Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
CEEPUS / Hálózati pályázatok
Kiíró:
Tempus Közalapítvány
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
01/15/2021
Tárgymutató:
hálózati pályázatok, CEEPUS
Pályázhat:
kizárólag akkreditált felősoktatási intézmények
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


A CEEPUS hálózat az a szervezeti keret, amelyben a hallgatók és oktatók mobilitása megvalósul. A hallgatói és oktatói mobilitás az elfogadott hálózatok keretein belül - a fogadó intézmény fogadási keretének erejéig - valósítható meg.
CEEPUS / Hálózati pályázatok

A CEEPUS hálózat felsőoktatási intézmények olyan nemzetközi partnerségét jelenti, melyben nem a teljes intézmények vesznek részt, hanem kisebb egységek, kari vagy akár tanszéki szinten. A karok/tanszékek nemzetközi együttműködésben hoznak létre egy bizonyos tudományterületre fókuszáló vagy interdiszciplináris hálózati együttműködést, melyhez az adott tanévre elnyert pontos mobilitási helyek tartoznak (hallgatói és oktatói cserék). A hálózati pályázat és a mobilitási terv egy tanévre szól, de minden évben meghosszabbítható, így hosszútávú együttműködések alapja lehet.
A CEEPUS programon belül a nemzetközi együttműködések kialakítása a hivatalos CEEPUS országok (Albánia, Ausztria, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Csehország, Horvátország, Koszovó, Lengyelország, Macedónia, Magyarország, Moldova, Montenegró, Románia, Szerbia, Szlovákia, és Szlovénia) akkreditált felsőoktatási intézményei között lehetséges. A CEEPUS programban a teljes pályázati folyamat online zajlik.

Hálózatok létrehozása és működtetése
Hálózati pályázatok
A programban a pályázatok beadásának első lépése egy ún. hálózat (network) létrehozása vagy egy már működő hálózathoz való csatlakozás. A hálózat az a szervezeti keret, amelyben az oktatók és hallgatók mobilitása megvalósul. Egy CEEPUS hálózatot legalább három CEEPUS országból egy-egy felsőoktatási intézmény szervezeti egységei (lehet egy intézmény, egy kar vagy akár egy tanszék) alakítanak ki.

Megvalósítható tevékenységek:
- Klasszikus hálózati tevékenység (hallgatói és oktatói mobilitás, intenzív kurzus, csoportos hallgatói szakmai tanulmányút szervezése)
- Klasszikus hálózati tevékenység + közös programok fejlesztése / bevezetése
- Közös tanulmányi programok fejlesztése/bevezetése
- Tanári mobilitás esetén 6 tanítási óra, ill. konzultáció/hét
- Együttműködési megállapodásokat csatolni lehet a pályázathoz
- nem képezhetik a CEEPUS hálózati pályázat tárgyát tudományos kongresszusok, konferenciák szervezése!

A CEEPUS programba való bekapcsolódás feltételei:
- Kizárólag akkreditált felsőoktatási intézmények pályázhatnak (koordinátorként vagy partnerként)
- A CEEPUS keretében utazó diákoknak a fogadó intézményben tandíjmentességet kell biztosítani
- Kölcsönösen kötelező a külföldi tanulmányok elismerése
- Kötelező az ECTS vagy azzal kompatibilis kreditrendszer használata
- Beérkezők számára a kurzusok látogatását a helyi nyelven kívül biztosítani kell angolul, németül vagy franciául
- Oktatói mobilitásban részt vevőknek kötelező heti minimum 6 óra oktatás, az érintett felek által megállapított nyelven

Hogyan létesítsünk CEEPUS hálózatot
- Már működő hálózathoz való bekapcsolódás partnerként: partnerkeresés után (korábbi szakmai kapcsolatok felelevenítésével, vagy partnerkereső szolgáltatások igénybevételével) új együttműködések, csereakciók kidolgozása
- Új hálózat létrehozása koordinátorként vagy partnerként: a résztvevőknek meg kell határozni, hogy a hálózatban részt vevő partner intézmények közül melyik vállalja a koordinátor szerepét
- Csatolandó dokumentumok beszerzése az alábbiakban részletezett szabályok alapján (rektor/főigazgató támogatását tartalmazó "Letter of Endorsement" és a felelős szervezeti egység által aláírt "Letter of Intent" amely a külföldi tanulmányok kölcsönös elismerését biztosítja)
- A pályázat szövegének összeállítása az online pályázati űrlapon, és a pályázat határidőre történő beadása
A pályázatok beadása elektronikus úton, online rendszerben lehetséges, a Központi CEEPUS Iroda honlapján keresztül, melynek elérhetősége: http://www.ceepus.info. Az online pályázat véglegesítésének határideje minden év január 15. 23.59 (szerver idő).

Partnerkeresés
Az eddigi hálózatok listája, a hálózatok tematikája, leírása és a részt vevő partnerek elérhetőségei a http://www.ceepus.info oldalon a Network menüpont alatt érhető el.
Már működő hálózathoz való csatlakozási szándék esetén a címek és témaleírás alapján érdemes keresni a hálózatok között, majd felvenni a kapcsolatot a hálózati koordinátorral.
Új hálózat alakításához való partnerkeresés esetén pedig a különböző hálózatok partnerei között lehet böngészni, és közvetlenül velük felvenni a kapcsolatot.

A hálózati pályázat beadásának menete
A hálózatba bevonni kívánt partnereknek kötelezően regisztrálniuk kell "Network" jogokra http://www.ceepus.info-n, amely a nemzeti iroda jóváhagyása után aktiválódik.
A hálózat meghosszabbítása (prolongation) / megújítása (renewal) esetén újabb regisztráció a partnerek részéről nem szükséges, a pályázatkezelő rendszerbe való belépés a már meglévő jelszóval történik. Abban az esetben sem kell újra regisztrálni, ha a pályázók egy korábbi pályázati fordulóban már bejelentkeztek a rendszerbe, feltöltötték pályázati anyagukat vagy annak részét, de pályázati határidőre nem nyújtották be a pályázatot (transfer).
A regisztráció alkalmával megadott felhasználónévvel és jelszóval tudnak hozzáférni majd a készülő hálózati pályázat anyagához is.
A regisztráció menete:
- a Központi Iroda honlapján (http://www.ceepus.info) ki kell tölteni a regisztrációs ívet
- a megadott e-mail címre érkezik egy link, melyen meg kell erősíteni a regisztrációt
- a honlapra belépve: Mobility Desktop-on a "Register for managing a CEEPUS network" linkre kell kattintani
- Network Registration: intézmény, kar, CEEPUS hálózat kiválasztása és rövid szöveges indoklás (megerősítés, hogy az adott hálózatban szeretné betölteni a hálózati vagy partnerkoordinátori szerepet)
- az intézmény országának nemzeti CEEPUS irodája jóváhagyja a regisztrációt, amiről rendszerüzenet érkezik.
A koordinátornak megválasztott intézménynek be kell jelentkeznie a saját felhasználónevével, és a Network Desktopon a a "Manage your network applications" linken keresztül át kell mennie a hálózati pályázati részbe.
A legördülő menüből ki kell választania azt a tanévet, amelyre a hálózat működése vonatkozik, majd az új hálózat létrehozása opciót ("Create new network application").
A regisztrált intézmények közül ki kell jelölnie a partnerként felvenni kívánt egyetemeket és koordinátorokat (legördülő menüből választható ki).
A partnereknek közösen ki kell dolgozniuk a tanév során elvégezni kívánt feladatokat, és elkészíteniük a pályázati anyagot (tervezett tevékenységek + ütemezés).
Mivel a CEEPUS programban nem konkrét támogatási összegekre pályáznak az együttműködések, hanem a partnerek fogadási ösztöndíjhónap-kereteire, a pályázat egyik legfontosabb része az ún. "Traffic Sheet", amely az intézmények közötti mobilitási tervet rögzíti. A hónapkereteket reálisan kell megtervezni, a tényleges igényeket tükrözve.
A Traffic Sheet a Participating Unit részben a saját intézmény kiválasztása után az "Edit Incoming Traffic" opció alatt szerkeszthető. Minden partner a saját Incoming Traffic Sheet-jén tudja beírni, hogy mely partnerektől kíván hallgatót vagy oktatót fogadni. Az Outgoing Traffic Sheetek ez alapján automatikusan kitöltődnek.
Közös diploma programok esetén csatolhatók az esetlegesen érvényben levő intézményközi megállapodások.
Fel kell tölteni a partner intézmények kötelezően csatolandó dokumentumait:

Letter of Endorsement és Letter of Intent
- Letter of Endorsement:
- Nyilatkozat az intézmény részvételi szándékáról
- Az intézmény vezetője (rektor/főigazgató) tölti ki
- Letter of Intent:
- A külföldön folytatott tanulmányok kölcsönös elismerését és a tandíjmentességet igazoló dokumentum
- A külföldön folytatott tanulmányok elfogadásáért felelős egység - tanszék, kar - vezetője (dékán) tölti ki
- A felület által generált pdf dokumentumokat ki kell nyomtatni, a fent meghatározott személlyel aláíratni, lepecsételtetni, dátummal ellátni, beszkennelni és a pályázathoz feltölteni.
- Meghosszabbított hálózatok esetében: A beadás csak az új partnerektől kötelező, azonban a meghosszabbított pályázatok hálózati koordinátorának jelölnie kell, hogy mely intézmények maradnak bent a következő évben is a hálózatban.
- Új és megújított hálózatok esetében: A beadás minden partner részéről kötelező!
- Feltölthető fájltípusok: JPG, GIF, PDF

ECTS katalógus
- A hálózat témájához igazodva az adott partnerek által a hálózatban érkező hallgatók számára elérhető kurzusok listája angol nyelven (tantárgy címe, rövid leírása, kredit)
- Intézményi ECTS katalógus és/vagy idegen nyelvű kurzuskínálat (angol, német, francia), illetve ha az intézményben még nem működik ECTS, akkor az alkalmazott egyéb kreditrendszer leírása.
- Feltöltve vagy link formában
- Minden évben, minden partner részéről kötelező! Ennek elmulasztása formai hibának minősül, és a pályázat elutasításához vezet.
A hálózati pályázat egyik legfontosabb része a Traffic Sheet, a tervezett mobilitások intézményekre lebontott terve. Ebben a táblázatban rögzítik hogy mely intézményből mely intézménybe hány hallgató és hány oktató utazik. A tervezési és megvalósítási egység az ösztöndíjhónap.
A hónapszámok jelentik egyrészt a fogadási, másrészt a kiutazási hónapot.
A Traffic sheet adatai között négy státusz szerepel:
- Student (S): hallgatók teljes szemeszterre szóló tanulmányi mobilitása (3-5 hónap)
- Short Term Student (ST): hallgatók rövid távú mobilitása szakdolgozathoz, diplomamunkához, diszsertációhoz való kutatás céljából (1-2 hónap)
- Teacher (T): oktatói mobilitás oktatási tevékenység céljából (min 5 munkanap tartózkodási idő 6 tanóra megtartásával, technikailag 1 hónapra kell jelentkezni)
- Short Term Excursions (STE): csoportos hallgatói szakmai tanulmányút (3-6 nap)

Nem kötelezően csatolandó dokumentumok:
Intézményközi szerződések, megállapodások közös diplomaprogramok kidolgozásáról/bevezetéséről: ezen dokumentumok beadása nem kötelező, de amennyiben a pályázó rendelkezik ilyennel, javasoljuk a pályázati anyaggal együtt feltölteni.
A hálózati koordinátor feladata az előzőekben említett szándéknyilatkozatok (Letter of Endorsement és Letter of Intent) beszerzése, illetve a teljes hálózati pályázati anyag összeállítása és határidőre történő beküldése.

A pályázat beadásának határideje
A pályázati anyag http://www.ceepus.info központi pályázati oldalon való véglegesítésének (submission) határideje: minden évben január 15. 23:59 (szerver idő!)
A csatolandó dokumentumok feltöltésének határideje: január 31. 23:59 (szerver idő!)
A pályázat dokumentumfeltöltési része tehát január 31-ig nyitva marad, a pályázat többi része akkor már azonban nem szerkeszthető.
Esetleges határidő módosulások előfordulhatnak, ezért kérjük, a pályázat beadását megelőző hetekben kísérje figyelemmel a http://www.ceepus.info oldalt!

Pályázati eredmények
A hálózati pályázatokat a nemzeti irodák által felkért külső szakértő bírálók pontozzák, a Központi CEEPUS Iroda által biztosított pontozó felületen.
Az ún. Grading Sheet és a pontozandó szempontok megtekinthetők a http://www.ceepus.info oldalon belépés után a Network Desktopon.
Minden hálózatot a részt vevő partnerek országaiból bírál egy-egy szakértő, majd a pontok átlagolásra kerülnek, és a Központi CEEPUS Iroda felállítja a nemzetközi rangsort, majd kijelöli a nyertes, tartaléklistás és elutasított pályázatok körét.
A pontozás során maximum 100 pont szerezhető. Azok a hálózati pályázatok, amelyek nem érik el az 50 pontot, automatikusan elutasításra kerülnek.
A tartaléklistás hálózatoknak a tavaszi félévben lehetőségük van mobilitásokat megvalósítani, a nyertes hálózatok által fel nem használt hónapok függvényében.
A hálózatok koordinátorai a március/áprilisban tartott CEEPUS Nemzetközi Bizottsági ülés után kapnak értesítést a Központi Irodától a pályázati eredményekről, mely a pályázati oldalon kerül feltöltésre.
Mivel minden ország más-más hónapkerettel gazdálkodik, a nemzeti irodáknak a hálózatok által igényelt hónapszámokat vissza kell vágniuk a véglegesítés előtt (ún. cutting). A CEEPUS Magyarországi Iroda a következő szempontokat veszi figyelembe az igényelt hónapszámok megvágásánál:
- Nemzetközi rangsorban elfoglalt helyezés
- Igényelt hónapszám
- Részt vevő magyar partnerintézmények száma
- Minimum két éve működő hálózat esetén a legutóbbi lezárt tanév kvótafelhasználása
A végleges Traffic Sheet-ről a nemzeti irodák egyeztetnek a hálózati koordinátorokkal és a magyar partnerekkel. Ezután kerül a hálózat a Ready for mobility státuszba, amikortól feltölthetőek az egyéni mobilitási pályázatok.
A Traffic Sheet-ben szereplő elnyert hónapszámok az egész tanévre szólnak, a kvóta felhasználása tervezhető csak az őszi, csak a tavaszi, vagy akár mindkét félévre szólóan.

Szerződéskötés
A nyertes hálózatok magyar partnereinek végleges kvótáit intézményenként összesítjük, és ez alapján kötjük meg az intézményi szerződéseket a nyár folyamán. Az ösztöndíjkifizetés minden esetben az intézménynél történik.
A Felhasználási szabályok a Támogatott pályázóknak menüpont alatt letölthető.
Nyilatkozat összeférhetetlenségről, érintettségről
- A 2007/181-es törvény hatálya szerint az államháztartáson kívüli jogi személyeknek és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezeteknek nyilatkoznia kell az összeférhetetlenségéről vagy az érintettsége fennállásáról a pályázat kiírója felé, aki az államháztartás alrendszereiből származó pályázatokból kíván támogatáshoz jutni (ilyen a Ceepus program is). Ennek a "NYILATKOZAT összeférhetetlenségről, érintettségről" formanyomtatvány kitöltésével és a Tempus Közalapítvány levelezési címére való elküldésével tudnak eleget tenni.
- A nyilatkozattételi kötelezettség a törvény értelmében kizárólag a magán és egyházi egyetemekre, intézményekre vonatkozik, az államháztartás költségvetésből gazdálkodó intézményeknek a nyilatkozatot nem kell beküldeniük.

https://tka.hu/palyazatok/115/ceepus---halozati-palyazatok


Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum