Pályázatfigyelő
Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu
Pályázatok Pályázatok
Vissza
Cím:
Személygépkocsi beszerzés támogatása kerekesszékkel közlekedő személyek részére / AUTÓPLUSZ2020
Kiíró:
Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft.
Határidő:
01/15/2021
Érvényes:
01/15/2021
Tárgymutató:
személygépkocsi beszerzés támogatása kerekesszékkel közlekedő személyek részére / AUTÓPLUSZ2020
Pályázhat:
magánszemélyek
Személygépkocsi beszerzés támogatása
kerekesszékkel közlekedő személyek részére / AUTÓPLUSZ2020

Pályázati Felhívás
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérésére a Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet
"Személygépkocsi beszerzés támogatása kerekesszékkel közlekedő személyek részére"
(AUTÓPLUSZ2020) címmel
A pályázat hivatkozási száma
AUTÓPLUSZ2020

A pályázat kiírója
Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft.

A pályázat célja
A pályázati program célja az aktív kerekesszéket, elektromos kerekesszéket, és elektromos mopedet használó súlyosan mozgáskorlátozott személyek önálló életvitelének támogatása, közlekedési lehetőségeik javítása egy állapotuknak megfelelő gépjármű beszerzésének támogatásával.

A pályázat célcsoportja
A pályázati program célcsoportját azok a súlyosan mozgáskorlátozott személyek alkotják, akik szakorvosi indikáció alapján, életvitelszerűen kerekesszéket, elektromos kerekesszéket, és elektromos mopedet (együttesen: kerekesszéket) használnak és a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményrendszerének keretében a fogyatékos állapotuk sajátossága miatt nem tudtak megfelelő személygépkocsit vásárolni.

Támogatható programok, a támogatás mértéke
A pályázatban a támogatott tevékenység a jogosult(ak) igényeinek megfelelő, akadálymentes, új vagy használt személygépkocsi vásárlása.
A támogatás mértéke

Pályázható támogatás:
Pályázni a vételár függvényében az alább megjelölt összegekre lehet, figyelemmel arra, hogy az elnyerhető támogatási összeg legfeljebb a személygépkocsi vételárának 50%-a, de maximum 4 000 000 Ft lehet.

Pályázható összegek:
- 1 000 000 Ft
- 1 500 000 Ft
- 2 000 000 Ft
- 2 500 000 Ft
- 3 000 000 Ft
- 3 500 000 Ft
- 4 000 000 Ft
A személygépkocsi vásárlásához önrész biztosítása szükséges. Az önrészt a Pályázónak egyedi úton kell biztosítania (készpénz, hitel stb.).
Vételár alatt kizárólag a gépjármű bruttó árát értjük.
E pályázati program keretében segédmotoros kerékpárnak minősülő jármű, gép meghajtású kerekesszék beszerzése, vezetést könnyítő átalakítás nem támogatható!

A program forrása
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg: 241 000 000 Ft, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az NFSZK között létrejött támogatói okirat biztosít.
Forrás megnevezése: Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. sz. melléklete XX. EMMI fejezet 20/20/06 Fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő programok támogatása.
Támogatásban részesíthetők köre, beadható pályázatok száma

A pályázati programra kizárólag magánszemélyek pályázhatnak, az alábbi kategóriákban:
"A" kategória
Ebben a kategóriában kizárólag azok a súlyos mozgáskorlátozott személyek pályázhatnak, akik önállóan - szállítást vállaló nélkül - vezetik a gépjárművet.
"B" kategória
Ebben a kategóriában azok a súlyos mozgáskorlátozott személyek pályázhatnak, akik szállítást vállaló személlyel veszik igénybe a gépjárműtámogatást.
Azok a pályázók, akik vezetői engedéllyel rendelkeznek önállóan, illetve azok a személyek, akik nem rendelkeznek vezetői engedéllyel, szállítást végző személy, szállítást vállaló nyilatkozata alapján igényelhetik a támogatást.
A pályázat nyilvános, egy pályázó csak egy kategóriára pályázhat.
A gépjármű beszerzés részletes folyamatát a Pályázati Felhívás és Útmutató tartalmazza.
A pályázati elbírálás főbb szempontjai:
- A pályázó életkora, kerekesszék típusa és az egy háztartásban élő további jogosultak (súlyosan mozgáskorlátozott személyek) száma illetve a közös háztartásban élőgyermekek száma
- Pályázó 16 éven aluli gyermekét egyedül nevelő
- A gépjármű felhasználási célja szerinti (milyen célból, milyen távolságra)
- A pályázó aktivitása szerinti (sportolás, önkéntes munka, keresőtevékenység, tanulói státusz)
- A pályázó lakóhelyének közlekedési jellemzői alapján
- A megpályázott gépjárművel kapcsolatos adatok alapján
A pályázati program megvalósítási időszaka
A megvalósítási időszak 2021. február 01-től 2021. december 31-ig tart.

Javasoljuk, hogy a pályázó a fenti időszak figyelembevételével úgy nyújtson be pályázatot, hogy a kiválasztott gépjármű kifizetése legkésőbb 2021. december 01-ig, az átírása pedig 2021. december 31-ig történjen meg. 2022-ben már nem áll módunkban támogatási összeget kifizetni.
Javasoljuk a pályázat benyújtásakor a kereskedővel egyeztetni, hogy a kiválasztott gépjármű modell megérkezik-e a megjelölt dátumig.
A pályázat benyújtásával kapcsolatos információk
Jelen pályázatot kizárólag az NFSZK pályázatkezelő, internetes felületén, a HAPI Pályázatkezelő rendszeren keresztül lehet benyújtani.
A pályázatkezelő felület elérhetősége: https://hapi.nfszk.hu/

FONTOS! A pályázat benyújtáshoz először magányszemélyként regisztrálni kell a HAPI Pályázatkezelő rendszerének felületén! A regisztráció a pályázat benyújtása után, akkor válik érvényessé, ha a pályázathoz csatolt iratok adatai megegyeznek a HAPI rendszerben rögzített adatokkal!
FONTOS! A regisztráció során a "Magánszemélyként regisztrálok" jelölőnégyzetet be kell pipálni!
A pályázókkal való kapcsolattartás a pályáztatási eljárás során a HAPI saját levelező rendszerén keresztül történik. A regisztrált felhasználók a rendszer által generált leveleket a regisztrációkor megadott email címre is megkapják!
A HAPI használatával kapcsolatos fogalmakról, menüpontokról és részletes használatáról a hapi.nfszk.hu főoldalon található magánszemély részére szóló Felhasználói Kézikönyvben olvashat. Kérjük, figyelmesen olvassa el a tájékoztatót a rendszer használata előtt!

Pályázat benyújtása
A pályázatot kizárólag a HAPI Pályázatkezelő rendszerén keresztül, online lehet benyújtani!
A pályázat benyújtását a HAPI Pályázatkezelő Rendszer magánszemély részére szóló, a Felhasználói Kézikönyvében, illetve a Pályázati Felhívás és Útmutatóban leírtak szerint kell elvégezni!
Benyújtási határidő: 2021. január 15.

További információk
FONTOS! Határidőben benyújtott pályázatnak az minősül, amely a HAPI rendszerében a benyújtási határidő napján 23 óra 59 percig véglegesítésre került. Ezt követően már nem lehet véglegesíteni és benyújtani a pályázatot.
Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. Hazai Támogatások Programirodája.
E-mail: autoplusz2020@nfszk.hu
Telefon: +36 20 4466-078, +36 1 450 3244

A pályázattal kapcsolatos kérdéseket kizárólag e-mailben lehet feltenni.
Hivatalos válasznak - melyekre hivatkozni lehet - csak az írásban adott válaszok minősülnek. Javasoljuk, hogy a pályázási időszak során folyamatosan kísérjék figyelemmel a Gyakran Ismételt Kérdéseket a http://www.nfszk.hu oldalon.


Pályázatok Pályázatok
Vissza
Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu