Pályázatfigyelő
Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu
Pályázatok Pályázatok
Vissza
Cím:
Kemény Bertalan Falufejlesztési díj
Kiíró:
Falufejlesztési Társaság
Határidő:
01/15/2021
Érvényes:
01/15/2021
Tárgymutató:
díj, Kemény Bertalan falufejlesztési
Pályázhat:
természetes személy
Kemény Bertalan Falufejlesztési díj

A Falufejlesztési Társaság 13/2008. (VII.17.) számú határozatával, Kemény Bertalan tiszteletére, mint a Falufejlesztési Társaság megalapítója és a falugondnoki szolgálat létrehozója emlékének megőrzésére, "KEMÉNY BERTALAN FALUFEJLESZTÉSI DÍJ" -at alapított.

A díj alapításának célja, hogy erkölcsi elismerése legyen mindazon természetes személyeknek, országhatáron belül, illetve a Kárpát-medence területén, akik falugondnoki feladatukat legalább 5 éve, kiemelkedő színvonalon végzik, valamint a vidék és falufejlesztés elkötelezettjeként, a vidék és falufejlesztés tekintetében, szűkebb környezetükben, vagy országos szinten kiemelkedő eredményeket értek el.

A díj csak természetes személy részére, egy alkalommal ítélhető oda.

A díjban részesülhet az a természetes személy - falugondnok, illetve a falu- és vidékfejlesztés során szűkebb vagy tágabb környezetében jelentős eredményeket elérő személy -, akit e szabályzatban foglaltak szerint a díjra érdemesnek tart a javaslattevő.

A Falufejlesztési Társaság 1/2016. (I.2.) számú határozatával "KEMÉNY BERTALAN EMLÉKLAP" elismerést alapított.

A Kemény Bertalan Emléklap azon felterjesztett személyek méltó elismerése, akik hosszú ideje (20 év) végzik a falu- és tanyagondnoki szolgálatukat. Az Emléklapot az elismert személy csak a rendezvény keretében, személyesen veheti át.

Az emléklap csak természetes személy részére, egy alkalommal ítélhető oda.

Emléklap elismerésben részesülhet az a természetes személy - falu- vagy tanyagondnok -, akit e szabályzatban foglaltak szerint a díjra érdemesnek tart a javaslattevő.

A Díj és Emléklap adományozására szóló felhívást a Falufejlesztési Társaság elnöke minden év december 15-éig a Társaság honlapján közzé teszi.

A javaslatot, a felhívás mellékletét képező adatlap felhasználásával és a megjelölt mellékletek becsatolásával kell benyújtani, 2021. január 15. péntek 12 óráig (beérkezési határidő) Alsómocsolád Község Önkormányzatának címére (7345 Alsómocsolád, Rákóczi utca 21.) küldött ajánlott küldeményként 1 db papír alapú és 1 db elektronikus (CD WORD dokumentum) formátumú példányban, vagy elektronikus formában 1 db aláírt szkennelt és 1 db WORD formátumú mellékletként a telehaz.alsomocsolad@t-online.hu címre. A borítékon vagy az elektronikus levél tárgyában kérjük tüntessék fel "Kemény Bertalan Falufejlesztési Díj 2021".

A javaslatokat a Díjbizottság értékeli és javaslatát minden év február 1-ig jóváhagyásra a Falufejlesztési Társaság Elnöksége elé terjeszti. A beérkezett ajánlások közül a Díjbizottság előnyben részesíti azokat a javaslatokat, amelyek a mellékelt értékelési szempontrendszernek megfelelően kerülnek kifejtésre, valamint a javaslattevőn túl, a javasolt személy munkáltatója, a települési önkormányzat, vagy egyéb szervezet (pl. alapítvány, egyesület, intézmény) is támogat. Az Elnökség a Díjbizottság javaslata alapján hozza meg döntését.

A díj 10 cm átmérőjű bronzplakett, aminek előlapját Kemény Bertalan portréja és a "Kemény Bertalan Falufejlesztési Díj" felirat, hátlapját a Falufejlesztési Társaság logója díszíti. A díj Simorka Sándor szobrászművész alkotása. A díjat díszes oklevél kíséri, ami tartalmazza a díj megnevezését, feltüntetve az adományozót és az adományozás évét. Tartalmazza továbbá a díjban részesülő nevét és az odaítélés rövid indokolását. Az oklevelet a Falufejlesztési Társaság Elnöke és díjat odaítélő bizottság elnöke írja alá.

Az Elnökség a Falufejlesztési Társaság nevében Alsómocsolád Község Önkormányzatán keresztül gondoskodik a díjazott értesítéséről, a díj és oklevél elkészítéséről, és az átadó ünnepség megszervezéséről.

A Falufejlesztési Társaság a díjazottakról nyilvántartást vezet, amit honlapján közzé tesz.

A díjátadó ünnepség 2021. évben március 05-én, pénteken 10 órai kezdettel, az alsómocsoládi Vendégház és Konferencia Központban (Rákóczi utca 12.) kerül megrendezésre.

A díjazottak a Kemény Bertalan Falufejlesztési Díjat személyesen vehetik át, akadályoztatásuk esetén előzetes egyeztetés alapján családtagjaik képviselhetik őket.

8089 Vértesacsa, Kossuth Lajos utca 1.
falugondnokt@gmail.com
http://falufejlesztesitarsasag.hu


Pályázatok Pályázatok
Vissza
Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu