Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Nemzetközi kreditmobilitás
Kiíró:
Tempus Közalapítvány
Határidő:
02/05/2020
Érvényes:
02/05/2020
Tárgymutató:
nemzetközi kreditmobilitás
Pályázhat:
kizárólag programországbeli felsőoktatási intézmények vagy nemzeti mobilitási konzorciumok
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


A 2020-as tanévben az ECHE tulajdonos hazai felsőoktatási intézmények ismét pályázhatnak a partnerországok felsőoktatási intézményeivel megvalósítandó mobilitási tevékenységekre az Erasmus+ programban, az úgynevezett nemzetközi kreditmobilitás keretében.
Nemzetközi kreditmobilitás
2020. ÉVI PÁLYÁZATI TUDNIVALÓK

1. A pályázat célja
Az ECHE tulajdonos felsőoktatási intézmények a partnerországok felsőoktatási intézményeivel megvalósítandó mobilitási tevékenységekre pályázhatnak az Erasmus+ programban, az úgynevezett nemzetközi kreditmobilitás pályázattípus keretében. A nemzetközi (tehát nem programország, hanem partnerország felsőoktatási intézményeivel lebonyolítandó) kreditmobilitás esetén a programországbeli felsőoktatási intézmények nyújthatnak be pályázatot a Nemzeti Irodákhoz, az alábbi feltételekkel.

2. A pályázásra jogosultak köre
Kizárólag programországbeli felsőoktatási intézmények vagy nemzeti mobilitási konzorciumok nyújthatnak be pályázatot az illetékes Nemzeti Irodákhoz.
A pályázó intézménynek vagy a nemzeti mobilitási konzorcium tagjainak Erasmus Felsőoktatási Chartával (ECHE) kell rendelkeznie. A konzorciumokra vonatkozó további előírásokat a Pályázati útmutató tartalmazza.

3. Támogatható tevékenységek
Az Erasmus+ nemzetközi kreditmobilitás keretében pályázható mobilitási tevékenységek a következők lehetnek:
- hallgatói tanulmányi célú mobilitás
- hallgatói szakmai gyakorlat
- személyzeti oktatási célú mobilitás
- személyzeti képzési célú mobilitás
Szakmai gyakorlatok megvalósítására 2018-tól lehet először pályázni a nemzetközi kreditmobilitás keretében.
A partnerországok mellett Svájcba és a Ferröer-szigetekre is lehetőség van kimenő hallgatói szakmai gyakorlatok megvalósítására (Heading 1 keretból) "DIGITAL SKILLS" területen. (Hivatkozás: E+ Programme Guide, 33. oldal, 24. lábjegyzet: "digital marketing (e.g. social media management, web analytics); digital graphical, mechanical or architectural design; development of apps, software, scripts, or websites; installation, maintenance and management of IT systems and networks; cybersecurity; data analytics, mining and visualisation; programming and training of robots and artificial intelligence applications. Generic support, order fulfilment, data entry or office tasks are not considered in this category.")

4. A programban részt vevő országok
A nemzetközi kreditmobilitás keretében a programországok és a partnerországok közötti mobilitási tevékenységek megvalósítása támogatható. A pályázatot minden esetben a programország felsőoktatási intézményének kell benyújtania.
Programországok:
Az Európai Unió tagállamai (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország)
Nem EU tagállamként a programban szintén részt vesz: Észak-macedón Köztársaság, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország és Szerbia

5. Pályázati feltételek
Magyarország számára a 2020. évben rendelkezésre álló éves Erasmus+ nemzetközi kreditmobilitási költségvetés 4 369 956 euró, amely az alábbi 5 különböző európai uniós támogatási eszköz finanszírozásából tevődött össze (EU költségvetés Heading 4 források):
- Instrument for Pre-accession (IPA) /Előcsatlakozási Támogatási Eszköz
- European Neighbourhood Instrument (ENI) /Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz
- Development Co-operation Instrument (DCI) /Fejlesztési Együttműködési Eszköz
- Partnership Instrument (PI) /Partnerségi Eszköz
- European Development Fund (EDF) /Európai Fejlesztési Alap
Az 5 eszközön belül összesen 12 különböző költségvetési sor és 4 ablak (window) van, amely lefedi a világ majdnem minden régióját. Az eszközök között nincs átjárhatóság.
A költségvetési sorok szerint felhasználható keretösszegeket és az általuk lefedett országokat a mellékelt táblázatban tüntettük fel. Azok az országok, amelyek nem kerülnek megnevezésre a Pályázati útmutató releváns részében, nem vehetnek részt a 2020-as nemzetközi kreditmobilitási pályázatokban.
Irán esetén az alábbi intézményekkel való partnerségek nem támogathatók:
- Shahid Beheshti University, Tehran
- Sharif University of Technology, Tehran
- Malek Ashtar University of Technology, Tehran
- Defence Technology and Science Research Centre
- Research Centre for Explosion and Impact
- Organisation of Defensive Innovation and Research
Izrael esetén az alábbi felsőoktatási intézményekkel való partnerségek nem támogathatók:
Ciszjordánia:
- Ariel University
- Moreshet Herzog College
- Orot Israel College
Golán fennsík:
- Ohalo College
Szíria esetén az alábbi intézményekkel való partnerségek nem támogathatók:
- Syrian Scientific Studies and Research Centre
- Higher Institute for Applied Sciences and Technology
- National Standards & Calibration Laboratory
Irak esetében az alábbi intézménnyel való partnerség nem támogatható:
- General Establishment for Designs and Research
DPR Korea esetén az alábbi intézményekkel való partnerségek nem támogathatók:
- Second Academy of Natural Sciences Research Institute
- Yongbyon Nuclear Research Centre
Krímeai intézmények nem jogosultak részt venni Erasmus+ programokban.
A partnerintézmények támogathatóságát a pályázó intézménynek minden esetben ellenőriznie kell, amihez segítséget nyújt az Európai Bizottság OID szám kereső adatbázisa.

6. Prioritások
A DCI és EDF költségvetési eszköz keretében a programországok felsőoktatási intézményei bejövő személyzetet és hallgatókat bármilyen korlátozás nélkül fogadhatnak. A hazai intézmények nem valósíthatnak meg kifelé irányuló hallgatói mobilitást a képzés első (alap) és második (mester) ciklusában. Kifelé irányuló hallgatói mobilitás csak a harmadik képzési ciklusban (Phd hallgatók) és a személyzeti mobilitás keretében támogatható a partnerországok irányába.
A 2019-es Erasmus+ Heading1 mobilitási pályázat (klasszikus, partnerországok közötti mobilitás) keretéből 230 000 eurót irányzott elő a Tempus Közalapítvány a magyar rövid ciklusú képzésben résztvevő, illetve alap- és mesterképzéses hallgatók DCI és EDF régiókba történő kiutazásának támogatására.
A Heading1 keretre vonatkozó igényt a pályázati űrlapban kell jelezni, a hallgatói mobilitás flow-nál a mobilitási szint megadásával (alap vagy mester).
Felhívjuk figyelmüket, hogy a pályázati űrlapon "A stratégia relevanciája" tartalmi rész kifejtésénél is egyértelműen meg kell adni a Heading1 keretből támogatandó mobilitások adatait (résztvevők száma, mobilitások hossza, igényelt forrás összesen). Amennyiben a tartalmi indoklás nem tartalmazza a DCI és EDF régiókba történő, alap- és mesterképzésben résztvevő hallgatók kimenő mobilitására vonatkozó adatait az adott partnerországnál, a Nemzeti Iroda nem tudja figyelembe venni az erre irányuló támogatási igényt a pályázatban.
EU-s prioritások és célok /az Erasmus+ program 7 éve alatt európai szinten elérendő célkitűzések, melyek teljesülését 3 évente vizsgálja az Európai Bizottság:
- Ázsiában és Latin-Amerikában a mobilitások 25% a legszegényebb országokkal kell, hogy megvalósuljon
- a DCI Ázsia költségvetés maximum 30%-a költhető Kínával és Indiával megvalósuló mobilitásokra
- a DCI Latin-Amerika költségvetés maximum 35% költhető Brazíliával és Mexikóval megvalósuló mobilitásokra
A legszegényebb országok
Ázsia: Afganisztán, Bangladesh, Kambodzsa, Laosz, Nepál, Bhután és Mianmar
Latin-Amerika: Bolívia, Salvador, Guatemala, Honduras és Nicaragua (2019-től Paraguay már nincs ebben a csoportban)
A nemzetközi kreditmobilitás esetén nincsenek kvóták a partnerországokkal folytatott hallgatói és személyzeti mobilitás arányára vonatkozóan. Ez azt jelenti, hogy a pályázó felsőoktatási intézmények akár 100%-ban pályázhatnak hallgatói vagy oktatói mobilitásra is (az egyes eszközök korlátozásainak figyelembevételével).

7. A támogatás mértéke
Az elnyert támogatás nagyságát a támogatott mobilitási tevékenységek száma és paraméterei határozzák meg, az alábbiak szerint.
I. Egyéni ösztöndíj magyarországi pályázat esetén
A beutazó hallgatóknak egységesen 800 euró/hó ösztöndíjat fizet a program, míg a kiutazóknak egységesen 700 euró/hó ösztöndíj adható. Beutazó oktatóknak és munkatársaknak 140 euró/nap, kiutazó oktatóknak és munkatársaknak 180 euró/nap megélhetési átalányösszeg adható.
II. Utazási átalány
Ezen felül minden kiutazó és beutazó utazási átalányösszeget kap a földrajzi távolság függvényében, az alábbiak szerint.
0 és 99 KM: 20 euró/fő
100 és 499 KM: 180 euró/fő
500 és 1999 KM: 275 euró/fő
2000 és 2999 KM: 360 euró/fő
3000 és 3999 KM: 530 euró/fő
4000 és 7999 KM: 820 euró/fő
8000 KM és felette: 1500 euró/fő
III. Szervezési költség
Nyertes pályázat esetén minden beutazó és kiutazó után 350 euró szervezési támogatást fizet a Tempus Közalapítvány az Erasmus+ program terhére, a támogatott mobilitások számától függetlenül. Mind a kiutazók, mind a beutazók esetében az intézményre hárul a mobilitás előkészítése és megszervezése, valamint a pénzügyi utalások teljesítése az egyéni ösztöndíjasok és a partnerek felé is. A szervezési keret partnerek közötti esetleges felosztásáról az intézményközi megállapodásban rendelkezhetnek a felsőoktatási intézmények.

8. A projekt időtartama
2020-as pályázati évben 24 és 36 hónapos projektekre lehet pályázni, a projektek kezdete pedig 2020. augusztus 1.

9. A pályázás menete
A pályázat benyújtására a programországok Erasmus Charter for Higher Education dokumentummal rendelkező felsőoktatási intézményei és nemzeti konzorciumok jogosultak. Egy pályázó egy adott pályázati körben csak egy pályázatot nyújthat be. A pályázatot az Európai Bizottság által közétett E-form használatával lehet benyújtani a pályázó intézmény országának megfelelő Nemzeti Irodához. A pályázati űrlapon országonként kell feltüntetni a tervezett mobilitások számát, illetve alátámasztani a mobilitási tevékenységek relevanciáját.
A pályázó hazai intézménynek kétoldalú intézményközi megállapodást kell kötnie a pályázatban feltüntetett partnerországok felsőoktatási intézményeivel. A felsőoktatási intézmények kétoldalú megállapodásainak minimum követelményeit az Európai Bizottság által közétett dokumentum (Inter-institutional Agreement) tartalmazza. A pályázat beadásakor még nem szükséges kétoldalú megállapodással rendelkezni a partnerekkel, de a pályázati űrlapon nyilatkozni kell arról, hogy a mobilitási tevékenység megkezdése előtt megszületik a kétoldalú megállapodás.

10. A pályázatok értékelésének szempontjai
Az Európai Bizottság központilag meghatározta a pályázatok elsődleges értékelési szempontjait. A nemzetközi kreditmobilitási pályázatok bírálata 4 elsődleges értékelési szempont figyelembevételével történik, partnerországonként külön-külön.
Elsődleges értékelési szempontok
I. A stratégia relevanciája (30 pont)
A pályázónak be kell mutatnia, hogy a program- és partnerországok felsőoktatási intézményeinek nemzetköziesítési stratégiájához hogyan illeszkedik a tervezett mobilitási tevékenység, és alá kell támasztania a javasolt mobilitás-típus (hallgató és/vagy oktatói mobilitás) relevanciáját.
II. Az együttműködés minősége (30 pont)
A pályázónak részleteznie kell, hogy az adott partnerország felsőoktatási intézményeivel milyen korábbi, hasonló projektekben szerzett tapasztalatai vannak (amennyiben vannak korábbi tapasztalatok). Részleteznie kell továbbá, hogy a tervezett mobilitási projekt során a felelősségi körök, szerepek és feladatok hogyan kerülnek meghatározásra az intézményközi megállapodásban.
III. A projektterv és a megvalósítás minősége (20 pont)
A pályázónak be kell mutatnia a mobilitási projekt különböző szakaszait. Össze kell foglalnia, hogyan tervezik a partnerszervezetekkel a mobilitásban résztvevők kiválasztását, hogyan támogatják az egyéni résztvevőket és hogyan tervezik a mobilitási időszak elismertetését (különös tekintettel a partnerországokban).
IV. Hatás és disszemináció (20 pont)
A pályázónak be kell mutatnia, milyen hatást várnak a mobilitási projekttől a résztvevők, kedvezményezettek és a partnerszervezetek szempontjából helyi, regionális és nemzeti szinten. Ismertetnie kell továbbá, hogy milyen intézkedéseket terveznek a mobilitási projekt eredményeinek terjesztése kapcsán (disszemináció), tanszéki és intézményi szinten, mind a program- mind a partnerországokban (amennyiben az utóbbi releváns).

A támogathatóság feltétele
A pályázatok országok szerinti értékelése során lehetőség van teljes mértékben illetve részlegesen támogatni a tervezett mobilitási tevékenységeket, vagy elutasítani az adott országra vonatkozó támogatási igényt. Formai megfelelés esetén legalább 60 pont kell a támogatáshoz, illetve "A stratégia relevanciája” szempont esetén minimum 15 pontot kell elérni ahhoz, hogy támogatható legyen a pályázat az adott ország tekintetében. A támogatási igényeket az egyes költségvetési sorok szerint lehet jóváhagyni, a költségvetési keretek kimerüléséig.

11. Pályázati határidő
2020. február 5. brüsszeli idő szerint déli 12 óra.
https://tka.hu/palyazatok/2361/nemzetkozi-kreditmobilitas

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum