Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
KREATÍV EURÓPA (2014-2020) MEDIA alprogram - Filmfesztiválok támogatása / EAC/S32/2013
Kiíró:
Európai Bizottság
Határidő:
02/28/2014, 07/04/2014
Érvényes:
07/04/2014
Tárgymutató:
filmfesztiválok támogatása / EAC/S32/2013
Pályázhat:
MEDIA alprogramban részt vevő valamely országban székhellyel rendelkező olyan európai jogi személyek (magánvállalatok, nonprofit szervezetek, szövetségek, jótékonysági szervezetek, alapítványok, önkormányzatok/városi tanácsok stb.)
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

KREATÍV EURÓPA (2014-2020)
MEDIA alprogram
Pályázati felhívás

EAC/S32/2013: Filmfesztiválok támogatása


FIGYELEM!
Ez a pályázati felhívás az alábbi feltételek teljesülésének függvényében él:
- ha a jogalkotó hatóság jelentős módosítás nélkül, végleges formájában elfogadja a Kreatív Európa program (2014-2020) létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletet,
- ha a Kreatív Európa program létrehozásáról szóló rendelet 23. cikke alapján létrehozott bizottság véleménye pozitív, illetve nem emel kifogást,
- ha a 2014-es költségvetési tervezetben meghatározott előirányzat rendelkezésre áll miután a költségvetési hatóság elfogadta a 2014. évi költségvetést, vagy az ideiglenes tizenkettedek rendszere alapján,
- ha a Bizottság végleges formájában elfogadja a Kreatív Európa program részét alkotó MEDIA alprogram vonatkozásában az átalányösszeg használatát engedélyező határozatot.

1. Célkitűzések és leírás
E pályázati felhívás alapja a Kreatív Európa program (2014-2020) létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet.
Az audiovizuális ágazat kapacitásának megerősítése terén a MEDIA alprogram egyik prioritása a következő:
- a közönségfejlesztés támogatása az európai audiovizuális alkotások iránti érdeklődés felkeltésének és az azokhoz való hozzáférés javításának eszközeként, különösen promóción, rendezvényeken, filmműveltség kialakításán és fesztiválokon keresztül.
A MEDIA alprogram a következő intézkedésekhez nyújt támogatást:
- különböző európai audiovizuális alkotások, többek között rövidfilmek bemutatására és népszerűsítésére irányuló kezdeményezések, például fesztiválok és más promóciós rendezvények;
- a filmműveltség javítását és a közönség európai audiovizuális alkotásokkal, többek között az audiovizuális és filmművészeti örökséggel kapcsolatos ismereteinek és érdeklődésének növelését célzó tevékenységek, különösen a fiatalok körében.

2. A támogatható pályázók
A pályázók a MEDIA alprogramban részt vevő valamely országban székhellyel rendelkező olyan európai jogi személyek (magánvállalatok, nonprofit szervezetek, szövetségek, jótékonysági szervezetek, alapítványok, önkormányzatok/városi tanácsok stb.) lehetnek, amelyek közvetlenül vagy többségi részesedés formájában az ezen országok állampolgárainak tulajdonában állnak.

Az alábbi országok valamelyikében működő jogi személyek által benyújtott pályázatok támogathatók, amennyiben a Kreatív Európa program létrehozásáról szóló rendelet 8. cikkében említett valamennyi feltétel teljesül, és a Bizottság tárgyalásokat kezdett az adott országgal:
- EU-tagállamok;
- az előcsatlakozási stratégiában kedvezményezett csatlakozó országok, tagjelölt és potenciális tagjelölt országok, az ezen országok uniós programokban való részvételére vonatkozóan a keretmegállapodásokban, társulási tanácsi határozatokban vagy hasonló megállapodásokban megállapított általános elvekkel és feltételekkel összhangban;
- az EGT- tagsággal rendelkező EFTA-országok, az EGT-megállapodás rendelkezéseivel összhangban;
- a Svájci Államszövetség az országgal megkötendő kétoldalú megállapodás alapján;
- az Európával szomszédos területek országai, az ezen országokkal együtt az uniós programokban való részvételükre vonatkozó keretmegállapodások alapján meghatározott eljárásokkal összhangban.
  Nem uniós országok pályázóinak a pályázatai is kiválaszthatók, amennyiben az odaítélésről szóló határozat időpontjáig sor kerül olyan megállapodások aláírására, amelyek az adott országoknak a fent említett rendelettel létrehozott programban való részvételére vonatkozó szabályokat ismertetik.

  3. Támogatható intézkedések
  A pályázó szervezeteknek a fent említett célkitűzéseket szolgáló és az alábbi feltételeknek eleget tevő audiovizuális fesztiválokat kell megvalósítaniuk:

  A fesztivál során a közönségnek bemutatott támogatható filmek legalább 70%-ának VAGY legalább 100 nagyjátékfilmnek (vagy 400 rövidfilmnek) a MEDIA alprogramban részt vevő országokból kell származnia. E "MEDIA alprogramban részt vevő országok" műsorprogramján belül:
  - a filmek 50%-ának nem nemzeti filmnek kell lennie.
  - legalább 15 ilyen országnak kell képviseltetnie magát.

  A tevékenységeket az alábbi időszakok során kell megkezdeni:
  - 2014. február 28-ig benyújtott pályázatok: a tevékenységek 2014. május 1. és 2014. október 31. között kezdődnek.
  - 2014. július 4-ig benyújtott pályázatok: a tevékenységek 2014. november 1. és 2015. április 30. között kezdődnek.

  Az intézkedések maximális időtartama 10 hónap. Az intézkedési időszak a tevékenységek megkezdése előtt hat hónappal kezdődik és négy hónappal azt követően ér véget.

  E pályázati felhívás értelmében a pályázó egy szerződéses eszköz, ún. partnerségi keretmegállapodás formájában a MEDIA alprogrammal létrehozandó kétéves partnerség céljából nyújt be pályázatot.

  4. Odaítélési kritériumok
  A támogatható pályázatok értékelése a következő kritériumok szerint, 100 pontos skála alapján történik, az alábbi súlyozási szempontokkal:
  Relevancia és európai hozzáadott érték (40 pont)
  - A közönséget célzó tevékenységek, különösen a projekt elérési mechanizmusai és filmműveltségi intézkedései.
  A tartalom és a tevékenységek minősége (25 pont)
  - A műsorprogram európai dimenziója, ideértve annak kulturális és földrajzi sokszínűségét
  A projekt eredményeinek terjesztése, hatás és fenntarthatóság (30 pont)
  - Az elért közönség nagysága és az európai audiovizuális alkotások népszerűsítésére és forgalmazására gyakorolt hatás (a kereskedelmi vagy más jellegű forgalmazást ösztönző mechanizmusok).
  A csoport minősége (5 pont)
  - A csoport szakmai és irányítási tapasztalatai

  5. Költségvetés
  Az e támogatási program keretében az intézkedések társfinanszírozásához felhasználható teljes költségvetés becsült összege 3,25 millió euró.

  Az uniós pénzügyi hozzájárulás a programban szereplő európai filmek számától függően 19 000 és 75 000 euró közötti átalányösszegű támogatás formájában valósul meg.

  Az Ügynökség fenntartja a jogot, hogy ne ossza szét a rendelkezésre álló összes pénzeszközt.

  6. A pályázat benyújtásának határideje
  A pályázatok benyújtásának határideje:
  - 2014. február 28., déli 12 óra (brüsszeli idő szerint): a 2014. május 1. és 2014. október 31. között kezdődő tevékenységek esetén;
  - 2014. július 4., déli 12 óra (brüsszeli idő szerint): a 2014. november 1. és 2015. április 30. között kezdődő tevékenységek esetén.

  A pályázatokat az online jelentkezési lap (elektronikus űrlap) használatával kell benyújtani. Más módon benyújtott pályázatok nem fogadhatók el.

  A pályázóknak gondoskodniuk kell arról, hogy az elektronikus űrlapon kért és említett valamennyi dokumentumot mellékeljék.

  Ezenfelül az online nem benyújtható kötelező mellékleteket postai úton kell eljuttatni az Ügynökség részére a következő címre:
  Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség)
  Creative Europe Programme (Kreatív Európa program) (2014-2020)
  MEDIA Sub-programme (MEDIA alprogram) - az adott pályázati felhívásra történő hivatkozás
  Avenue du Bourget 1
  BOUR 03/59
  B-1049 Brüsszel
  Belgium

  A csomagnak tartalmaznia kell a pályázat tértivevényének másolatát, a papíralapú mellékleteket, valamint az e dokumentumokat tartalmazó CD-ROM-ot vagy USB-kulcsot.

  7. További információk
  A pályázati útmutató teljes szövege és a jelentkezési lapok az alábbi internetcímen érhetők el:
  http://ec.europa.eu/culture/media/fundings/creative-europe/call_6_en.htm
  A pályázatokat a pályázati útmutató valamennyi feltételének betartásával, a rendelkezésre bocsátott elektronikus űrlapon kell benyújtani.

  A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
  pályázati csomag  Ingyenes e-mail tanfolyam
  Legalább ennyit a
  forrásteremtésről címmel
  Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
  Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
  Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

  Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
  A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
  Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
  Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
  Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
  Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
  Huszerl József szerkesztő
  Itt iratkozhat fel

  Távoktatási tanfolyamaink  Hírek a Főoldalról


  Ingyenes hírlevelünkre
  itt iratkozhat fel

  Nyomtatóbarát változat
  A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
  Vissza
  Felhasználási feltételek
  Adatvédelem
  Levél a szerkesztőnek
  Médiaajánlat
  Impresszum