Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Turistaút a kedvenc égitestedre
Kiíró:
Magyar Asztronautikai Társaság
Határidő:
02/15/2021
Érvényes:
02/15/2021
Tárgymutató:
turistaút a kedvenc égitestedre
Pályázhat:
bármely általános vagy középiskolai oktatási intézményben tanuló, magyarul beszélő diák
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


DIÁKPÁLYÁZAT -
TURISTAÚT A KEDVENC ÉGITESTEDRE

A Magyar Asztronautikai Társaság űrkutatási diákpályázata
Részletes pályázati felhívás

1. A pályázat meghirdetői
A Magyar Asztronautikai Társaság (MANT), a Galaktika és az Űrvilág támogatásával az ENSZ Világűrhét alkalmából pályázatot hirdet általános és középiskolás diákok számára.

2. A pályázók köre
A pályázatra pályamunkát nyújthat be bármely általános vagy középiskolai oktatási intézményben tanuló, magyarul beszélő diák, aki megfelel valamelyik kategória követelményeinek. A pályázaton egyénileg, illetve csapatban is lehet nevezni. A pályázatokat határainkon túlról is várjuk!
A pályázaton nem szerepelhet a MANT korábbi pályázataira készített pályamű.
A pályamunkákat elbíráló zsűri tagjainak közvetlen hozzátartozói nem vehetnek részt a pályázaton.

3. A pályázat kategóriái
A pályázatot az alábbi kategóriákban hirdetjük meg:
Idén először a Rajzolj! kategóriát külön pályázatként kezeljük, kizárólag a 11-14 éves korcsoport részére és a többi kategóriától elkülönítve bíráljuk!

Az ismeretterjesztő poszter és ismeretterjesztő prezentáció ezért külön kategóriát kapott.
"A" feladattípus ("Rajzolj!")
- Egyéni pályázók esetében:
- az oktatási intézményekben tanulók 11-14 éves korcsoportja;
- Csapatban pályázók esetében:
- az oktatási intézményekben tanulók 11-14 éves korcsoportja;

"B"- "C"-"D"-"E"-"F"-"G" feladattípusok
- Egyéni pályázók esetében:
- az oktatási intézményekben tanulók 11-14 éves korcsoportja;
- az oktatási intézményekben tanulók 15-18 éves korcsoportja (de legfeljebb a középiskola befejezéséig)
- Csapatban pályázók esetében:
- az oktatási intézményekben tanulók 11-14 éves korcsoportja;
- az oktatási intézményekben tanulók 15-18 éves korcsoportja (de legfeljebb a középiskola befejezéséig)

A csapatokról (minden kategória esetében:
- A csapatok 2-4 főből állhatnak.
- Egy diák csak egy csapatban indulhat.
- Ha valaki csapatban indul, akkor nem adhat be egyéni pályázatot.
- A csapat legidősebb tagjának az életkora számít a kategóriák közötti választásnál.
(Ha például a csapat három főből áll, két 14 éves és egy 15 éves diákkal, akkor a 15-18 éves
korcsoportot kell választani.)

4. A pályázat benyújtása
A pályázatokat egy online beadó felületen kérjük beadni, amely a https://www.mant.hu/diakpalyazat weboldalon keresztül érhető el. Felhívjuk a figyelmet, hogy a zsűri kizárólag csak az online beadófelületen keresztül leadott pályamunkákat értékeli!

5. A pályázat beadási határideje
Beküldési határidő: 2021. február 15. (hétfő) 23 óra 59 perc.
Határidő után beérkezett pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.

6. A pályázat témaköre
Turistaút a kedvenc égitestedre
Mindenkinek másmilyen az ideális nyaralás. Van, aki heverészni szeret a forró homokban, van, aki hegyet mászna, vagy éppen múzeumokat járna. Ugyanígy mindenkinek más a kedvenc égitestje, amit szívesen meglátogatna. A tiéd melyik? És miért?
A kedvenc égitest kiválasztásához és bemutatásához számtalan szempontot találhatunk, példaként felsorolunk itt néhányat. - Melyik égitestet választod, és miért? - Milyen űrhajóval utaznál? - Tervezz szkafandert! - Tervezz járművet, amellyel a választott égitesten közlekednél! - Milyen ételeket vinnél magaddal, hogyan válogatnád össze az útravalót? - Tervezd meg egy napodat a választott égitesten! - Tervezz terepgyakorlatot, terepi munkát az égitest felszínén! - Milyen hosszú időre készülnél, kikkel szeretnél együtt utazni?
Ilyen és ehhez hasonló témákban várjuk ötleteidet, pályamunkádat!

7. A pályázó feladata
A pályázónak (akár egyénről, akár csapatról van szó) választani kell egyet az alábbi feladatok közül.
(Mindegyik feladat témája a "Turistaút a kedvenc égitestedre", ahogy a 6. pontban megfogalmaztuk.)

"A" Rajzolj ! (Rajz, számítógépes grafika) készítése)
A pályázó feladata, hogy a "Turistaút a kedvenc égitestedre" témakörben - olvasmányai, tanulmányai vagy egyéb források alapján, de önálló feldolgozásban - rajzot vagy számítógépes grafikát készítsen. A grafika technikája szabadon választható: lehet kézrajz, festmény, fotómontázs, számítógépes grafika vagy egyéb grafikai alkotás.

"B" Írj! (Dolgozat készítése)
A pályázó feladata az, hogy a "Turistaút a kedvenc égitestedre" témakörben elgondolásait - olvasmányai, tanulmányai vagy egyéb források alapján, de önálló feldolgozású munkában - fejtse ki egy dolgozat formájában vagy egy rövid, irodalmi jellegű műben (novellában).

"C" Készíts! (Facebook-oldal, weboldal vagy blog készítése)
A pályázó feladata, hogy a "Turistaút a kedvenc égitestedre" témakörben - olvasmányai, tanulmányai vagy egyéb források alapján, de önálló feldolgozásban - egy Facebook-oldalt vagy egy weboldalt vagy egy blogot készítsen (erre szöveget, képet, videót, animációt és bármilyen további tartalmat elhelyezhet).

"D" Vágj! (Videó)
A pályázó feladata, hogy a "Turistaút a kedvenc égitestedre" témakörben - olvasmányai, tanulmányai, vagy egyéb források alapján, de önálló feldolgozásban - egy videót készítsen.

"E" Kísérletezz! (Videó és/vagy dolgozat készítése a kísérlet bemutatásáról)
A pályázó feladata, hogy a "Turistaút a kedvenc égitestedre" témakörben - olvasmányai, tanulmányai vagy egyéb források alapján, de önálló feldolgozásban - egy kísérletet vagy kísérletsorozatot végezzen és dokumentáljon.

"F" Programozz! (Videó és/vagy dolgozat készítése a program működésének bemutatásáról)
A pályázó feladata, hogy a "Turistaút a kedvenc égitestedre" témakörben - olvasmányai, tanulmányai vagy egyéb források alapján, de önálló feldolgozásban - egy programozási feladatot oldjon meg, valamint mutassa be és dokumentálja az elkészült program vagy modell működését.

"G" Alkoss! (ismeretterjesztő poszter vagy ismeretterjesztő prezentáció készítése)
A pályázó feladata, hogy a "Turistaút a kedvenc égitestedre" témakörben - olvasmányai, tanulmányai vagy egyéb források alapján, de önálló feldolgozásban - ismeretterjesztő posztert vagy ismeretterjesztő prezentációt készítsen. A poszter maximális mérete A2-es lehet. A poszter technikája szabadon választható: lehet kézzel készített, nyomtatott anyagok felhasználásával készített, vagy számítógépes eszközökkel készített poszter. A prezentáció kizárólag elektronikus úton készíthető.

A fenti B, C, D, E, F és G feladattípus közül csak egyet kell választania a pályázónak.
Egy pályázó több feladatot is megoldhat, ebben az esetben a helyezési sorrend megállapításánál a legjobban sikerült feladatmegoldását vesszük figyelembe. (Több feladat megoldása esetén a legjobb feladat számít, a különböző feladatok részpontszámai nem adhatók össze.)

Az "A" Rajzolj! feladattípust önálló versenyként, külön bíráljuk, a B-C-D-E-F-G kategóriákban érkezett pályázatokat pedig együtt.

8. Formai követelmények
Minden kategóriában: a pályamunka címe lehetőleg ne egyezzen meg a kiírás címével, mert az megnehezíti a bírálatot.

Az "A" feladatnál a pályaművet rajz és grafika esetében elsősorban PDF formátumban (de emellett DXF, PSD, CDR vagy JPG formátumban) kérjük a pályázati honlap beadófelületén keresztül feltöltetni, de CDR, PSD vagy JPG formátumban is elfogadjuk. Kérjük, hogy a kézzel készült rajzokról és poszterekről készítsenek digitális fényképet, és ezt a fényképet töltsék fel a pályázati honlap beadófelületén keresztül.

A "B" feladat esetében a pályaművet DOC, DOCX vagy PDF formátumban kérjük a pályázati honlap beadófelületén keresztül feltöltetni. A pályamunka maximális terjedelme 8 oldal (A4). Az ábrák, rajzok - ha mellékletként szerepelnek - nem számítanak bele az oldalszámba. A dolgozathoz kérünk irodalomjegyzéket, és a pályázókat arra kérjük, hogy tüntessék fel az Internethivatkozásokat is! Kérjük, kerüljék el az olvasott forrásokból való szó szerinti szövegátvételt, hiszen az nem számít önálló munkának.

A "C" feladat esetében a pályaművet Facebook-oldal esetében Facebookon kell elkészíteni, és a Facebook-oldal linkjét pályázati honlap beadó felületén részletesen leírtak alapján megadni. Blogoldal esetében egy blogszolgáltatónál (pl. blog.hu) kell elkészíteni, és a blog linkjét pályázati honlap beadó felületén részletesen leírtak alapján megadni. Weboldal esetében tetszőleges technikai eszközök használatával (pl. Google Sites, Drupal, saját fejlesztés stb.) kell elkészíteni a weboldalt, és a weboldal linkjét a pályázati honlap beadó felületén részletesen leírtak alapján megadni.

A "D" feladat esetében a pályaművet AVI vagy WMF formátumban kérjük elkészíteni, és pályázati honlap beadófelületén részletesen leírtak alapján feltölteni (Youtube-videóként várjuk). A videó időtartama ne legyen hosszabb 10 percnél.

Az "E" feladat esetében a pályamű alapjául szolgáló kísérlet videódokumentációját AVI vagy WMF formátumban kérjük elkészíteni, illetve a kísérlet elvének, működésének és eredményének szöveges összefoglalását DOC, DOCX vagy PDF formátumban kérjük a pályázati honlap beadófelületén részletesen leírtak alapján feltölteni (Youtube-videóként várjuk). A videó időtartama ne legyen hosszabb 10 percnél.

Az "F" feladat esetében a pályamű videódokumentációját AVI vagy WMF formátumban kérjük elkészíteni, illetve a szöveges leírását DOC, DOCX vagy PDF formátumban kérjük a pályázati honlap beadófelületén részletesen leírtak alapján feltölteni (Youtube-videóként várjuk). A videó időtartama ne legyen hosszabb 10 percnél.

A "G" feladatnál a poszter esetében a pályaművet elsősorban PDF formátumban, prezentációt ppt, pptx, vagy pdf formátumban kérjük a pályázati honlap beadófelületén részletesen leírtak alapján feltölteni.

9. Eredményhirdetés
A pályázókat e-mailben értesítjük az eredményhirdetés időpontjáról és helyszínéről, a nyertes pályázók nyereményüket a 2021 tavaszán egy ünnepélyes díjátadón vehetik át. A pályázat eredményét 2021. március 31-ig nyilvánosságra hozzuk.

10. Értékelés
Értékelési szempontok:
"A" feladattípus ("rajzpályázat")
- a feldolgozott téma tartalma, hitelessége;
- a feldolgozás eredetisége, ötletessége;
- a kidolgozottság gondossága
- a kiírásban felsorolt követelmények betartása.
"B"- "C" - "D" - "E" - "F" feladattípusok
- a feldolgozott ismeretanyag tartalma, hitelessége;
- a feldolgozás eredetisége;
- a kiírásban felsorolt követelmények betartása.

11. Díjak
Az alábbi díjakat mind egyéni, mind csapat kategóriában átadjuk.

"A" feladattípus ("rajzpályázat")
11-14 éves korcsoport
A három legjobb pályamű szerzője értékes könyvjutalomban részesül. Az első öt legjobb pályamunkát beadó fiatal jutalma egy látogatás budapesti, űrtevékenységgel foglalkozó intézmény(ek)ben. Az érvényes pályamunkát beadó, a MANT Űrtábor életkori előírásainak megfelelő pályázók elnyerik a 2021-es MANT Űrtáborban való kedvezményes részvétel lehetőségét. (A MANT Űrtáborról információk a https://www.mant.hu/mant-urtabor címen találhatóak.)
"B"- "C" - "D" - "E" - "F" feladattípusok

EGYÉNI indulók:
11-14 éves korcsoport
A három legjobb pályamű szerzője értékes könyvjutalomban részesül. Az első öt legjobb pályamunkát beadó fiatal jutalma egy látogatás budapesti, űrtevékenységgel foglalkozó intézmény(ek)ben. Az érvényes pályamunkát beadó, a MANT Űrtábor életkori előírásainak megfelelő pályázók elnyerik a 2021-es MANT Űrtáborban való kedvezményes részvétel lehetőségét. (A MANT Űrtáborról információk a https://www.mant.hu/mant-urtabor címen találhatóak.)

CSAPATOK részére
11-14 éves korcsoport
A 11-14 éves korcsoportban a három legjobb pályamű szerzőcsapata értékes könyvjutalomban részesül. Az első öt legjobb pályamunkát beadó csapat jutalma egy látogatás budapesti, űrtevékenységgel foglalkozó intézmény(ek)ben.
Az érvényes pályamunkát beadó, a MANT Űrtábor életkori előírásainak megfelelő pályázók elnyerik a 2021-es MANT Űrtáborban való kedvezményes részvétel lehetőségét. (A MANT Űrtáborról információk a https://www.mant.hu/mant-urtabor címen találhatóak.)
15-18 éves korcsoport
A 15-18 éves korcsoportban a legjobb pályaművet benyújtó csapatnak a 2021-es MANT Űrtáborban két ingyenes helyet biztosít a MANT. Ha két főnél több tagból áll a csapat, a csapattagok a díjat feloszthatják a tagok között (pl. négytagú csapat minden tagja 50%-ot fizet), vagy két kiválasztott tag veszi igénybe az ingyenes helyeket.
A második helyezettnek a részvételi díj 50%-át elengedjük, a harmadik helyezettnek a részvételi díj 33%-át engedjük el. Az első helyezetthez hasonlóan a kedvezmény két főre szól és a második, illetve harmadik helyezett csapatok is dönthetnek a kedvezmény felosztásáról a tagok között.
Az első öt legjobb pályamunkát beadó csapat jutalma egy látogatás budapesti, űrtevékenységgel foglalkozó intézmény(ek)ben. Az érvényes pályamunkát beadó, a MANT Űrtábor életkori előírásainak megfelelő pályázók elnyerik a 2021-es MANT Űrtáborban való kedvezményes részvétel lehetőségét. (A MANT Űrtáborról információk a https://www.mant.hu/mant-urtabor címen találhatóak.)

12. Felhasználás
A nyertes pályázók hozzájárulnak, hogy pályaművük a Magyar Asztronautikai Társaság honlapján, a Magyar Asztronautikai Társaság kiadványaiban, a Magyar Asztronautikai Társaság által szervezett kiállításokon és rendezvényeken megjelenjen. A fentieken túl minden, a pályaművekkel kapcsolatos megjelentetési vagy felhasználási jog a pályázóknál marad.

13. További információ
A pályázattal kapcsolatos kérdésekre a palyazat@mant.hu címen válaszolunk. A beadási határidő előtti harmadik hétig folyamatosan nyilvánosságra hozzuk a palyazat@mant.hu címre addig érkezett kérdéseket és válaszokat a diákpályázat honlapján.


Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum