Pályázatfigyelő
Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu
Pályázatok Pályázatok
Vissza
Cím:
Innovációs voucher / GINOP-2.1.4
Kiíró:
Nemzetgazdasági Minisztérium
Határidő:
11/30/2018
Érvényes:
11/30/2018
Tárgymutató:
Innovációs voucher / GINOP-2.1.4
Pályázhat:
magyarországi székhelyű mikro-, kis- és középvállalkozások vagy EGT székhelyű gazdasági társaságok magyarországi fióktelepei, amelyek rendelkező kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok, amennyiben nem tartoznak az EVA hatálya alá
Innovációs voucher (GINOP-2.1.4)

A pályázat benyújtásának határideje
A pályázatok benyújtása a keret kimerüléséig folyamatosan, de legkésőbb 2018. november 30-án 12 óráig lehetséges.

A pályázati felhívás célja
A felhívás célja egyrészt a mikro-, kis- és középvállalkozások bevonása az innovációs láncba, másrészt hogy a vállalkozások a voucher segítségével igénybe vett szolgáltatások révén intenzívebb K+F+I tevékenységet folytassanak. Az elnyert finanszírozással a vállalkozásoknak lehetőségük nyílik, hogy innovatív termékük, eljárásuk vagy szolgáltatásuk kifejlesztése érdekében közvetlenül vegyenek igénybe K+F+I-hez kapcsolódó szolgáltatást egyetemektől, kutatóhelyektől vagy más minősített szolgáltatóktól.

A pályázók köre
Pályázhatnak magyarországi székhelyű mikro-, kis- és középvállalkozások vagy EGT székhelyű gazdasági társaságok magyarországi fióktelepei, amelyek rendelkező kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok, amennyiben nem tartoznak az EVA hatálya alá. A felhívás keretében konzorciumi formában pályázni nincs lehetőség. Nem támogathatóak a Közép-Magyarország régió területén megvalósuló projektek.

A támogatható célkitűzések köre
A felhívás keretében a kis- és középvállalkozásnak külső szakértő szervezet által nyújtott innovációs tanácsadás és kutatás-fejlesztési és innovációs támogató szolgáltatás igénybe vétele támogatható, amely nem lehet időszakos vagy folyamatosan visszatérő tevékenység, illetve nem kapcsolódhat a vállalkozás szokásos működési tevékenységéhez. Prioritást élveznek azon projektek, amelyek közvetlenül vagy közvetve illeszkednek a Nemzeti S3-ban meghatározott nemzeti, illetve horizontális ágazati prioritások vagy intelligens technológiák valamelyikéhez.

A támogatás főbb feltételei
- A támogatást igénylőnek legalább a projekt elszámolható összköltségének 10%-át kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie.
- A projekt végrehajtására a kezdéstől számítva legfeljebb 6 hónap áll rendelkezésre. A pályázat benyújtása előtt megkezdett projekt nem támogatható.

Az igényelhető támogatás mértéke
Az "Innovációs voucher" című (GINOP-2.1.4-15) pályázatra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 3 milliárd forint. Pályázónként 1-5 millió forint vissza nem térítendő támogatás igényelhető, a támogatás intenzitása a projekt jellegétől függően változik.

A pályázati felhívás teljes szövege elérhető az alábbi linken:
https://www.palyazat.gov.hu/node/57247


Pályázatok Pályázatok
Vissza
Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu