Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
IATUR 40
Kiíró:
Központi Statisztikai Hivatal (KSH)
Határidő:
08/31/2018
Érvényes:
08/31/2018
Tárgymutató:
időmérleg, időfelhasználás-kutatás
Pályázhat:
Felsőfokú tanulmányokat folytató szerzők
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

IATUR 40 - ELŐADÁSPÁLYÁZAT

A 40. Nemzetközi Időmérleg-konferencia alkalmából pályázatot hirdet a Központi Statisztikai Hivatal

A pályázat témája: Időmérleg, időfelhasználás-kutatás
Pályázók köre
Felsőfokú tanulmányokat folytató szerzők pályamunkáit várjuk. Lehetőség van közös szerzői pályamunka benyújtására.

Elismerés
- A legjobbnak ítélt pályamunkát beküldő szerző lehetőséget kap munkájának bemutatására a konferencián, egy maximum 10 perces előadás keretében, valamint a konferencián való térítésmentes részvételre.
- A 2. és 3. legjobb pályaművet benyújtó díjazott a poszterszekcióban való bemutatkozásra kap lehetőséget.
A legjobbnak ítélt három pályamunka szerzői díjazásban, pénzjutalomban nem részesül.

Beküldési határidő: 2018. augusztus 31. éjfélig

Formai követelmények
- Előadás formátuma és terjedelme: Microsoft Power Point, max. 10 perc
- Tanulmány: Microsoft Word (.doc vagy .docx) formátum, max. 10 oldal
- Angol nyelven készült pályázatokat e-mail mellékletben küldve az iatur2018@ksh.hu címre várjuk. Az email tárgyához kérjük, írják be: IATUR40 pályázat

Időmérleg adatok
- Időmérleg adatok elérhetők a KSH Kutatószobájában és a honlapon
KSH Kutatószoba
- A kutatáshoz rendelkezésre bocsátjuk a KSH Kutatószobai hozzáférését online adatbázis formájában.
Részletekről a http://www.ksh.hu/kutatoszobai hozzaferes oldalon tájékozódhat.
A kutatók maximum 2 alkalommal kérhetik kutatási eredményeik ellenőrzését az időmérleg adatokhoz.
KSH Kiadványok
A 15-74 éves népesség napi időfelhasználása, 2010 (A 2009/2010. évi időmérleg-vizsgálat összefoglaló adatai)
http://www.ksh.hu/apps/shop.kiadvany?p_kiadvany_id=9410
Időmérleg-módszertan
http://www.ksh.hu/apps/shop.kiadvany?p_kiadvany_id=1815
Időmérleg, 2009/2010
http://www.ksh.hu/apps/shop.kiadvany?p_kiadvany_id=11398
Műhelytanulmányok 5. - Családi kohézió. A szülők és a gyermekek társas együttléte a mindennapok világában
http://www.ksh.hu/apps/shop.kiadvany?p_kiadvany_id=30691
Műhelytanulmányok 3. - A foglalkoztatottak időfelhasználása az ingázás és a munkába járás idejének tükrében
http://www.ksh.hu/apps/shop.kiadvany?p_kiadvany_id=15919
Kulturálódási szokásaink
http://www.ksh.hu/apps/shop.kiadvany?p_kiadvany_id=14960

Pályázati feltételek
- Egy pályázó több előadással is nevezhet.
- A pályázati kiíráshoz mellékelt jelentkezési és regisztrációs űrlapot kell csatolni, elfogadva az adatkezelési feltételeket.
- A pályázatnak határidőre be kell érkeznie.
- A pályázó a mellékelt jelentkezési és regisztrációs űrlap aláírásával a pályázó, mint szerző a KSH, mint felhasználó részére a pályázatra benyújtott előadás, mint szerzői mű vonatkozásában teljes körű, nem kizárólagos felhasználási jogot enged. A felhasználás joga kiterjed az előadás anyagának átdolgozására, digitális vagy nyomtatott formában történő többszörözésére, nyilvánosságra hozatalára, terjesztésére, harmadik személy részére felhasználási jog engedésére. A felhasználási jog - figyelemmel a felhasználás területére, időtartamára, felhasználási módra, felhasználás mértékére egyaránt - korlátozásmentes.
A pályaművek elbírálása
- A benyújtott előadásokat a KSH konferencia programbizottsága bírálja el.
Pályázati anyag publikálása
- A kiíró által arra érdemesnek tartott előadásokat a KSH nyomtatott formátumban vagy online felületein publikálhatja.
Eredményhirdetés
- 2018. szeptember 15.
Konferencia weboldala: https://www.iatur.org/events/detail/93a077ae-434b-4c8a-80e2-557e62194135

Adatkezelési tájékoztató
Az adatkezelés jogalapja: A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló európai parlamenti és tanácsi (EU) 2016/679 (2016. április 27.) rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulása.
Az adatkezelés célja: a résztvevők beazonosítása és kapcsolatfelvétel a nyertesekkel, a nyertesek személyének megjelenítése a honlapon a nyilvánosság tájékoztatása érdekében, a nyertes előadások nyomtatott, online publikációja, valamint a 40. Nemzetközi Időmérlegkonferencia pályázatával összefüggő kommunikációs tevékenység.

Az adatkezelésre jogosultak köre: A résztvevők által az adatszolgáltatás során megadott, a pályázat során felhasznált személyes adatokat a KSH konferencia programbizottságának tagjai, valamint az IATUR konferencia szervezőbizottságának tagjai jogosultak kezelni. Az előadások közzététele útján a nyertesek nevét és az előadás tartalmát a konferencia résztvevői és a nyilvánosság is megismerheti.
Az érintettek és a kezelt adatok: a pályázaton résztvevők; az általuk megadott email cím vagy telefonszám, levelezési cím, pályázat címe, terjedelme, rövid összefoglalása. A 40. Nemzetközi Időmérleg-konferencia és/vagy a KSH honlapján nyilvánosságra hozott adatok: nyertes neve és nyertes előadások publikációja.

Az adatkezelés időtartama: A pályázaton nem kiválasztott résztvevők által megadott személyes adatokat a KSH pályázat lezárulását követően haladéktalanul törli, a nyertes résztvevők megadott személyes adatokat a KSH-ra a rá vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges ideig kezeli. A nyertesek a 40. Nemzetközi Időmérleg-konferencia és/vagy a KSH holnapján nyilvánosságra hozott adatait a KSH 2018. november 2-át követően a honlapról eltávolítja.

Érintetti jogok gyakorlása:
A résztvevő, mint érintett kérelmezheti:
a) tájékoztatását a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséről;
b) személyes adataihoz való hozzáférést (elektronikus úton, vagy másolat útján);
c) pontatlan személyes adatainak helyesbítését, hiányos személyes adatainak kiegészítését;
d) személyes adatainak törlését, kezelésének korlátozását, ha az ahhoz szükséges feltételek fennállnak;
e) továbbá tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen.

Jogorvoslat:
Az érintett a jogainak megsértése esetén,
a) a KSH belső adatvédelmi tisztviselőjéhez (dr. Regős Eszter, Eszter.Regos@ksh.hu; +(36-1)-341-6419);
b) bírósághoz fordulhat (Fővárosi Törvényszék, 1055 Budapest, Markó u. 27. http://fovarositorvenyszek.birosag.hu/);
c) valamint vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, ugyfelszolgalat@naih.hu), illetve bármely tagállami nemzeti adatvédelmi hatóságnál.
A KSH fenntartja a jogot, hogy nem megfelelő minőségű pályamunkák esetében nem hirdet nyerteseket.
A változtatás jogát fenntartjuk.
http://www.ksh.hu/iatur_palyazati_kiiras

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum