Pályázatfigyelő
Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu
Pályázatok Pályázatok
Vissza
Cím:
SozialMarie - Prize for Social Innovation Díj
Kiíró:
Unruhe Privatstiftung
Határidő:
01/19/2021
Érvényes:
01/19/2021
Tárgymutató:
bevált társadalmi innovációk
Pályázhat:
Magánszemélyek, a civil társadalom (informális csoportok, nonprofit szervezetek, társadalmi vállalkozások), az üzleti szektor, és a közszféra által megvalósított projektek jogosultak a pályázásra.
Ausztria, Magyarország, Csehország, Szlovákia és Horvátország egész területéről lehet pályázni

SozialMarie - Prize for Social Innovation Díj
Aktuális társadalmi kihívásra innovatív megoldást kínáló projektet valósít meg?
A SozialMarie - Prize for social innovation - idén 17. alkalommal kerül meghirdetésre: kipróbált, bevált, hatékony társadalmi innovációkat keresünk Közép- és Kelet-Európa minden szektorából.
A 15 legjobb társadalmi innováció 2021. május 1-én Bécsben veheti át a SozialMarie Díjat. Az első három nyertes 15.000 euró, 10.000 euró és 5.000 euró díjazásban részesül, míg további 12 díjazott projektenként 2.000 euró elismerést kap.
Időterv
Pályázati felhívás kezdete
2020.11.10.
Pályázati felhívás vége
2021.01.19.
Jelölések
2021.02.25.
Közönségszavazás kezdete
2021.04.
Közönségszavazás vége
2021.04.
Díjátadó
2021.05.01.
Ki pályázhat?
Magánszemélyek, a civil társadalom (informális csoportok, nonprofit szervezetek, társadalmi vállalkozások), az üzleti szektor, és a közszféra által megvalósított projektek jogosultak a pályázásra.
Ausztria, Magyarország, Csehország, Szlovákia és Horvátország egész területéről lehet pályázni.
Szlovéniában megvalósuló projekteknél csak a Bécs 300 kilométeres körzetében működő innovációkkal lehet pályázni.
Mivel lehet pályázni?
A SozialMarie a sikeresen megvalósult társadalmi hatással bíró innovatív projektek díja. A benyújtott projekteknek értékelhető eredményeket kell tudni felmutatni, ugyanakkor még futniuk kell. A lezárt és még csak ötlet stádiumban lévő projekteket nem fogadjuk el.
A projekt innovációs szempontból feleljen meg a SozialMarie Társadalmi Innováció Kritériumrendszerének.
A pályázatoknak eleget kell tennie a pályázati feltételeknek.
Hogyan lehet pályázni?
A pályázatot a pályázati űrlapon kell benyújtani.
A teljes pályázati anyagot két nyelven kell benyújtani: a beküldési területnek megfelelő nemzeti nyelven ÉS külön angol nyelven. Kivétel: Szlovénia, Lengyelország és Németország esetében elegendő csak az angol verzió.
A pályázatokat 2021. január 19-én 23:55 percig lehet benyújtani. A sikeres pályázati benyújtást e-mailben igazoljuk vissza.
További információért látogassa meg a GYIK oldalunkat.
A Társadalmi Innováció Kritériumai
Újszerűség
A projektötlet innovatív jellege - újszerűség: téma és helyszín tekintetében
Új társadalmi kihívásokkal foglalkozik a projekt?
Új megoldásokat nyújt a projekt társadalmi kérdésekben?
Korábban csekély figyelemben részesült témákkal vagy célcsoportokkal foglalkozik a projekt?
A pályázó szervezet a társadalmi innováció területén aktívan részt vesz?
Részvétel
Innováció a célcsoport elérésében - bevonódás: passzív, aktív vagy önálló
Hogyan valósul meg a célcsoport bevonása a projektbe, vagy az érintettek maguk fejlesztették a projektet?
Milyen konkrét és fenntartható haszonnal jár a projekt a célcsoport számára?
Bővíti a projekt a célcsoport lehetőségeit?
Hozzájárul a projekt a célcsoport társadalmi megbecsüléséhez?
Hatás
Innováció a megvalósításban - hatás: mennyiségi, minőségi
Ötletes, találékony, kreatív, merész a projekt megvalósítása?
Milyen hatást gyakorol a társadalmi innováció, mely célcsoportokra?
Reagál a projekt a változó körülményekre is, például a célcsoport, a probléma vagy a projektkörnyezet esetén?
Van együttműködés a különböző kompetenciákkal vagy tudományos szakértelemmel rendelkező (szakmai) csoportok között?
Példaértékűség
Innováció közvélemény formálásban - példamutatás: közvetlen vagy közvetett
Hálózatban van a projekt más szervezetekkel, vállalkozásokkal, intézményekkel?
Mennyire integrálódott a projekt a lokális és regionális környezetbe?
Felkelti a projekt más szervezetek, vállalkozások, adományozók, illetve a média és a szakpolitika kíváncsiságát?
Átvihető a már kipróbált megoldás más kontextusba is?
Elbírálás
Ellenőrzés
A pályázati anyagot először a Pályázati feltételek szempontjából ellenőrizzük.
Értékelés
Minden országból - Ausztria, Magyarország, Csehország, Szlovákia, Horvátország - két-két projekt előértékelő készít a beérkezett pályázatokból egy előválogatást a SozialMarie szakértői zsűrije számára. Minden zsűritag ezen felül 1-1 projektet még beválaszthat az előválogatásba.
A zsűri döntése
Erre az előválogatásra alapozva a zsűri három lépésben hoz döntést:
1. Legfeljebb 35 Jelölt meghatározása
2. A 15 Nyertes projekt kiválasztása
3. A három fődíjas kiválasztása
Igény szerint helyszíni projektlátogatásokra kerül sor.
https://www.sozialmarie.org/hu/palyazat


Pályázatok Pályázatok
Vissza
Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu