Pályázatfigyelő
Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu
Pályázatok Pályázatok
Vissza
Cím:
2021. évi BOM ösztöndíj pályázati felhívás
Kiíró:
BOM a Magyar Sportért Alapítvány
Határidő:
01/15/2021
Érvényes:
01/15/2021
Tárgymutató:
ösztöndíj sportolóknak
Pályázhat:
az a diák pályázhat, aki:
1. olimpiai, vagy paralimpiai sportágban szerepel és a saját sportági szakszövetsége együttműködési megállapodást köt a "BOM a Magyar Sportért" Közhasznú Alapítvánnyal;
2. olimpiai, vagy paralimpiai kerettag vagy a pályázat évét követő legközelebbi olimpiai, illetve paralimpiai játékokon történő részvételre készül;
3. közép-, vagy felsőfokú iskolarendszerű (tanulói vagy hallgatói jogviszony keretében folytatott) vagy iskolarendszeren kívüli, közoktatási intézmény vagy akkreditált, nem állami fenntartású intézmény által nyújtott állami és tandíjköteles oktatásban, illetve képzésben vesz részt
2021. évi BOM ösztöndíj pályázati felhívás

A "BOM a Magyar Sportért" Közhasznú Alapítvány a kiemelkedő sporttevékenységet folytató diákok részére, tanulmányaik eredményességének elősegítése céljából ösztöndíj pályázatot hirdet, immáron hetedik alkalommal.
Újdonság, hogy 2021-ben először részt vehetnek a pályázaton állami finanszírozásban résztvevő sportolók is. (Őket havi 50 000 Ft támogatásban részesítjük, a tanév ideje alatt, egészen a képzési ideje végéig.)

A Magyar Olimpiai Bizottság és a Magyar Paralimpiai Bizottság mint az Alapítvány stratégiai partnerei és főtámogatói is aktívan részt vesznek a pályázati folyamatokban.

Az ösztöndíjra az a diák pályázhat, aki:
1. olimpiai, vagy paralimpiai sportágban szerepel és a saját sportági szakszövetsége együttműködési megállapodást köt a "BOM a Magyar Sportért" Közhasznú Alapítvánnyal;
2. olimpiai, vagy paralimpiai kerettag vagy a pályázat évét követő legközelebbi olimpiai, illetve paralimpiai játékokon történő részvételre készül;
3. közép-, vagy felsőfokú iskolarendszerű (tanulói vagy hallgatói jogviszony keretében folytatott) vagy iskolarendszeren kívüli, közoktatási intézmény vagy akkreditált, nem állami fenntartású intézmény által nyújtott állami és tandíjköteles oktatásban, illetve képzésben vesz részt.

A pályázathoz csatolni kell az alábbi dokumentumokat:
1. Kitöltött pályázati adatlap (letölthető a www.bomalapitvany.hu és a http://www.olimpia.hu weboldalról)
2. A sportági szakszövetség indokolással, aláírással és pecséttel ellátott hivatalos igazolása a szövetségi jogviszonyáról és az elért sporteredményről, főtitkári vagy elnöki javaslattal
3. Hallgatói igazolás (az oktatási intézmény aláírással és pecséttel ellátott hivatalos igazolása a képzésben való részvételről)
4. Amennyiben szociálisan rászoruló, ennek bemutatása.
A pályázatnak a fent felsorolt valamennyi dokumentumot tartalmaznia kell. A hibás, hiányos vagy valótlan tartalmú pályázatok elutasításra kerülnek.

A pályázatot kizárólag postai úton a 1535 Budapest Pf.769 címre várjuk.
Pályázat leadásának határideje: 2021. január 15.

Pályázat elbírálásának folyamata:
A pályázatokat az Alapítvány Szakmai Bizottságának véleményezését követően az Alapítvány Kuratóriuma - a pályázatban igazolt sportszakmai, tanulmányi, szociális helyzet figyelembe-vételével - egyénileg, saját mérlegelése alapján bírálja el. Az Alapítvány döntése végleges, azzal szemben jogorvoslatra nincs lehetőség. A nyertes pályázóval, illetve pályázókkal az Alapítvány Támogatási (Ösztöndíj) szerződést köt, legfeljebb a pályázó tanulmányainak befejezéséig tartó időtartamra.
A pályázat eredményéről a résztvevő pályázók a pályázati adatlapon megadott e-mailcímen kapnak értesítést, legkésőbb 2021. február végéig.

További információ:
Váradi-Bóta Kinga - BOM Alapítvány főtitkáránál,
botakinga@bomalapitvany.hu vagy az info@bomalapitvany.hu
http://www.bomalapitvany.hu/hu/palyazat-reszletek/2021-evi-bom-osztondij-palyazati-felhivas/6


Pályázatok Pályázatok
Vissza
Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu