Pályázatfigyelő
Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu
Pályázatok Pályázatok
Vissza
Cím:
Hagyományaink megjelenése és új hagyományok kialakítása az iskolakertben
Kiíró:
Iskolakertekért Alapítvány
Határidő:
07/30/2018
Érvényes:
07/30/2018
Tárgymutató:
hagyományaink megjelenése és új hagyományok kialakítása az iskolakertben
Pályázhat:
olyan Kárpát-medencében működő magyar nyelvű közösség, mely kertet művel gyerekek aktív bevonásával, saját területen vagy külső helyszínen és a pályázó tagja az Iskolakert-hálózatnak
Hagyományaink megjelenése és új hagyományok kialakítása az iskolakertben

Az Iskolakertekért Alapítvány pályázata iskolakertet működtető közösségek számára

Pályázók köre
Pályázatot nyújthat be bármely olyan Kárpát-medencében működő magyar nyelvű közösség, mely kertet művel gyerekek aktív bevonásával, saját területen vagy külső helyszínen és a pályázó tagja az Iskolakert-hálózatnak.
Az Iskolakert-hálózathoz való csatlakozás módja itt olvasható: http://www.iskolakertekert.hu/iskolakert-halozat/csatlakozas

A pályázat célja
Idén 150 éves a népiskolai törvény - ami az iskolakertek hazai elterjedésében döntő szerepet játszott. Az iskolakertek e nagy korszakának hagyományai a mai kerteket is éltetik, bennük forrásokat, inspirációt, lelkesedést meríthetnek a mai kert-pedagógusok.
A hagyományoknak fontos szerepe van a gyerekek életében is, használjuk ki a közvetlen környezetünk adta lehetőségeket. Iskolakertünk gondozása és a kerthez kötődő tevékenységeink által hatékony tudásátadásnak teremtünk közvetítő közeget, az évnek ritmust adunk, érzelmi töltettel erősítjük a kerthez való kötődés.
Keressük azokat az iskolakertet működtető közösségeket:
- akik jó gyakorlattal rendelkeznek az iskolakerthez kötődő hagyományok használatában/megélésében, legyen szó eszközökről, technológiákról, szokásokról, stb;
- akik maguk alakítottak ki olyan tevékenységeket, szokásokat, stb. iskolakertjükhöz kapcsolódóan, amik hagyománnyá váltak vagy amiket hagyománnyá kívánnak tenni közösségükben.

A pályázat benyújtásának módja és ideje
A pályázat a mellékelt pályázati adatlap megküldésével 2018. július 30-ig nyújtható be elektronikusan az iskolakert.halozat@gmail.com címre, magyar nyelven.

Tartalmi követelmények:
A pályázó feladata:
- leírni azokat az iskolakerti tevékenységeket vagy tevékenységelemeket, programokat, szokásokat, stb., amiken keresztül a tájegységhez kötődő, néprajzi hitelességű (akár újraélesztett) hagyományaikat a gyerekekkel megélik,
és/vagy
- leírni azokat az iskolakerti tevékenységeket vagy tevékenységelemeket, programokat, szokásokat, stb., amikkel hagyományt teremtettek/indítottak közösségükben.

Formai követelmények:
- a szöveges részhez kérünk mellékelni legalább 5 jó minőségű fényépet, mely a megfogalmazott tartalomhoz illusztrációként szolgál;
- a megküldött fényképek felhasználásához beleegyező nyilatkozatot kérünk csatolni a képeken látható gyerekek szüleitől és a felnőttektől.

Hiánypótlás
Hiánypótlásra felszólítás után 5 napon belül egy alkalommal van lehetősége a pályázónak.

A kiválasztott három legjobb pályázat nyereményei:
- Nádland Kft. 100 000 Ft értékű árukészlete;
- Nagykutasi Viktor kertész által felajánlott 100 000 Ft értékű minőségi kerti szerszámok;
- Oázis Kertészet 100 000 Ft értékű vásárlási utalványa, mely beváltható az ország bármely Oázis áruházában.

A nyereményhez jutás módja: személyesen egyeztetve a nyertesekkel.
A pályázat elbírálásának szempontjai
- mennél több és sokoldalúbb hagyományelem jelenik meg a benyújtott pályázatban;
- néprajzi hitelesség, az adott tájegységhez kötődő hagyományok beépülnek;
- hagyományteremtés esetén előny a már több éve rendszeresen megvalósuló tevékenység;
- épít a gyerekek aktív részvételére és kerti munkájára;
- a leírt tevékenységek mások számára is példaértékűek;
- megvalósításuk a lehető legköltséghatékonyabb.

A pályázatok bírálatának határideje: 2018. augusztus 23.
A nyertes iskolák nevének megjelentetése a http://www.iskolakertekert.hu oldalon történik, valamint a döntésről a kapcsolattartó személy elektronikus értesítést kap.
A helyezettek egy kiválasztott csoportja lehetőséget kap a 2018. őszi Iskolakert-hálózati találkozón (Boldog község, 2018. október 5.) való bemutatkozásra is, műhelymunka keretében.
A pályázat benyújtásával kapcsolatos kérdéseit elküldheti az iskolakert.halozat@gmail.com címre.
Iskolakertekért Alapítvány
http://www.iskolakertekert.hu - http://www.facebook.com/iskolakertekert

Pályázatok Pályázatok
Vissza
Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu


File Attachment Icon
Pályázati kiírás és adatlap_Hagyományok_2018 nyár.pdf