Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
LUDOVIKA CAMPUS FOTÓPÁLYÁZAT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Kiíró:
Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja
Határidő:
05/06/2018
Érvényes:
05/06/2018
Tárgymutató:
fotópályázat
Pályázhat:
bárki
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

LUDOVIKA CAMPUS FOTÓPÁLYÁZAT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A PÁLYÁZAT KIÍRÓJA: A KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1027 Budapest, Horvát utca 12-26.) (továbbiakban: Kiíró) "Ludovika Campus fotópályázat” címmel építészeti fotópályázatot hirdet.

A PÁLYÁZAT CÉLJA:
A pályázat célja az alkotók bemutatkozási lehetősége mellett, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és hozzá tartozó campus épületeit, annak otthont adó parkot és az egyetemi életet újszerű látásmóddal, kreatívan mutassa be. A pályázatra az építészet iránt érdeklődő fotósok azon pályaműveit várjuk, melyek e témához illeszkednek. A képeknek 2018. április 9. és május 5. között, akár a Kiíró által biztosított fotóséták egyike során, akár más alkalommal kell készülniük. A fotósétákon való részvétel ugyanakkor csupán a Kiíró által biztosított lehetőség, amely nem feltétele a pályázaton való indulásnak.
A pályaművek kizárólag digitális formában, a http://www.ludovikafotopalyazat.hu URL címen történt regisztrálás után tölthetők fel.

A PÁLYÁZAT FORMÁJA:
Egyfordulós, országos, titkos, on-line pályázat. Nevezési díj nincs.

A RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI, BEKÜLDHETŐ PÁLYAMŰVEK SZÁMA:
A pályázat nyílt, amelyen bárki részt vehet, aki elfogadja a pályázati feltételeket.
Négy kategóriában nyújthatók be pályaművek:
1. Hat képből álló sorozat (minden pályázó 1 sorozattal indulhat maximum, melyet feltöltéskor a fájlnévben jelölni szükséges)
2. Építészeti fotók
3. Genius Loci, a hely szelleme
4. Élet a Campuson/Életteli Campus/Élet az Orczy kertben A pályázaton egy pályázó legfeljebb 5 pályaművel nevezhet, melyből sorozat kategóriában 1 művel lehet indulni. (1 sorozat 1 pályaműnek minősül).

A PÁLYÁZATBÓL VALÓ KIZÁRÁS:
A Bíráló Bizottság kizárja mindazokat, akik a pályázati feltételeknek nem tesznek eleget, a formai követelményeket nem teljesítő, illetve a titkosságot megsértő, vagy hiányos pályaműveket. Nem nevezhetők közízlést sértő obszcén képek.

A PÁLYÁZAT ÜTEMEZÉSE:
Meghirdetés, regisztráció kezdete: 2018. március 19. Fotóséták (előzetes e-mail értesítést követően): 2018. április 9. és 2018. április 22. között. Kérdések határideje: 2018. április 8.
Kérdésekre adott válaszok határideje: 2018. április 15.
Pályaművek beadásának határideje: 2018. május 6.
Bíráló Bizottság munkájának lezárása: 2018. május 15.
Eredményhirdetés, Díjátadó, Kiállítás megnyitó: 2018. május 16. és 2018. június 10. között, a pontos időpontról a pályázat honlapján lehet értesülni.
A Fotóséták, bejárások pontos időpontjáról a pályázati nevezést és regisztrációt követően e-mail útján, illetve a pályázat weboldalán kap minden regisztrált pályázó előzetes értesítést. A fotóséták pontos időpontjai meghatározásának jogát Kiíró fenntartja magának. A fotósétán való részvétel feltétele az előzetes regisztráció. Egy pályázó legfeljebb egy fotósétára jelentkezhet. A fotóséták időpontjait, valamint a jelentkezés elfogadását, illetve a pontos tudnivalókat a kiíró a regisztrált és jelentkezett pályázók számára e-mail útján küldi el, illetve a pályázat weblapján jeleníti meg. A séták száma limitált, a helyeket a szervezők jelentkezési sorrendben töltik fel. Amennyiben egy adott időpont betelt, arra a rendszer további jelentkezéseket már nem fogad el.

A PÁLYÁZAT DÍJAZÁSA:
A pályázat során a Bíráló Bizottság által legjobbnak ítélt 30 alkotás kerül kiállításra. Mind a négy kategóriában hirdetünk első, második, valamint harmadik díjat. Az így kiválasztott 12 díjazott műből, valamint a Bíráló Bizottság által legmagasabbra értékelt további alkotásokból művészi nyomatokat készítünk, amelyek nyilvános kiállításukat követően, 60 nap után az alkotók tulajdonába kerülnek. Ezen nyomatok alapjául szolgáló pályaművek készítői szintén díjazottnak minősülnek, a pályaművek művészi fotónyomatán kívül oklevélben részesülnek. Fődíj (mind a négy kategóriában): 250 000 Ft.
Második díj (mind a négy kategóriában): 150 000 Ft.
Harmadik díj (mind a négy kategóriában): 100 000 Ft.
A pályázat végeredménye a díjátadásig nem publikus. Az ünnepélyes díjkiosztó időpontjáról a pályázók elektronikus úton, a nyomtatott sajtó, illetve a pályázat médiapartnerei útján kapnak tájékoztatást.
A díjak az eredményhirdetéssel egybekötött díjkiosztó kiállításon, a további, a Bíráló Bizottság által legjobbnak ítélt oklevélben részesülő, alkotó által készített, ám helyezést nem kapott kép kiállításával egy időben kerülnek kiosztásra.

A BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG:
Elnök:
Dr. Fürjes Balázs kormánybiztos, a pályázat fővédnöke,
Tagok: Prof., Dr. Patyi András rektor, Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Dr. Schneller Domonkos stratégiai főigazgató, kabinetfőnök, Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja NZrt.
Skardelli György építész Bujnovszky Tamás fotóművész, épületfotós
Balogh László fotográfus
Kovács Anikó fotográfus
A pályázat fővédnöke: dr. Fürjes Balázs, Egyes Kiemelt Budapesti Beruházásokért Felelős Kormánybiztos
A pályázat lebonyolítója: Dankházi Péter WebDream Magyarország Kft.

A BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG MUNKÁJA, EREDMÉNYHIRDETÉS:
A Bizottság munkája nem nyilvános. A Bíráló Bizottság a A Bíráló Bizottság a pályázatot összegző zárójelentést tesz közzé. A Bíráló Bizottság döntése végleges, a döntés ellen fellebbezni nem lehet. Az eredmények kihirdetésére díjátadón kerül sor, amelyek időpontjáról és helyszínéről a pályázók elektronikus úton, előzetes értesítést kapnak. Az időpont megjelenik a http://www.ludovikafotopalyazat.hu URL címen. Az eredményhirdetés, díjátadó és a kiállítás helyszíne később kerül megállapításra.

A PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ ÉS A NEVEZÉSI LAP BESZERZÉSE, REGISZTRÁCIÓ:
A pályázaton a http://www.ludovikafotopalyazat.hu weboldalon kitöltött nevezési lappal (regisztrációval) lehet részt venni. Egy pályázó csak egy nevezési lappal pályázhat. A nevezési lapon a pályázó elfogadja a pályázati feltételeket és ezzel elismeri, hogy a beküldött képei minden tekintetben megfelelnek a kiírási feltételeknek.

FORMAI ÉS TECHNIKAI KÖVETELMÉNYEK:
A pályázatra kizárólag digitális képek küldhetők be. Analóg technika használata esetén nagy felbontású digitalizálást (szkennelés) követően a képfájlok a digitális technológiával készült képekkel azonos megítélés alá esnek. Felhívjuk a hagyományos technikát használó pályázók figyelmét, hogy szkenneléskor a kiírásnak megfelelő, nagyméretű, digitális nagyításra alkalmas fájlt állítsanak elő. A képeken utómunka végezhető.
A pályázáshoz minimum 4212 * 2808 pixel felbontású, maximális jpg. tömörítésben (RGB színtérben) elmentett állományt kell feltölteni a pályázati felületre. Minimális elvárás, hogy a digitális állomány legalább 8 Mp-es kamerával készüljön, szkennelt állomány esetében a hosszabbik oldal érje el az 50 cm-t, 360 dpi. felbontás mellett.

A PÁLYÁZATI ANYAGOK BEADÁSA:
A pályázati anyagok fogadása egy központi szerveren történik, ahová a pályázók a nevezési lap kitöltése, illetve az előzetes regisztráció után tölthetik fel fájljaikat. A regisztráció a http://www.ludovikafotopalyazat.hu oldalon végezhető el. A feltöltő oldalon minden felhasználónak csak a saját adatállományaihoz van hozzáférési joga.
A feltöltött képek annak pályázó általi lezárásáig és beküldéséig módosíthatóak, ám a pályázó által lezárt pályázatok felnyitására nincs mód, mert a Bíráló Bizottság - akár a pályázat vége előtt is - előszűri azokat.
A fájlnév nem tartalmazhat személyes adatot, szerzőre utaló információt. A regisztráció alkalmával minden pályázó egy automatikusan generált kódot kap, amelyet a továbbiakban az általa feltöltött képfájlok neve tartalmaz. Mivel a leadási határidő előtt, az utolsó napokban a feltöltés lelassulhat, ezért kérünk minden pályázót, hogy a feltöltést minél hamarabb kezdje meg.

SZERZŐI JOGOK:
A díjazottak hozzájárulnak ahhoz, hogy fényképeiket a Kiíró kiállításon is bemutassa. A díjazott pályázó lemond a pályamű Kiíró általi felhasználásával kapcsolatos további díjigényéről, valamint díjigény nélkül engedélyezi, hogy a Kiíró a Bíráló Bizottság tagok részére zárt internetes oldalon keresztül a pályázataikat megküldje.

A "Ludovika Campus fotópályázat” építészeti fotópályázat résztvevői a pályaművek beküldésével elfogadják a pályázati feltételeket, valamint hozzájárulnak, hogy a pályaműveket a Kiíró a pályázat archívumában megőrizze. A díjazottak hozzájárulnak, hogy a Kiíró kiállításon, valamint a bemutatott épületekkel, közparkokkal, a Ludovika Campus beruházással, a pályázattal, illetőleg a kiállítással kapcsolatos ismeretterjesztő, marketing illetve egyéb kiadványokban, online és print publikációkban, valamint fentieket népszerűsítő reklámkampány során képeiket - a készítő nevének minden esetben való feltüntetésével egyidejűleg - ám térítésmentesen, korlátozás nélkül felhasználja, valamint ezen jogokat harmadik személy számára átengedje.

A pályázók hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataikat Kiíró a pályázat időtartama alatt, valamint azt követő 1 évig kezelje. A személyes adatok kezelése célhoz kötött, azok harmadik személyek számára át nem adhatók, valamint kezelésük megfelel a vonatkozó jogszabályoknak.

Kiírónak jogában áll közzétenni a pályázó vezeték- és keresztnevét, a "Ludovika Campus fotópályázat” pályázatra a pályázó által beküldött, marketing és szerkesztőségi célokra felhasználható fotók mellett.

A pályázó a pályázat benyújtásával kifejezetten kijelenti, elismeri és szavatolja, hogy az általa beküldött kép kizárólag a saját, egyéni eredeti alkotása, semmilyen szerzői jogot, védjegyet, jó erkölcsöt, magán/kiadói vagy egyéb szellemi jogot nem sért bármely szervezet vagy személy kapcsán, valamint hogy harmadik félnek nincs jogi követelése a pályamű kapcsán.

A pályázó a pályázaton való részvétellel vállalja, hogy - a pályázat anonimitásának érdekében - a Bíráló Bizottság munkájának lezárultáig a pályaműveit semmilyen formában nem hozza nyilvánosságra. Ezzel ellenkező magatartás a pályázatból történő azonnali, automatikus kizárást von maga után.

A pályázó tudomásul veszi, hogy a beadott képek elkészítésével vagy azok nyilvános bemutatásával (kiállításával) okozott esetleges személyiségi és szerzői jogsértésekért minden felelősség a beadó fotográfust (szerzőt) terheli, beleértve a jogsértéssel bekövetkező anyagi felelősséget is.
Budapest, 2018. január 24.
Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum