Pályázatfigyelő
Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu
Pályázatok Pályázatok
Vissza
Cím:
Lengyel mezőkön
Kiíró:
Wacław Felczak Alapítvány
Határidő:
10/26/2018
Érvényes:
10/26/2018
Tárgymutató:
tanulmányi verseny Lengyelországról
Pályázhat:
Magyarországi székhelyű középiskolák, civil és egyházi szervezetek, önkormányzatok, amelyek vállalják Lengyelországról szóló középiskolai történelmi- és/vagy irodalmi témájú tanulmányi verseny szervezését
A Wacław Felczak Alapítvány
"LENGYEL MEZŐKÖN"
című pályázati felhívása -
Lengyelországról szóló középiskolai vetélkedők szervezésére

A Waclaw Felczak Alapítványról (továbbiakban: Alapítvány) szóló 2017. évi CLXVI. törvény 2. § (2) bekezdése alapján az Alapítvány nyílt pályázatot hirdet magyarországi székhelyű középiskolák, civil és egyházi szervezetek, önkormányzatok részére, melynek keretében azok vállalják Lengyelországról szóló középiskolai történelmi- és/vagy irodalmi témájú tanulmányi vetélkedő megszervezését.

1. A pályázat célja
A pályázat célja, hogy a tanulmányi versenyek által a középiskolás fiatalokkal jobban megismertesse és számukra közelebb hozza a lengyel történelmet és kultúrát.

2. A pályázat benyújtására jogosult
Magyarországi székhelyű középiskolák, civil és egyházi szervezetek, önkormányzatok, amelyek vállalják Lengyelországról szóló középiskolai történelmi- és/vagy irodalmi témájú tanulmányi verseny szervezését. Egy pályázati kiírás keretében bármely kérelmező legfeljebb egy pályázatot nyújthat be.

3. A támogatható tevékenységek köre
A pályázati kiírás keretében Lengyelországról szóló történelmi- és/vagy irodalmi témájú tanulmányi versenyek megszervezése és lebonyolítása támogatható. Az adott vetélkedő dobogós csapatai lengyelországi utazást, lengyel nyelvtanfolyamot, vagy a lengyelséghez kapcsolódó könyvjutalomban részesülhetnek.

4. A támogatás formája, mértéke
A pályázattal igényelhető támogatás 100%-os intenzitású, vissza nem térítendő egyszeri támogatás, 100%-os mértékű támogatási előleg formájában.
Az egy pályázó által igényelhető támogatás maximális összege: 2 500 000 Ft.
A pályázathoz saját forrás megléte nem szükséges. A sikeres pályázók a pontos támogatási összeggel a megvalósítást követően, a támogatási szerződésben szereplő módon és határidőig kötelesek elszámolni az Alapítvány felé.

5. A támogatható költségek köre
Pályázni a 3. pontban szereplő tevékenységek megvalósítása céljából kizárólag az alábbi költségekre lehet:
- utazási költség;
- étkezési költség (pl. a verseny catering költsége);
- honorárium (pl. a zsűri részére);
- helység és eszközbérlet;
- nyomda és anyagköltség;
- projektkoordináció (szervezési költség);
- a vetélkedőhöz kapcsolódó díjazás költsége;
- promóció.

6. A pályázatok beérkezésének határideje és a benyújtás módja
A pályázatok benyújtási határideje: 2018. október 26. 18:00
A benyújtási határidőt követően a pályázathoz kapcsolódó hiánypótlásra nincs lehetőség.
A pályázatok benyújtására kizárólag elektronikus úton van mód a palyazat@wfa.hu e-mail címre történő megküldéssel. Az Alapítvány nem tudja elfogadni azon pályázatokat, amelyek nem felelnek meg a kiírási követelményeknek, vagy a fenti határidőt követően kerülnek megküldésre.
A pályázat elbírálásának várható időpontja: 2018. november 9.

7. Megvalósítási időszak
Jelen pályázati kiírás keretében a 2019. február 28-ig megvalósításra kerülő tevékenységek támogathatók.

8. A pályázat részeként kötelezően benyújtandó dokumentumok köre
1. Pályázati adatlap és nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll a 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ban foglalt korlátozás alatt;
2. Támogatási kérelem, amely tartalmazza az adott vetélkedő programjának tervezetét, és a lényegi elemek leírását. A vonatkozó támogatási kérelmet a pályázó szervezet vezetőjének aláírásával és pecsétjével ellátva kell benyújtani;
3. Részletes költségterv.
Ezen dokumentumok sablonjai a pályázati kiírás mellékleteit képezik, így benyújtásuk csak ezen formában lehetséges. A pályázati dokumentumok kizárólag magyar nyelven nyújthatók be. A formai követelményeknek megfelelő pályázatok az Alapítvány által befogadásra kerülnek, a formailag nem megfelelő módon benyújtott pályázatok érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek.

9. A pályázatok befogadása és formai vizsgálata
A beérkezést követően megvizsgálásra kerül, hogy:
1. a pályázó határidőben nyújtotta-e be a pályázatát;
2. a jelentkező a pályázati felhívásban meghatározott potenciális pályázat benyújtására jogosult körbe tartozik-e;
3. az igényelt támogatás mértéke nem haladja-e meg a maximálisan igényelhető támogatás mértékét;
4. az igényelt támogatás mértéke összhangban áll-e a projekt megvalósításának várható költségeivel;
5. a pályázati felhívásban megjelölt valamennyi csatolandó dokumentum megfelelően kitöltve került-e benyújtásra.

10. A pályázatok tartalmi értékelésének szempontjai
A pályázati eljárás keretében a támogatások odaítéléséről az Alapítvány Kuratóriuma dönt. A pályázatok értékelése a támogatási kérelemben foglalt szakmai tartalom, továbbá a benyújtott költségterv alapján történik. A Kuratórium által hozott végleges döntéssel szemben jogorvoslati lehetőségre nincs mód.

Kapcsolat és további információ:
Wacław Felczak Alapítvány
Telefon: 06-1-416-9217
E-mail: info@wfa.hu


Pályázatok Pályázatok
Vissza
Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu

File Attachment Icon
1_LENGYEL_MEZŐKÖN_pályázati_adatlap.pdf
File Attachment Icon
2_LENGYEL_MEZŐKÖN_támogatási_kérelem.pdf
File Attachment Icon
3_LENGYEL_MEZŐKÖN_költségterv.xlsx
File Attachment Icon
LENGYEL_MEZŐKÖN_pályázati_felhívás.pdf
File Attachment Icon
LENGYEL_MEZŐKÖN_pályázati_felhívás.docx