Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Nem állami szervezetek és társadalmi partnerek munkaerőpiaci szolgáltatásainak támogatása projektek megvalósítására / VEKOP-8.1.2-16
Kiíró:
Nemzetgazdasági Minisztérium
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
02/01/2019
Tárgymutató:
projektek megvalósítása - nem állami szervezetek és társadalmi partnerek munkaerőpiaci szolgáltatásai / VEKOP-8.1.2-16
Pályázhat:
a) Magyarországon székhellyel rendelkező civil szervezet, vagy nonprofit gazadasági társaság.
b) támogatást igénylő szervezet önállóan vagy konzorciumban olyan megyében nyújthat be támogatási kérelmet, amelyben a szolgáltatásnyújtásban részt vevő konzorciumi tagok mindegyike, illetve egy szervezet esetén,-a támogatást igénylő szerződéssel igazoltan 3.4.1.1 cb), cc) és cd) pontban felsorolt munkaerő-piaci szolgáltatás valamelyikét nyújtotta a támogatási kérelem benyújtását megelőző 3 üzleti éven belül.
c) a támogatási igénylőnek, illetve a konzorcium tagjainak legalább egy lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel kell rendelkeznie (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele) E feltétel aló konzorciumként legfeljebb egy szervezet képezhet kivételt, amennyiben a szolgáltatásnyújtási tapasztalatot és a kapcsolódó referenciákat a megvalósításba bevonandó munkavállalók önéletrajzával megfelelően igazolja.
d) támogatási kérelmet Budapesten vagy Pest megyében a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapon keresztül legalább vállalkozások esetén bejegyzett, civil szervezetek esetében pedig NAV felé bejelentett telephellyel rendelkező szervezetek nyújthatnak be, konzorcium esetében legalább egyik tagnak kell rendelkeznie a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapon keresztül székhellyel, fiókteleppel, telephellyel vagy az alapító okiratban rögzített szolgáltatási helyszínnel Budapesten/Pest megyében
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Nem állami szervezetek és társadalmi partnerek munkaerőpiaci szolgáltatásainak támogatása” című (VEKOP-8.1.2-16 kódszámú) felhívás módosítására szakmai pontosítások miatt kerül sor.
https://www.palyazat.gov.hu/download.php?objectId=72681


FELHÍVÁS
Nem állami szervezetek és társadalmi partnerek munkaerő-piaci szolgáltatásainak támogatását szolgáló projektek megvalósítására

A Felhívás címe: Nem állami szervezetek és társadalmi partnerek munkaerőpiaci szolgáltatásainak támogatása
A Felhívás kódszáma: VEKOP-8.1.2-16
Magyarország Kormányának célja az álláskeresők, különösen az alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztathatóságának javítása.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte a munkaerő kínálat fejlesztését aktív eszközökkel, továbbá Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) által megvalósított munkaerő-piaci programok civil és nonprofit szervezetek által nyújtott szolgáltatásokkal való kiegészítését. A cél elérését a Kormány a programot munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó civil és nonprofit szervezetek bevonásával tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt 470-530 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
- a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a megítélt támogatás elszámolható költségei legfeljebb 50%-ának megfelelő, maximum 265 millió Ft összegű támogatási előleget biztosít.
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:
- projektjük megvalósításával hozzájárulnak a Felhívás céljainak az eléréshez;

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A felhívás indokoltsága és célja
A felhívás célja, hogy a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) által megvalósított munkaerő-piaci programok keretein belül nyújtott szolgáltatásokat és támogatásokat civil és nonprofit szervezetek által nyújtott szolgáltatásokkal egészítse ki. A felhívás a kormányhivatalok és a civil valamint nonprofit szolgáltató szervezetek együttműködésére épít annak érdekében, hogy személyre szabott szolgáltatásokat biztosítsanak a hátrányos helyzetű munka nélkül lévők számára.
A szervezetek szolgáltatási programjai kiegészítik a NFSZ megterhelt hivatali kapacitását és erősítik munkaerő-piaci eszközök eredményességét, az álláskeresők egyéni cselekvési tervének hatékony megvalósulását a személyre szabott szolgáltatásokkal. A célcsoport bevonását a szervezetek az álláskeresőként nyilvántartott munkanélküliek tekintetében az NFSZ által az álláskeresőkkel megkötött egyéni cselekvési tervekkel és végrehajtott programokkal összehangoltan, azt kiegészítve végzik, biztosítva a szinergia érvényesülését is.
Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1 milliárd Ft, melyből
- 470 millió Ft Budapest,
- 530 millió Ft Pest megye részére került elkülönítésre.
Jelen felhívás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 2 db.
1.3. A támogatás háttere
Az NFSZ által nyújtott munkaerő-piaci szolgáltatások jelenleg nem tudnak a speciális, hátrányos helyzetű célcsoportok tagjainak személyre szabott segítséget nyújtani, illetve minden munkanélküli vagy inaktív személyt elérni. Ezért van szükség a nem állami szervezetek által nyújtott szolgáltatásokra is. A 2007-2013 közötti időszakban a foglalkoztatási célú civil és nonprofit szervezetek bevonásával 48 féle szolgáltatás sztenderdizálására került sor, amelyek egymással vagy más munkaerő-piaci eszközzel való kombinációja hozzájárul a munkanélküliek sikeres elhelyezkedéséhez.
Egy 2014-ben készült hatásvizsgálat szerint az NFSZ által nyújtott szolgáltatások közül a három legjellemzőbb szolgáltatásban - álláskeresési tanácsadásban, munkatanácsadásban és pályatanácsadásban - részesültek elhelyezkedése között nincs lényeges különbség. Mindhárom szolgáltatásban az elhelyezkedési arányok megközelítőleg azonosak. 40% körüli azon személyek aránya, akik fél éven belül munkát találnak,11-13% azoké, akik fél év után helyezkednek el, 47-49% azoké, akik a szolgáltatás igénybe vétele ellenére sem találnak munkát. Ugyanakkor a mentori vagy más, az érintett személy napi életvitelét befolyásoló szolgáltatásban részesülők fél éven belül jóval nagyobb arányban találnak munkát (62,8%), fél év után kisebb arányban, de kevesebben vannak azok, akik egyáltalán nem helyezkednek el (31,9%) az elsődleges vagy másodlagos munkaerőpiacon).
A felhívás célcsoportját regisztrált álláskeresők, nyílvántartott közvetítést kérők és szolgáltatást kérők, valamint inaktívak alkotják.
Jelen konstrukció keretében az az álláskereső vagy inaktív személy részesülhet szolgáltatásban, aki esetében a kormányhivatal egyéni munkaerő-piaci jellemzői és lehetőségei alapján szakmailag úgy ítéli meg, hogy:
- a felkínált munkaerő-piaci szolgáltatás révén foglalkoztatási célú támogatás és képzés nélkül el tud helyezkedni a nyílt munkaerőpiacon,
- az aktív munkaerő-piaci programba való bevonást megelőzően egyéni vagy csoportos szolgáltatást, szolgáltatás keretében felkészítést igényel.
A pályázat megvalósítása során elengedhetetlen a szoros együttműködés a kormányhivatalok és a szolgáltatók között: a kormányhivatalok irányítják a nyilvántartásukban szereplő, célcsoportba tartozó személyeket a szolgáltatókhoz.
A konstrukció célja, hogy a projekt eredményeként a szolgáltatásban részesülők legalább 20%-a közvetlenül elhelyezkedik az elsődleges munkaerőpiacon.
Jelen felhívást a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében a Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (IH) hirdeti meg az 1011/2016 (I. 20.) számú kormányhatározatban szereplő éves fejlesztési keret alapján.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16 óráig, pénteken 8:30-14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja!

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:
3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
3.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:
Jelen felhívás esetében nem releváns.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
Amennyiben jelentkezni kíván a Felhívásra, kérjük a következő információkat vegye figyelembe.
4.1. Támogatást igénylők köre
1. Jelen felhívásra a Fővárosra vagy Pest megyére kiterjedő szolgáltatásra önállóan, vagy konzorciumban van lehetőség támogatási kérelmet benyújtani
Támogatást igénylőnek, illetve a konzorcium tagjainak az alábbi feltételeknek kell megfelelnie:
a) Magyarországon székhellyel rendelkező civil szervezet, vagy nonprofit gazadasági társaság.
b) támogatást igénylő szervezet önállóan vagy konzorciumban olyan megyében nyújthat be támogatási kérelmet, amelyben a szolgáltatásnyújtásban részt vevő konzorciumi tagok mindegyike, illetve egy szervezet esetén,-a támogatást igénylő szerződéssel igazoltan 3.4.1.1 cb), cc) és cd) pontban felsorolt munkaerő-piaci szolgáltatás valamelyikét nyújtotta a támogatási kérelem benyújtását megelőző 3 üzleti éven belül.
c) a támogatási igénylőnek, illetve a konzorcium tagjainak legalább egy lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel kell rendelkeznie (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele) E feltétel aló konzorciumként legfeljebb egy szervezet képezhet kivételt, amennyiben a szolgáltatásnyújtási tapasztalatot és a kapcsolódó referenciákat a megvalósításba bevonandó munkavállalók önéletrajzával megfelelően igazolja.
d) támogatási kérelmet Budapesten vagy Pest megyében a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapon keresztül legalább vállalkozások esetén bejegyzett, civil szervezetek esetében pedig NAV felé bejelentett telephellyel rendelkező szervezetek nyújthatnak be, konzorcium esetében legalább egyik tagnak kell rendelkeznie a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapon keresztül székhellyel, fiókteleppel, telephellyel vagy az alapító okiratban rögzített szolgáltatási helyszínnel Budapesten/Pest megyében.
A konzorciumi tagok száma és összetétele a támogatói döntés meghozataláig nem módosítható, míg a megvalósítási időszakban csak különösen indokolt esetben az Irányító Hatóság előzetes hozzájárulásával van lehetőség módosításra.
2. Gazdálkodási forma szerint (GFO’14):
a) szövetség (517 - egyéb szövetség);
b) alapítványok (569 - egyéb alapítvány);
c) egyesületek (529 - egyéb egyesület);
d) egyházi szervezetek (552 - elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy);
e) nonprofit gazdasági társaságok (572 - Nonprofit korlátolt felelősségű társaság, 573 - Nonprofit részvénytársaság, 575 - Nonprofit közkereseti társaság, 576 - Nonprofit betéti társaság)
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.
4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre
Az ÁÚF 2. pontjában szereplő Kizáró okok fejezetben szereplő feltételeken túl, az alábbi szempontok bármelyikének teljesülése esetén nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére:
a) amelynek a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív,
b) akinek, vagy amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent,
c) amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétele nem éri el a Felhívásra benyújtott támogatási kérelmében igényelt támogatás összegének 20%-át.
Az a), b) feltételeknek minden konzorciumi tagnak egyenként meg kell felelnie, míg a c) feltételt konzorciumi szinten kell teljesíteni.
Az ÁÚF "Kizáró okok listája” c. részben felsoroltakon túl, az alábbi szempontok szerint nem ítélhető meg támogatás azon támogatási kérelemre:
d) Amely azon tevékenység megvalósítására irányul, amely korábban az államháztartás alrendszereiből, vagy a Strukturális Alapokból a támogatási kérelemben tervezett tevékenység megvalósítására vonatkozóan támogatásban részesült és annak kötelező fenntartási időszaka még nem járt le. Ez alól kivételt képez, ha a jelen Felhívásra benyújtandó fejlesztési igény a korábban fejlesztett tevékenység minőségi fejlesztésére irányul a korábbi projekt eredményeinek fenntartásával. A korábbi pályázati konstrukciók bemutatását és a jelen fejlesztéstől való lehatárolását a megalapozó dokumentumban vagy a projekt adatlapon szükséges bemutatni.
4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
a) A támogatási kérelmek benyújtására 2017. május 15. és 2019. február 01 között van lehetőség az alábbi szakaszhatárnapokig:
- 2017. június 15.
- és minden ezt követő harmadik hónap utolsó munkanapja.
Budapesten és Pest megyében csak abban az esetben nyílik meg a következő szakaszhatár, amennyiben a Budapesten és Pest megyében támogatási kérelem nem érkezett be, vagy amennyiben a beérkezett támogatási kérelem alapján Budapestre és Pest megyére támogatási szerződés megkötése nem lehetséges. A szakaszhatár megnyílásáról közlemény kiadásával kapnak tájékoztatást a támogatást igénylők.
b) A támogatási kérelem benyújtásának módja: Online benyújtás elektronikus kitöltő programon keresztül.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a felhívás 6. pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is!
A nyilatkozat papír alapú példányát - ha azt nem minősített elektronikus aláírással látták el - szükséges eljuttatni az Irányító Hatósághoz a jogszabályban meghatározott határidőn belül.
A nyilatkozat papír alapú példánya az alábbi módon nyújtható be az Irányító Hatóság részére postai úton az elektronikus benyújtást követően legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás /futárposta-szolgáltatás (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre:
Nemzetgazdasági Minisztérium
Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság
1525 Budapest, Postafiók 95.
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét és címét!

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük, a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak!
5.1. A támogatás formája
Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
5.2. A projekt maximális elszámolható összköltsége
Jelen felhívás keretében a projekt elszámolható összköltsége legfeljebb 530 millió Ft lehet.
5.3. A támogatás mértéke, összege
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 470 millió Ft, maximum 530 millió Ft.
b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.
https://www.palyazat.gov.hu/vekop-812-16-nem-llami-szervezetek-s-trsadalmi-partnerek-munkaerpiaci-szolgltatsainak-tmogatsa-1
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum