Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Törőcsik Mari Ösztöndíj / 53625/2017/INTIRFO
Kiíró:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Határidő:
11/23/2017
Érvényes:
11/23/2017
Tárgymutató:
Törőcsik Mari Ösztöndíj / 53625/2017/INTIRFO
Pályázhat:
az a személy, aki:
a. magyar állampolgár, vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
(a továbbiakban: Nftv.) 39. § (1) bekezdésében meghatározott személy,
b.a pályázat benyújtásának időpontjában legfeljebb 25. életévét töltötte be,
c.a pályázat benyújtásának időpontjában a Színház- és Filmművészeti Egyetem színművész szakjának – a képzés harmadik vagy azt követő félévére bejelentkezett – hallgatója,
d.más forrásból azonos célra ösztöndíjban nem részesül,
e.a pályázati felhívásban meghatározott dokumentumokat hiánytalanul és határidőn belül csatolta és
f.az Utasításban és a pályázati kiírásban meghatározott valamennyi feltételnek megfelel
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


Emberi Erőforrások
Minisztériuma
OKTATÁSÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁR

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Törőcsik Mari Ösztöndíjra
a 2017/2018. tanévre
53625/2017/INTIRFO

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: minisztérium) Szervezeti és Működési Szabályzata szerint a felsőoktatás tekintetében szakmai, politikai irányítást gyakorló Államtitkársága
a Törőcsik Mari Ösztöndíjra

pályázatot hirdet

a 2017/2018. tanévre, a Törőcsik Mari Ösztöndíjról szóló 53/2015. (XI. 24.) EMMI utasítás
(a továbbiakban: Utasítás) alapján.

1. A pályázat célja: Színművész szakon tanulmányokat folytató hallgatók szakmai munkájának, művészeti tevékenységének ösztönzése.

2. Az ösztöndíj forrása: A XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 1. Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása cím.

3. Az 1. pont szerinti Ösztöndíjban részesülhet az a személy, aki:
a. magyar állampolgár, vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
(a továbbiakban: Nftv.) 39. § (1) bekezdésében meghatározott személy,
b.a pályázat benyújtásának időpontjában legfeljebb 25. életévét töltötte be,
c.a pályázat benyújtásának időpontjában a Színház- és Filmművészeti Egyetem színművész szakjának – a képzés harmadik vagy azt követő félévére bejelentkezett – hallgatója,
d.más forrásból azonos célra ösztöndíjban nem részesül,
e.a pályázati felhívásban meghatározott dokumentumokat hiánytalanul és határidőn belül csatolta és
f.az Utasításban és a pályázati kiírásban meghatározott valamennyi feltételnek megfelel.

4. Az 1. pont alapján elnyerhető ösztöndíj megállapításának további feltételei:
4.1. A pályázaton az vehet részt, aki tanulmányait
a) az ösztöndíj folyósításának időtartama alatt tanulmányait a Színház- és Filmművészeti Egyetem színművész szakon – az Nftv. 3. § (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti képzési szinten – hallgatói jogviszony keretében folytatja,
b) a pályázat benyújtásával egyidejűleg írásban hozzájárul személyes adatainak e rendelet szerinti kezeléséhez.

5. Az ösztöndíj tartalma és mértéke: Havi nettó 100.000 Ft (azaz egyszázezer forint) összegű ösztöndíj/pályázó folyósítása a 2017/2018-as tanévben.

6. Az ösztöndíjas keretszám: Ösztöndíjban az 1. pont alapján a 2017/2018-as tanévben összesen kettő pályázó részesülhet.

7. A pályázat tartalmi és formai követelményei:
A pályázat egy példányban, papíralapon, számítógéppel kitöltve, a pályázó által aláírt formanyomtatványon és a következő mellékletekkel ellátva nyújtandó be:
a)a pályázó önéletrajza, melynek része a pályázó (maximum 3 gépelt oldal) tevékenységének bemutatása,
b)az Utasítás 9. § (1) bekezdés c) pont szerinti nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó más forrásból azonos célra nem részesül ösztöndíjban,
c)a pályázó oktatójának az ajánlása.

8. A pályázat benyújtásának határideje (2017.10.24) a kormányzati portálon (www.kormany.hu) történő meghirdetést követő harmincadik nap (postabélyegző).
(Emberi Erőforrások Minisztériuma Oktatásért Felelős Államtitkárság - Intézményirányítási Főosztály levelezési címére: 1055 Budapest Szalay utca 10-14.)

9. A benyújtott pályázati anyag a benyújtási határidőt követő nyolc naptári napon belül kiegészíthető, módosítható. A hiánypótlásra nyitva álló határidő jogvesztő.

10. A benyújtott pályázatok alapján az emberi erőforrások minisztere (a továbbiakban: miniszter) dönt az ösztöndíj odaítéléséről, a pályázatot elnyert ösztöndíjasok nevét a Kormány honlapján és az Oktatási és Kulturális Közlönyben közzéteszi.
Az ösztöndíjasokkal a minisztérium támogatási szerződést köt. Az ösztöndíj folyósítás megkezdésére a szerződéskötést követően kerülhet sor.

11. A szerződéskötés határideje: A döntéshozatalt követő 30 napon belül.

12. Az ösztöndíj folyósításának módja: A szerződéskötést követően, több havi ösztöndíj együttesen is folyósítható, illetve havonta, minden hónap 15. napjáig kerül folyósításra.

13. Az ösztöndíjas ösztöndíj támogatással érintett időszak befejezésével egyidejűleg részletes - minden, az ösztöndíjas jogviszonnyal összefüggő eseményről, körülményről - beszámolót készít és nyújt be a miniszternek.

14. Az ösztöndíjast a jogosulatlanul felvett összeget illetően az államháztartás működési rendjére vonatkozó szabályok szerint visszafizetési kötelezettség terheli.

15. Az ösztöndíjas jogviszony megszűnik, amennyiben az ösztöndíjas
a) a pályázat benyújtásakor szükséges és fennálló feltételeknek már nem felel meg, illetve ezek a feltételek már nem állnak fenn,
b) nem teljesíti a szerződésben vállalt bármely kötelezettségét, vagy
c) az ösztöndíjról lemond, továbbá
d) abban az esetben is, ha olyan magatartást tanúsított, amely az ösztöndíjas jogviszonyhoz méltatlan.

FIGYELEM:
- Az ösztöndíjra vonatkozó pályázati felhívást a miniszter közzéteszi a Kormány www.kormany.hu honlapján. A honlapról a pályázati felhívás és a pályázati adatlap letölthető.
- A pályázattal kapcsolatos információt nyújt az Emberi Erőforrások Minisztériuma Oktatásért Felelős Államtitkárság Intézményirányítási Főosztályon
Dr. Bátyi Emese felsőoktatási intézményirányítási és igazgatási referens
Telefon: (06 1) 795 4269; E-mail: emese.batyi@emmi.gov.hu
Dr. Horváth Timea felsőoktatási intézményirányítási jogi referens
Telefon: (06 1) 795 6478; E-mail: timea.horvath@emmi.gov.hu
- A pályázóról nyilvántartott adatok tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 3. melléklet I/B. alcím 1. pont ba) alpontjában foglaltakat kell alkalmazni.
- A pályázatban szereplő személyes és különleges adatokat az Emberi Erőforrások Minisztériuma az ösztöndíj támogatás megállapítása, a támogatási szerződés megkötése, a felhasználás ellenőrzése során, az ezzel összefüggő elszámolás elfogadásától, vagy a szerződéses jogviszony egyéb módon történő megszűnésétől számított 2 évig kezeli.
- Az Utasítás szerinti adatok statisztikai célra felhasználhatók, és statisztikai felhasználás céljára személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók.

http://www.kormany.hu/hu/dok?page=2&type=206#!DocumentBrowse

Desktop.zipIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum