Pályázatfigyelő
Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu
Pályázatok Pályázatok
Vissza
Cím:
Autizmus-specifikus nevelés és oktatás támogatása IX / AUTMENTOR2019
Kiíró:
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.
Határidő:
06/14/2019
Érvényes:
06/14/2019
Tárgymutató:
autizmus-specifikus nevelés és oktatás támogatása IX / AUTMENTOR2019
Pályázhat:
olyan magyarországi székhelyű
- alapítványok és egyesületek pályázhatnak, amelyek autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek, tanulók integrált nevelését, nevelését-oktatását végző köznevelési intézmények támogatására jöttek létre, és létesítő okiratukban szerepel a pályázatban érintett köznevelési intézmény támogatása.
VAGY
- köznevelési intézmények pályázhatnak, amelyek a 2018/2019-es nevelési évben, tanévben integrált formában végzik autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek, tanulók nevelését, nevelését-oktatását, és létesítő okiratukban szerepel az autista gyermekek, tanulók integrált nevelése, nevelése-oktatása
Autizmus-specifikus nevelés és oktatás támogatása IX / AUTMENTOR2019

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérésére a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet Autizmus-specifikus nevelés és oktatás támogatása IX.
(kód: AUTMENTOR2019) címmel
A pályázat meghirdetésének napja: 2019. 05. 14.
A pályázat hivatkozási száma AUTMENTOR2019
A pályázat kiírója
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.

A pályázat célja, célcsoportja
A pályázat célja a minőségi autizmus-specifikus nevelés, oktatás feltételeinek megterem-tése az autizmussal küzdő gyermek(ek)et integráltan nevelő, nevelő-oktató köznevelési intézményekben.
A pályázat célja mentorálási folyamat segítségével valósul meg, amely az autizmus spekt-rum zavar terén jártas, gyakorlott, nagy szakmai tapasztalattal és autizmus-specifikus tu-dással rendelkező külső szakember (mentor) bekapcsolódásával valósul meg az autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekeket, tanulókat integráltan ellátó nevelési-oktatási intéz-ményekben. A mentorálás során a szakértő mentor tapasztalatával, szakszerű tudásával, rálátásával segíti az intézményben dolgozó, kijelölt mentoráltat, aki az autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekekkel, tanulókkal napi szintű kapcsolatban van.
A pályázat közvetlen célcsoportja a programot megvalósító mentorált pedagógusok.
A pályázat közvetett célcsoportjai a mentoráltakon keresztül a pályázatban érintett közne-velési intézményekben integráltan nevelt, oktatott autista gyermekek, pedagógusaik, illetve a köznevelési intézmények.

Támogatható programok, a támogatás mértéke
A mentorálási folyamat, a szakmai terv összeállítása és megvalósítása a pályázat kötelező része. A szakmai terv felmérésen alapuló célzott lépéseket tartalmaz az autizmus-specifikus fejlesztési célok megvalósítása érdekében. Lépései az autista gyermekre, tanulóra, a mentoráltra, ill. a Pályázó és a pályázatban érintett intézmény autizmus-specifikus munkájára irányulnak. Fontos a mentoráltak és mentor közötti megegyezés rögzítése a kitűzött fejlesztési irányokról.
A pályázatban megpályázható kötelező tevékenységek:
- mentorálás ÉS
- az autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekekkel, tanulókkal folytatott autizmus-specifikus fejlesztő tevékenység
A pályázatban megpályázható, szakmai tervhez kapcsolódó tevékenységek:
- autizmus-specifikus képzés,
- beszerzések (berendezés, eszköz, szakirodalom),
- disszemináció,
- beszerzések hospitálás más, autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekeket ellátó köznevelési intézményben, autizmus spektrum zavarral foglalkozó szervezeteknél,
- szakmai workshopon, konferencián, tréningen való részvétel,
- autizmus témájú szülőcsoport indítása mentor által vagy külső szakember által,
- autizmus témájú vezetői, nevelőtestületi érzékenyítés mentor által vagy külső szakember által,
- autizmus témájú egyéb tevékenység: autizmus spektrum zavarral kapcsolatos, pályázati programban indokolt, releváns érvekkel alátámasztott szakmai, illetve pénzügyi tevékenység.

A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: 9 000 000 Ft
Várható támogatott pályázatok száma: 9-18 darab

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás
Egy Pályázó által minimálisan igényelhető és elnyerhető támogatási összeg: 500 000 Ft
Egy Pályázó által maximálisan igényelhető és elnyerhető támogatási összeg: 1 000 000 Ft
Támogatás intenzitása: 100,00%
Saját forrást nem szükséges biztosítani.

A program forrása
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg: 9 000 000 Ft, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Pályázat kiírója között létrejött együttműködési megállapodás biztosít.

Támogatásban részesíthetők köre, beadható pályázatok száma
A programra kizárólag olyan magyarországi székhelyű
- alapítványok és egyesületek pályázhatnak, amelyek autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek, tanulók integrált nevelését, nevelését-oktatását végző köznevelési intézmények támogatására jöttek létre, és létesítő okiratukban szerepel a pályázatban érintett köznevelési intézmény támogatása.
VAGY
- köznevelési intézmények pályázhatnak, amelyek a 2018/2019-es nevelési évben, tanévben integrált formában végzik autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek, tanulók nevelését, nevelését-oktatását, és létesítő okiratukban szerepel az autista gyermekek, tanulók integrált nevelése, nevelése-oktatása.
Egy Pályázó kizárólag egy darab pályázatot nyújthat be.
Felhívjuk figyelmüket, hogy egy pályázatban érintett intézményre vonatkozóan kizárólag egy pályázat nyújtható be akár a köznevelési intézmény, akár a köznevelési intézményt támogató szervezet pályázik!
A pályázat nyilvános.
A pályázati program megvalósítási időszaka
A megvalósítási időszak 2019. október 1-től 2020. június 30-ig tart.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos információk
Pályázni kizárólag a Pályázati Adatlap számítógéppel, magyar nyelven történő kitöltésével, illetve a Pályázati Útmutatóban meghatározott kötelező mellékletek beküldésével lehet. A Pályázati Dosszié honlapunkról letölthető: http://www.fszk.hu.
Kérjük, hogy figyelmesen olvassák el a Pályázati Felhívás, Pályázati Útmutató és Pályázati Útmutató Kiegészítés című dokumentumokat!
Benyújtási határidő: 2019. 06. 14.
Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amelyet az adott napon (vagy ünnepnap esetén az azt követő első munkanapon) postára adnak. A postára adás tényét a dátumbélyegző igazolja.
A pályázatot kizárólag postai úton lehet benyújtani a következő címre:
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.
Hazai Támogatások Programirodája
1138 Budapest, Váci út 191.
A borítékra írják rá a pályázat kódszámát! (AUTMENTOR2019)
A pályázatot (Pályázati Adatlap és a kötelező mellékletek) postai úton 1 példányban (spirálozva/fűzve), valamint elektronikusan kérjük benyújtani.
Postai úton kizárólag spirálozott vagy fűzött formában beadott dokumentációt áll módunkban elfogadni.
Az elektronikus benyújtás a Pályázati Útmutatóban megjelölt dokumentumok elküldését jelenti az autmentor2019@fszk.hu e-mail címre (határidő: benyújtási határidő napja, éjfél).

Pályázati díj összege:
A pályázati díj a megpályázott összeg függvényében a következő:
Igényelt összeg: 1 000 000 Ft-ig
Fizetendő pályázati díj: 5000 Ft

Kizárólag átutalással befizetett összeget áll módunkban elfogadni (Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.; számlaszám: 10032000-00322472-00000017). Kérjük, a közlemény rovatba írják be a pályázat kódszámát (AUTMENTOR2019) és a Pályázó nevét).
A befizetést igazoló átutalási megbízás vagy bankkivonat másolatát kérjük a Pályázati Adatlaphoz csatolni! (A pályázati díj a pályázat költségei között nem számolható el.)

További információ:
FSZK Nonprofit Kft.
Hazai Támogatások Programirodája
E-mail: autmentor2019@fszk.hu
A pályázattal kapcsolatos kérdéseket kizárólag e-mailben áll módunkban fogadni. Hivatalos válasznak az e-mailen keresztül adott válaszok minősülnek.
A lényeges, információtartalommal bíró kérdések, illetve a rájuk adott válaszok a beérkezéstől számított 5 munkanapon belül a http://www.fszk.hu honlapon jelennek meg a Gyakran Ismételt Kérdések között.
A Pályázati Felhívás és a Pályázati Útmutató, továbbá a Pályázati Adatlap és a Pályázati Útmutató Kiegészítés című dokumentumok együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. A Pályázati Felhívás a Pályázati Útmutató rövidített, kivonatos változata, ezért a Pályázati Felhívásban szereplő információk a Pályázati Útmutatóban is szerepelnek.
http://fszk.hu/palyazat/autmentor2019/?utm_source=FSZK-GDPR&utm_campaign=edbe203f45-EMAIL_CAMPAIGN_2019_05_14_12_49&utm_medium=email&utm_term=0_45c6420a5e-edbe203f45-517892861


Pályázatok Pályázatok
Vissza
Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu