Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Polonica Varietas
Kiíró:
Wacław Felczak Alapítvány
Határidő:
08/30/2019
Érvényes:
08/30/2019
Tárgymutató:
lengyelországi osztálykirándulások támogatása
Pályázhat:
magyarországi székhellyel rendelkező középfokú oktatási intézmény vagy azok alapítványai
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


A Wacław Felczak Alapítvány
POLONICA VARIETAS
című pályázati felhívása -
lengyelországi osztálykirándulások támogatására

A Waclaw Felczak Alapítványról (a továbbiakban: Alapítvány) szóló 2017. évi CLXVI. törvény 2. § (2) bekezdése alapján az Alapítvány nyílt pályázatot hirdet magyarországi középfokú oktatási intézmények számára lengyelországi osztálykirándulások szervezésére és lebonyolítására.

1. A pályázat célja
A pályázat célja a 14-18 év közötti diákok megismertetése a lengyel kultúrával,
a lengyel-magyar barátság eszméjével, a két ország közötti történelmi kapcsolatokkal, továbbá a Lengyelországról szóló ismereteik bővítése a diákok saját személyes élményein keresztül.

2. A pályázat benyújtására jogosult
Valamennyi magyarországi székhellyel rendelkező középfokú oktatási intézmény vagy azok alapítványai.
A pályázati kiírás keretében egy oktatási intézmény vagy annak alapítványa egyidejűleg legfeljebb egy csoport utazására igényelhet támogatást a meghatározott költséghatáron belül.
Azon potenciális pályázók, amelyek az Alapítvány felé elszámolási hátralékkal rendelkeznek, nem jogosultak pályázatot benyújtani.

3. A támogatható tevékenységek köre
A pályázati kiírás keretében a magyarországi oktatási intézmények diákjainak és kísérőiknek Lengyelországba történő utazása támogatható. A pályázatok elbírálása során előnyt élveznek azok a kirándulások, amelyek a magyar-lengyel történelmi kapcsolatokhoz fűződő helyszínekre, magyar és/vagy lengyel nevezetességek megtekintésére irányulnak. Egy osztálykirándulás időtartama legalább 2 nap (egy éjszaka), de legfeljebb 7 nap (hat éjszaka) lehet. Az egy kiránduláson résztvevő diákok minimális létszáma 10 fő (kísérők nélkül). A kísérők létszáma nem haladhatja meg a résztvevő diákok létszámának 20%-át, kivéve sajátos nevelési igényű tanulók esetében.

4. A támogatás formája, mértéke
A pályázattal igényelhető támogatás 100%-os intenzitású, vissza nem térítendő egyszeri támogatás, 100%-os mértékű támogatási előleg formájában.
Az egy intézmény által igényelhető támogatás maximális összértéke: 2 000 000 Ft.
A pályázathoz saját forrás megléte nem szükséges.
A sikeres pályázók a pontos támogatási összeggel a megvalósítást követően, a támogatási szerződésben szereplő módon és határidőig kötelesek elszámolni az Alapítvány felé. Az Alapítvány Kuratóriuma fenntartja magának a jogot arra vonatkozóan, hogy bármely pályázatot részfinanszírozással támogasson.

5. A támogatható költségek köre
Pályázni a 3. pontban szereplő tevékenységek megvalósítása céljából kizárólag az alábbi költségekre lehet:
- utazási költség;
- étkezési költség;
- szállásköltség;
- a résztvevők utasbiztosítása;
- kísérő személyek/tanárok napidíja (maximum az igényelhető keretösszeg 10%-a);
- kulturális programmal összefüggő kiadás (pl.: múzeumi belépőjegy).

6. A pályázatok beérkezésének határideje és a benyújtás módja
A pályázatok benyújtási határideje: 2019. augusztus 30. 12:00
A benyújtási határidőt követően a pályázathoz kapcsolódóan hiánypótlásra nincs lehetőség.
A pályázatok benyújtására kizárólag elektronikus úton van mód a palyazat@wfa.hu e-mailcímre történő megküldéssel. Az Alapítvány nem tudja elfogadni azon pályázatokat, amelyek nem felelnek meg a kiírási követelményeknek, vagy a fenti határidőt követően kerülnek megküldésre.
A pályázat várható elbírálásának határideje: 2019. szeptember 30.

7. Megvalósítási időszak
Jelen pályázati kiírás keretében a 2020. február 29-ig megvalósításra kerülő osztálykirándulások támogathatók.

8. A pályázat részeként kötelezően benyújtandó dokumentumok köre
1. Pályázati adatlap és nyilatkozat arról, hogy a pályázó intézmény nem áll a 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ban foglalt korlátozás alatt;
2. Az osztálykirándulás programját és időtartamát, valamint lényegi elemeinek leírását tartalmazó támogatási kérelem az intézményvezető aláírásával és az intézmény pecsétjével ellátva;
3. Részletes költségterv;
4. Átláthatósági nyilatkozat.
Az 1-4. pontban foglalt dokumentumok sablonjai a pályázati kiírás mellékleteit képezik, így benyújtásuk csak ezen formában lehetséges. A pályázati dokumentumok kizárólag magyar nyelven nyújthatók be. A formai követelményeknek megfelelő pályázatok az Alapítvány által befogadásra kerülnek, míg a formailag nem megfelelően benyújtott pályázatok érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek.

9. A pályázatok befogadása és formai vizsgálata
A beérkezést követően megvizsgálásra kerül, hogy:
1. a pályázó határidőben nyújtotta-e be a pályázatát;
2. a jelentkező a pályázat benyújtására jogosultak körébe tartozik-e;
3. az igényelt támogatás mértéke nem haladja-e meg a maximálisan igényelhető támogatás mértékét;
4. az igényelt támogatás mértéke összhangban áll-e a projekt megvalósításának várható költségeivel;
5. a pályázati felhívásban megjelölt valamennyi csatolandó dokumentum megfelelően kitöltve került-e benyújtásra.

10. A pályázatok tartalmi értékelésének szempontjai
A pályázati eljárás keretében a támogatások odaítéléséről az Alapítvány Kuratóriuma dönt. A pályázatok értékelése a támogatási kérelemben foglalt szakmai tartalom, továbbá a benyújtott költségterv alapján történik.
A Kuratórium fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő pályázó hiányában a teljes keretösszeget nem ítéli oda.
A Kuratórium által hozott végleges döntéssel szemben jogorvoslati lehetőségre nincs mód.

11. A pályázati kiírás teljes keretösszege: 37 942 825 Ft
Kapcsolat és további információ:
Wacław Felczak Alapítvány
Telefon: 06-1-416-9230
E-mail: info@wfa.hu
http://www.wfa.hu

1_POLONICA_VARIETAS_pályázati_adatlap.pdf2_POLONICA_VARIETAS_támogatási_kérelem.pdf3_POLONICA_VARIETAS_költségterv.xlsx4_Nyilatkozat_átláthatóságról_2019.docPOLONICA_VARIETAS_pályázati_felhívás.pdfIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum