Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Tanulmány elkészítése - migráció és menekültügy
Kiíró:
Európai Migrációs Hálózat Magyar Kapcsolattartó Pontja
Határidő:
04/21/2016
Érvényes:
05/27/2016
Tárgymutató:
tanulmányírás, migráció és menekültügy
Pályázhat:
- Cselekvőképesség,
- Büntetlen előélet,
- Felsőfokú iskolai végzettség,
- Felsőfokú angol nyelvvizsga, vagy azzal azonos szintű, igazolt nyelvtudás,
- Az áttelepítés, valamint a humanitárius befogadási programok tekintetében elméleti ismeretek megléte, vonatkozó jogi szabályozások részletes ismerete, operatív megvalósításra vonatkozóan szerzett releváns tapasztalat, illetve a programok megvalósításában résztvevő szervezetekkel való folyamatos szakmai kapcsolattartás megléte,
- A témával összefüggő releváns publikációs múlt
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Az Európai Migrációs Hálózat
Magyar Nemzeti Kapcsolattartó Pontjának
pályázati felhívása tanulmány elkészítésére

A pályázat tárgya:
Az Európai Migrációs Hálózatot (továbbiakban: EMH) a 2008/381/EK tanácsi határozat (2008. május 14.) hozta létre. Az EMH célja, hogy a migrációval és a menekültüggyel kapcsolatos naprakész, objektív, megbízható és összehasonlítható információk nyújtásával kielégítse az uniós intézmények, valamint a tagállami hatóságok és intézmények ilyen információk iránti igényét, az Európai Unióban e területeken folyó politika meghatározás elősegítése érdekében. A feladatok ellátása során a Nemzeti Kapcsolattartó Pontok többek között tanulmányokat és jelentéseket készítenek.
Az EMH 2015-16-os időszakban elkészítendő ötödik tanulmányának címe: Resettlement and Humanitarian Admission Programmes in Europe - what works? (Áttelepítés és Humanitárius Befogadási Programok Európában - mi működik?), melyet egy előre megadott specifikáció (továbbiakban: Specifikáció) alapján szükséges elkészíteni. A tanulmány maximális hossza a bizottsági kérdésekkel együtt nem haladhatja meg a 60 oldal terjedelmet, amelybe a statisztikai mellékletek, irodalomjegyzék és bizottsági iránymutatások nem számítanak bele. Az EMH Magyar Nemzeti Kapcsolattartó Pontja a tanulmány angol és magyar nyelven (továbbiakban: Tanulmány) való elkészítésére pályázatot hirdet. A jelentkezők közül az EMH Magyar Nemzeti Kapcsolattartó Pontja kiválasztja azt a személyt (továbbiakban: Szerző), akivel az angol és a magyar nyelvű Tanulmány elkészítésére felhasználási szerződést kíván kötni, melynek tervezete a jelen pályázat mellékletét képezi. Pályázatot csak a Tanulmány mindkét nyelven való elkészítésére lehet benyújtani.
A Szerzőt a Tanulmány összeállítása során tudomására jutott adatok, tények és körülmények vonatkozásában titoktartási kötelezettség terheli, továbbá kötelessége a nála lévő iratok szabályszerű elhelyezéséről és megőrzéséről gondoskodni.

Pályázati feltételek:
- Cselekvőképesség,
- Büntetlen előélet,
- Felsőfokú iskolai végzettség,
- Felsőfokú angol nyelvvizsga, vagy azzal azonos szintű, igazolt nyelvtudás,
- Az áttelepítés, valamint a humanitárius befogadási programok tekintetében elméleti ismeretek megléte, vonatkozó jogi szabályozások részletes ismerete, operatív megvalósításra vonatkozóan szerzett releváns tapasztalat, illetve a programok megvalósításában résztvevő szervezetekkel való folyamatos szakmai kapcsolattartás megléte,
- A témával összefüggő releváns publikációs múlt.

Pályázat benyújtása 2016. április 21. (csütörtök) délelőtt 10:00
A tanulmányok első verziójának leadási határideje: 2016. május 13.
Teljesítési határidő: A végleges tanulmányok leadási határideje 2016. május 27.


A Szerző feladatát képezik:
"Resettlement and Humanitarian Admission Programmes in Europe - what works?" (Áttelepítés és Humanitárius Befogadási Programok Európában - mi működik?) című Tanulmány elkészítése angol és magyar nyelven az Európai Bizottság által megadott Specifikáció alapján a megadott formában, terjedelemben és a kért szakmai-, illetve adattartalommal. A Szerző az angol és magyar nyelvű Tanulmány elkészítése során az EMH Magyar Nemzeti Kapcsolattartó Pontjával köteles kapcsolatot tartani.

Díjazás:
A Tanulmány elkészítéséért a Szerzőt egyrészről szerzői díj (továbbiakban: Szerzői Díj), másrészről a táblázat(ok) és statisztikai mellékletek kitöltéséért és a kapcsolódó kutatómunkáért szakértői díj (továbbiakban: Szakértői Díj) illeti meg.

A Szerzői Díj a Szerző által megírt tartalomért fizetendő, mely az angol nyelvű tanulmány esetében bruttó 2,45 Ft/leütés, a magyar nyelvű tanulmány esetében bruttó 2,45 Ft/leütés. Legfeljebb tanulmányonként 80 000 leütés fizethető ki. A leütés a billentyűzeten lévő karakterek lenyomását jelenti, amelybe a szóközök is beleszámítanak. A Specifikációban meghatározott, a Szerző által tartalommal feltöltött táblázat(ok) leütésszáma a Szerzői Díjba nem számítható bele.

A Szakértői Díj a Specifikációban meghatározott táblázat(ok) és statisztikai mellékletek kitöltéséhez, kutatómunkához kapcsolódó díjazás, amelynek összege maximum bruttó 30 000 Ft/szakértői nap (1 szakértői nap = 8 óra), amely nem haladhatja meg a 4 szakértői napot. Táblázatnak minősül a több mint egy cellából álló szöveges- vagy számszaki adatot tartalmazó adatbázis. A Szakértői Díj kifizetéséhez szükséges teljesítési igazolás kiállításának feltétele a szakértői időnyilvántartás csatolása.
A Szerzői- és a Szakértői Díj tartalmazza a Szerző szerződés szerinti teljesítés során felmerülő mindennemű költségét és egyéb kiadásait. Az elkészült angol és magyar nyelvű Tanulmánynak a Specifikációban foglaltaknak, valamint a Szerződésben rögzített követelményeknek kell megfelelnie.

A pályázat benyújtása és elbírálása:
Pályázat benyújtására 2016. április 21. (csütörtök) délelőtt 10:00 óráig van lehetőség az emh@bm.gov.hu e-mail címre való jelentkezés útján, szakmai önéletrajz, motivációs levél és a releváns szakterületen szerzett tapasztalatot bemutató referenciák (pl. korábbi szakmai cikk, tanulmány, releváns projekt és egyéb gyakorlati tapasztalat) egyidejű csatolásával. A jelentkezőknek a pályázatukban részletesen be kell mutatniuk, hogy a tanulmányban a meghatározott vizsgálódási területek, problematikák feltárásához szükséges magas szintű szakmai tudással és tapasztalattal rendelkeznek, valamint, hogy az áttelepítésre és humanitárius befogadási programokra vonatkozóan szakpolitikai ismeretek birtokában vannak. A jelentkezéshez kérjük feltüntetni a "Resettlement and Humanitarian Admission Programmes in Europe - what works?" pályázati azonosítót.
A pályázatokat az EMH Magyar Nemzeti Kapcsolattartó Pontjának munkatársai bírálják el. A szerződés megkötésére a nyertes pályázat kiválasztását követően kerül sor. A pályázók elektronikus úton értesítést kapnak a pályázat eredményéről. A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítással dr. Klopfer Ádám szolgál az Adam.Klopfer@bm.gov.hu e-mail címen vagy a (1) 999-4825-ös telefonszámon.
Melléklet:
- Felhasználási szerződés tervezet (1-6. számú mellékletekkel)
http://www.kormany.hu/hu

mellékletek.zipIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum