Pályázatfigyelő
Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu
Pályázatok Pályázatok
Vissza
Cím:
Élmények tábora Tatán
Kiíró:
Esély Budapest Fővárosi Gyermek és Ifjúsági Alapítvány
Határidő:
03/31/2019
Érvényes:
03/31/2019
Tárgymutató:
élmények tábora Tatán
Pályázhat:
Magyarország hat felzárkózó régiójában működő oktatási intézmény 1-11. évolyamos tanulói
Élmények tábora Tatán

Pályázati kiírás

"Élmények tábora Tatán" az EFOP-1.2.12-17-2017-00004 projekt keretében.
Az Esély Budapest Fővárosi Gyermek és Ifjúsági Alapítvány táborozási pályázatot hirdet 1.-11. évfolyamos tanulók és kísérőik részére.

A pályázat célja:
Az Esély Budapest Fővárosi Gyermek és Ifjúsági Alapítvány - továbbiakban Alapítvány - kuratóriuma térítésmentes táborozásra pályázatot hirdet. A pályázattal elnyerhető támogatást az Alapítvány táborozási szolgáltatás formájában nyújtja. A pályázattal elnyerhető támogatásra kizárólag a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek maradéktalanul megfelelő kedvezményezettek jogosultak.
A nyilvános pályázatra jelentkezhet minden olyan általános- és középiskola, alapítványok, nevelőotthonok, melyek nem a Közép-Magyarországi régióban működnek. Tanulói között lehetnek hátrányos helyzetűek vagy fogyatékkal élők is és a pályázati feltételeknek megfelelnek.

Kedvezményezettek köre:
Magyarország hat felzárkózó régiójában működő oktatási intézmény 1-11. évolyamos tanulói. Előnyt élveznek a hátrányos vagy halmozottan hátrányos, illetve fogyatékkal élő tanulók, továbbá kísérői tanáraik.
A pályázat beadását megelőzően "Jelentkezési lapot" szükséges minden jelentkezőnek kitölteni és a megadott e-mail címre visszaküldeni, melynek határideje:

Tavaszi szünetre jelentkezők esetén 2019. február 28, nyári turnusokra 2019. március 31.

A "Jelentkezési lapot" le lehet tölteni az alapítvány honlapjáról http://www.eselybudapest.hu vagy kérésre megküldjük elektronikus levélben.
A beküldött jelentkezéseket az Alapítvány megvizsgálja, és minden jelentkezőt értesít 2019. április 15-ig (tavaszi szünetre jelentkezők esetén március 15-ig). Azokat is értesítjük, akik a feltételeknek valamilyen okból nem a felelnek meg.

Általános pályázati feltételek:
Pályázni a pályázó által az Alapítvány honlapján a regisztrálást követően, elektronikus úton - http://www.eselybudapest.hu - beküldött pályázattal lehet. A regisztrációs és pályázati felület 2019. március 1-jén fog megnyílni!

Egyéb tudnivalók:
Csoportok létszáma, kísérők:
- Felnőtt kísérő részvételét kell biztosítani. A pályázaton való részvétellel a kísérő vállalja, hogy a kedvezményezett csoport kísérőjeként kizárólagosan ellátja a gyermekek felügyeletét, illetve segíti a tábori programokon való részvételüket, valamint folyamatosan együttműködik a tábor vezetésével;
- Amennyiben a csoportban legalább 5 fő sajátos nevelési igényű gyermek kerül regisztrálásra, úgy a csoport mellé a pályázónak 2 felnőtt kísérőt kell biztosítania.
- A fogyatékkal élő csoportok esetében egyedi elbírálás alapján történik a kísérők számának meghatározása.
- A jelentkezők a beküldést követően visszaigazoló e-mailt kapnak.
- A hibásan, hiányosan, vagy nem feldolgozható adatokkal ellátott, illetve határidő után beérkezett jelentkezések érvénytelennek minősülnek.
- Az adatok valóságtartalmát az Alapítvány ellenőrizheti.
- A pályázattal elnyerhető táborozási támogatás nem terjed ki a tábor helyszínére történő utazás megszervezésére, valamint az utazás költségeire.
A projekt tartalma:
Az Alapítvány teljes körű ellátást - napi ötszöri étkezést, szállást - biztosító táborozási szolgáltatás igénybevételéhez nyújt támogatást a tábor időtartamára. A táborozási időszak alábbi időpontokban történik:
1) 2019. április 18-23. (tavaszi szünet)
2) 2019. június 24-29. (hétfő-szombat)
3) 2019. július 1-6. (hétfő-szombat)
4) 2019. július 8-13. (hétfő-szombat)
5) 2019. július 15-20. (hétfő szombat)
6) 2019. július 22-27. (hétfő-szombat)

A táborban résztvevők éves létszáma (kísérőkkel együtt): 1000 fő.
Az Alapítvány a kísérők részére szállást és étkezést, valamint tiszteletdíjat nyújt a tábor idejére megbízási jogviszony alapján, a táborba ténylegesen megérkező 25 gyermekenként egy kísérő részére. Amennyiben a csoport létszáma nem éri el a 25 főt, a kísérő pedagógussal önkéntes szerződést tudunk kötni, amellyel biztosítjuk a kolléga ellátását. Második kísérő megbízási díját csak a táborba érkező 50. gyermek után tudjuk biztosítani, 26-49 közötti létszám esetén a második kísérővel szintén önkéntes szerződést tudunk kötni.

A pályázati adatlap külön is letölthető: http://www.eselybudapest.hu honlapról.

A pályázatok elbírálásakor a beérkezett jelentkezések sorrendje a jogosultság megléte utáni legfontosabb szempont.
A pályázatot kiírók a táborozás időpontját illetően a változtatás jogát fenntartják!

Tájékoztatás:
Az Alapítvány a táborban kép- és hangfelvételt készíthet - a 2013. évi V. törvény ("új Ptk - Polgári Törvénykönyv") 2:48. §. alapján-, illetve filmet forgathat, melyet a támogatás elszámolásához valamint népszerűsítési célokra felhasználhat. A pályázat benyújtásával, annak aláírásával a pályázó és a kedvezményezett elfogadja az adat-, kép- és hangfelvétel készítését, és annak az Alapítvány általi szabad felhasználásához.

Egyéb információk kérhetők a szakmai asszisztenstől, munkaidőben: Topp Ferenctől a
+36-20/347-0640-as telefonon vagy a tabortata2020.topp@gmail.com elektronikus levélcímen.


Pályázatok Pályázatok
Vissza
Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu

File Attachment Icon
Jelentkezési lap 2019 (2).docx
File Attachment Icon
Pályázati kiírás 2019.docx