Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Magyar Multi Program III. - A kiemelt növekedési potenciállal bíró kis- és középvállalkozások komplex fejlesztéseinek támogatása / GINOP-1.2.7-20
Kiíró:
Pénzügyminisztérium
Határidő:
01/28/2021
Érvényes:
01/28/2021
Tárgymutató:
magyar multi program III. / GINOP-1.2.7-20
Pályázhat:
mikro-, kis-, és középvállalkozások
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


FELHÍVÁS
Magyar Multi Program III. - A kiemelt növekedési potenciállal bíró kis- és középvállalkozások
komplex fejlesztéseinek támogatása
A felhívás kódszáma: GINOP-1.2.7-20

Magyarország Kormányának felhívása a kiemelt növekedési potenciállal rendelkező vállalkozások komplex fejlesztéseinek támogatására.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a hazai kkv-k versenyképességének javítását. Ennek egyik fontos feltétele, hogy a vállalkozások minél egyszerűbben tudjanak összetett fejlesztéseket is megvalósítani, hogy elősegítsük fejlődésük számos szempontjának egy időben való támogatását. Jelen felhívás keretében a nagy növekedési potenciállal rendelkező vállalkozások olyan fejlesztési elképzelései támogathatók, melyek a GINOP-1.1.4-16 kiemelt projekt keretében azonosított vállalkozások számára készült egyéni fejlesztési terv gyakorlati megvalósításához járulnak hozzá. Egyrészt lehetőség nyílik technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzésére, információs technológia-fejlesztésre, technológiatranszfert eredményező gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésekre, minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetésére és tanúsítványok megszerzésére, valamint infrastrukturális és ingatlan beruházásra. Másrészt minősített szolgáltatóktól igénybe vehetők tanácsadási szolgáltatások a műszaki-, termék- és szolgáltatásfejlesztés, marketing, márka- és arculatépítés, stratégiai és vállalati pénzügyi tanácsadás, valamint szervezet-, folyamat- és menedzsmentfejlesztés területén.
A kapcsolódó GINOP-1.1.4-16 kiemelt projekt tapasztalatai alapján egyértelműen megállapítható, hogy a vállalatok tartós fejlődését a komplex fejlesztési támogatások biztosítják, amelyek nem csupán a vállalati fejlesztés egy-egy elemére koncentrálnak (pl: eszközbeszerzés), hanem azok integrálhatósága érdekében a teljes vállalati működést egyedileg, a vállalatra szabottan fejlesztik, számos, egymással összefüggő elemre koncentrálva.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt 2,5 millió Ft-500 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig,
- a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a megítélt, vissza nem térítendő támogatás legfeljebb 25 %-ának megfelelő, maximum 125 millió Ft összegű előleget biztosít.
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják1, hogy:
- a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet,
- A GINOP-1.1.4-16 kiemelt projekt keretében kidolgozásra kerülő fejlesztési tervükben foglalt fejlesztéseket megvalósítják.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE

1.1. A Felhívás indokoltsága és célja
A hazai gazdaság hosszú távú fenntartható növekedésének biztosítása érdekében kiemelten fontos a vállalkozások növekedési potenciáljának javítása, gazdasági teljesítményének erősítése, amelyet azonban hátráltat a kkv szektor hagyományos tőkehiánya, az ebből adódó elavult eszköz- és infrastrukturális ellátottsága, valamint a folyamatok nem megfelelő szervezettsége a modern technológiák adaptálására. Nemzetközi kutatások egyértelműen mutatják, hogy a leggyorsabban növekvő cégek jelentős szerepet játszanak a munkahelyteremtésben és a gazdaság fejlődésének gerincét adják, abban az esetben, hogyha képesek önálló és stabil fejlődésre.
Nemzetközi kutatások bizonyítják, hogy a gazdaság dinamizálásában kulcsszerepet játszanak az összes cég legfeljebb 5-10 százalékát alkotó, dinamikusan növekvő és innovatív kis- és közepes méretű vállalkozások. Ezeknek a cégeknek nem csak eszközfinanszírozásra van szükségük, hanem magas színvonalú szakmai tanácsadásra, fejlődési terveik végrehajtása érdekében. Ez a felhívás dedikáltan a nagy növekedési potenciállal rendelkező vállalkozások fejlesztéseit támogatja. A fejlesztési tervek végrehajtása a minősített szakértők bevonásával történik, így biztosítva, hogy csak olyan eszközbeszerzés és tudásátadás valósuljon meg, amelyre az adott vállalkozásnak valóban szüksége van, összhangban van növekedési céljaival.
Jelen Felhívás célja, hogy európai uniós források felhasználásával közvetlen pénzügyi támogatást biztosítson a GINOP 1.1.4-16 kiemelt projekt keretében az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. által lefolytatott szakmai előminősítési eljárás során kiválasztott vállalkozások számára, a kiemelt projekt keretében elvégzett egyedi diagnosztika alapján készülő fejlesztési terveikben foglalt tevékenységek gyakorlati megvalósításához.
Ily módon a nagy növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozásokat kívánjuk kedvező helyzetbe hozni azzal, hogy komplex fejlesztéseik megvalósítását segítjük elő. A megvalósuló fejlesztéseken keresztül növekszik a korszerű infrastruktúrával ellátott telephelyek használata, javul a vállalkozások eszköz- és tőkeellátottsága a stabil növekedés szempontjából ígéretes vállalkozások körében. A minősített szolgáltatóktól igénybe vett tanácsadási szolgáltatások révén lehetővé válik a vállalkozások fejlődési pályájának fenntartása a hozzá illeszkedő szervezettel és menedzsmenttel, továbbá növekszik a célcsoport értékhozzáadó tevékenysége önálló hazai termékek és szolgáltatások kifejlesztése, illetve márkaépítés révén. A vállalkozások számára könnyebbé válik a már létező vagy újonnan fejlesztett termékek és szolgáltatások exportpiacra vitele, valamint a megfelelő finanszírozási forrásokhoz való hozzájutás is. Mindez hozzájárul a magasabb hazai hozzáadott érték eléréséhez, a bérek növekedéséhez és a munkahelyek stabilitásához.
A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban (továbbiakban: GINOP) foglaltak szerint a GINOP 2. kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységet támogató prioritása keretében kerülnek finanszírozásra a vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs célú fejlesztései, valamint prototípus létrehozását célzó tevékenységei. A GINOP 1. prioritása az erre épülő gyártási és szolgáltatási tevékenységet tudja támogatni.
A GINOP-ban foglaltak szerint a GINOP 3. IKT (Infokommunikációs fejlesztések) prioritás keretében a vállalkozások önálló IKT fejlesztései zajlanak. A GINOP 1. (Kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása) prioritási tengelyben nem támogatható önálló IKT célú fejlesztés.
Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.

1.2. A rendelkezésre álló forrás
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 12 milliárd Ft.
Jelen felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 40-50 db.

1.3. A támogatás háttere
Az Európai Bizottság 2015. február 13-i határozatában elfogadta a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programot, amely a hazai gazdaság hosszú távú fenntartható növekedésének biztosítása érdekében kiemelt célként jelöli meg a vállalkozások növekedési potenciáljának javítását, gazdasági teljesítményének erősítését.
Jelen felhívást a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében a Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság hirdeti meg a 1006/2016. (I.18.) számú kormányhatározatban szereplő Éves Fejlesztési Keret alapján.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000-as telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16 óráig, pénteken 8:30-14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a Felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.palyazat.gov.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja.

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem elkészítése során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:

3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
a) Tanácsadási szolgáltatások: előre rögzített szolgáltatói listán szereplő, nyílt kiválasztáson, valamint részletes szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól igénybe vett alábbi szolgáltatástípusok:
I. Műszaki-, termék- és szolgáltatásfejlesztés
1. Gyártásoptimalizáláshoz és automatizáláshoz kapcsolódó tanácsadás, beleértve
- termeléstervezési és -szervezési tanácsadás és kiszolgáló (informatikai) rendszerek (pl. MES, SCADA) implementációjához kapcsolódó tanácsadás (beleértve digitális gyártástechnikák alkalmazásához, a gyártóberendezések termelésirányítási informatikai rendszerbe kötéséhez, a gyártási hatékonyság intelligens növeléséhez, optimalizáláshoz kapcsolódó tanácsadás);
- gyártási műveletek, (rész)folyamatok felülvizsgálata, optimalizálása, automatizálási lehetőségek feltérképezése (beleértve „okos” gyártóeszközök, gyártóberendezések alkalmazásához, valamint a már meglévő gyártóeszközök, gyártóberendezések „okosítása” tevékenységhez kapcsolódó tanácsadás);
2. Intelligens termelésirányításhoz és vállalatirányításhoz kapcsolódó tanácsadás, beleértve
- meglévő vállalati informatikai rendszerek integrálása vállalatirányítási rendszerbe, új vállalatirányítási rendszer kiépítésével kapcsolatos tanácsadás,
- on-line integráltság elősegítéséhez (pl. VMI, CRP készletmenedzsment vagy EDI adatátviteli rendszer, online értékesítési informatikai rendszerek) kapcsolódó tanácsadás;
3. Logisztikai folyamatok optimalizálása, ellátásilánc-menedzsmenttel kapcsolatos tanácsadás;
4. Információbiztonsági, adatvédelmi, illetve kiber-biztonsági tanácsadás;
5. Alkalmazott tudástranszfer és termék/szolgáltatás fejlesztéstervezés, beleértve
- tudományos, technológiai, üzleti és egyéb, vonatkozó ismeretek és szakértelem gyakorlati alkalmazása és beépítése a vállalati folyamatokba, új vagy fejlesztett termékek vagy szolgáltatások meghatározása, megtervezése, kidolgozása, illetve dokumentálása céljából;
- új vagy meglévő termék és/vagy szolgáltatás piaci igények és műszaki trendek alapján történő (tovább)fejlesztéséhez kapcsolódó tanácsadás;
6. Szellemi tulajdonvédelemmel, újdonságvizsgálattal és szabadalmazással kapcsolatos tanácsadás;
7. Minőség-, környezet-, munkavédelem-, adatbiztonság- és egyéb irányítási rendszerek bevezetéséhez és fejlesztéséhez kapcsolódó tanácsadás.

II. Márka- és arculatépítés, marketing tanácsadás
1. Marketing tanácsadás és márkaépítés
- marketing koncepció kialakítása;
- marketing eszközök és értékesítési csatornák meghatározása;
- márka-, és image építés tevékenységekhez és folyamatokhoz kapcsolódó tanácsadás;
- szolgáltatás- és termék árképzéshez kapcsolódó tanácsadás;
- versenytárs- és piacelemzés, termékpozícionálás;
2. Felhasználói élmény értékelés, illetve tervezés;
3. Arculati és grafikai tervezés;
4. Kommunikációs terv elkészítése;
5. Ügyfélkapcsolati rendszer (CRM) bevezetéséhez kapcsolódó tanácsadás;
6. Vásárlásösztönzési eszközök meghatározása.

III. Stratégiai és vállalati pénzügyi tanácsadás
1. Stratégiai és üzleti tervezés, beleértve
- vállalati stratégiaalkotás, illetve felülvizsgálat és kapcsolódó tervezési folyamatok fejlesztése;
- üzleti terv készítése, üzleti modellezés;
- kockázati tanácsadás;
- a szervezet üzleti tervével összhangban fejlesztési javaslatok kidolgozása, vonatkozó megvalósíthatósági számításokkal és részletes kapacitástervezéssel;
2. Vállalati pénzügyi tanácsadás, beleértve
- pénzügyi átvilágítás és kockázatelemzés;
- tőkeszerkezet elemzés (pl.: saját tőke megtérülése, tőkeemelés és bevonás, kockázati tőke lehetőség) és tőkebevonáshoz kapcsolódó tanácsadás;
- finanszírozási tanácsadás (pl.: likviditástervezés, forgóeszköz finanszírozás, forrás optimalizáció, banki restrukturálás);
- költség- és eszközszerkezet optimalizálás;
- pénzügyi, illetve hatékonysági mutatók összehasonlításán alapuló vállalati működési hatékonyságjavítás;
- a cégstruktúrát érintő átalakítások pénzügyi hatásainak, lehetőségeinek elemzése;
- hitelfelvétel előkészítése, vonatkozó értékelések elkészítése;
- beruházások, befektetések előkészítéséhez szükséges elemzések és értékelések kidolgozása, megtérülési számítások elvégzése;
- kontrolling rendszerek bevezetéséhez kapcsolódó tanácsadás;
- vállalati vagyon (ingatlan) és eszközkezelés optimalizációjához kapcsolódó tanácsadás.

IV. Szervezet-, folyamat- és menedzsmentfejlesztés
1. Szervezeti struktúra és tevékenységek/folyamatok optimalizálása, beleértve
- szervezeti struktúra elemzése, kialakítása, optimalizálása;
- a szervezeti tevékenységek és folyamatok elemzése, optimalizálása, kiszervezési lehetőségek vizsgálata;
- a szervezet tevékenysége alapján a belső szabályzatok, kontrollok, munkafolyamatok, munkakörök kidolgozása, átalakítása, átszervezése, racionalizálása, személyügyi politika átalakítása, fejlesztése, vállalati HR fejlesztése, döntési és hozzáférési szintek meghatározása;
- szervezeti modell átalakítása, szakterületi célok meghatározása, a szakterületek közötti együttműködés módjainak optimalizálása meghatározása;
- üzletmenet-folytonossági tanácsadás;
2. A szervezet digitális transzformációjának elősegítésével kapcsolatos tanácsadás;
3. Vezetői- és menedzsment tanácsadás/fejlesztés, beleértve
- menedzsment tudás, készség-, és kompetenciafejlesztés, vezetői coaching;
- a változásokkal kapcsolatos nehézségek kezelésével, változásmenedzsmenttel kapcsolatos tanácsadás;
4. Az adott vállalkozásra releváns képzési, személyiség- és készségfejlesztő programok kialakítása, képzési terv készítése;
5. Munkavállalói értékelési rendszerek (pl.: elkötelezettségi-, elégedettségi-, teljesítmény értékelési rendszerek) kialakítása

A 3.1.1 a) pontban foglalt tevékenység kötelezően megvalósítandó.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
Amennyiben jelentkezni kíván a Felhívásra, kérjük a következő információkat vegye figyelembe.

4.1 Támogatást igénylők köre
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be mikro-, kis-, és középvállalkozások,
a) amelyek, az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. által kiállított tanúsítvánnyal rendelkeznek arról, hogy a GINOP-1.1.4-16 kódszámú kiemelt projekt keretében végzett előminősítésen átestek, cégdiagnosztikán részt vettek, valamint fejlesztési tervvel rendelkeznek, és fejlesztési tervük megvalósítására vonatkozóan nem nyújtottak be támogatási kérelmet a GINOP-1.1.8-19 és GINOP-1.2.7-19 kódszámú felhívásokra;
b) amelyek rendelkeznek legalább négy lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel;
c) amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a 2018. évi vagy 2019. évi jóváhagyott, lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján minimum 5 fő volt;
d) amelyek a 2018. évi vagy 2019. évi jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója szerinti nettó árbevétele, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétele legalább 0,1 milliárd forint volt;
e) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók vagy egyéni cégek;
f) amelyek a támogatási kérelem benyújtásakor szerepelnek az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 260. § (1) bekezdése szerint közzétett köztartozásmentes adózói adatbázisban

Felhívjuk figyelmét, hogy a 4.1. b) és d) pontnak való megfelelés a http://e-beszamolo.im.gov.hu/ oldalra feltöltött éves beszámoló alapján történik, így a 2015. évi és azt követő lezárt, teljes üzleti évek éves beszámolójának közzététele a támogatást igénylő felelőssége.
Egyéni vállalkozók jogi státuszának vizsgálata, valamint a 4.1. b) és f) pontnak való megfelelés a https://www.nyilvantarto.hu/evny-lekerdezo/ oldalon nyilvántartott adatok alapján történik.
A támogatást igénylőnek az 4.1. pontban szereplő kritériumok mindegyikének meg kell felelnie.
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.
4.1.1 Jogi forma szerint:
a) kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,
b) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek.
4.1.2 Gazdálkodási formakód szerint:
- 113 Korlátolt felelősségű társaság
- 114 Részvénytársaság
- 116 Közkereseti társaság
- 117 Betéti társaság
- 228 Egyéni cég
- 231 Egyéni vállalkozó

4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
Az előminősítési kérelmek benyújtására az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft-hez a GINOP-1.1.4-16 kiemelt projekt keretén belül 2020. március 5. és 2020. április 30. között volt lehetőség. Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2020. augusztus 31. 9:00-től 2021. január 28. 12:00-ig lehetséges.
a) A támogatási kérelem benyújtásának módja: Online benyújtás elektronikus kitöltőprogramon keresztül.
b) Amennyiben a támogatást igénylő vagy annak a 651/2014/EU rendelet 1. számú melléklete alapján meghatározott partner vagy kapcsolt vállalkozása a GINOP-1.2.7-20 jelű Felhívásra egyszerre több támogatási kérelmet nyújt be, az elsőként benyújtott támogatási kérelem kerül elbírálásra, a többi támogatási kérelem automatikusan elutasításra kerül. Újabb támogatási kérelem az előzőleg benyújtott támogatási kérelem visszavonását, elutasító döntés meghozatalát vagy a Felhívás keretében támogatásban részesült projekt záró kifizetési igénylésének benyújtását követően nyújtható be.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a Felhívás 6. pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is. Felhívjuk a figyelmét, hogy aláírás bélyegző használata nem minősül cégszerű aláírásnak, így az ezzel ellátott nyilatkozatok nem minősülnek cégszerűen aláírtnak. A nyilatkozat papír alapú példányát - ha azt nem minősített elektronikus aláírással18 látták el - postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás19 igénybevételével a következő címre:
Pénzügyminisztérium
Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság
1539 Budapest, Postafiók 684.
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a Felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét és címét.

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak.

5.1 A támogatás formája
Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.

5.2 A projekt maximális elszámolható összköltsége
Jelen Felhívás esetében nem releváns.

5.3 A támogatás mértéke, összege
1. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 2 500 000 Ft, maximum 500 000 000 Ft.
2. A támogatás maximális mértéke:
2.1. Kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás esetén a támogatás maximális mértéke az elszámolható költségek 50%-a lehet.
2.2. Regionális beruházási támogatás esetén:
A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 50%-a, de legfeljebb - beleértve a projekthez más forrásból igénybe vett állami támogatást - az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 25. §-a szerint meghatározott mérték az alábbiak szerint:
- az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld, a Dél-Dunántúl régiókban megvalósuló projektek esetében a mikro-, kis- és középvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 50%-a;
- a Közép-Dunántúl régióban megvalósuló projektek esetében a mikro- és kisvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 50%-a, középvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 45%-a
- a Nyugat-Dunántúl régióban megvalósuló projektek esetében a mikro- és kisvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 45%-a, középvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 35%-a.
2.3. Csekély összegű támogatás esetén a támogatás maximális mértéke az elszámolható költségek 50%-a lehet.
Amennyiben a költségek meghaladják a felhívás 3.4.1.1. r), s) és/vagy u) pontjában meghatározott fajlagos költségszintet, akkor a támogatás a fajlagos költséghatár alapján meghatározott elszámolható költség alapján kerül meghatározásra. A fajlagos költséghatáron felüli rész önerőből finanszírozandó.
https://www.palyazat.gov.hu/ginop-127-20-magyar-multi-program-iii-a-kiemelt-nvekedsi-potencillal-br-kis-s-kzpvllalkozsok-komplex-fejlesztseinek-tmogatsa-1#
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum