Pályázatfigyelő
Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu
Pályázatok Pályázatok
Vissza
Cím:
Mobilitási projektek / Szakképzési tanulók mobilitása
Kiíró:
Tempus Közalapítvány; Európai Bizottság
Határidő:
02/01/2018
Érvényes:
02/01/2018
Tárgymutató:
mobilitási projektek / Szakképzési tanulók mobilitása
Pályázhat:
- a szakmai alapképzés bármely formájában részt vevő gyakornokok és tanulók, illetve azok kísérői, amennyiben a kiutazók kiskorúak, fogyatékossággal élők vagy hátrányos helyzetűek;
- szakmai alapképzésben frissen végzettek, amennyiben a végzéstől számított egy éven belül teljesítik a gyakorlatot.

Az Erasmus+ pályázattípus célja a szakképzésben tanuló diákok kompetenciáinak támogatása mobilitási projektekben való részvételen keresztül.
Mobilitási projektek / Szakképzési tanulók mobilitása

1. A pályázattípus célja
A pályázattípus célja a tanulók kompetenciáinak (tudásának, készségeinek és attitűdjeinek) támogatása a személyes fejlődés, a munkavállalói esélyek és az európai munkaerőpiacon való érvényesülés megkönnyítése érdekében.

2. A pályázásra jogosultak köre
A pályázásra kizárólag intézmények jogosultak:
- bármely, a szakképzés területén működő köz- vagy magánintézmény;
- bármely, a munkaerőpiacon vagy az oktatás, képzés és ifjúság területén aktív köz- vagy magánintézmény.
Például:
- a szakképzés területén oktatási és képzési szolgáltatást nyújtó intézmények, tagintézmények és szervezetek (pl.: szakközépiskolák, szakiskolák stb.);
- köz- vagy magánkézben lévő, kis-, közép- vagy nagyvállalkozások (beleértve a szociális vállalkozásokat is)
- szociális partnerek és a munka világának egyéb képviselői, beleértve a kereskedelmi kamarákat és egyéb szakmai szervezeteket is;
- helyi, regionális és nemzeti szintű közintézmények
- kutatóintézet;
- alapítvány;
- az oktatás és képzés bármely szintjét képviselő iskolák, intézmények, központok
- nonprofit szervezetek, önkéntes testületek, nem kormányzati szervezetek
- orientációs, tanácsadási és tájékoztatási szolgáltatásokat nyújtó szervek;
- a szakoktatás és -képzés bármely vonatkozásához kapcsolódó rendszerekért és politikákért felelős szervezetek.
2.a. Résztvevők köre
- a szakmai alapképzés bármely formájában részt vevő gyakornokok és tanulók, illetve azok kísérői, amennyiben a kiutazók kiskorúak, fogyatékossággal élők vagy hátrányos helyzetűek;
- szakmai alapképzésben frissen végzettek, amennyiben a végzéstől számított egy éven belül teljesítik a gyakorlatot.

3. Támogatható tevékenységek
- szakmai alapképzésben részt vevő tanulók munkahelyi szakmai gyakorlata;
- szakmai alapképzésben részt vevő tanulók szakmai képzése szakképző intézményben - ebben az esetben a képzésnek munkahelyen vagy gyakorlati helyen végzett szakmai gyakorlati időszakot is magában kell foglalnia.
A projekt futamideje: 1-től 2 évig terjedhet
A gyakorlat időtartama:
- rövid távú mobilitás esetén 2 hét (10 munkanap) és 3 hónap között (utazási napok nélkül)
- hosszú távú mobilitás (ErasmusPro) esetén 3 hónap és 12 hónap között (utazási napok nélkül)
Az ErasmusPro tevékenységek esetében támogatás nyerhető a küldő szervezet/intézmény munkatársainak/szakembereinek/oktatóinak a fogadó szervezetnél/intézménynél tett rövid, legfeljebb 3 munkanapos (utazási napok nélkül) előkészítő látogatására, hogy elősegítsék az intézmények közötti együttműködést, jobban előkészítsék a mobilitást, illetve biztosítsák a mobilitási tevékenységek magas minőségét.

4. A programban részt vevő országok
Az alábbi országok vesznek részt az Erasmus+ programban:
Az Európai Unió tagállamai* (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország)
*A tengerentúli országok és területek (TOT), és ahol releváns, azok köz- és magánintézményei is jogosultak az Erasmus+ programban való részvételre.
Nem EU tagállamként a programban szintén részt vesz: Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország

5. Pályázati feltételek
- A mobilitási projektben minimum két (egy küldő és egy fogadó), különböző országból származó intézmény megléte.
- Konzorciumi pályázatok esetén minimum 3, a küldő országban bejegyzett, a szakképzés területén működő intézmény megléte.
- Egy adott, a szakképzés területén működő intézmény vagy nemzeti konzorcium egy pályázati körben csak egy mobilitási pályázatot nyújthat be, mely egyben tartalmazhatja a tanulók és munkatársak számára megpályázott különböző mobilitási tevékenységeket. Ugyanakkor egy adott, a szakképzés területén működő intézmény tagja, illetve koordinátora lehet több különböző konzorciumnak is.

6. Prioritások
Az oktatás és képzés területén az alábbi prioritások kerültek meghatározásra:
- Készségek és kulcskompetenciák mint a vállalkozókészség, digitális kompetenciák és többnyelvűség, továbbá újszerű és tanulóközpontú pedagógiai módszerek fejlesztése;
- Az információs és kommunikációs technológiák (IKT) használatának elősegítése az oktatásban, többek között nyitott oktatási segédanyagokhoz való hozzáférés, IKT-alapú tanítás és a digitális tartalmak felhasználói és előállítói jogainak és kötelezettségének átláthatósága révén;
- Készségek és végzettségek átláthatóságának és elismerésének javítása;
- Az oktatás és képzés illetve a készségek fejlesztése területén a beruházások és pénzügyi támogatások illeszkedésének elősegítése, valamint az oktatásba és képzésbe történő hatékony és fenntartható beruházások európai és nemzeti szinten történő megvitatásának ösztönzése az érintettek bevonásával.
Továbbá
- A szakképzés esetében kiemelt prioritások: a képzés és a foglalkoztatás szereplőit összekötő partnerségek kialakítása, az érettségi utáni szakképzés, és a felsőoktatási szakképzés kialakítása az Európai Képesítési Keretrendszernek (EKKR) megfelelően, a dinamikusan fejlődő vagy a hiányszakmákra fókuszálva, szakképzési politikák helyi, regionális és nemzeti gazdaság-fejlesztési stratégiákkal való összehangolásának támogatása.

7. A támogatás mértéke
A támogatás a következő költségtípusokból tevődik össze:
- Utazási támogatás: utazási távolság alapján, résztvevőként számolva
- Megélhetési költség: a kiutazás időtartama és a célország alapján, résztvevőnként számolva
- Szervezési támogatás: 100 főig: 350 euró/résztvevő + 100 fő felett 200 euró/további résztvevők
- Nyelvi felkészítés támogatása: az Erasmus+ Online Nyelvi Támogatási Rendszeren (OLS) keresztül támogatott nyelveken kívüli nyelvi felkészítés esetében, amennyiben a kiutazás 19 napnál hosszabb
- Támogatás speciális igények esetén: fogyatékkal élő résztvevők esetében a tényleges költség alapján számolva
- Rendkívüli támogatás: hátrányos helyzetű résztvevők esetén, valamint magas utazási költség esetén a tényleges költségek alapján számolva

8. A pályázás menete
A pályázat menetéről részletes tájékoztató az Erasmus+ Pályázati útmutatóban (Programme Guide Part C) érhető el.
Felhívjuk figyelmét, hogy az Erasmus+ keretében pályázatot egyének közvetlenül nem, csak intézmények nyújthatnak be.
A pályázás folyamatának legfontosabb lépései:
- Előzetes regisztráció az Európai Bizottság Unique Registration Facility (URF) portálján
- Részvételi kritériumok ellenőrzése
- E-űrlap kitöltése és online benyújtása

9. Pályázati határidő
A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. február 1., déli 12:00 óráig.
A projekt kezdete 2018. június 1. és december 31. között lehetsége
http://www.tka.hu/palyazatok/246/szakkepzesben-tanulo-diakok-mobilitasa


Pályázatok Pályázatok
Vissza
Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu