Pályázatfigyelő
Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu
Pályázatok Pályázatok
Vissza
Cím:
Századok recenziós pályázat
Kiíró:
Magyar Történelmi Társulat
Határidő:
08/31/2018
Érvényes:
08/31/2018
Tárgymutató:
új és jelentős tudományos eredményeket tartalmazó történelmi tárgyú szakmunkák érdemi, elemző és értékelő bemutatása
Pályázhat:
bárki
Századok recenziós pályázat

A Magyar Történelmi Társulat Századok című folyóirata recenziós pályázatot hirdet. Olyan pályaműveket várunk, amelyek a közelmúltban megjelent, új és jelentős tudományos eredményeket tartalmazó történelmi tárgyú szakmunkák (monográfiák, konferencia-, illetve tanulmánykötetek) érdemi, elemző és értékelő bemutatására vállalkoznak.

A kiválasztott kötet lehet:
- hazai kiadású magyar nyelvű mű
(az ismertető maximális terjedelme 12 ezer leütés lehet szóközökkel együtt)
- itthon/külföldön kiadott idegen nyelven írt munka (az ismertető maximális terjedelme 12 ezer leütés lehet szóközökkel együtt)
valamint készülhet
- egy tematikára vonatkozó összehasonlító elemzés, ami minimum három kötetet dolgoz fel, hasonlít össze (ez esetben az ismertető maximális terjedelme 20 ezer leütés lehet szóközökkel együtt).

Tudnivalók:
A választott kötet kiadási éve ne legyen 2016 előtti. Ez alól kivételt képez az összehasonlító elemzésbe válogatott kötetek legrégebbike, ami 2014-es vagy 2015-ös kiadású is lehet.
Az idegen nyelven megjelent művek recenzeálása előnyt jelent.
Az ismertetendő kötet beszerzéséről a pályázó gondoskodik.
Egy pályázó egy pályaművel pályázhat. A benyújtott mű kövesse a szerkesztési útmutatóban foglalt előírásokat, és rendelkezzen a recenzió műfajának sajátosságaival.

Bírálati szempontok:
a mű(vek) kiválasztása; az elemzett mű szakmai-kritikai bemutatása, rámutatva annak kutatási előzményeire, kontextusára, eredményeire; nyelvi szabatosság.

Bíráló bizottság: a Századok szerkesztősége, valamint szerkesztő bizottságának tagjai.

Beadási határidő: 2018. augusztus 31.

Az eredményhirdetés várható időpontja: 2018. október 15.

Díjazás:
Valamennyi "közlésre elfogadott mű" megjelenik a Századok című folyóiratban. A legjobbnak ítélt munkák - a közlésen kívül-– pénzjutalomban részesülnek. A verseny összdíjazása 100 000 Ft.

A pályázatot az alábbi címre kérjük eljuttatni elektronikusan, névvel és elérhetőséggel ellátva:
hegedus.istvan@tk.mta.hu
http://www.szazadok.hu/hir/18/Sz%C3%A1zadok+recenzi%C3%B3s+p%C3%A1ly%C3%A1zat


Pályázatok Pályázatok
Vissza
Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu