Pályázatfigyelő
Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu
Pályázatok Pályázatok
Vissza
Cím:
Csoportos tanulmányút felsőoktatási intézmények hallgatóinak / konvergencia régiók
Kiíró:
Balassi Bálint Intézet
Határidő:
01/30/2015
Érvényes:
01/30/2015
Tárgymutató:
csoportos tanulmányút felsőoktatási hallgatóknak / konvergencia régi
Pályázhat:
akkreditált konvergencia régióban található magyarországi felsőoktatási intézmény hallgatója, aki
- a pályázat benyújtásakor hallgatói jogviszonnyal, valamint a pályázott tevékenység megvalósításakor aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik (lásd: megjegyzés)
- legalább két lezárt félévvel rendelkezik,
- a fogadólevélen szereplő munkanyelvből legalább középfokú nyelvtudással rendelkezik,
- rendelkezik az általa választott intézmény/egyetem fogadólevelével, amely tartalmazza a munkanyelv megjelölését (Invitation letter –formanyomtatvány ajánlott), rendelkezik küldő intézménye jóváhagyásával (Intézményi jóváhagyás - formanyomtatvány kötelező), amelyen igazolják, hogy a pályázati tevékenység kapcsolódik tanulmányaihoz,
- vállalja, hogy hazaérkezése után határidőre eleget tesz beszámolási kötelezettségeinek: a megadott szempontok szerint szakmai beszámolót készít, és adott határidőre benyújtja a szükséges igazolásokat, illetve a pályázathoz elektronikusan benyújtott dokumentumok eredeti példányait.
- Vállalja, hogy a támogatás lejártát követő 5 évig részt vesz a program alumni rendszerében illetve kutatókat összefogó hálózatában, biztosítja elérhetőségét

Csoportos tanulmányút hallgatóknak

FONTOS! Jelen pályázati felhívásra a Konvergencia régiókban található felsőoktatási intézmények hallgatói pályázhatnak

Mi a csoportos tanulmányút célja?
A csoportos tanulmányút célja, hogy a hallgatók lehetőséget kapjanak olyan csoportos tanulmányút megvalósítására, mely szorosan kapcsolódik hazai képzésükhöz, ugyanakkor a külföldi tapasztalatuk kiegészíti azt. Lehetőséget ad a választott partnerintézménnyel való szorosabb együttműködés kialakítására, az adott intézményben hasonló területen tanuló diákok megismerésére, kapcsolatok kiépítésére. Minden esetben szükséges a tanszék, illetve vezető oktató jóváhagyása, támogatása is.

Megvalósítási időszak: 2015. március 16.-2015. június 30.

Pályázat beadásának határideje: 2015. január 30. (péntek), 12.00 óra

Mennyi időre szól a pályázat?
1 nap - 4 hét (1-28 nap, utazás napjai nélkül). Az utazásra az ösztöndíjas időtartamon felül európai országok esetén 1-1 napot, míg Európán kívüli országok esetén 2-2 napot kalkulálunk. Az ösztöndíj összege ennek megfelelően egészül ki. Az ösztöndíjazáshoz kapcsolódó tájékoztató jellegű táblázat elérhető a honlapunkon.

Hová lehet pályázni?
Bármely olyan külföldi intézménybe (felsőoktatási intézmény, kutatóintézet, közgyűjtemény, levéltár, kulturális intézmény, felsőoktatással vagy kutatással valamint nemzetköziesítéssel foglalkozó szakmai szervezet, egyéb), melyet a hallgató küldő intézménye jóváhagyott. Érdemes kihasználni a küldő intézmény már meglévő együttműködési megállapodásait, de az új kapcsolatok kialakítására is lehetőség van.
Nem nyújtható be pályázat a Külügyminisztérium által utazásra nem javasolt térségekbe.

Konzuli tájékoztató
Amennyiben olyan tevékenységre jelentkezik, ahol akár hazai intézményi előzetes szelekció, vagy a fogadó fél előzetes szelekciója szükséges, és ezért a pályázat leadási határidejéig nem lehetséges a fogadólevél beszerzése, az adott intézmény Campus Hungary koordinátora, vagy a formanyomtatványon felsorolt szervezetek vezetői az erre szolgáló formanyomtatványon kiállíthatják az igazolást (Fogadólevelet helyettesítő igazolás), mely fogadólevél helyettesítésére szolgál. Ilyen esetben a Campus Hungary Ösztöndíj Bizottság döntése csak abban az esetben lép életbe, ha az adott tevékenységen való részvételt elnyerte, és a fogadólevelet beküldte a hallgató.

Ki pályázhat?
Bármely akkreditált konvergencia régióban található magyarországi felsőoktatási intézmény hallgatója, aki
- a pályázat benyújtásakor hallgatói jogviszonnyal, valamint a pályázott tevékenység megvalósításakor aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik (lásd: megjegyzés)
- legalább két lezárt félévvel rendelkezik,
- a fogadólevélen szereplő munkanyelvből legalább középfokú nyelvtudással rendelkezik,
- rendelkezik az általa választott intézmény/egyetem fogadólevelével, amely tartalmazza a munkanyelv megjelölését (Invitation letter - formanyomtatvány ajánlott), rendelkezik küldő intézménye jóváhagyásával (Intézményi jóváhagyás - formanyomtatvány kötelező), amelyen igazolják, hogy a pályázati tevékenység kapcsolódik tanulmányaihoz,
- vállalja, hogy hazaérkezése után határidőre eleget tesz beszámolási kötelezettségeinek: a megadott szempontok szerint szakmai beszámolót készít, és adott határidőre benyújtja a szükséges igazolásokat, illetve a pályázathoz elektronikusan benyújtott dokumentumok eredeti példányait.
- Vállalja, hogy a támogatás lejártát követő 5 évig részt vesz a program alumni rendszerében illetve kutatókat összefogó hálózatában, biztosítja elérhetőségét.

Felhívjuk figyelmét, hogy a pályázat beadásával egyúttal hozzájárul ahhoz, hogy a megvalósítással összefüggően adatait kezeljük. A Campus Hungary Adatkezelési nyilatkozata a http://www.campushungary.hu/palyazoknak/adatvedelmi-nyilatkozat címen található.

Megjegyzés:
- Amennyiben a pályázat benyújtását követően abszolutóriumot/végbizonyítványt szerez, de jelentkezik magasabb szintű képzésre, úgy az abszolutórium/végbizonyítvány megszerzése és a magasabb szintű képzésre történő beiratkozás között megvalósuló tevékenységre nem pályázhat.
- MA/MSc és PhD hallgatókra a minimum két lezárt félév feltétele nem vonatkozik, ugyanakkor a pályázathoz nekik is csatolniuk kell a beadás időpontjához képest legutóbbi két lezárt félévük átlagát.
- Már abszolutóriumot szerzett PhD hallgatók esetén nem szükséges aktív hallgatói jogviszony a pályázat megvalósítása során, amennyiben a pályázat beadásához képest legfeljebb 2 évvel korábban abszolváltak és ezt az abszólutórium másolatával igazolják.
- Szakmai gyakorlatra pályázók passzív hallgatói státuszban is végezhetik a gyakorlatot.
Pályázás előtt kérjük, olvassa el a Pályázati útmutatót, mely részletes információt tartalmaz a csatolandó dokumentumokról és igazolásokról is.
Csoportos tanulmányút esetén a pályázat beadási határidejét követően csoporttagok cseréjére nincs lehetőség! Amennyiben a tagok száma 5 fő alá csökken, a csoport többi tagja sem veheti igénybe az ösztöndíjat.

Hányan pályázhatnak?
Egy csoport minimum 5, maximum 30 főből állhat.

Milyen anyagi támogatásban részesülnek a pályázók?
A pályázott ország megélhetési rátáitól, a csoport létszámától, a kint eltölteni kívánt időtartam figyelembevételével a csoporttagok fejenként 46 000 Ft-316 250 Ft ösztöndíjban részesülnek. Az ehhez kapcsolódó tájékoztató jellegű táblázat elérhető az Ösztöndíj-kategóriák oldalon.
Csoportos tanulmányút esetén lehetőség van regisztrációs/adminisztrációs díjra is pályázni,melynek pontos összegét fogadólevél benyújtása esetén a fogadólevélen kell igazolni. Amennyiben fogadólevél helyett a konferencia programja kerül benyújtásra, a regisztrációs/adminisztrációs díj összegét ebben az esetben is egyértelműen igazolni kell. A regisztrációs/adminisztrációs díj összegének elfogadásáról egyéni elbírálás alapján dönt a Campus Hungary Ösztöndíj Bizottság.

Hol lehet pályázni?
A teljes pályázás a http://www.campushungary.hu oldalon történik 2014. december 15-től.
A teljes pályázati anyag véglegesítésének határideje: 2015. január 30. (péntek) 12:00 óra.
Tekintettel arra, hogy az Online Pályázati Rendszer 2014. december 15. napjától elérhető, a jelentkezési határidő lejártát (2015. január 30., 12:00 óra) követően a pályázat kiírójával szemben nem érvényesíthető panasz arra való hivatkozással, hogy jelentkezése azért érvénytelen, hibás, vagy hiányos, mert nem állt rendelkezésére kellő idő a pályázat feltöltésére és véglegesítésére. A fájlok hiánytalan feltöltése a hallgató felelőssége. A fájlfeltöltéssel kapcsolatos részletes tájékoztatás a GYIK-ben található.
A pályázatok beérkezéséről automatikus értesítést kap minden jelentkező a regisztrációkor megadott e-mailcímre.

Pályázathoz szükséges
- Online adatlap kitöltése
- Munkaterv
- Fogadólevél (Formanyomtatvány - ajánlott)
- Intézményi jóváhagyás (Formanyomtatvány - kötelező)
- Tanulmányi Osztály igazolása a két utolsó lezárt félév tanulmányi átlagáról (Formanyomtatvány - ajánlott)
- Nyelvtudást igazoló dokumentum, a fogadólevélen szereplő munkanyelvből
- OTDK helyezés esetén igazolás
Csoportos Tanulmányút esetén a pályázás csoportosan történik. A pályázók által választott csoportvezető tölti fel a szükséges dokumentumokat és a csoporttagok adatait is.
Csoportos tanulmányút esetén a pályázat beadási határidejét követően csoporttagok cseréjére nincs lehetőség!

Megjegyzés:
A jelentkezés során beadott olyan igazolásokat, amelyek nem a Campus Hungary kötelező/ajánlott formanyomtatványai, kizárólag abban az esetben áll módunkban elfogadni, ha tartalmuk megegyezik az általunk alkalmazott dokumentumokkal.
http://www.campushungary.hu


Pályázatok Pályázatok
Vissza
Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu