Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
A mikro-, kis- és középvállalkozások üzletviteli folyamatainak megújítása és versenyképességének javítása a vállalkozói ismeretek bővítése révén a Közép-magyarországi régióban / VEKOP-1.1.1-19
Kiíró:
Pénzügyminisztérium
Határidő:
01/15/2021
Érvényes:
01/15/2021
Tárgymutató:
mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesztéseinek támogatása
Pályázhat:
mikro, kis- és középvállalkozások
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


FELHÍVÁS
Mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesztéseinek támogatására
A mikro-, kis- és középvállalkozások üzletviteli folyamatainak megújítása és versenyképességének javítása a vállalkozói ismeretek bővítése révén a Közép-magyarországi régióban

A felhívás kódszáma: VEKOP-1.1.1-19
Magyarország Kormányának felhívása magyarországi mikro-, kis és középvállalatok üzletviteli folyamatainak megújítására, digitális és automatizációs fejlesztéseinek élénkítésére, vállalkozói ismereteinek bővítésére annak érdekében, hogy a fejlődésre, növekedésre, változásra nyitott vállalkozások alkalmazkodni tudjanak a piaci viszonyok által támasztott fokozódó technológiai, szervezeti és emberi erőforrásokat érintő kihívásokhoz. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének javítását.
A cél elérését a Kormány a 1011/2016 (I. 20.) számú Korm. határozatban nevesített szervezettel való együttműködésben tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén. Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a felhívás feltételeinek megfelelő projektet legfeljebb 1000 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig,
- a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projektnek a Felhívásban meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít.
A támogatási kérelmet benyújtó vállalja, hogy:
- projektje megvalósításával hozzájárul a Partnerségi Megállapodásban foglalt célok eléréshez;
- a projektje megvalósításával hozzájárul a magyarországi mikro-, kis- és középvállalkozások megújításához;
- széles körű tudásátadást biztosít a vállalkozások számára a piaci kihívásokhoz való alkalmazkodás erősítésére;
- demonstrációs helyszínek segítségével mutat be a hazai kis- és középvállalatoknak olyan alkalmazott elméleti és gyakorlati megoldásokat, amelyek elősegítik fejlődésüket, ezáltal jelentősen erősítve versenyképességüket;
- aktív felkészítő tevékenységével hozzájárul a hazai mikro-, kis- és középvállalatok fejlesztési döntéseik szakmai megalapozásához és meghozatalához,
- a projekt megvalósításával hozzájárul a vállalkozások működési és vezetési gyakorlatuk fejlesztéséhez;
- hozzájárul a vállalkozások sikeres generációváltásának lebonyolításához;
- hozzájárul ahhoz, hogy a válság felé sodródó vállalatok elkerüljék a csődeljárást.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A Felhívás indokoltsága és célja
Az erős magyar vállalkozások létrejöttének támogatása Magyarország Kormányának kiemelt szakpolitikai célja, amely cél elérése hozzájárulhat a magyar családok életminőségének emelkedéséhez, Magyarország további, fenntartható gyarapodásához.
A mikro, kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztése jelentősen átalakul napjainkban a digitalizációnak köszönhetően. Ebben a folyamatban a nem technológia-intenzív és nem termelő vállalkozások is érintettek, mert az üzleti és fogyasztói szokások és igények a digitalizációval drasztikusan változtak meg, és ezek hatása alól nem függetleníthetik magukat a vállalkozások. A termelési vagy szolgáltatási folyamatot, a termékfejlesztést, a teljes ellátási és beszállítói láncokat átalakító változásra az érintett magyar vállalkozások döntő többsége nincs felkészülve, ami alapjaiban rendítheti meg 3-5 éven belül e cégek versenyképességét. A nem megfelelően kezelt folyamatok pedig számos területen vezetnek nem hatékony működéshez, még a generációváltást is megnehezítik, lévén megfelelő folyamatok nélkül egy-egy vállalkozás nem vagy csak nagyon nehezen átadható. Mindeközben az EU területén modern technológiákba történő beruházások óriási változásokat fognak eredményezni a kkv-kal szembeni elvárásokban.
Összehangolt beavatkozás nélkül a magyar mikro, kis- és középvállalatokat megoldhatatlan feladat elé állítja a piachoz való ilyen magas fokú alkalmazkodás szükségessége. A magyar vállalkozások fejlesztési igénye ugyanakkor lényegesen bővebb a közvetlen technológiai kérdéseknél. Alapvető vállalkozási folyamatok szorulnak áttekintésre és megújításra, sok esetben olyan körben, ahol a változás igényét maguktól különösen nehezen ismerik fel.
A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) célkitűzése a versenyképes vállalkozói tudás terjesztése. A magyar kkv-k továbbfejlődéséhez nélkülözhetetlen a fejlődésre, növekedésre, változásra nyitott vállalkozások megújulása. A piaci viszonyok számos emberi, szervezeti és technológiai elvárást támasztanak a vállalkozások felé, amelyekre késedelem nélkül szükséges felkészíteni a hazai kis- és középvállalkozásokat. Adottságaiból fakadóan ez a réteg képezi a magyar ipar fő fejlesztési potenciálját, ugyanakkor például digitális felkészültsége még jelentősen elmarad európai versenytársaitól.
Fentiekkel összefüggésben a Felhívás célja a magyarországi mikro-, kis és középvállalatok megújítása, azaz aktuális lehetőségeikhez és kihívásaikhoz illeszkedő vállalatvezetési- és szervezési technikák és eljárások, technológiák bevezetése a termelékenység növelése, a digitalizáltság és automatizáltság kiterjesztése, a piaci pozíció erősítése, a stratégiai cselekvőképesség javítása, a vállalati működés gördülékenyebbé tétele érdekében. Mindezek által a fejlődésre, növekedésre, változásra nyitott vállalkozások alkalmazkodni tudjanak a piaci viszonyok által támasztott fokozódó technológiai, szervezeti és emberi erőforrásokat érintő kihívásokhoz.
Magyarországon az 1990-es évek elején több ezer vállalkozás indult el közel egy időben, így az akkor jellemzően harmincas, negyvenes korosztály napjainkra elérte a nyugdíjas kort. A generációváltás a gazdaság természetes része, ugyanakkor e téren Magyarország több szempontból speciális helyzetben van. Magyarországon még csak az első vállalkozó nemzedék adja át a cégeket, így nincs tapasztalat, tudás az átadás leginkább sikeres módszereiről. Másrészt nálunk kétszer akkora a generációváltás előtt álló cégek aránya, mint azokban az országokban, ahol már hosszú ideje tart az egymást váltó korosztályok láncolata.
A felhívás célja, hogy a vállalkozók, és a vállalkozásokat segítő szakemberek (pl. könyvelők, ügyvédek, tanácsadók) hozzájussanak azon szükséges tudáshoz, ismerethez, amely birtokában sikeresen le tudják bonyolítani a generációváltást.
A vállalkozások továbbvitelének számos módozata létezik, az átruházás folyamata eltérő megközelítést igényel a családon belüli öröklés, egy külső személy általi átvétel, egy másik cég általi felvásárlás vagy a nyilvános tőzsdei bevezetés esetében. Ezért nem elég csak a szükséges tudást biztosítani, hanem komplex - a cégek helyzetéhez és jellemzőihez illeszkedő - beavatkozásra van szükség. A felhívás célul tűzi ki egy olyan kommunikációs kampány megvalósítását is, amely felhívja a figyelmet a generációváltásra, valamint arra, hogy a generációváltás milyen lehetőségekkel és kockázatokkal jár. A kommunikációs kampány keretében olyan rendezvényeket is meg kell szervezni, amely lehetőséget biztosít arra, hogy a vállalkozók tapasztalatot cseréljenek a generációváltással kapcsolatban.
Előfordulhat olyan eset is, amikor nincs olyan személy, aki átvenné a céget (akár örökös, akár átvevő). Ezért a felhívás arra is irányul, hogy
- a generációváltás előtt álló tulajdonos eladhatóvá, átadhatóvá tegye a vállalkozását, illetve
- fel tudja kutatni a megfelelő vevőt is, másrészről
- az átvevő személy segítséget kapjon a finanszírozáshoz való hozzájutásában (tanácsadó szolgáltatás keretében).
Magyarország az Európai Bizottság által kiadott 2018 SBA Fact Sheet Second Chance, azaz Második Esély mutatója szerint európai összehasonlításban alacsony szinten van. A SBA mutató javítása, és ezzel a cégek megmentése, illetve az újrakezdés támogatása számos intézkedéssel javítható. A hazai helyzetet jól mutatja az, hogy a hatályos magyar csődtörvény alapján végbemenő magyar csődeljárások szinte kivétel nélkül felszámolási eljárással, azaz sikertelenül végződnek. A cél az lenne, hogy ez ne így legyen, hiszen a csőd alatt álló cégek jó része megmenthető lenne, megfelelő beavatkozásokkal. A megmentés egyet jelent a cég alkalmazottai gárdájának vagy egy részének megmaradásával, a már kidolgozott és működő vállalati folyamatok, know-how-k, piacok, értékek megőrzésével, tehát egy olyan, sokszor nem is igazán számszerűsíthető érték megmentésével, amely az összességében vett gazdasági teljesítőképességhez járul hozzá.
A felhívás célja, hogy a válság felé sodródó vagy válságban lévő vállalkozásokat megfelelő eszközökkel, beavatkozással segítsük annak érdekében, hogy elkerüljék a csődhelyzetet, és a csődeljárást.
A szakpolitikai tervezők és végrehajtók számára kiemelten fontos, hogy minél több információval rendelkezzenek a magyar KKV-k helyzetéről, azért hogy az üzleti és szabályozási környezetet, valamint a gazdaságfejlesztés-politikai eszköztárat és intézkedéseket minél inkább a KKV-k igényeinek megfelelően alakíthassa.
Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.

1.2. A rendelkezésre álló forrás
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1 milliárd Ft.
Jelen felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 1 db.

1.3. A támogatás háttere
Az Európai Bizottság 2015. február 13-i határozatában elfogadta a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Programot, amely stratégiai célként jelöli meg a kkv-k versenyképességének javítását, vállalkozói aktivitásuk növelését, technológiai fejlesztéseik elősegítését.
Jelen felhívást a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében a Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság hirdeti meg a 1011/2016 (I. 20.) számú kormányhatározatban szereplő Éves Fejlesztési Keret alapján.
Jelen Felhívás a GINOP-1.1.3-16 és GINOP-1.1.10-20 kódszámú felhívások tükörprogramja.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16:00 óráig, pénteken 8:30:14:00 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a Felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.palyazat.gov.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
Amennyiben jelentkezni kíván a Felhívásra, kérjük a következő információkat vegye figyelembe.

4.1 Támogatást igénylők köre
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozatban nevesített pályázói kör.
Amennyiben együttműködő partner bevonására szükség van, akkor az együttműködő partner támogatásban nem részesül, a Támogatási Szerződést nem írja alá.
4.2 Támogatásban nem részesíthetők köre
Az ÁÚF "Kizáró okok listája" c. részben felsoroltakon túl, az alábbi szempontok szerint nem ítélhető meg támogatás azon támogatást igénylő részére:
- amely olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a Felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban;
- amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában;
- olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi;
- amelynek működése, illetve tulajdonosi szerkezete nem átlátható a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdése alapján;
- amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező Magyarországnak címzett határozatának nem tett eleget;
- amely vállalkozás támogatási kérelmében bemutatott projekt megvalósítása a Felhívás 3.4.1.1 i) pontjában foglaltak alapján kiemelkedően jelentős kockázatot hordoz.
- a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez
- exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,
- ha azt import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé,
- elsődleges mezőgazdasági termeléshez nyújtott támogatás, azon támogatást igénylő részére, amely azt mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához használja fel, amennyiben
o a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy
o a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ,
Nem nyújtható csekély összegű támogatás a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében történő végző vállalkozások számára teherszállító járművek megvásárlására
Induló vállalkozásnak nyújtott támogatás jogcímen nem nyújtható támogatás:
a) nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére, kivéve, ha a vállalkozás 2019. december 31-én nem volt nehéz helyzetben, de 2020. január 1-je és 2020. június 30-a között nehéz helyzetbe került.
b) a 2010/787/EU tanácsi határozat hatálya alá tartozó versenyképtelen szénbányák bezárásához,
4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2020. december 14. 9:00-tól 2021. január 15. 12:00-ig lehetséges.
A támogatási kérelem benyújtásának módja online benyújtás, elektronikus kitöltő programon keresztül.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a Felhívás 6. pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is! Felhívjuk a figyelmét, hogy aláírás bélyegző használata nem minősül cégszerű aláírásnak, így az ezzel ellátott nyilatkozatok nem minősülnek cégszerűen aláírtnak.
A nyilatkozat papír alapú példányát - ha azt nem minősített elektronikus aláírással látták el - szükséges eljuttatni az Irányító Hatósághoz a jogszabályban meghatározott határidőn belül.
1. postai úton: az elektronikus benyújtást követően legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás/futárposta-szolgáltatás (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre:
Pénzügyminisztérium
Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság
1525 Budapest, Postafiók 95.
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a Felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét és címét!
2. személyesen: az elektronikus benyújtást követően legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, az Irányító Hatósághoz a nyitvatartási időn belül:
Pénzügyminisztérium
Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság
1139 Budapest, Váci út 83. Center Point Irodaház
Személyes ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: hétfőtől csütörtökig 9.00-16.00, pénteken 9.00-13.00
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a Felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét és címét!
Felhívjuk a figyelmét, hogy ha a határidő kezdőnapja nem munkanap, a határidő a következő munkanapon kezdődik, illetve ha a határidő utolsó napja nem munkanap, a határidő a következő munkanapon jár le.

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak.

5.1 A támogatás formája
Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.

5.2 A projekt maximális elszámolható összköltsége
Jelen Felhívás esetében nem releváns.

5.3 A támogatás mértéke, összege
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: maximum 1000 millió Ft.
b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.
https://www.palyazat.gov.hu/vekop-111-19-a-mikro-kis-s-kzpvllalkozsok-zletviteli-folyamatainak-megjtsa-s-versenykpessgnek-javtsa-a-vllalkozi-ismeretek-bvtse-rvn-a-kzp-magyarorszgi-rgiban#
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum