Pályázatfigyelő
Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu
Pályázatok Pályázatok
Vissza
Cím:
Biblia Idősotthonoknak pályázat
Kiíró:
Palánta Sorsfordító Alapítvány
Határidő:
04/18/2021
Érvényes:
04/18/2021
Tárgymutató:
Biblia Idősotthonoknak pályázat
Pályázhat:
Magyarországon működő Idősotthonok
Biblia Idősotthonoknak pályázat

A Palánta Sorsfordító Alapítvány
Pályázatot hirdet könnyen olvasható, a mai emberhez közel álló
Képes Bibliák ajándékozása céljából
magyarországi idős ellátásban lévő intézmények gondozott lakói és dolgozói számára.

Pályázat tartalma:
A Palánta Sorsfordító Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) támogatja az idős ellátásban levő intézményeket Képes Bibliák adományozásával, tekintettel a jelen járványügyi helyzet okozta megnehezedő körülményekre.

Kiíró:
Palánta Sorsfordító Alapítvány
1071 Budapest, Rottenbiller u. 24.
Tel.: 06-1/322-0034, email: palanta@palantamisszio.hu

Pályázat célja:
A járványügyi helyzet azzal járt, hogy az idős gondozottak elszigeteltebbek szeretteiktől. Ráadásul ők a legveszélyeztetettebb csoporthoz tartoznak.
Alapítványunk, szerény lehetőségei között felmérte, mennyire fontos egy ilyen kritikus helyzetben a biztonságos értékek megerősítése. Az értékek mellett a Biblia a teljes személyiséget megmozdítja.
Felbátorít, remény ad és a biztonságérzetet segíti növelni - egy ilyen időszakban mindenkinek szüksége van erre.
Az pedig, hogy egy könnyen olvasható, egyszerű nyelvezetről van szó, még inkább segítséget jelent.
Az Alapítvány a pályázat kiírásával, a Biblia ajándékozásával segíti a nehéz járványidőszak miatt különösen is megnehezedett helyzetben levőket, az Idősotthonok lakóit, és mindazokat, akik ellátásukban felelősségteljes és hűséges munkát végeznek.

Pályázók köre:
Magyarországon működő Idősotthonok

Pályázás módja:
A pályázati adatlap elküldése által.
A pályázó a Bibliákat személyesen vagy megbízottja útján a budapesti elosztó központban veheti át.
A megpályázott Bibliák elszállítása a pályázó feladata. (Ha ennek a feladatrésznek megszervezése elháríthatatlan akadályokba ütközik, és a pályázat célkitűzése csak emiatt válna megvalósíthatatlanná, a pályázóval személyes megbeszélésben keressük meg a megoldást.)
A megpályázott Bibliák kereskedelmi forgalomba nem hozhatók, pénzért nem értékesíthetők.
Az Alapítvány a pályázatért díjat nem számol fel.

Pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 18. éjfél
Eredményhirdetés: e-mail értesítő
Pályázat benyújtásának módja:
A mellékelt adatlapot kitöltve az alábbi e-mail címre küldve: kepesbiblia777@gmail.com
Kérjük, hogy a levél tárgyában ez álljon: Biblia Idősotthonoknak pályázat
A nyertes pályázó a Bibliák kiosztásáról beszámolót küld legkésőbb 2021. június 30-ig.

Az elbírálás szempontjai:
Az Alapítvány célkitűzése akkor valósul meg, ha a Bibliák olyan kézbe kerülnek, ahol azt olvassák. Ezért az Alapítvány megköszöni, ha ennek "feltérképezését" az adatlapon számunkra jelzik.
Adatlap, és a kiírás az alábbi oldalról tölthető le:
https://www.palantamisszio.hu/hu/kepes-biblia-palyazat-idosotthonoknak-2021


Pályázatok Pályázatok
Vissza
Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu