Pályázatfigyelő
Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu
Pályázatok Pályázatok
Vissza
Cím:
LifeChanger Program
Kiíró:
United Way International
Határidő:
12/22/2017
Érvényes:
12/22/2017
Tárgymutató:
oktatási program
Pályázhat:
Magyarország területén általános iskolaként és/vagy gyermekotthonként működő intézmény
LifeChanger Program

Pályázati Felhívás Általános Iskolák és Gyermekotthonok Számára
Pénzügyi Ismeretek Általános Iskolásoknak

A pályázat témája:
A pénzügyek tudatos és magabiztos kezelése elengedhetetlen feltétele lesz annak, hogy a mai gyerekek felnőttként jól boldoguljanak majd az őket körülvevő komplex világban és képesek legyenek biztos kézzel irányítani a pénzügyeiket. Sokat segít az, ha a gyerekek már egészen kicsi koruktól kezdve betekintést nyerhetnek a pénz világába és koruknak megfelelő szituációkban bővíthetik ismereteiket, tehetik próbára tudásukat. Mivel Magyarországon a szülők többsége sajnos maga is hiányos pénzügyi ismeretekkel rendelkezik, az általános iskolákra ezen a téren is több feladat hárul. A United Way Magyarország és a MetLife ebben szeretné támogatni az általános iskolákat azzal, hogy a 2017/2018-as tanévben is folytatja a "LifeChanger" programot, amelyre ezen pályázat útján lehet jelentkezni. A program előző évéről információk és hangulatvideó ezen a linken találhatók: http://www.unitedway.hu/gazdalkodj-jatekosan/.

A pályázat célja:
A program célja, hogy segítsen a 8-11 éves általános iskolás korosztálynak abban, hogy egy ingyenes, élménypedagógián alapuló oktatási programon keresztül sajátíthassanak el a korosztályuknak releváns, fontos pénzügyi ismereteket és közben olyan készségeik és képességeik is fejlődjenek, amelyek támogatják majd őket tehetségük kibontakoztatásában, álmaik megvalósításában. A program egy félnapos élménypedagógiai módszertanra épülő oktatóprogramból és egy erre épülő, az élménynap során tanult fogalmak és ismeretek beépülését, valamint a szociális kompetenciák fejlődését célzó motivációs pontgyűjtő rendszer bevezetéséből áll. Az élménynap során a gyerekek megismerkednek az életkoruknak megfelelő pénzügyi fogalmakkal, a következő tanévben pedig lehetőséget kapnak arra, hogy egyéni és csoportos döntéseiket ’pontokra válthassák’ és az előre meghatározott pontrendszer szerint összegyűjtött pontjaikat az iskola "boltjában" különböző tárgyakra és/vagy élményekre költsék. (A pontgyűjtő rendszerről bővebben lsd. az 1. sz. függeléket.)

A program menete:
- A jelen pályázati kiírásra jelentkezők közül a szakmai zsűri 5 általános iskolát/gyermekotthont választ ki, amely nyertes intézmények (ill. azok 3., 4. és 5. osztályos tanulói) részesülnek majd a LifeChanger pénzügyi tudatossági oktatócsomagjából, amely magában foglal: 1. egy játékos pénzügyi oktatónapot, 2. a pontgyűjtő rendszer kialakításához segítséget nyújtó ’Alumni Napot’, 3. pénzügyi támogatást az iskolai bolt elindításához. Az élménynap megvalósulásának helyszíne a nyertes általános iskola/gyermekotthon területe, az Alumni Napra a fővárosban kerül sor.
- Az élménynap megvalósítása az általános iskolák és gyermekotthonok részéről egy-egy dedikált fél napot (az egyes osztályoktól 3-3 egymást követő tanórát), míg a pontgyűjtő rendszer kialakítása az iskolavezetés részéről minimum 3 hónapos elköteleződést igényel.
- Az élménynap tanóráit az adott osztály tanítójának/osztályfőnökének felügyelete mellett a MetLife két-két önkéntese tartja.
- A pontgyűjtő rendszer kialakítását támogatandó, ill. a program továbbfejlesztésének érdekében a programban résztvevő iskolák pedagógusai találkozhatnak egymással a pályázat kiírója által szervezett Alumni Napon, melynek céljai a tudásmegosztás, tapasztalatcsere, a program további fejlesztése és országos pedagógus-hálózat kialakítása a program tananyaga köré.

A pályázatban történő részvétel feltételei:
- Nyertes pályázó csak Magyarország területén általános iskolaként és/vagy gyermekotthonként működő intézmény lehet. Az inkluzív nevelést folytató intézmények a pályázat elbírálásakor előnyt élveznek.
- A pályázat akkor érvényes, ha a pályázó a pályázati adatlapot hiánytalanul kitöltve határidőn belül elektronikus úton eljuttatta a kiírásban szereplő e-mail címre.

A program megvalósításában a pályázat kiírója vállalja, hogy:
- ingyenesen biztosítja a program megvalósításához szükséges, általános iskolai pedagógusok és pénzügyi szakértők által fejlesztett oktatócsomagot és minden eszközt,
- biztosítja és a program megvalósítására felkészíti a programban résztvevő MetLife önkénteseket,
- megszervezi a budapesti Alumni Napot, ezzel a tudásmegosztás lehetőségét nyújtva a program továbbfejlesztéséhez és hosszútávon történő fenntartásához,
- az Alumni Napon szakértelmének megosztásával támogatja, hogy a résztvevő iskola elkezdhesse kapcsolatainak kiépítését helyi/országos vállalkozásokkal, így elősegítve a motivációs pontrendszer fenntartásához szükséges iskolai bolt készletének folyamatos biztosítását,
- meghatározott összegű induló tőkét biztosít az iskolai bolt elindításához.

A program megvalósításában a pályázó iskola vállalja, hogy:
- 2018. március 1. - április 30. között egy előre, közösen egyeztetett pénteki fél napot biztosít az intézményben az élménynap megvalósítására és az adott napon az összes 3., 4. és 5. osztály részt vesz;
- egy-egy osztály 3 egymást követő tanórában vehet részt az élménynapon;
- befogadja az élménynapot és ingyenesen biztosítja az iskolában az oktatás helyszíneit;
- hozzájárul ahhoz, hogy osztályonként 2-2 MetLife önkéntes párban tarthassa meg az élménynapot a tanárok felügyelete mellett;
- szívesen részt vesz a motivációs pontgyűjtő rendszer tesztelésében és a 2018. szeptember - december közötti időszakban megvalósítja az iskolában az 1. sz. függelékben részletezett pontgyűjtő motivációs rendszert. Ennek részeként létrehozza az iskolai boltot (melynek indulásához anyagi támogatást kap), valamint a pályázat kiírója felé beszámol a rendszer működésének eredményeiről, tanulságairól, mely tudásanyagot kiíró megosztja a tesztelésben résztvevő összes intézménnyel.

A pályázatok értékelésének főbb szempontjai:
- hátrányos helyzetű célcsoport elérése
- elkötelezettség és motiváció
- várható hatás
- izgalmas, motiváló környezet biztosítása

A pályázat benyújtásának módja menete:
- A pályázati adatlap kitöltése és eljuttatása az alapítványhoz elektronikus úton, e-mailben 2017. december 22-ig a palyazat@unitedway.hu email címre.

A pályázat kiírása
2017. november 16.
A pályázat beküldési határideje
2017. december 22.
A pályázat elbírálásának határideje és közzététele
2018. január 31.
A nyertes iskolák értesítése
2018. február 1.
A program indulása
2018. március 1.
A program zárása
2018. december 31.

Kapcsolat
Minden pályázót biztatunk arra, hogy kérdéseikkel, problémáikkal keressék meg az alapítványt. Érdeklődni a palyazat@unitedway.hu e-mail címen vagy a +36 1 6277 994-es telefonszámon lehet.

MetLife
A MetLife, Inc. (NYSE: MET) leányvállalatain és tagvállalatain keresztül ("MetLife") a világ egyik legnagyobb életbiztosító társasága. Az 1868-ban alapított MetLife világszerte kínál életbiztosítási és életjáradék programokat, alkalmazotti juttatásokat valamint vagyonkezelői szolgáltatásokat. A mintegy 100 millió ügyfelet kiszolgáló MetLife közel 50 országban van jelen, és piacvezető szerepet tölt be az Egyesült Államokban, Japánban, Latin-Amerika, Ázsia, Európa és a Közel-Kelet országaiban. További információért látogassa meg a http://www.metlife.hu honlapot.

A United Way Magyarországról röviden
A United Way Magyarország (UWH) alapítványi formában működő, közhasznú non-profit szervezet, amely azért küzd, hogy a Magyarországon élő emberek egészségben, anyagi biztonságban élhessék életüket és színvonalas oktatásban részesülhessenek. Felkutatja a társadalom égető oktatási, pénzügyi és egészségügyi problémáit és arra törekszik, hogy széles társadalmi összefogással, a civil, az állami és az üzleti szféra erőforrásainak mozgósításával mély és tartós pozitív változásokat segítsen elő Magyarországon.


Pályázatok Pályázatok
Vissza
Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu

File Attachment Icon
UWH-MetLife_Paly_FELHIVAS_LC2017_FINAL.pdf
File Attachment Icon
UWH-MetLife_Palyazati_ADATLAP_LifeChanger.doc
File Attachment Icon
UWH-MetLife_Paly_FELHIVAS_LC2017_FINAL.doc