Pályázatfigyelő
Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu
Pályázatok Pályázatok
Vissza
Cím:
Pályázati Felhívás nyelvtanárok részére a Matheidesz Mária Minőségi Díj elnyerésére 2018
Kiíró:
Nyelviskolák Szakmai Egyesülete
Határidő:
03/06/2018
Érvényes:
03/06/2018
Tárgymutató:
díj, Matheidesz Mária Minőségi nyelvtanároknak
Pályázhat:
A magyar közoktatásban, nyelviskolában vagy magántanárként oktató nyelvtanárok
Pályázati Felhívás nyelvtanárok részére
a Matheidesz Mária Minőségi Díj elnyerésére
2018.

Az alapítóról elnevezett MMM Díjat Matheidesz Mária hozta létre a nyelvtanulás elősegítése céljából. A Díj - amelyre évente egy alkalommal lehet pályázni - oklevéllel, valamint egyszeri anyagi támogatással járó szakmai elismerés. A Díjat két külön kategóriában ítéli oda az MMM Díjat kezelő háromtagú szakmai kuratórium az idegen nyelvet oktató tanárok, illetve nyelvtanuló diákok számára. A szakmai kuratórium minden évben külön dönt a díj összegéről, valamint a két kategóriában kiosztandó díjak számáról. A Díj átadására 2018. április 7.-én, a Nyelviskolák Szakmai Egyesülete által rendezett éves nyelvtanári konferencia keretében kerül sor.
A díj összege a tanár kategóriában nettó 250 000 Ft.

A pályázat célja:
A magyarországi minőségi nyelvoktatás támogatása.

A pályázat témája tanárok részére:
A tanulás iránti felelősségvállalás tudatosítása és a tanulói autonómia fejlesztése a nyelvoktatásban.
A pályázó egy saját ötlete alapján kidolgozott, jól bevált gyakorlatán keresztül mutassa be, miként erősíti tanulóiban az ismeretek megszerzése iránti felelősségvállalást és autonómiát.

A pályázók köre:
A magyar közoktatásban, nyelviskolában vagy magántanárként oktató nyelvtanárok.

Kötelezően benyújtandó dokumentumok:
1. Pályázati adatlap (online kitöltve)
2. A pályázat tárgyának magyar nyelvű bemutatása - leírás word formátumban, legfeljebb 15 ezer karakter szóközökkel (e-mailben és 3 példányban postai úton)
3. A nyelvtanári végzettséget igazoló oklevél fénymásolata (1 példányban postai úton)
4. A munkaviszonyt igazoló munkaadói igazolás, egyéni vállalkozó esetében a hatósági nyilvántartásba vételről szóló igazolás másolata. (1 példányban postai úton)
Nem kötelező mellékletek:
Képek, fotók, film- vagy hanganyag - kizárólag online felületre feltöltve, link elhelyezésével a szöveges leírásban.
Korábbi pályázati támogatással megvalósított projekteket, ötleteket és hiányosan benyújtott pályázatokat a kuratórium nem értékel.

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatokat elektronikusan az mmmdij@nyelviskola.hu e-mail címre és postai úton várjuk.
Postacím: Nyelviskolák Szakmai Egyesülete, 1085 Budapest, Kölcsey utca 1.

A pályázat beküldésének határideje: 2018. március 6.
(Az e-mail küldésének dátumát illetve a postai bélyegző keltét vesszük figyelembe.)
További információt a Nyelviskolák Szakmai Egyesülete honlapján, facebook oldalán, valamint az MMM Díj facebook oldalán találnak.
E-mail: mmmdij@nyelviskola.hu; telefon: +/36/1/225-7525, +36/30/277-3411
https://goo.gl/ZjziuT


Pályázatok Pályázatok
Vissza
Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu