Pályázatfigyelő
Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu
Pályázatok Pályázatok
Vissza
Cím:
Tágítsd ki a teret!
Kiíró:
Central Médiacsoport Zrt.
Határidő:
03/30/2020
Érvényes:
03/30/2020
Tárgymutató:
fotópályázat, Tágítsd ki a teret
Pályázhat:
minden 18. életévét betöltött magyar állampolgársággal rendelkező természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel, magyarországi adóazonosító jellel és TAJ számmal rendelkezik

Marie Claire Fotópályázat & Kiállítás
Tágítsd ki a teret!

A Marie Claire továbbra is hisz a fotók erejében. Ezért idén is meghirdetjük fotópályázatunkat, amelynek keretében amatőr és profi fotósok mutathatják meg a tehetségüket.
A pályázat résztvevői egy fotósorozaton keresztül mutathatják meg a dinamikusan változó, mozgalmas, új lehetőségekkel teli világunkat. Hogyan feszegetik saját határaikat, hogyan lépnek ki a komfortzónájukból.

Pályázni lehet riport-, portré-, divat- és természetfotókkal.
Minden pályázótól 3-5 képből álló fotósorozatot várunk.
A pályázatok beérkezésének határideje: 2020. március 30., éjfél

Díjak:
- I. helyezett: 300 000 Ft*
- II. helyezett: 200 000 Ft*
- III. helyezett: 100 000 Ft*
- Közönségdíj: Két személyes voucher a THERMAL HOTEL VISEGRÁD**** SUPERIORBAN

A szakmai zsűri által legjobbnak ítélt 20 fotósorozatot egy nagyszabású kiállításon mutatjuk be az Allee-ban 2020. április 16. és április 26. között. A legjobb 20 sorozatból a közönség is kiválaszthatja kedvencét a marieclaire.hu-n 2020. április 6. és április 12. között.

Pályázati feltételek
A jelen Pályázati feltételek (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Central Médiacsoport Zrt. (1037 Budapest, Montevideo utca 9.) által üzemeltetett http://www.marieclaire.hu weboldalon elérhető és a kiadott Marie Claire című magazin 2020/áprilisi lapszámában megjelenő, Tágítsd ki a teret elnevezésű fotópályázatra (a továbbiakban: Pályázat) az alábbi feltételekkel.
A Pályázat kiírója és lebonyolítója a Central Médiacsoport Zrt. (továbbiakban: Central Média).
A Pályázatra jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

1. A Pályázaton résztvevő személyek
A Pályázaton részt vehet minden 18. életévét betöltött magyar állampolgársággal rendelkező természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel, magyarországi adóazonosító jellel és TAJ számmal rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Pályázatból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Pályázó).
A Pályázaton NEM vehetnek részt az alábbi személyek:
- a szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;
- egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek (pl. a nyeremény felajánlója, stb.) tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.
Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Pályázat tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Pályázat időtartama alatt, vagy az elbírálást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a Central Médiacsoport Zrt. nem értesíti a Pályázót.
A Pályázó kijelenti, hogy a Pályázatra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

2. A Pályázat leírása
Marie Claire Fotópályázat & Kiállítás
TÁGÍTSD KI A TERET!
A Marie Claire továbbra is hisz a fotók erejében. Ezért idén is meghirdetjük fotópályázatunkat, amelynek keretében amatőr és profi fotósok mutathatják meg a tehetségüket. A pályázat résztvevői egy fotósorozaton keresztül mutathatják meg a dinamikusan változó, mozgalmas, új lehetőségekkel teli világunkat. Hogyan feszegetik saját határaikat, hogyan lépnek ki a komfortzónájukból. Pályázni lehet riport-, portré-, divat- és természetfotókkal. Minden pályázótól minimum 3, maximum 5 képből álló fotósorozatot várunk. A fotók felbontása minimum 300 dpi. A pályaműveket a http://www.marieclaire.hu weboldalon kell feltölteni. A feltöltés a pályázati oldalon való regisztrációhoz kötött.

3. A Pályázat időtartama
A Pályázat 2020. MÁRCIUS 02. 8:00 és 2020. MÁRCIUS 30. 24.00 között zajlik. A pályázat elbírálása és a legjobb 20 pályamű kiválasztása 2020. ÁPRILIS 1-3. között zajlik.
A közönség a http://www.marieclaire.hu online felületen 2020. ÁPRILIS 6. 12:00. és 2020. ÁPRILIS 12. 24:00 között szavazhat a 20 legjobb pályamunka közül a kedvencére. A közönségtől a legtöbb szavazatot begyűjtő Pályázó tárgynyereményben részesül.
A Pályázaton részt venni, arra jelentkezni a Pályázat meghirdetésének időpontjától, a Pályázat jelentkezési időszakának utolsó napján 24.00 óráig lehetséges. A Pályázat időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.
A Pályázat időtartamát megelőzően, illetve az azt követően beérkező pályázati anyagok nem kerülnek elbírálásra.

4. Jelentkezés a Pályázatra, részvételi feltételek
A Pályázók közül kizárólag azok pályázati anyagai kerülnek elbírálásra, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik.
A Pályázat részvételi feltételei:
- a Pályázat feltételeinek mindenben megfelelő pályázati anyag beküldése,
- a kért adatok hiánytalan, valóságnak megfelelően történő megadása, oly módon, hogy az adatok a Pályázó személyazonosító okmányával bizonyíthatóak legyenek,
- az itt meghatározottak szerint a Pályázó személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulás megadása, valamint a jelen Szabályzatban foglaltak szerint és időpontig ezen adatkezelési hozzájárulás folyamatos megléte.
- A http://www.marieclaire.hu weboldal Felhasználási feltételeiben foglalt módon (valós és hiánytalan adatokkal) történő regisztráció, egy Pályázó egy e-mailcímről legfeljebb egy e-mail címmel, egyszer regisztrálhat a http://www.marieclaire.hu weboldalon, és vehet részt a Pályázatban. Ha valaki mégis több e-mail cím felhasználásával vesz részt a Pályázatban, azt a Central Média valamennyi jelentkezését tekintve kizárja.
- Egy Pályázó csak egy alkalommal jelentkezhet, és vehet részt a Pályázaton. Több jelentkezés esetén a Central Média a Pályázót valamennyi jelentkezését tekintve kizárja a Pályázatból.
A Pályázatra történő jelentkezés a részvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes, azt a Central Média-nak nem áll módjában elfogadni, és a Pályázó pályázati anyaga nem kerül elbírálásra.
A Pályázathoz történő csatlakozás a Pályázat teljes időtartama alatt lehetséges, és a jelentkezés időpontja nem befolyásolja a Pályázó nyerési esélyeit.

5. Nyeremény
A Pályázat nyereménye:
A szakmai zsűri által legjobbnak ítélt 20 pályamű egy kiállítás keretében kerül bemutatásra az Allee Bevásárlóközpontban (1117 Budapest, Október Huszonharmadika utca 8–10.). A kiállítás megnyitó időpontja: 2020. április 16., 18 óra. A kiállítás ideje: 2020. április 16. és 2020. április 26.
A szakmai zsűri által a legjobbnak ítélt 20 pályamunka közül, 3 pályamunka pénznyereményben részesül:
1. helyezett bruttó 300 000 Ft*
2. helyezett bruttó 200 000 Ft*
3. helyezett bruttó 100 000 Ft*
Közönségdíj: Két személyes voucher a THERMAL HOTEL VISEGRÁD**** SUPERIORBAN
A voucher tartalma: Két éjszakás, kétfős tartózkodás félpanziós ellátással, felhasználható 2020. december 31-ig. A foglaltságot a Thermal Hotel Visegráddal előzetesen egyeztetni szükséges a nyertesnek.
Nyertes a pályázatok elbírálásának eredményeképpen, a jelen Szabályzatban foglaltak alapján nyereményre jogosult Pályázó.
Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.)
Amennyiben a nyereménytárgyak átvételének időpontjában nem áll rendelkezésre a megjelölt nyeremény, akkor ahhoz értékben hasonló nyeremény kerül átadásra.
A nyereménytárgyak másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható.
A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség teljesítése során a Central Média és a Pályázó kötelesek együttműködni.
A Central Média vállalja, hogy kifizeti a nyeremény tárgyakra (közönségdíj) esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja. A Central Média nem vállalja a nyereménytárgyak átvételével (pl.: útiköltség), felhasználásával vagy egyébként, a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek megfizetését.
*A pénznyeremény összege bruttóban értendő, azt személyi jövedelemadó (SZJA) terheli. A megnyert összegből a számfejtés időpontjában hatályos és irányadó jogszabályokban meghatározottak szerint SZJA előleg kerül levonásra.
A bruttó összeget a nyertes köteles a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé bevallani és az esetleg felmerülő SZJA különbözetet önadózóként rendezni. Az itt hivatkozott nyeremények (díjak) átvétele után a Central Média a jogszabály szerint erre szolgáló határidőn belül igazolást küld a nyertesnek.
A Central Média az itt felsorolt nyereményeken túl további nyereményeket a Pályázaton nem oszt ki.

6. A pályázatok elbírálása, a nyertes kiválasztása
A pályázatok elbírálása első körben 2020. április 1-3. között zajlik. A szakmai zsűri 4 kiválasztja a 20 kiállítandó pályázatot, illetve a három pénznyereményben is részesülő díjazottat. A pénznyereményben részesülő és a közönségdíjas Pályázók nevét a Marie Claire Magazin 2020. júniusi számában hozza nyilvánosságra.
A közönség 2020. április 6-12. között szavazhat a szakmai zsűri által kiválasztott 20 pályázat közül a kedvencére. A szavazásban egy IP cím egyszer vehet részt.
A pályázatok zsűri bírálja el, és a döntés a pályázati feltételek betartásának ellenőrzésén túl alapvetően szükségszerűen szubjektív megítélésen alapul. A zsűri a döntését nem köteles indokolni.
A zsűri tagjai:
Radisics Milán: fotóművész
László Krisztina: főszerkesztő - Marie Claire
Békefi Dóra: fotós, képszerkesztő - Marie Claire
Kecskés Kala: képszerkesztő - Marie Claire
A pályázatok elbírálása alkalmával pótnyertesek kiválasztására nem kerül sor. Amennyiben a nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a nyereményét a megadott határidőn belül vagy előre egyeztetett időpontban nem veszi át, a nyeremény a Central Média, illetve a nyeremény felajánlója tulajdonában marad.
Az elbírálásban nem vehet részt azon Pályázó pályázati anyaga, aki a jelen Szabályzatban meghatározott bármely adatkezelési hozzájárulást a zsűri döntése előtt visszavonja.
Elveszti a nyereményre szóló jogosultságát az a nyertes, aki a döntés után a neve és lakóhelye (város) nyilvánosságra hozatalára vonatkozó adatkezelési hozzájárulást visszavonja. Ezen visszavonás kizárólag írásban tehető meg.

7. Nyertesek értesítése
A nyerteseket a Pályázatra történő jelentkezéskor megadott e-mail címen a döntést követő 3 munkanapon belül értesítjük.
A Central Média a 20 legjobb Pályázatot benyújtó nyertes nevét és pályaművét a http://www.marieclaire.hu weboldalon 2020. április 17-én teszi közzé.
A Central Média a 3 pénznyereményben is részesülő illetve közönségdíjas nyertes(ek)


Pályázatok Pályázatok
Vissza
Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu