Pályázatfigyelő
Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu
Pályázatok Pályázatok
Vissza
Cím:
Sasfiókák
Kiíró:
Wacław Felczak Alapítvány
Határidő:
10/26/2018
Érvényes:
10/26/2018
Tárgymutató:
gyermekeknek és fiataloknak szóló magyar-lengyel programok támogatása
Pályázhat:
magyarországi székhellyel rendelkező, illetve valamely Magyarországgal szomszédos országban található magyar általános-, közép- és felsőfokú iskola, önkormányzat, kultúrház, sportegyesület, civil és egyházi szervezet, plébánia

A Wacław Felczak Alapítvány
SASFIÓKÁK
című pályázati felhívása -
gyermekeknek és fiataloknak szóló magyar-lengyel programok támogatására

A Waclaw Felczak Alapítványról (továbbiakban: Alapítvány) szóló 2017. évi CLXVI. törvény 2. § (2) bekezdése alapján az Alapítvány nyílt pályázatot hirdet magyarországi iskolák, önkormányzatok, kultúrházak, egyházi és civil szervezetek számára gyermekeknek és fiataloknak szóló magyar-lengyel oktatási-művészeti-vallási-társadalmi és sport projektek szervezésére és lebonyolítására.
1. A pályázat célja
A pályázat célja, hogy a magyar-lengyel ifjúsági alkotó együttlétet a lehető legszélesebb spektrumon támogassa. Magyar és lengyel gyermekek, fiatalok részvétele és/vagy a lengyel vonatkozás megléte feltétlenül szükséges a pályázat elnyeréséhez. A pályázat célcsoportja a 3 és 30 év közötti gyermekek és fiatalok.

2. A pályázat benyújtására jogosult
Valamennyi magyarországi székhellyel rendelkező, illetve valamely Magyarországgal szomszédos országban található magyar általános-, közép- és felsőfokú iskola, önkormányzat, kultúrház, sportegyesület, civil és egyházi szervezet, plébánia. Egy pályázati kiírás keretében egy intézmény legfeljebb egy pályázatot nyújthat be.

3. A támogatható tevékenységek köre
Pályázni lehet alkotótáborok, művészeti projektek, társadalmi kérdésekkel, környezetvédelemmel kapcsolatos rendezvények, zarándoklatok, cserkésztalálkozók, zenei programok, illetve közösségi sportprogramok, amatőr sportversenyek támogatására, a kulturális örökség ápolását magyar-lengyel fiatalok bevonásával megcélzó kezdeményezések és önkéntesség támogatására. Az elbírálásnál előnyt jelent, ha a projekt magyar és lengyel együttműködésben valósul meg. Az egy rendezvényen résztvevő fiatalok minimális létszáma 10 fő.

4. A támogatás formája, mértéke
A pályázattal igényelhető támogatás 100%-os intenzitású, vissza nem térítendő egyszeri támogatás, 100%-os mértékű támogatási előleg formájában.
Az egy intézmény által igényelhető támogatás maximális összértéke: 5 000 000 Ft.
A pályázathoz saját forrás megléte nem szükséges. A sikeres pályázók a pontos támogatási összeggel a megvalósítást követően, a támogatási szerződésben szereplő módon és határidőig kötelesek elszámolni az Alapítvány felé.

5. A támogatható költségek köre
Pályázni a 3. pontban szereplő tevékenységek megvalósítása céljából kizárólag az alábbi költségekre lehet:
- utazási költség;
- étkezés, catering;
- szállásköltség;
- tolmácsolás;
- terem/helyiség bérlése;
- projektkoordináció;
- promóció;
- honorárium (pl. zsűri számára);
- nyomda, nyomtatványok, anyagköltség;
- díjak költsége (pl. versenyeknél);
- kölcsönzés (pl. sportszerek, jelmezek, szerszámok);
- kulturális programmal összefüggő kiadás (pl.: múzeumi belépőjegy);
- projekt megvalósításával kapcsolatos szakértői díjak (pl. fotós).

6. A pályázatok beérkezésének határideje és a benyújtás módja
A pályázatok benyújtási határideje: 2018. október 26. 18:00
A benyújtási határidőt követően a pályázathoz kapcsolódó hiánypótlásra nincs lehetőség.
A pályázatok benyújtására kizárólag elektronikus úton van mód a palyazat@wfa.hu e-mail címre történő megküldéssel. Az Alapítvány nem tudja elfogadni azon pályázatokat, amelyek nem felelnek meg a kiírási követelményeknek, vagy a fenti határidőt követően kerülnek megküldésre.
A pályázat elbírálásának várható időpontja: 2018. november 9.

7. Megvalósítási időszak
Jelen pályázati kiírás keretében a 2019. február 28-ig megvalósításra kerülő projektek támogathatók.

8. A pályázat részeként kötelezően benyújtandó dokumentumok köre
1. Pályázati adatlap és nyilatkozat arról, hogy a pályázó intézmény nem áll a 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ban foglalt korlátozás alatt;
2. A projekt részletes leírását tartalmazó támogatási kérelem az intézményvezető aláírásával és az intézmény pecsétjével ellátva;
3. Részletes költségterv.
Ezen dokumentumok sablonjai a pályázati kiírás mellékleteit képezik, így benyújtásuk csak ezen formában lehetséges. A formai követelményeknek megfelelő pályázatok az Alapítvány által befogadásra kerülnek, a formailag nem megfelelő módon benyújtott pályázatok érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek.

9. A pályázatok befogadása és formai vizsgálata
A beérkezést követően megvizsgálásra kerül, hogy:
1. a pályázó határidőben nyújtotta-e be a pályázatát;
2. a jelentkező a pályázati felhívásban meghatározott potenciális pályázat benyújtására jogosult körbe tartozik-e;
3. az igényelt támogatás mértéke nem haladja-e meg a maximálisan igényelhető támogatás mértékét;
4. az igényelt támogatás mértéke összhangban áll-e a projekt megvalósításának várható költségeivel;
5. a pályázati felhívásban megjelölt valamennyi csatolandó dokumentum megfelelően kitöltve került-e benyújtásra.

10. A pályázatok tartalmi értékelésének szempontjai
A pályázati eljárás keretében a támogatások odaítéléséről az Alapítvány Kuratóriuma dönt. A pályázatok értékelése a támogatási kérelemben foglalt szakmai tartalom, továbbá a benyújtott költségterv alapján történik. A Kuratórium által hozott végleges döntéssel szemben jogorvoslati lehetőségre nincs mód.

Kapcsolat és további információ:
Wacław Felczak Alapítvány
Telefon: 06-1-416-9229
E-mail: info@wfa.hu


Pályázatok Pályázatok
Vissza
Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu

File Attachment Icon
1_SASFIÓKÁK_pályázati_adatlap.pdf
File Attachment Icon
2_SASFIÓKÁK_támogatási_kérelem.pdf
File Attachment Icon
3_SASFIÓKÁK_költségterv.xlsx
File Attachment Icon
SASFIÓKÁK_pályázati_felhívás.pdf
File Attachment Icon
SASFIÓKÁK_pályázati_felhívás.docx