Pályázatfigyelő
Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu
Pályázatok Pályázatok
Vissza
Cím:
Röntgenkép a CX-Ray segítségével!
Kiíró:
CX-Ray Kft.
Határidő:
08/30/2018
Érvényes:
08/30/2018
Tárgymutató:
CX-Ray Kft. szervezeti felméréseinek egyszeri, térítésmentes használata
Pályázhat:
Minden 20-150 főt foglalkoztató, magyar egészségügyi vagy egészségügyet segítő alapítvány és nonprofit szervezet, vagy egy nagyobb magyar egészségügyi vagy egészségügyet segítő alapítvány vagy nonprofit szervezet 20-150 fős részlege
A CX-Ray Kft. pályázati felhívása egészségügyi vagy egészségügyet segítő alapítványok
és nonprofit szervezetek támogatására.

Pályázat beadási határideje: 2018. 08. 30.

A pályázatról
A pályázat célja a magyar egészségügyi vagy egészségügyet segítő alapítványok és nonprofit szervezetek működésének hatékonyabbá tétele, az információ- és tudásáramlás minőségi javítása, valamint a területen fennálló fluktuáció csökkentése.

A pályázat tárgya:
A CX-Ray Kft. szervezeti felméréseinek (a Hálózatelemzésnek, az Elégedettség Felmérésnek és a 360 Fokos Értékelésnek) egyszeri, térítésmentes használata.

A szervezeti felmérések által kimutatható fejlesztési területek:
- Hálózatelemzés esetén: A szervezet informális kapcsolatainak és szerepeinek felderítése. A szervezeten belüli munkafolyamatok, valamint az információáramlás és a tudásmegosztás hatékonyságának felmérése. A szervezet kulcsszakértőinek, tehetségeinek és természetes mentorainak feltérképezése. A várhatóan lemorzsolódó szervezeti tagok kimutatása.
- Elégedettség Felmérés esetén: A szervezeti tagok elégedettségének vizsgálata a munkahelyi környezet és a vezetői viselkedés szempontjából.
- 360 Fokos Értékelés esetén: A szervezetben fontos dolgozói kompetenciák feltárása. Hiteles visszajelzési kultúra megalapozása a vezetők és a beosztottak részére is.

Támogatjuk továbbá a szervezeti diagnosztikán alapuló szervezetfejlesztést is, amennyiben az magába foglalja az eredményekre épített akciótervek kidolgozását és konzultációk megtartását, egy szervezetfejlesztési tanácsadó közreműködésével.
A pályázat feltételei:
A szervezetnek vagy szervezeti egységnek minimum 20, maximum 150 foglalkoztatott fővel kell rendelkeznie. (Foglalkoztatásnak számít minden főállású vagy részmunkaidős munkavállaló, önkéntes, alvállalkozó, illetve mindenki, aki valamilyen formában aktívan hozzájárul a szervezet mindennapi működéséhez.)
A pályázat adatlapját az oldal tetején, a megadott határidőig be kell nyújtani.

Az érvényes pályázat kötelező elemeként kérünk egy minimum 2 oldalas (A/4, TNR, 12, normál sorköz) dokumentumot benyújtani. A dokumentum célja a szervezet jelenlegi működésének és az optimális belső működést akadályozó nehézségeknek a részletes bemutatása. A pályázati anyag összeállításakor az alábbi szempontokra kell kötelezően kitérni:

1. a szervezeti működés átfogó bemutatása (létszám, tevékenység, hierarchia, strukturális csapatok, együttműködés)
2. a különböző szervezeti egységek, munkakörök és feladatkörök átlagos feladatainak rövid ismertetése
3. az észlelt szervezeti problémák, nehézségek felsorolása és ezek kifejtése (pl. a csapatok/munkatársak/műszakok között nem megfelelő az információk átadása; a beosztottak nem hallgatnak a vezetőre / nem adnak a szavára, stb.)
A dokumentumot ezen weboldal fenti részén, az adatok megadásával együtt lehet feltölteni.

A pályázat elnyerése esetén az alábbi (a felméréshez szükséges) információkat kell a CX-Ray Kft. részére eljuttatni:
- a tagok neve
- a tagok e-mail-címe
- a tagok szervezeti hierarchiája

Pályázni jogosult:
Minden 20-150 főt foglalkoztató, magyar egészségügyi vagy egészségügyet segítő alapítvány és nonprofit szervezet, vagy egy nagyobb magyar egészségügyi vagy egészségügyet segítő alapítvány vagy nonprofit szervezet 20-150 fős részlege. (Foglalkoztatásnak számít minden főállású vagy részmunkaidős munkavállaló, önkéntes, alvállalkozó, illetve mindenki, aki valamilyen formában aktívan hozzájárul a szervezet mindennapi működéséhez.)
Önkormányzati vagy állami intézmények a pályázatra nem jogosultak.
A pályázat elbírálása:
A támogatásban 2 kiválasztott pályázó részesülhet attól függően, hogy a CX-Ray Kft. szervezeti felmérései mennyiben tudnak hozzájárulni a felmerülő és megoldandó problémákhoz.
http://www.event.cx-ray.com/palyazat


Pályázatok Pályázatok
Vissza
Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu