Pályázatfigyelő
Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu
Pályázatok Pályázatok
Vissza
Cím:
Kapszulakollekció: tervezd meg az év legjobb utazó gardróbját és nyerd meg álmaid utazását!
Kiíró:
Fifty Pairs of Shoes
Határidő:
08/31/2018
Érvényes:
08/31/2018
Tárgymutató:
divattervezés, az év legjobb utazó gardróbja
Pályázhat:
kizárólag 18. életévüket betöltött, nem cselekvőképtelen személyek
Játékszabályzat

Kérjük, olvassa el figyelmesen a "Kapszulakollekció: tervezd meg az év legjobb utazó gardróbját és nyerd meg álmaid utazását!" elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: "Játék") részvételi feltételeit.
A Játékban való részvétel a Játék jelen hivatalos játékszabályzatának (a továbbiakban: a "Játékszabályzat") automatikus elfogadását jelenti. A Játékban résztvevő személyek a továbbiakban: a "Pályázó(k)", a Játékot szervező Splendidea Communications Kft. székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 2/C. 2. lház 2. em., adószám: 12320352-2-41) pedig a továbbiakban a "Szervező". A Játékban kizárólag magánszemélyek vehetnek részt, üzleti és kereskedelmi célú részvétel szigorúan tilos. A nyeremény személyre szóló, nem átruházható másik személyre.
A Pályázó tudomásul veszi, hogy a Játékban történő részvételnek alapját képező és ahhoz szükséges személyes adatait a Szervezőnek és nem mobil- vagy internetszolgáltatójuknak adják meg, aki azt a jelen szabályzat 7. pontja szerinti adatkezelési szabályzat előírásai szerint kezeli. A Pályázók által rendelkezésre bocsátott információkat Szervező kizárólag a pályázatok elbírálása és a nyereményekkel kapcsolatos kapcsolatfelvétel céljára használja.

1. A részvételre való alkalmasság és a Játék menete
a) A Játékban résztvevő Pályázó felelősséget vállal azért, hogy a Játékban a hatályos magyar jogszabályokat nem sértő tartalommal vesz részt.
A Pályázó felelősséget vállal azért, hogy a Pályázat tartalma harmadik fél jogait - különös tekintettel a szerzői és intellektuális jogokra - nem sérti.
A Játékban kizárólag 18. életévüket betöltött, nem cselekvőképtelen személyek vehetnek részt.
A Játékban való részvétel szakmai tanulmányhoz vagy tapasztalathoz nem kötött. A pályázaton csak olyanok vehetnek részt, akik nem, vagy legfeljebb 3 éves saját márkával rendelkeznek. A pályázatokat a pályázók csak önállóan nyújthatják be, több személy egy pályázatot nem terjeszthet elő. Egy pályázó csak egy "kapszulakollekcióval" nevezhet.
b) A Pályázóknak a 2. pontban meghatározott módon pályázhatnak (továbbiakban: "Nevezés") a megadott határidőn belül.
c) Azok a Pályázók, akik a Játék alatt jelen Játékszabály szerint érvényes Nevezést adnak le, illetve megfelelnek a meghatározott tartalmi és formai követelményeknek, részt vesznek a Játékban.
d) Szervező a többszörös Nevezéseket érvényteleníti, Pályázónként egyetlen egy Nevezést fogad el érvényesnek. Szervező jelen játékszabályzat szabályait megsértő Pályázó valamennyi Nevezését külön írásos értesítés nélkül érvényteleníti. Nevezni csak egyénileg lehetséges, a csoportos nevezés érvénytelen.
e) Az érvényes Nevezést beadó Pályázók közül a szakmai zsűri választja ki a három legjobb pályázót. A három kiválasztott Pályázó közül a győztes a közösségi média felületeken (Facebook) beérkezett szavazatok alapján, közönségszavazással kerül kiválasztásra.
f) A Játékból ki van zárva a Szervező, valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb harmadik személyekkel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek és ezen személyek Ptk. 685. § (b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

2. A Játék időtartama és menete
a) A Játék időtartama és menete:

A pályázat benyújtása
A pályázatokat az alábbi módokon lehet benyújtani 2018. augusztus 31-ig:
- levélben és személyesen a 1037 Budapest, Montevideo utca 2/C. 2. lház. 2. em. címen (a borítékon mindenképpen szerepeljen a pályázat neve:
Kapszulakollekció pályázat)
- e-mailben a divat@flowpr.hu címre küldve, "Kapszulakollekció": tárgymegjelöléssel.

Beadandó pályázati anyag formai és tartalmi követelményei:
Pályázat általános ismertetése:
Sokunknak fejtörést okoz, mit is pakoljunk a bőröndbe, ha a téli hidegből meleg, egzotikus országba utazunk. Tovább nehezíti a helyzetet, ha mindehhez sok órás repülőút és szigorú poggyászszabályozás is társul. Melyek azok az alapdarabok, melyek egyaránt csinosak és kényelmesek, ugyanakkor alkalmazkodnak a változó időjáráshoz és akár egy kabinbőröndben is elférnek? Olyan kapszulakollekció tervétvárjuk, amely komfortos a repülő fedélzetén, de mindemellett stílusos, könnyen variálható és tökéletesen illeszkedik egy évszakváltó utazáshoz.

Mivel lehet pályázni?
Maximum 6 női ruhadarabból álló kapszulakollekcióval, melybe a kiegészítők nem tartoznak bele. Az elbírálásnál kiemelt szerepet kap a ruhadarabok kombinálhatósága, illetve, hogy legyenek köztük olyan ruhadarabok, amelyek egy hosszú repülőút során is kényelmes viseletet jelentenek. A kollekció témája: télből a nyárba.

Mit kell beküldeni a pályázat keretében 2018. augusztus 31-én éjfélig?
- rövid életrajzot vagy bemutatkozást, portfóliót, amennyiben van, amely tartalmaz egy szabadon választott jeligét is,
- személyes adatokat: nevet, lakcímet, e-mail címet, telefonszámot, születési dátumot és a kiválasztott jeligét,
- a kapszulakollekció kézzel vagy számítógépes program segítségével egyaránt elkészíthető, a megrajzolt tervet papír alapon, postai úton Szervező nevére és címére (Splendidea Communications Kft. székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 2/C. 2. lház 2. em., adószám: 12320352-2-41) vagy szkennelve/lefényképezve e-mailben (fájltípus: pdf, file méret: max. 15 MB) kell eljuttatni a divat@flowpr.hu e-mail címre. A tervek ne tartalmazzanak személyes adatokat, csak a kiválasztott jeligét.
A fenti dokumentumokat egymástól elkülöníthető módon szükséges beadni (elektronikus úton beadott pályázat esetén külön file-ban, papíron beadott művek esetében elkülöníthető módon kötve, fűzve stb.).
A pályamunkák közül szakmai zsűri választja ki a legjobb három művet, melyeket a "Fifty pairs of shoes" blog és közösségi média felületein teszünk közzé.
A végső győztest a közösségi média felületeken beérkezett szavazatok alapján,
közönségszavazással választjuk ki.
A fenti felületeken a pályázó neve, rövid összefoglaló információ és a pályaműve jelenik meg.
A nyertes kapszulakollekciót a Szervező saját költségén legyártja, az elkészült ruhadarabokat Nagy Vivien, a Fifty pairs of shoes bloggere mutatja be egy divatfotózás során.
A Szervező jogosult - előzetes egyeztetés nélkül - a nyertes kapszulakollekciót formájában és anyagában átalakítani, amennyiben a kollekció legyártása azt szükségessé teszi (például a kollekció terveinek hétköznapitól eltérő anyaghasználat miatt). A legyártott kollekciót a nyertes pályázó a fotózást követően megkapja, azzal szabadon rendelkezik.

Bírálati szempontok:
A több tagból álló zsűri a pályázatok elbírálásakor a legötletesebb, legkreatívabb, a koncepcióhoz leginkább illő kollekciókat díjazza.
A zsűri 3 tagból áll, akiket a Szervező kér fel. A zsűri tagjai kizárólag a jeligével ellátott, személyes adatokat nem tartalmazó pályaműveket kapják meg zsűrizés céljából.
Csak azok a Nevezések érvényesek, amelyek a nevezési határidő vége előtt érkeznek a Szervezőhöz (postai feladás esetén kérjük, figyeljenek, hogy időben adják fel a pályamunkáikat!) és megfelelnek a tartalmi és formai követelményeknek.

3. Nyeremény
a) A Játék nyertese a Szervező által biztosított alábbi nyereményt (továbbiakban: "Nyeremény") kapja.

Nyeremény:
- 1 db. Economy osztályú jegy a Budapest-Dubaj-Budapest járatra, kapcsolódó reptéri transzferrel Dubajban, szállás a Le Meridien szállodában 1 fő részére (várhatóan 4 nap 3 éjszaka), reggelivel.
- a 2018. november 12-17. Dubajban tartandó "Dubai Design Week" egyes eseményeire való belépés.
- az elkészített nyertes pályamű 1 mintadarabja.
A Nyertesnek az utazás idejére rendelkeznie kell a szükséges, még legalább 6 hónapig érvényes útlevéllel.
A Nyertes a nyereményéhez a következők szerint juthat hozzá: a Szervező a 4./a. pont szerinti kapcsolat felvétel során a Nyertessel egyezteti a Nyeremény átvételéhez szükséges részleteket.
b) A Játékban a Szervező kizárólag a 3. a. pontban írtak szerinti Nyereményeket biztosítja, a Nyerteseket azon kívül semmilyen más nyeremény, ajándék, engedmény, előny nem illeti meg.

4. A Pályázók és a nyertes Pályázó értesítése
a) A Szervező a Nyertessel a kapcsolatot a Nevezés során a használt azonosítókon keresztül veszi fel. Ezt követően egyeztet a Nyertessel a Nyeremény átvételének részleteiről. Ha a Nyertes bármely okból nem elérhető, illetve a megkeresésre nem reagál az első értesítést követő 168 órán belül, úgy nem jogosult a Nyeremény átvételére, kártérítési igénnyel nem élhet. Amennyiben a Nyertes a fenti határidőn belül nem reagál a Szervező megkeresésére, abban az esetben Szervező a szakmai zsűri által kiválasztott és közönségszavazáson második helyezést elérő Pályázót nevezi ki nyertesnek. Amennyiben a második helyezést elért Pályázó sem reagál határidőn belül, abban az esetben a harmadik helyezett lép a nyertes helyébe.
Amennyiben a harmadik helyezett sem reagál a megkeresésre határidőn belül, úgy a Szervező a pályázatot további nyertes megnevezése nélkül, eredménytelenül lezárja.
A fent meghatározott határidőn túl reagáló bármelyik Nyertes elveszti jogosultságát a Nyeremény átvételére, valamint kártérítési igénnyel sem élhet.
b) A Szervező azt a személyt tekinti Nyertesnek, aki megfelelt a versenykiírás feltételeinek, részt vett a játékban és a közönségszavazáson a legtöbb szavazatot kapta.

5. A Nyeremények átvétele
a) A Nyeremény készpénzre vagy egyéb tárgyi nyereményre nem váltható át.
b) A Pályázó saját felelőssége, hogy megbizonyosodjon arról, hogy illetéktelenek ne vegyenek részt a Játékban az általa megadott azonosító (e-mailcím stb.) segítségével, a Szervezőt erre vonatkozóan nem terheli felelősség.
c) A Szervező kizárja a felelősségét a Nyeremény átadásának meghiúsulásáért, amely annak a következménye, hogy a Nyertes a Nyeremény odaítélését követően a Nyeremény átadása céljából egyeztetett helyen és időpontban bármely okból nem elérhető.
d) Bármilyen felhasználói jogosultsággal összefüggő vitával kapcsolatosan a Szervező mindennemű felelősséget és a jogi következményt kizár.
e) A Szervező nem vállal felelősséget a Pályázó által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért.

6. Egyéb tudnivalók
a) A Szervező nem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat a részvétel során felmerülő esetleges hibákért, hiányosságokért, hibás működésért, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó a Pályázónál, vagy harmadik személyeknél felmerülő költségekért, károkért, veszteségekért, esetleges elírásokért és nyomdai hibákért, ide nem értve az életben, testi épségben és egészségben sérülésekért, illetőleg szándékosan vagy súlyos gondatlanságával okozott károkat.
b) A Pályázó azáltal, hogy részt vesz a Játékban, automatikusan elfogadja az ezen Részvételi feltételekben felsorolt feltételeket és szabályokat. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy e feltételeket vagy magát a Játékot kiegészítse, vagy módosítsa. A Részvételi feltételek tekintetében a változtatás jogát fenntartjuk. A játékszabályzat megsértése esetén a Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a szabályokat sértő Pályázót előzetes értesítés nélkül kizárja a játékból.
c) Ha a Játékkal kapcsolatban további kérdés vagy probléma merül fel, a Szervező a divat@flowpr.hu e-mailcímre küldött üzenetben kérhető tájékoztatás.
d) A jelen Játékszabályzatra a magyar jog rendelkezései irányadók, a nemzetközi magánjog alkalmazandó jogra irányadó szabályainak kivételével.
http://fiftypairsofshoes.com/tervezz-es-nyerj/


Pályázatok Pályázatok
Vissza
Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu