Pályázatfigyelő
Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu
Pályázatok Pályázatok
Vissza
Cím:
Inspiráló iskolakertek
Kiíró:
Iskolakertekért Alapítvány
Határidő:
07/15/2018
Érvényes:
07/15/2018
Tárgymutató:
inspiráló iskolakertek
Pályázhat:
bármely olyan Kárpát-medencében működő magyar nyelvű közösség, mely kertet művel gyerekek aktív bevonásával, saját területen vagy külső helyszínen és a pályázó tagja az Iskolakert-hálózatnak
"Inspiráló iskolakertek"

Térségi iskolakerti műhelynapok megrendezése a 2018-2019-es tanévben

Az Iskolakertekért Alapítvány pályázata iskolakertet működtető, Iskolakert-hálózati közösségek számára

Pályázók köre
Pályázatot nyújthat be bármely olyan Kárpát-medencében működő magyar nyelvű közösség, mely kertet művel gyerekek aktív bevonásával, saját területen vagy külső helyszínen és a pályázó tagja az Iskolakert-hálózatnak.
Az Iskolakert-hálózathoz való csatlakozás módja itt olvasható: www.iskolakertekert.hu/iskolakert-halozat/csatlakozas

A pályázat célja
Az Iskolakert-hálózat tagjai között sok nagyon jól működő iskolakert van, sokrétű, egész évet felölelő tevékenységrendszerrel. Szeretnénk támogatni, hogy ezek a közösségek meg tudják mutatni értékes munkájukat és motiváló erőként tudjanak hatni más közösségek számára. Jelen pályázatunk meghirdetésével szeretnénk elősegíteni azt is, hogy országszerte regionális műhelymunkák szerveződjenek, helyi jó példákkal, helyi szereplők bevonásával.

A pályázati ajánlat
Az Iskolakertekért Alapítvány a 2018-19-es tanévben 15 műhelynap támogatását tudja biztosítani országosan. A nyertes intézmények kertvezetőivel megbízási szerződést kötünk Br 50 000 Ft-os megbízási díjjal egy-egy műhelynap előkészítésére, megszervezésére, lebonyolítására.

A pályázat benyújtásának módja és ideje
A pályázat a mellékelt pályázati adatlap megküldésével 2018. július 15-ig nyújtható be elektronikusan az iskolakert.halozat@gmail.com címre, magyar nyelven.

Formai követelmények
Pályázatot nyújthatnak be azok a közösségek, akik
- tagjai az Iskolakert-hálózatnak;
- legalább 3 éve működtetnek iskolakertet;
- nyáron is fenntartják a kertet;
- télen is végeznek iskolakertjükhöz kötődő tevékenységeket.

Tartalmi követelmények:
A pályázó feladata megtervezni és beküldeni egy térségi iskolakert műhelynap programját az alábbi megkötésekkel:
- a program 2018. szeptember 15-november 15. vagy 2019. március 1-június 15. között kerüljön megrendezésre;
- a műhelynap időtartama legalább 180 perc legyen (szünet nélkül számított időtartam);
- a műhelynapon legalább 5 külső intézmény képviseltesse magát; köztük iskolakertet művelő és iskolakert alapítását tervező intézmény is legyen.
- a műhelynap munkájába legalább 1 külső (nem iskolai) szervezet/személy legyen bevonva (civil szervezet, gazdálkodó, önkormányzat, szülő stb.), aki segíti a helyi iskolakerttel kapcsolatosan megjelenő feladatok elvégzését, megszervezését az év során;
- a programban jelenjenek meg az alábbi kötelező elemek:
o helyi iskolakert tevékenységeinek bemutatása;
o helyi iskolakert bemutatása;
o iskolakerti tevékenységekkel kapcsolatban álló külső szervezet/személy bemutatása;
o műhelymunka (iskolakerthez kapcsolódó gyakorlati foglalkozás);
o beszélgetés, konzultáció.

Utómunkálatok
A műhelynapról szükséges egy egyoldalas írásos beszámoló készítése 5 db fényképpel, melyet az Iskolakertekért Alapítvány számára az eseményt követő 3 héten belül kell elküldeni. A beszámolók megosztásra kerülnek mind az intézmény, mind az alapítvány honlapjain és közösségi média oldalain.

Hiánypótlás
Hiánypótlásra felszólítás után 5 napon belül egy alkalommal van lehetősége a pályázónak.

A pályázat elbírálásának szempontjai
A benyújtott pályázatban tervezett nyílt nap során
- a nyílt napok helyszínei minél egyenletesebben, szélesebb körben fedjék le az országot és a határon túli magyarlakta területeket;
- a nyílt nap programja, a bemutatott tevékenységek mások számára is példa értékűek legyenek;
- megvalósításuk a lehető legköltséghatékonyabban valósuljon meg.

A pályázatok bírálatának határideje: 2018. augusztus 23.
A nyertes iskolák nevének megjelentetése a http://www.iskolakertekert.hu oldalon történik, valamint a döntésről a kapcsolattartó személy elektronikus értesítést kap. A nyertes pályázó vállalja, hogy a rendezvény előtt 21 nappal annak végleges programját hirdetésre elküldi az Alapítványnak, továbbá fogadja az Alapítvány képviselőjét a rendezvényen.
A pályázat benyújtásával kapcsolatos kérdéseit elküldheti az iskolakert.halozat@gmail.com címre.
Iskolakertekért Alapítvány
http://www.iskolakertekert.hu
http://www.facebook.com/iskolakertekert


Pályázatok Pályázatok
Vissza
Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu

File Attachment Icon
Pályázati kiírás és adatlap_Térségi Iskolakert műhelynapok szervezése a 2018-19-es tanévben.pdf