Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Pályázat ingyenes tehetséggondozó matematikatábori részvételre rászoruló diákoknak
Kiíró:
A Matematika Összeköt Egyesület
Határidő:
02/28/2019
Érvényes:
02/28/2019
Tárgymutató:
medve matektábor, szociális támogatás
Pályázhat:
minden, magyar anyanyelvű, a 2018/19-es tanévben 5-12. évfolyamos diák
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Medve Matektábor - Szociális támogatási pályázati kiírás

1. A pályázat célja
Az A Matematika Összeköt Egyesület pályázatot hirdet a 2019-es nyári matematika táboraiban, a Medve Matektáborokban történő ingyenes / kedvezményes részvételre annak érdekében, hogy még több nehéz helyzetű, tehetséges tanulót tudjon elérni táboraival és programjaival. Az egyesület célja ezzel a pályázattal egyrészt az, hogy a matematikát közelebb hozza minél több tanulóhoz, másrészt az, hogy a matematikán keresztül a nehezebb anyagi helyzetű tanulókat is egy aktív és előremutató közösség részévé tegye. Táboraink nem üdültetési céllal működnek, azok középpontjában a fiatalok szakmai fejlesztése és tehetséggondozása áll.

2. A pályázaton elnyerhető támogatás formája és mértéke
A pályázat elbírálása során kiválasztott pályázók táborozási támogatásban részesülnek, amelyet felhasználva jelentős kedvezménnyel vagy ingyenesen jöhetnek egy, az A Matematika Összeköt Egyesület (továbbiakban: MÖK) által szervezett nyári matematika táborba. Szükséges, hogy a pályázó az egyesület által felkínált több táborhely és –időpont lehetőség közül a pályázatában megjelölje azt, amelyen sikeres elbírálása esetén részt szeretne venni.
Az a pályázó, akinek a pályázatát végül nem választják ki a bírálók az elbírálás során, természetesen hagyományosan, térítés ellenében, pályázaton kívül is részt vehet a MÖK által szervezett táborokban. Ezt a lehetőséget azonban az egyesületnek csak a táborokban rendelkezésre álló helyek számát figyelembe véve áll módjában biztosítani.
A támogatás mértékét a később részletezésre kerülő szempontok határozzák meg. A támogatásra fordítható teljes összeg legalább 1 000 000 Ft, a tényleges támogatások összesített értéke azonban a beérkező pályázatok számától és minőségétől, valamint az egyesülethez beérkező adományok összegétől is függ.
A pályázati keretösszeget a MÖK saját forrásból és adományokból biztosítja. Az egy főre eső támogatás forintosított értéke 20 000 Ft és 50 000 Ft között mozoghat. A pályázó által elnyert támogatás csak egyesületünk tehetséggondozó táboraiban való részvételre használható fel, készpénzre nem váltható.
Az egyesületnek az első 200 beérkezett pályázatot áll módjában befogadni és értékelni. A támogatásban részesített tanulók száma várhatóan 25-75 fő (a beérkezett pályázatok minőségétől és a keretösszeg alakulásától függően).

3. A pályázat lebonyolításának rendje
2019. január 7. hétfő 12:00 óra: pályázat beküldési idő kezdete
2019. február 28. csütörtök 23:59: pályázat beküldési idő vége (a határidő után nincs lehetőség új pályázat benyújtására!) 2019. március 1.-március 31.: beérkezett pályázatok elbírálása
2019. április 1-től április 30-ig: eredmények kihirdetése

4. A pályázók köre
A pályázaton részt vehet minden, magyar anyanyelvű, a 2018/19-es tanévben 5-12. évfolyamos diák (az alábbi kizáró tényezők figyelembe vételével). Minden diák egyetlen pályázattal indulhat a pályázaton. A diákok egyénenként pályáznak, iskolák és egyéb intézmények pályázatát nem áll módunkban elfogadni (azonban a jelöltek tanárainak, szüleinek segítségére számítunk a pályázati folyamatban).

4.1. A pályázatból kizárt diákok
Nem nyújthatnak be pályázatot az alábbi tanulók:
1. Akiknek utolsó tanévi bizonyítványi átlaga 4.0 alatt volt
2. Akiknek háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem (bevétel) 2018 szeptemberében meghaladta a 90 000 Ft-ot
3. Kérjük a pályázókat és hozzátartozóikat, vegyék figyelembe, hogy speciális nevelési igényű pályázókat az őket megillető kiemelt figyelemmel és pedagógiai módszerekkel táboraink jellegéből fakadóan nem tudnánk megfelelő színvonalon táboroztatni, így az ő jelentkezésüket sajnos szintén nem áll módunkban elfogadni.

5. Pályázati követelmények
A pályázatokat az egyesület a pályázathoz létrehozott online rendszerében fogadja. Ebbe a rendszerbe szükséges feltölteni az alábbiakat:
- A pályázó utolsó tanév végi bizonyítványának másolata
- A pályázó által különböző matematika versenyeken elért eredményeket igazoló, versenyspecifikus dokumentumok, melyek alkalmasak alátámasztani a pályázó egyes szakmai eredményeit (nem kötelező versenyeredményt mellékelni a sikeres pályázathoz!)

A pályázótól a szociális körülményeinek igazolása céljából a következő dokumentumokat kérjük feltölteni:
- Lakcímet igazoló dokumentum (önkormányzat által kiállított igazolás az egy lakcímen élőkről)
- Szülő(k) vagy nevelők keresetét igazoló dokumentum (mindenkitől,aki a gyermekkel egy háztartásban él)
- Bármely egyéb dokumentum, amely a pályázó megítélése szerint fontos szociális helyzetének megítélése szempontjából (pl. tartós betegség, gyógyszerköltség, szülők családi állapotára vonatkozó dokumentumok)

A fenti hivatalos dokumentumokon kívül a pályázathoz a következőket kérjük benyújtani:
- Minden pályázót kérünk, töltse ki a pályázathoz tartozó online adatlapot és kérdőívet, melynek kérdéseivel a pályázó lelkesedését, motivációját és a tábor szellemiségéhez való viszonyát szeretnénk jobban megismerni.

- Minden pályázó matematika tanárától vagy osztályfőnökétől várunk egy ajánlást, amiben néhány bekezdés (maximum 1 oldal) terjedelemben a pedagógus leírja, milyen szakmai és pedagógiai szempontok alapján gondolja úgy, hogy a pályázó számára mind tanulmányi, mind szociális szempontból egyéniségéhez és képességeihez jól illeszkedő lehetőséget nyújt a fejlődésre egy Medve Matektábor.

A fenti dokumentumok benyújtása a pályázó számára kötelező, kivéve a versenyeredményekre és az egyéb szociális körülményekre vonatkozó dokumentumokat.
A bírálóknak csak a benyújtott dokumentumokat áll módjában értékelni. Amennyiben a pályázó egy kötelező dokumentum beküldését elmulasztotta, erről az egyesület egyetlen alkalommal e-mailben hiánypótlási felhívást küld, 8 munkanapos határidővel. Ennek lejárta után semminemű hiánypótlásra és semmilyen új dokumentum benyújtására nincs lehetőség.
A pályázat beadásával a pályázó és törvényes képviselője kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az egyesület a pályázat elbírálásának időtartama alatt kezelje a beküldött dokumentumokat, és az ezekben található adatokat. Az egyesület az adatokat bizalmasan kezeli, harmadik félnek nem adja ki.
Kötelező (minimálisan elvárt) dokumentumok - összegzés (ezek megléte nélkül a pályázatot formai okból elutasítjuk):
1. Kitöltött pályázói adatlap és kérdőív
2. Utolsó tanév végi bizonyítvány másolata
3. Igazolás arról, hogy a diák kikkel lakik azonos lakcímen
4. Szülők keresetét igazoló dokumentum (pl. adóhatósági jövedelemigazolás)
5. Matematikatanári vagy osztályfőnöki ajánlás

Opcionálisan csatolható dokumentumok:
1. Matematikai versenyeredmények igazolása (oklevélmásolat vagy eredménylista)
2. Orvosi igazolás tartós betegségről a családban
3. Bármilyen egyéb dokumentum, amely valamilyen nehezítő életkörülményt igazol

A pályázat benyújtásához kapcsolódó észrevételeket, kérdéseket és esetleges panaszokat az egyesület a palyazat@medvematek.hu címen fogadja.
Amennyiben valaki szeretne pályázni, de eszközök hiányában a pályázat online beküldése számára nem megoldható, kérjük, egyeztessen a MÖK Egyesülettel valamelyik elérhetőségén keresztül. Az ilyen kéréseket igyekszünk rugalmasan kezelni, hogy senki se essen el a pályázási lehetőségtől.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 28.

6. A pályázat elbírálása
A benyújtott pályázatok elbírálását a MÖK végzi. A bírálat során az egyesület elbírálásban részt vevő tagjai kiválasztják a támogatni kívánt pályázókat, és javaslatot tesznek a támogatás mértékére. Az előterjesztéseket az egyesület elnöksége hagyja jóvá.
Az elbírálás során az egyesület a pályázatokat pontozással értékeli. A pontrendszerben ugyanakkora hangsúlyt kapnak a szakmai és a szociális szempontok.
Annak érdekében, hogy a táborozási lehetőséget elnyerő pályázó mind matematikai képzettsége, mind szociális körülményei szempontjából valóban támogatást érdemlő és támogatásra szoruló legyen, egy meghatározott minimum pontszámot el kell érni szakmai és szociális szempontból is.
A fentieket figyelembe véve, a pályázatok elbírálása az alábbi pontrendszer szerint történik:
1. Szakmai pontok: összesen elérhető 50 pont, az egyesület itt értékeli a pályázó szakmai alkalmasságát, a benyújtott dokumentumok alapján
Annak érdekében, hogy az egyesület céljainak megfelelően szakmailag kellőképpen tehetséges pályázóknak legyen lehetősége elnyerni a támogatást, a szakmai pontokból minimum 20-at szükséges elérni. A pályázó tanári ajánlásáért kapható pontjai a szakmai pontok közé számítanak.
2. Szociális pontok: összesen elérhető 50 pont, az egyesület itt értékeli a pályázó szociális körülményeit a benyújtott dokumentumok alapján
Annak érdekében, hogy az egyesület céljainak megfelelően olyan pályázókat tudjunk támogatni, akinek tényleg szüksége van erre a lehetőségre, a szociális pontokból minimum 20-at szükséges elérni. A pályázó motivációs kérdőív kitöltésért kapott pontjai a szociális pontok közé számítanak.
Annak érdekében, hogy mindkét fő szempont érvényesülhessen, a két pontszámból összesen elérhető 100 pontból a sikeres pályázatnak együttesen legalább 60 pontot el kell érnie (azon felül, hogy szempontonként külön-külön is el kell érni 20-20 pontot).
A szociális és a szakmai pontok egyaránt szigorúan 50 pontosak, azaz több versenyeredmény vagy szociális rászorultságot igazoló dokumentum esetén sem lehet 50-nél több pontot elérni (egyik kategóriában sem).
6.1. Szakmai szempontok részletezése
Az értékelés során az egyesület a következő szakmai szempontokat veszi figyelembe:
A. A tanári ajánlás értékelésének szempontjai (legfeljebb 15 pont szerezhető):

-a pályázót vélhetően jól ismerő pedagógus hogyan ítéli meg a pályázó szakmai képességeit, felkészültségét és szorgalmát
- milyen személyes és pedagógia szempontok szólnak amellett, hogy a pályázó fejlődéséhez jelentősen hozzájárulhat az egyesület egy tábora
B. A tanulmányi eredmények értékelésének szempontjai (legfeljebb 20 pont szerezhető):
- mennyire szorgalmas a jelentkező diák, és milyenek a tanulmányi eredményei, ezen belül- különös (de nem kizárólagos) tekintettel a matematikából elért tanulmányi eredményére
C. Versenyeredmények (legfeljebb 15 pont szerezhető):
A matematikai tehetség fontos fokmérői a különböző matematika versenyek, ezért a versenyeredmények is hangsúlyosak a pályázat elbírálásának szempontjából. Ugyanakkor a versenyeredmények nem képezik elengedhetetlen részét egy sikeres pályázatnak, hiszen sok tehetséges diák el sem jut a matematika versenyekre.
A pályázat értékelésének szempontjából három versenykategóriát különböztetünk meg, ezek értékelésük szerint emelkedő sorrendben: helyi, regionális, országos.
6.2. Szociális szempontok részletezése
Az értékelés során az egyesület a következő szociális szempontokat veszi figyelembe:
A. Motivációs kérdőív (legfeljebb 10 pont szerezhető):
A motivációs kérdőív alapján mennyire tűnik úgy, hogy a pályázó valóban lelkes és aktív résztvevője lenne a tábornak és sokat profitálna belőle
B. Családi és anyagi körülmények (legfeljebb 25 pont szerezhető):
A pályázó családi körülményei mennyire teszik indokolttá, hogy az egyesület támogassa a részvételét (szülők családi állapota és lakhelye, szülők keresete, testvérek száma, testvérek helyzete)
C. Egyéb szociális körülmények (legfeljebb 15 pont szerezhető):
Milyen egyéb szociális jellegű szempontok szólnak amellett, hogy a pályázó támogatásra szorul (lakhely, lakáskörülmények, egészségügyi körülmények stb.)
Az alkategóriákon belüli elért pontszámokról minden esetben a pályázatok bírálói döntenek.

7. Eredmények, értesítés
Az egyesület vállalja, hogy email-ben értesít minden pályázót a pályázat eredményéről a pályázat elbírálása után legkésőbb egy héttel, de összességében legkésőbb 2019. április 30-ig.
Amennyiben valaki pályázott, de valamiért a pályázat eredményének email-ben történő közlése számára nem megfelelő, kérjük, egyeztessen a MÖK Egyesülettel a +36 70 249 4559-s telefonszámon.

8. Panaszok kezelése
A pályázatok eredményével kapcsolatos esetleges reklamációkat az egyesület 2019. április 1. és május 15. között fogadja. Ezeket a kéréseket a pályázat bírálói egyénileg, email-ben kezelik.
Felhívjuk figyelmüket, hogy panasztétel esetén új dokumentumok benyújtására, az egyesület számára nem ismert körülmények bemutatására nincs lehetőség, tehát a panasz csak az időben benyújtott dokumentumok elbírálása kapcsán merülhet fel.
Továbbá szíves megértésüket kérjük, amennyiben forráshiány miatt egy támogatásra érdemes pályázat elutasításra kerül. Az egyesület minden tőle telhetőt megtesz, hogy a keretösszeget a lehető legjobban használja fel.

http://www.medvematek.hu/tamogatas/palyazat-taborozasra

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum