig az Ávr. 75. § (3), (3a), valamint (5) és (5a) bekezdésének értelmében meg kell újítaniuk a regisztrációjukat a "KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ NKA PORTÁLJÁN TÖRTÉNŐ REGISZTRÁCIÓHOZ" nevű dokumentumban foglaltak szerint.
Felhívjuk a magánszemélyként pályázók figyelmét, hogy a támogatási szerződés megkötéséig ellenőrizzék a Felhasználói fiókjukban, a regisztrációs dokumentumok között a feltöltött személyi azonosító okmányuk érvényességét (személyi igazolvány, útlevél). Lejárt személyi okmányok esetén szerződés nem köthető, ez esetben érvényes dokumentum feltöltése szükséges a "KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ NKA PORTÁLJÁN TÖRTÉNŐ REGISZTRÁCIÓHOZ" nevű dokumentumban foglaltak szerint.
A határidőn túl nincs lehetősége pályázatot benyújtani.
Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon a (36-1) 550-2891-es, és a (36-1) 550-2803-as számokon kaphatnak.
A döntés az EMET honlapján és az NKA-portálon is közzétételre kerül.
A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.
A kollégium által támogatott pályázatok megvalósítására az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a támogatottakkal támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a támogatott a támogatási szerződés megkötéséhez előírt jogszabályi feltételeknek megfeleljen. Az Ávr. 81. § részletesen tartalmazza azokat a feltételeket, amely esetekben nem köthető támogatási szerződés.
(A fenti pályázatot terjedelmi okok miatt rövidítettük. Az eredeti kiírás megtalálható az NKA honlapján. A szerk.)

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum