Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Közösségi internet-hozzáférési pontok (KIHOP) támogatása / KIHOP 2008
Kiíró:
Miniszterelnöki Hivatal
Határidő:
02/16/2009
Érvényes:
02/16/2009
Tárgymutató:
közösségi internet-hozzáférési pontok / KIHOP
Pályázhat:
1) települési és kisebbségi önkormányzatok, illetve azok fenntartásában működő intézmények (könyvtár, művelődési ház, faluház, közoktatási intézmény stb.); vagy
2) nonprofit szervezetek közül:
- egyesület;
- alapítvány;
- közhasznú társaság;
- nonprofit gazdasági társaság;
- társadalmi szervezet, kivéve a biztosító egyesületet, politikai pártot, valamint a munkáltatói és a munkavállalói érdekképviseleti szervezeteket; vagy
3) egyházi jogi személyek, beleértve egyházak szövetségeit is
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Pályázati felhívás
közösségi internet-hozzáférési pontok (KIHOP) támogatására
"Az információs társadalom és tudásalapú gazdaság fejlesztése, az elektronikus
közszolgáltatások megvalósítása" céllal
(Kódszám: KIHOP 2008.)

A Miniszterelnöki Hivatal az eMagyarország Program keretében pályázatot hirdet meglévő, nyilvános, többfunkciós közösségi internet - hozzáférési pontok támogatása céljából.
A közösségi internet - hozzáférési pont (továbbiakban: KIHOP): olyan - többfunkciós, nyilvános közösségi tér, helyiség, amely
- rendszeres nyitvatartási időben működik,
- szélessávú internet - kapcsolattal rendelkezik,
- eTanácsadó közreműködésével komplex elektronikus közszolgáltatást és tanácsadást nyújt, ahol a lakosság (közösség tagjai)
- költségtérítés nélkül igénybe veheti az e-közszolgáltatásokat
- és kapcsolódhat egyéb esetekben költségtérítés ellenében, vagy ingyenesen a világhálóhoz. (pl. eMagyarország Pont, Teleház stb.)
I. A támogatás célja
A pályázati konstrukció célja a - már működő - KIHOP-ok zavartalan működésének biztosítása, szolgáltatásai színvonalának növelése. A program kiemelt célja, hogy az elektronikus szolgáltatások, e -közszolgáltatások igénybevételénél képzett szakemberek (vizsgázott eTanácsadók) segítsék a lakosságot.
II. A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértéke
A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: 950 millió Ft.
III. A támogatott pályázatok várható száma
A támogatott pályázatok várható száma: legalább 950 db.
IV. Pályázók köre (Támogatásra jogosultak)
Csak azok a már működő KIHOP-ok pályázhatnak, amelyek működtetői:
1) települési és kisebbségi önkormányzatok, illetve azok fenntartásában működő intézmények (könyvtár, művelődési ház, faluház, közoktatási intézmény stb.); vagy
2) nonprofit szervezetek közül:
- egyesület;
- alapítvány;
- közhasznú társaság;
- nonprofit gazdasági társaság;
- társadalmi szervezet, kivéve a biztosító egyesületet, politikai pártot, valamint a munkáltatói és a munkavállalói érdekképviseleti szervezeteket; vagy
3) egyházi jogi személyek, beleértve egyházak szövetségeit is;
továbbá mely KIHOP(ok) olyan településen működnek, ahol a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala honlapján közzétett (http://www.nyilvantarto.hu/kekkh/kozos/index.php?k=statisztikai_adatok_lakossagi_moalllakossaga_hu) 2008-as lakossági adatok alapján a lélekszám az 5000 főt nem éri el.
Előnyt élveznek azok a KIHOPok, amelyek:
- hátrányos helyzetű településen vannak,
- az internet szolgáltatáson kívül több más, a lakosság részére nyújtott szolgáltatással bírnak,
- a kötelező nyitvatartási időn felül plusz nyitvatartási időt vállalnak,
- a KIHOP-on több számítógépet biztosítanak a lakosság részére,
- az FVM által meghirdetett IKSZT cím birtokossággal rendelkeznek
- településén az internet lefedettsége alacsony,
- olyan vállalkozói szerződésekkel rendelkeznek, melyek biztosítják a KIHOP jövőbeli működésének finanszírozását,
- hosszabb ideje működnek
- korábban szerződéses keretek között vállalták az eMagyarország hálózatban való működés feltételeit.
V. Támogatás formája
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, amelyet a lakosok részére az internet-használatára, az Internettel jelenleg elérhető e-közszolgáltatásokról szóló térítésmentes ismeretterjesztő órák megtartására, térítésmentes eTanácsadói szolgáltatás biztosítására, az ezzel kapcsolatos személyi jellegű kiadásokra, telekommunikációs eszközökre, marketingtevékenységgel kapcsolatos ráfordításokra, illetve a projekt előfinanszírozását biztosító egyösszegű banki kezelési költségekre lehet felhasználni.
VI. A támogatás mértéke
A jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás mértéke: pályázónként max. 1 millió forint.
VII. Elszámolható költségek
Elszámolhatóak a pályázatban szereplő projekt megvalósításával közvetlenül összefüggő költségek:
I. Személyi és dologi jellegű ráfordítások
Az információs szolgáltatást végző, az ismeretterjesztő órákat szervező és lebonyolító eTanácsadó díja (alkalmazásban vagy szerződéses keretben) a támogatási időszak alatt; tanfolyami tananyag nyomtatásával, fénymásolásával kapcsolatos költségek, esetleges terembérleti díj)
II. Marketingtevékenységgel kapcsolatos dologi jellegű költségek
Így pl. nyomdaköltség, a tanfolyam propagálása céljából bármilyen médiumban történő megjelenés költsége, honlap készítés, fejlesztés, karbantartás.
III. A szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos dologi költségek
Telekommunikációs eszközök (hardver és szoftver) beszerzési költsége, internet - előfizetés havi díja.
IV. Áfa
Kizárólag a pályázó által vissza nem igényelhető áfa számolható el költségként.
V. Egyéb költségek
A projekt előfinanszírozását biztosító egyösszegű banki kezelési költségek
VIII. A célok számszerűsítésére használt indikátorok
A pályázatok értékelése az alábbi szempontok szerint, pontozással történik:
- Az integrált közösségi térben nyújtott szolgáltatások száma;
- A település lélekszáma;
- A KIHOP-on biztosított számítógépek darabszáma;
- A település hátrányos helyzete;
- A KIHOP nyitva tartása;
- IKSZT cím birtokosság;
- A településre jellemző penetráció mértéke;
- A projektterv támogatási célokkal való összhangja;
- A KIHOP hosszú távú működtetésének finanszírozása,- akár más vállalkozói tevékenység révén
- A KIHOP működési ideje;
- A tervezett feladatok, szolgáltatások hozzájárulása a településen az eközszolgáltatások és az internet-használatának elterjedéséhez;
- A tervezett beruházások illeszkedése a tervezett feladatokhoz;
- Korábbi, szerződéses keretben vállalt eMagyarország hálózatban való működés
IX. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázat benyújtása 2009. 01. 15-től 2009. február 16-ig lehetséges. A pályázatot mind on-line, mind pedig nyomtatott formában be kell nyújtani.
A Pályázati Kiírás és Útmutató az eMagyarország program honlapjáról (http://www.emagyarorszag.hu) letölthetők. A Pályázati Felhívás elválaszthatatlan része a Pályázati Kiírás és Útmutató, melyek együtt tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt.
A pályázati adatlapot 2009. 01. 15-től lehet a http://www.emagyarorszag.hu honlapról letölteni és on-line módon kitölteni. Ezzel egyidejűleg a pályázati adatlapot 1 példányban ki kell nyomtatni és a Pályázó, illetve Kötelezettségvállaló intézmény bélyegzőlenyomatával ellátva, hivatalos képviselőjük által "cégszerűen" aláírva postára adni. A szükséges mellékleteket a kinyomtatott, aláírt és pecséttel ellátott pályázathoz csatolni kell és azt összefűzve a pályázat lebonyolításában Közreműködő Szervezet alábbi címére ajánlott, tértivevényes küldeményként kell megküldeni egy eredeti példányban:
NT Nemzetközi Technológiai Kht.
KIHOP - 2008
1398 Budapest, Pf. 570
A pályázónak a pályázat benyújtásakor pályázati díjat nem kell fizetnie.
A pályázatok benyújtása és elbírálása folyamatosan, a kapott pontszám alapján történik.
A pályázatokkal kapcsolatban a következő elérhetőségeken kérhető felvilágosítás:
Tel.: (1) 413-4772, (1) 413-4773, (1) 413-4774, (1) 413-4775
e-mail: kihop@emagyarorszag.hu

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
Pályázati felhívás
Pályázati kiírás és útmutató
Támogatási szerződésIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum