Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Kállai Ernő Művészettörténészi és Műkritikusi Ösztöndíj
Kiíró:
Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft.
Határidő:
01/19/2021
Érvényes:
01/19/2021
Tárgymutató:
ösztöndíj művészettörténészi és műkritikusi
Pályázhat:
1. bármely 40 év alatti, azaz 1981. január 1-jét követően született kutató, valamint
2. az az 1979. január 1-jét követően született kutató, aki korábban egy, legfeljebb két alkalommal részesült Kállai Ernő Művészettörténészi és Műkritikusi Ösztöndíjban
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Kállai Ernő Művészettörténészi és Műkritikusi Ösztöndíj

A Kállai Ernő Művészettörténészi és Műkritikusi Ösztöndíj 1991-ben történt alapításának célja, hogy segítse a kortárs képzőművészet, iparművészet, fotóművészet, építőművészet, illetve határterületeik kutatását, feldolgozását és publikálását. Az ösztöndíj kutatói programmal vagy műkritikusi programmal pályázható meg.
Az ösztöndíj egy éven át havi bruttó 200 000 Ft összegű támogatást jelent, 7 fő részére.
Az ösztöndíjban egy fiatal alkotó legfeljebb három alkalommal részesülhet.
A pályázatokat az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kinevezett, 4 tagú szakértői kuratórium bírálja el.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a MANK Nonprofit Kft.
p á l y á z a t o t h i r d e t
művészettörténészi és műkritikusi ösztöndíj elnyerésére.

I. Személyi feltételek
Pályázat benyújtására jogosult
1. bármely 40 év alatti, azaz 1981. január 1-jét követően született kutató, valamint
2. az az 1979. január 1-jét követően született kutató, aki korábban egy, legfeljebb két alkalommal részesült Kállai Ernő Művészettörténészi és Műkritikusi Ösztöndíjban
és
3. aki a megpályázott ösztöndíj folyósításának időtartama alatt nem részesül központi költségvetési forrásból finanszírozott, Magyarországon vagy külföldön folyósított ösztöndíjban.
A pályázat nyelve: magyar

II. A pályázati dokumentáció összetétele a következő:
1. Adatlap1
2. Összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozat2
3. Diploma (végbizonyítvány) másolata3
4. Szakmai önéletrajz4
5. Munkaterv5 (az ösztöndíj idejére tervezett szakmai koncepció leírása, amely tartalmazza a kutatandó témakört, a kutatói koncepciót és annak az intézmény(ek)nek a nevét, ahol a pályázó kutatni kíván, továbbá a valószínűsített publikációs eredményt.
Lehetőség van több ösztöndíjas időszakra szóló munkatervet is benyújtani két feltétel szem előtt tartásával:
a) a munkatervben a szakmai programot az egyes pályázati időszakokra ütemezve kell kidolgozni,
b) a következő ösztöndíjas időszak(ok)ra minden évben új pályázatot kell benyújtani, és a korhatári követelményeknek mindvégig meg kell felelni.
6. Publikációk jegyzéke és három jelentősebb publikáció teljes szövege6

III. A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 19., kedd 24:00
A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani, az Adatlap, valamint az Összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozat értelemszerű kitöltésével, a csatolandó anyagok pdf formátumban történő feltöltésével.
A pályázati anyag feltöltése 2020. december 18-tól elérhető a http://www.alkotomuveszet.hu honlapon.
Figyelem! A jelzett időpontot követően a Pályázati dokumentáció menüpont inaktívvá válik!

IV. Érvénytelen a pályázat, ha
1. a pályázó nem felel meg az I. fejezet szerinti személyi feltételeknek,

2. az Adatlap és/vagy az Összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozat kitöltése pontatlan, valótlan adatokat tartalmaz,

3. a pályázó a II. fejezet 3-5. pontjai szerinti anyagokat nem tölti fel.
V. A pályázatokat az Emberi Erőforrás Minisztériuma által kinevezett kuratórium - a pályázat benyújtására nyitva álló határidő lezárását követő 30 napon belül - bírálja el. A döntésről a MANK Nonprofit Kft. - a pályázatok bírálatát követő 5 napon belül - elektronikus úton értesíti a pályázókat7, a nyertesek nevét a http://www.alkotomuveszet.hu honlapon is közzéteszi.
A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs!

VI. Az ösztöndíj folyósításának időtartama: 2021. január 1.-2021. december 31.

VII. Az ösztöndíj összege: bruttó 200 000 Ft/hó, mely összegnek a személyi jövedelemadóval csökkentett hányada kerül kifizetésre az ösztöndíjas részére.

VIII. A nyertes pályázó - a kuratóriumi döntésről szóló Értesítéssel egyidejűleg megküldött - Kötelezettségvállalási nyilatkozatot köteles két (2) - az aláírás hitelességét igazoló - tanú előtt aláírni. Az aláírt Kötelezettségvállalási nyilatkozatot egyrészről elektronikus úton8, másrészről könyvelt postai küldeményként (ajánlott tértivevényes levélben) három (3) példányban kell megküldeni a MANK Nonprofit Kft. (2000 Szentendre Bogdányi u. 51.) részére.
A nyertes pályázónak ezzel egyidejűleg csatlakoznia kell a Magyar Mecénás Programhoz. (Ld. a menüsorban: Magyar Mecénás Program)
Az ösztöndíj tényleges folyósítása kizárólag a Kötelezettségvállalási nyilatkozat postai úton történő beérkezését követően kezdődik!

IX. Beszámolási kötelezettség
Az ösztöndíjas időszak alatti teljesítményről az alábbiak szerint kell beszámolni:
1. Az ösztöndíjasnak 2021 szeptemberében egy kötelező szakmai konzultáción kell részt vennie, ahol beszámol a folyamatban lévő kutatások aktuális fázisáról, a már megjelent és tervezett publikációkról és a tudományos munka további menetéről.

2. 2021 november végéig az ösztöndíjas kutatónak a munkatervében foglaltak teljesítéséről írásbeli beszámolót kell benyújtania.

3. Be kell nyújtani továbbá az ösztöndíj folyósításának időtartama alatt készült, már publikált, vagy megjelenés előtt álló, legalább három tanulmányt, kritikát, vagy valamely előadás teljes szövegét.

4. Az írásbeli beszámoló alapján - közzétételre alkalmas állapotban - el kell készíteni a szakmai program megvalósításának résumé-jét

Felhívjuk a figyelmet, hogy az ösztöndíjat második, vagy harmadik alkalommal elnyert kutató publikációinak szoros összefüggésben kell állniuk az első alkalommal elnyert ösztöndíjas időszak alatt kutatott témakörrel!

A Pályázati felhívással kapcsolatos kérdéseket a pályázó muveszettortenesziesmukritikusiosztondij@alkotomuveszet.hu e-mailcímen jelezheti!
http://mke.hu/sites/default/files/attachment/Kallai_Erno_Muveszettorteneszi_es_Mukritikusi_osztondij2021.pdf


Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum