Pályázatfigyelő
Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu
Pályázatok Pályázatok
Vissza
Cím:
Legyen az Év Felelős Foglalkoztatója 2017
Kiíró:
Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Határidő:
10/06/2017
Érvényes:
10/06/2017
Tárgymutató:
díj, Legyen az Év Felelős Foglalkoztatója 2017
Pályázhat:
- Egyéni vállalkozás
- Betéti társaság
- Közkereseti társaság
- Korlátolt felelősségű társaság
- Részvénytársaság
- Nonprofit Kft.
- Közigazgatási szervek
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Legyen az Év Felelős Foglalkoztatója 2017-ben!

1. Pályázat bemutatása
Az OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (OFA Nonprofit Kft.) második alkalommal hirdeti meg Az Év Felelős Foglalkoztatója elnevezésű pályázatát. A tavalyi évhez hasonlóan 2017-ben is keressük az ország azon munkáltatóit, akik az emberi erőforrást vállalatuk legfontosabb értékeként kezelik és megtartásuk, fejlesztésük és jóllétük érdekében erőfeszítéseket is tesznek. Napjainkban egyre többen ismerik fel a felelős foglalkoztatás és a társadalmi szerepvállalás szükségességét, valamint a benne rejlő lehetőségeket. A felelős foglalkoztató olyan eszközöket alkalmaz és tevékenységeket folytat, amelyek a munkavállalók elkötelezettségét és elégedettségét növeli. Fontosnak tartja a minőségi munkahelyek megteremtését, a család-barát hozzáállást, a közösségteremtést, a fejlődési és előrelépési lehetőségek biztosítását, a képzést és fejlesztést, a csapatépítést, az egészségmegőrzést, a helyi közösségek és az egész társadalom fejlődését egyaránt. A tudatos stratégia segít a munkavállalók elkötelezettségének növelésében és a fluktuáció kezelésében is. Az ebből fakadó hatások pozitívan befolyásolják a vállalat eredményeit, a HR folyamatokat, a munkatársak közötti kapcsolatokat és a munkáltató külső és belső megítélését.

2. A pályázat célja
A 2016-os év tapasztalataira és visszajelzéseire építve szeretnénk bemutatni és díjazni a kiemelkedő jó gyakorlatokat, melyek segítik a hazai foglalkoztatói szemléletmód fejlődését. A jelenlegi munkaerő-piaci folyamatokra reagálva, a munkáltatóknak szükségük van alkalmazkodóképességük fejlesztésére. Ezt szemléletváltással, új eszközök alkalmazásával vagy a meglévőek átszervezésével lehet elérni.
A pályázat összegyűjti és díjazza azokat a hazai munkáltatókat, valamint közzéteszi azokat a jó gyakorlatokat, melyek hozzájárulnak e terület fejlődéséhez, kiemelkedő és iránymutató tevékenységet folytatnak a foglalkoztatás területén. Célja a bátorítás és ösztönzés, az ilyen példák motivációt nyújtanak minden olyan foglalkoztató számára, amelyek kevés tapasztalattal rendelkeznek e téren.
A rendezvény további célja az együtt gondolkodás a szakma meghatározó képviselőivel, a kis- és középvállalatok, nagyvállalatok illetve a közszféra lehetőségeinek megvitatása.

3. Miért érdemes pályázni?
- A pályázók felelős foglalkoztatói és vállalati felelősségvállalást érintő tevékenységének nagy nyilvánosság előtt való bemutatása, országos elismerés szerzése.
- A kategória győztesek viselhetik az Év Felelős Foglalkoztatója 2017 címet és logót.
- A díj nyertesei kiemelt médiapartneri lehetőségben részesülnek az OFA Nonprofit Kft. felületein.
- A pályázók egyedi stratégiai együttműködésben részesülnek az OFA Nonprofit Kft. által megvalósított programokban.
- A pályázat benyújtása részvételt biztosít az Év Felelős Foglalkoztatója elnevezésű szakmai konferenciára, ahol neves előadók osztják meg gondolataikat, mutatják be a jelenlegi trendeket és a területben rejlő lehetőségeket, színvonalas előadások és kerekasztal beszélgetések során.
- A pályázatok anyagát - jóváhagyást követően - megjelenítjük az esemény előtt elkészülő kiadványban, valamint az OFA Nonprofit Kft. és médiapartnerei online felületein.
- PR és szakmai cikkek, interjúk megjelenésének biztosítása valamennyi pályázó részére
- Megjelenés a HR portál Heti ajánló, valamint Portré című rovatában

4. Pályázói kategóriák
A díj az alábbi 4 kategóriában kerül kiosztásra (az átlagos statisztikai létszám alapján):
a) I. kategória - 1-50 fő közötti foglalkoztatók
b) II. kategória - 51-500 fő közötti foglalkoztatók
c) III. kategória - 500 fő feletti foglalkoztatók Az 500 fős foglalkoztatók a II. kategóriába tartoznak
d) IV. kategória - közszféra szervezetei Költségvetési szerv, továbbá az a szervezet, amelyben a Magyar Állam, a helyi önkormányzat, a helyi önkormányzat jogi személyiséggel rendelkező társulása, többcélú kistérségi társulás, fejlesztési tanács, nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat jogi személyiségű társulása, költségvetési szerv vagy közalapítvány külön-külön vagy együttesen számítva többségi befolyással rendelkezik.
A tavalyi évhez hasonlóan a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2017-ben is különdíjban részesíti a képzés/szakképzés területén legkiemelkedőbb pályázatot.
A pályázás során lehetőség van a Felelős Foglalkoztatói Díjra, vagy a Felelős Foglalkoztatói Díjra és Képzési Különdíjra, vagy csak a Képzési Különdíjra való pályázásra!
Az idei évben szeretnénk lehetőséget biztosítani a munkavállalók számára, hogy az OFA erre kialakított nem nyilvános felületén javaslatot tegyen azon munkáltatókra, amelyek érdemesek a Felelős Foglalkoztató 2017 cím elnyerésére.
A pályázatra magyarországi telephellyel rendelkező vállalkozások nevezhetnek. A pályázati anyagban kifejtett programnak 2016.01.01-től szükséges megvalósulnia. Folyamatos megvalósítás esetén az ennél korábban megkezdett, de a jelzett időszakban megvalósítás alatt lévő programok is érvényesek.

5. A pályázás díjmentes, nem kapcsolódik hozzá egyéb járulékos költség!
Pályázatot adhatnak be a következő formában működő gazdasági társaságok:
- Egyéni vállalkozás
- Betéti társaság
- Közkereseti társaság
- Korlátolt felelősségű társaság
- Részvénytársaság
- Nonprofit Kft.
- Közigazgatási szervek

6. Technikai és tartalmi elvárások
Felhívjuk a figyelmet, hogy az alábbi témák csupán iránymutatásként szolgálnak, nem feltétel a felsorolt valamennyi témakörbe tartozó tevékenység egy szervezeten belüli megléte. A pályázati anyag összpontosulhat egy témakörre, azonban amennyiben több tevékenység is

megvalósul a szervezeten belül (akár azonos kategóriába tartozóan, akár különbözőekben), úgy azok egy pályázat keretén belül kerüljenek bemutatásra a pályázati anyagban, az elbírálásnál egy pályázatként kerül értékelésre.

Fontos, hogy az alábbi témakörök nem díjazási kategóriát jelentenek, a díjak odaítélése a 4. pontban bemutatott kategóriák szerint történik.
- munka-magánélet egyensúly: vállalatoknak nem csak alkalmazottaik munkateljesítményével törődnek, de életük egyéb területeinek sikerével is. Lehetővé teszik, hogy munkavállalói mindkét téren elégedettek legyenek a rugalmas foglalkoztatási formákkal mindaddig, amíg olyan eredményeket produkálnak, amelyek növelik a cég teljesítményét, beleértve az ügyfelek elégedettségét, a munkavállalói elkötelezettséget és a megtartást. Ide tartozhatnak olyan szolgáltatások és erőfeszítések, melyek támogatják a családi és munkahelyi kötelezettségek összehangolását.
- közösségépítés, csapatépítés: olyan eszközök, amelyek elősegítik a cégen belüli kollaborációt, a munkatársak közötti kommunikációt, a jó hangulatot, ezáltal jelentős hatékonyságnöveléshez vezetnek.
- képzés, képességfejlesztés: a vállalat dolgozóinak folyamatos fejlesztése. Olyan fejlődési lehetőségeket biztosít számukra, amellyel növeli versenyképességüket és teljesítményüket.
- egészségmegőrzés: olyan intézkedések, melyek a munkavállaló szellemi és fizikai jóllétét szolgálja.
- tehetséggondozás: olyan programok, melyek lehetőséget biztosítanak a kiemelkedő szakemberek számára, hogy kiteljesítsék a bennük rejlő potenciált, valamint segítik céljaik elérésében. Támogatják azon törekvéseket, melyek utánpótlást biztosíthatnak a vállalat működése során.
- munkahelyi környezet: azon munkahelyi környezet kialakítása, melyek növelik a munka élvezetét és a munkatársak hatékonyságát. Nem csak arra helyeznek hangsúlyt, hogy milyen munkát végeznek, hanem, hogy azt milyen környezetben teszik.
- társadalmi szerepvállalás, munkáltatói márkaépítés: azon törekvések, melyek növelik a vállalat társadalmi elfogadottságát, támogatják a helyi közösségek, valamint az egész társadalom fejlődését. A munkáltató társadalmi megítélésének javítására, illetve megismertetésére irányult tevékenységek.
- egyéb: azok a felelős foglalkoztatói magatartást tükröző tevékenységek, amelyek egyik fenti témakörbe sem tartoznak szervesen, de egyértelműen felelős foglalkoztatási tevékenységet valósítanak meg (pl.: fiatalok foglalkoztatása, kommunikáció, értékelés,… stb.). Itt különösen fontos a téma részletes kifejtése, bemutatása: a tevékenység kialakításának szükségességét részletező körülmények leírása, a vonatkozó intézkedések bevezetésének fogadtatása és jelenlegi elfogadottsága, az eredmények, hatások részletes elemzése.

Kérjük, hogy a pályázati anyag a 8. pontban található elbírálási szempontrendszer figyelembevételével kerüljön kidolgozásra.

A pályázat a csatolandó mellékletek kötelező mezőinek kitöltésével és beküldésével kerül elfogadásra.

Általános formai elvárások:
- a kifejtett pályázati anyag terjedelmi korlátai (szóközzel): max. 20 000 karakter
- Csatolt fényképek:
- Méret: lsd. kiadvány sablon (5. számú melléklet)
- Formátum: lsd. kiadvány sablon (5. számú melléklet)
- Egyéb csatolmányok:
- PPT vagy egyéb prezentáció, word, pdf dokumentumok

7. A pályázás menete és határideje
A pályázatoknak a meghatározott technikai elvárásoknak megfelelően kell beérkezni. A pályázás az összes melléklet és csatolandó dokumentum elküldésével kerül elfogadásra. A pályázat befogadásáról a formai és tartalmi követelmények ellenőrzését követően, illetve az esetleges hiánypótlásról elektronikus úton kapnak tájékoztatást az érintettek.
A regisztráció során:
- kérjük, jelöljék meg, mely kategóriában kívánnak pályázni
- a csak képzési különdíjra pályázók, kérjük, külön jelöljék meg azt
Az 1. számú és 5. számú mellékleteket szerkeszthető word formátumban és pdf formátumban is szükséges elküldeni.
A jelentkezés díjmentes, nem kapcsolódik hozzá egyéb járulékos költség.
A pályázati dokumentumok letölthetőek a http://www.ofa.hu weboldalon.
A pályázatokat a felelosfoglalkoztato@ofa.hu email címre várjuk. Kérjük, hogy a „tárgy” mezőben tüntesse fel: Az Év Felelős Foglalkoztatója 2017.
Beadási határidő: 2017. október 6.

8. Elbírálás szempontrendszere
A pályázatok a független szakmai zsűri által kerülnek elbírálásra és értékelésre. Az értékelésnél kizárólag az azonos kategóriában (lsd. 4. pont) indult pályázatok kerülnek összehasonlításra.
A zsűri a következő irányvonalak mentén értékeli a beérkezett pályázatokat:
- szervezeti kihívások azonosítása, azok meghatározása
- a kihívások hatása a vállalati folyamatokra
- a stratégia kialakítása, annak kidolgozottsága
- a felhasznált eszköz- és kapcsolatrendszer
- a tevékenység újszerűsége, egyedisége
- a folyamat eredményei, hatékonysága (azok esetleges mérése)
- munkáltatói márka szerepe a stratégiában, annak kommunikációja
Kérjük, a tevékenység bemutatása során valamennyi bírálati szempontot vegyen figyelembe és ezek mentén törekedjen az adott tevékenység(ek) leírására.

9. Eredményhirdetés
A kategóriák nyertesei és a pályázatok értékelése egy szakmai konferenciával egybekötött nyilvános díjátadó ünnepség keretein belül kerül kihirdetésre.
Dátum: 2017. november
Helyszín: Budapest (a helyszín és a pontos dátum részletes adatainak ismertetése a későbbiekben kerül meghatározásra)
10. Kapcsolat
Esetlegesen felmerülő kérdéseikkel az alábbi elérhetőségek valamelyikén veheti fel velünk a kapcsolatot:
Információ: http://www.ofa.hu
felelosfoglalkoztato@ofa.hu
Tekintse meg kiadványainkat: Brandbook
Pályázói füzet 2016
Telefon: +36 1 555 2900 (0-s mellék)
Mobil: +36 20 616 7865


Pályázatok Pályázatok
Vissza
Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu

File Attachment Icon
„Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola” pályázat.zip