Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Üzenj a mosolyoddal! - művészeti alkotások
Kiíró:
Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft.
Határidő:
03/31/2017
Érvényes:
03/31/2017
Tárgymutató:
művészeti alkotások
Pályázhat:
bárki
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázatfigyelő értesítő - Új termékünk
Az előző nap tudomásunkra jutott kiírások kivonatait tartalmazza, igy Ön gyorsan el tudja dönteni egy-egy kiírásról, hogy az Ön vagy munkahelye vagy az Önök civil szervezete számára érdekes-e.
A Pályázatfigyelő Napi Értesítőt e-mailben kapja az előző napon tudomásunkra jutott pályázatok kivonatával.
Bővebben >>>

Üzenj a mosolyoddal!
Turisztikai célú Public Art és Land Art pályázat Szentendrén

Közösségi interakciókra épülő, kötetlen műfajú, de Szentendrére utaló és fényképek készítésére, megosztására ösztönző alkotások létrehozására hív fel a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. A pályázat olyan ideiglenes jelleggel megvalósítandó, széles közönségréteget megszólító művészeti alkotások elkészítését célozza, amelyek alkalmasak a városban élők és az oda érkező vendégek figyelmének felkeltésére. Az alkotások létrehozásának elsődleges célja, hogy elősegítse Szentendre látogatottságának növelését, valamint hozzájáruljon a város népszerűsítéséhez.
A kiíró olyan műveket vár a pályázóktól, melyek a pályázatban meghatározott helyszínekre vannak adaptálva, ahhoz szorosan kötődnek, és a környezettel interakciót kezdeményeznek. Az alkotóknak műveikkel elsősorban arra kell törekedniük, hogy az arra járókat fényképezkedésre és képeik megosztására ösztönözzék.

I. A pályázat tárgya
A kiíró a pályázóktól olyan kötetlen műfajú alkotásokat vár, melyek mindenképpen közösségi interakcióra épülnek. A létrehozott alkotás:
- legyen interaktív,
- témájában illeszkedjék a pályázat elsődleges céljához, amely Szentendre látogatottságának növelését, valamint a város népszerűsítését határozta meg,
- fontos, hogy a látogatókat ösztönözze fényképek elkészítésére és azok közösségi felületeken való megosztására,
- nem tartalmazhat pártpolitikai üzenetet és nem utalhat kisebbségekkel kapcsolatos megkülönböztetés ösztönzésére,
- megvalósításának költségbecslése legyen reális,
- legyen körüljárható,
- statikailag álljon meg biztosan és semmilyen körülmény esetén ne okozzon balesetveszélyt.

II. A pályázat helyszíne
A pályázat keretében Szentendre történelmi belvárosának területére várunk ötleteket. A projekt megvalósítására kijelölt helyszínek:
- 1 db Land Art pályamű közvetlenül a Duna-parton, a Duna-korzó vonalában;
- 1 db Public Art alkotás a Duna-korzó területén;
- 1 db Public Art alkotás - a Fő tér és környékének területén.

III. A pályázat időtartama
A megvalósuló alkotások installására 2017. május 1-május 15. között kell, hogy sor kerüljön és a műveknek legalább október 1-ig a helyükön kell maradniuk. A bontásra ezt követően kerülhet sor, melyre 14 nap áll rendelkezésre.
- Műfaji vagy technikai megkötés nincs. A mű lehet: installáció, szobrászati tárgy, murális alkotás, integrált design, multimédia.
- Egy pályázó több pályatervet is benyújthat max. 5 db-ig, illetve ugyanazt a pályatervet több helyszínre is be lehet adni.
- A megvalósítás konkrét helyét, idejét és időtartamát minden pályázatban pontosan meg kell jelölni.
- Az alkotóknak tekintettel kell lenniük arra, hogy a műveket nem őrzik, a közönséggel való találkozás, ill. az időjárás viszontagságainak hatásaival a tervezés során számolniuk kell. A pályázó a pályázatának beadásával tudomásul veszi, hogy a mű bármiféle sérüléséért, vagy megsemmisüléséért a kiíró nem vállal felelőssége.
- Az alkotónak kötelezettséget kell vállalnia a mű biztonságos elhelyezéséért. Ha a mű köztéren való elhelyezéséhez a helyszín biztosításán túl további engedélyek szükségesek, ezen engedélyek megszerzésében a pályázat kiírója segítséget nyújt, de ezekért anyagi felelősséget nem vállal.
- Amennyiben a mű létrehozása részletes statikai tervezést igényel, a pályázónak a pályázat megnyerése után, az elkészítés előtt a szükséges terveket el kell készítenie. Ha a mű elkészítése a megvalósulás helyének vagy környezetének megváltoztatásával jár, a felhasználás után a pályázó köteles az eredeti állapotot helyreállítani.
- A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot arra, hogy a zsűri javaslata alapján a pályázó költségvetését csak módosítva fogadja el, és annak korrekcióját kérje.
- A pályázat nyertesével a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. írásbeli szerződést köt.

V. A pályázat keretösszege
A pályázat során kiosztható összeg a Land Art project esetében 100 000 Ft, a Public Art projektek esetében pedig 1 900 000 Ft, amely összegek az áfát már tartalmazzák. A nyertes pályázatok száma: 1 Land Art + 2 Public Art alkotás. (A művek megvalósulásához, installálásához és bontásához szükséges összes költséget a pályázatkiíró által az alkotóknak fizetett felhasználási díja fedezi, biztosítja.)

VI. A pályázat jellege, formája
A pályázatot 1 nyomtatott és 1 digitális példányban (CD-n, DVD-n vagy pendrive-on PDF-formátumban) várjuk hagyományos postai úton, a VII-es pontban megadott határidőig, a következő címre:
Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft.
Szentendre
Dumtsa Jenő u. 22.
2000
- A pályázat jellege: nyílt, egyfordulós.
- A pályázaton bárki elindulhat, külön korhatár- vagy egyéb megkötés nélkül.
- A pályázat benyújtási formája: névaláírásos, a pályázathoz csatolni szükséges a pályázó adatait.
- A pályázat nyelve: magyar.
- A pályázati anyagnak a következőket kell tartalmaznia: koncepció (2000-4000 karakter terjedelemben); műleírás (pontos méretekkel, az anyag- és technológiahasználat megjelölésével, statikai tervvel, jellemzők megadásával); látványterv (rajz, számítógépes animáció, fotó vagy makett); költségvetés (amennyiben a mű megvalósításának költségvetése a pályázati keretnél nagyobb, csatolni kell a többletforrás meglétét igazoló kötelezettségvállaló nyilatkozatot is); szakmai életrajz; elérhetőségek (hagyományos és elektronikus cím, illetve telefonszám)
- Az érvényesség feltétele a nyomtatott példányon a pályamű aláírással való hitelesítése az alkotó részéről.

VII. A pályázat benyújtása és értékelése
A pályaművek beérkezési határideje: 2017. március 31., 16:00. óra. A pályázatban kikötött tartalmak utólagos hiánypótlására nincs lehetőség. (A határidőn túl érkezett pályázatokat a pályázatkiírójának nem áll módjában elfogadni.)
A pályázatokat szakmai kuratórium bírálja el. A 4 tagú szakmai zsűri legkésőbb április 10-ig hozza meg döntését, melyet nyilvánosan az iranyszentendre.hu weboldalon tesz közzé, valamint minden pályázó számára elektronikus úton is megküld. A beküldött pályaműveket a kiíró nem juttatja vissza a pályázóknak.

VIII. Felhasználási szerződés/szerzői és felhasználói jogok
A Szentendre és Térsége TDM NKft. a pályázaton nyertes tervek szerzői jogainak tulajdonosaival felhasználási szerződést köt, az elnyert összeget a művek nyilvános megjelenéséért és egyéb a köztéri pályázat megvalósulásával kapcsolatos felhasználási módokért felhasználási díjként fizeti ki.
A pályázat benyújtói megőrzik a pályamunkához fűződő szerzői jogaikat. Ugyanakkor a pályázó a pályamű benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat kiírója a projekt nyilvánosságát biztosítandó a pályaművekről és a megvalósult munkákról készült dokumentációt és reprodukciókat nyomtatott, illetve elektronikus formában, korlátlan ideig felhasználja a pályázó nevének feltüntetése mellett.

IX. Felhasználási díj folyósítása
A felhasználási díj kifizetése két részletben történik. Az első részlet (a teljes díj 85 %-a) a szerződéskötés után, legkésőbb 2017. május 1-ig, a második részlet (a teljes díj 15%-a) a megvalósult mű lebontása után, a helyszín eredeti állapotának visszaállítását követő 15 napon belül kerül kifizetésre.

X. A teljesítés ellenőrzése
A teljesítés ellenőrzése két alkalommal történik. A mű elhelyezésekor a zsűri két tagja összeveti a művet az elfogadott tervvel és a megkötött szerződésben szereplő paraméterekkel. A bontás után a Szentendre és Térsége TDM NKft. képviselője ellenőrzi, hogy a szerződésben szereplő határidőre megtörtént-e a helyszínen az eredeti állapot helyreállítása.

XI. További információ
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon vagy személyesen munkaidőben, az alábbi elérhetőségeken biztosítunk.
Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft.
Email: tdm@szentendre.hu
Tel.: 0626/317-965 vagy 0626/317-966
Jelen pályázat Szentendre Város Önkormányzatának támogatásával valósul meg.

Üzenj a mosolyoddal_brossúra2.pdfUzenj_mosolyoddal_ sajtoközlemeny.docxIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum