Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Erasmus Mundus közös mesterképzések
Kiíró:
Európai Bizottság; Tempus Közalapítvány
Határidő:
02/13/2020
Érvényes:
02/13/2020
Tárgymutató:
Erasmus Mundus közös mesterképzések
Pályázhat:
egy programországban székhellyel rendelkező felsőoktatási intézmény, amely a konzorcium nevében pályázik
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


Kiváló, közös diplomával végződő nemzetközi mesterképzések támogatása, ösztöndíjak a világ minden tájáról érkező hallgatóknak. Centralizált pályázattípus.
Erasmus Mundus közös mesterképzések

Jelen tájékoztatás nem teljes körű. A részletes szabályokat az Erasmus+ programútmutató, ill. az ahhoz kapcsolódó mellékletek tartalmazzák. Minden esetben a programútmutató angol nyelvű változata tekintendő hitelesnek.
Ez a pályázattípus intézményeknek szól. Az Erasmus Mundus hallgatói ösztöndíj iránt érdeklődők közvetlenül a képzéseket kínáló konzorciumoknál érdeklődhetnek. Ezek listáját az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség oldalán találhatják. A hallgatóknak szóló gyakori kérdések itt találhatók.

1. A pályázattípus célja
Az Erasmus Mundus Közös Mesterképzések (Erasmus Mundus Joint Master Degrees) célja, hogy az európai felsőoktatási intézmények kimagasló színvonalú - közös, kettős vagy többes diplomát adó - mesterképzéseket nyújtsanak a világ minden tájáról érkező hallgatók számára. Az Európai Bizottság a kiválasztott konzorciumok számára átalánytámogatást, a részt vevő hallgatóknak pedig ösztöndíjat, részvételidíj- és útiköltség-támogatást kínál.
További célok:
- A kiválóság, a minőségfejlesztés, az innováció és a nemzetköziesítés támogatása.
- Az Európai Felsőoktatási Térség minőségének és vonzerejének növelése a világban és az EU külügyi tevékenységének támogatása a felsőoktatás terén.
- A mesterszakon végzett hallgatók kompetenciáinak és készségeinek javítása, különös tekintettel a munkaerőpiaci elhelyezkedés esélyeinek növelésére a munkáltatók bevonása révén.
Mi az az Erasmus Mundus közös mesterképzés?
Az Erasmus Mundus közös mesterképzés olyan, magas szinten integrált, 60, 90 vagy 120 ECTS kreditpontot nyújtó nemzetközi tanulmányi program, amelyet különböző országok felsőoktatási intézményeinek konzorciuma és adott esetben egyéb olyan partnerek nyújtanak, amelyeknek speciális szakértelmük van a közös program által érintett tanulmányi/szakmai területeken.
A részt vevő összes felsőoktatási intézménynek jogosultsággal kell rendelkeznie a közös mesterképzéshez kapcsolódó oklevelek kiállítására, a tanulmányi programot pedig az adott ország nemzeti hatóságainak akkreditálnia kell (ez nem feltétlenül jelenti a közös képzés együttes akkreditációját). Az Erasmus Mundus közös mesterképzés sikeres elvégzése közös oklevél (vagyis különböző részt vevő országok legalább két felsőoktatási intézménye nevében kiállított egyetlen olyan oklevél, amely az érintett országokban megfelelően akkreditált) vagy kettős/többes oklevél (vagyis különböző részt vevő országok felsőoktatási intézményei által kiállított legalább két olyan oklevél, amelyek az érintett országokban megfelelően akkreditált) kiállítását eredményezi. Amennyiben a nemzeti jog erre lehetőséget ad, előnyben kell részesíteni a közös oklevelet.
A mesterképzéseknek már a pályázati szakaszban teljes mértékben kidolgozott, a kiválasztást követően azonnal elindítható és meghirdethető és különösen magas színvonalú közös tanulmányi programnak kell lenniük. Sikeres pályázat esetén a kiválasztott Erasmus Mundus mesterképzésekre a világ minden tájáról jelentkeznek hallgatók.

2. A pályázásra jogosultak köre
A pályázatot benyújthatja egy programországban székhellyel rendelkező felsőoktatási intézmény, amely a konzorcium nevében pályázik. Partnerországok felsőoktatási intézményeinek kihelyezett karai, campusai nem pályázhatnak, csupán partnerként vehetnek részt a projektben.
A konzorcium összetétele, partnerek:
- Teljes jogú partnerként legalább 3 különböző programországbeli felsőoktatási intézmény részvétele szükséges. Ezeknek az intézményeknek képesnek kell lenniük arra, hogy a képzésben résztvevő hallgatókat fogadjanak, és ECTS krediteket adjanak nekik.
A részt vevő intézményekre vonatkozó további feltételek:
- Bármely program- vagy partnerországbeli állami vagy magánszervezet, pl. felsőoktatási intézmények, vállalkozások, helyi, regionális vagy országos közintézmények, civil szervezetek, egyesületek, kutatóintézetek.
- A programországbeli felsőoktatási intézményeknek rendelkezniük kell Erasmus Felsőoktatási Chartával (ECHE).
- A programországokban működő felsőoktatási intézményeknek már a pályázat benyújtásakor igazolniuk kell, hogy a közös mesterképzés alapjául szolgáló valamennyi mesterképzés nemzeti szinten akkreditált.
A részt vevő személyek köre
Mesterszakos hallgatók, a részt vevő intézmények személyzete, meghívott oktatók program- és partnerországokból.
A hallgatók közvetlenül a képzést nyújtó konzorciumokhoz jelentkezhetnek - ezek aktuális listáját az Európai Bizottság a Végrehajtó Ügynökség honlapján teszi közzé. A hallgatók toborzása, kiválasztása és ellenőrzése is a konzorcium feladata.
Az Európai Bizottság egy-egy Erasmus Mundus mesterképzés esetében négy évfolyam alatt összesen legfeljebb 60 hallgatói ösztöndíjat biztosít. Ezen túl lehetőség nyílik további 28 hallgatót fogadni a pályázat kiírója által kiemeltként kezelt országokból.
A hallgatók képzése a konzorcium legalább két programországbeli felsőoktatási intézményében zajlik. Ezen túl lehetőség van a program- vagy a partnerországok további intézményeiben tanulmányokat folytatni, kutatni, szakdolgozatot készíteni vagy szakmai gyakorlaton részt venni.

3. A programban részt vevő országok
A) Programországok
Az Európai Unió tagállamai* (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság**, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország)
*A tengerentúli országok és területek (TOT), és ahol releváns azok köz- és magánintézményei is jogosultak az Erasmus+ programban való részvételre.
**Amennyiben az Egyesült Királyság a támogatási időszak alatt kilép az Európai Unióból, és nem köt olyan megállapodást, amelynek értelmében biztosított a brit kérelmezők folyamatos jogosultsága, az EU-s támogatás folyósítását meg kell szüntetni (amennyiben lehetséges, a projektben történő további részvétel fenntartásával), vagy a támogatási megállapodásban foglalt, a megállapodás felbontására vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően ki kell lépni a projektből.
Nem EU-tag programországok
Észak-Macedónia, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Szerbia, Törökország
B) Partnerországok
Ebben a tevékenységben a partnerországok köre igen széles. Ezek felsorolása, és a kapcsolódó információk az angol nyelvű programútmutató 22-24. oldalán találhatók.

4. Futamidő
A projekt futamideje az adott mesterképzés hosszától (1-2 év), illetve attól függ, hogy a pályázó konzorcium kíván-e előkészítő évet is igénybe venni.
A támogatási időszak tehát a fentiek függvényében 4-6 év között van. A 2018-as pályázati forduló óta a konzorciumnak a futamidő alatt a korábbi 3 helyett immár 4 egymást követő hallgatói kontingenst (évfolyamot) kell a képzésre felvennie és végigkísérnie a képzésen.

5. A támogatás mértéke
Az Erasmus Mundus közös mesterképzés költségvetésének részleteit a következő finanszírozási szabályok alapján kell megtervezni (euróban):
A) Erasmus Mundus közös mesterképzés szervezése:
Hozzájárulás a konzorcium menedzsment költségeihez, valamint a meghívott kutatók és vendégtanárok költségeihez
20 000 euró az előkészítő évre (opcionális)
az Erasmus Mundus közös mesterképzésre felvett évfolyamonként 50 000 euró
B) Az Erasmus Mundus közös mesterképzés részeként nyújtott hallgatói ösztöndíjak:
Az Erasmus Mundus közös mesterképzés részeként nyújtott hallgatói ösztöndíjak tartalmazzák a hallgatói részvételi költségeket (a tandíjakat, a teljes biztosítást és a hallgató képzésben való részvételével kapcsolatos minden egyéb kötelező költséget is beleértve), a hallgató utazási és berendezkedési költségeihez, valamint az Erasmus Mundus közös mesterképzési tanulmányi program teljes időtartamára vonatkozó megélhetési költségeihez adott hozzájárulást (ösztöndíjat).
Hozzájárulás a részvételi költségekhez
maximum 9000 euró/év partnerországból érkező ösztöndíjasok esetén*
maximum 4500 euró/év programországból érkező ösztöndíjasok esetén
Hozzájárulás az utazási és berendezkedési költségekhez
1000 euró/év utazási költségekre programországból érkező ösztöndíjasok esetén
2000 euró/év utazási költségekre + 1000 euró berendezkedési költségre olyan ösztöndíjas esetén, akinek a partnerországi lakóhelye 4000 km-nél közelebb van az Erasmus Mundus közös mesterképzést koordináló felsőoktatási intézményhez
3000 euró/év utazási költségekre + 1000 euró berendezkedési költségre olyan ösztöndíjas esetén, akinek partnerországi lakóhelye 4000 km-re vagy annál távolabb van az Erasmus Mundus közös mesterképzést koordináló felsőoktatási intézménytől
Hozzájárulás a megélhetési költségekhez
1000 euró/hónap az Erasmus Mundus közös mesterképzési tanulmányi program teljes időtartamára (legfeljebb 24 hónapra). Nem folyósítható megélhetési költségekhez való hozzájárulás azon ösztöndíjasok számára, akik az Erasmus Mundus Közös Mesterképzés időszakát lakóhelyük országában töltik, sem pedig azon partnerországbeli ösztöndíjasok számára, akik esetében bármely partnerországban töltött Erasmus Mundus Közös Mesterképzés időszaka meghaladja az egy trimesztert (azaz 3 hónapot vagy 15 ECTS-kredittel egyenértékű időszakot).
* Azok a hallgatók, akik nem rendelkeznek lakóhellyel valamelyik programországban, és az utóbbi öt év során fő tevékenységüket (tanulmányok, képzés vagy munka) összesen legfeljebb 12 hónapig végezték valamelyik programországban.
A támogatás teljes összege
A fenti paramétereket alapul véve az előkészítő évre és a négy évfolyam finanszírozására adható Erasmus Mundus közös mesterképzési támogatás összege legfeljebb 4,532 millió euró lesz ("elméleti maximum").

6. A pályázás folyamata
A pályázatokat a brüsszeli székhelyű Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökséghez kell benyújtani.
1. Első lépés: regisztráció a webes portálra
Minden az Erasmus+ keretében pályázó szervezet esetében szükséges az elektronikus regisztráció és ezzel együtt bizonyos jogi és pénzügyi adatok megadása az Európai Bizottság Unique Registration Facility (URF) portálján.
A regisztrációt megteheti a szervezet képviselője vagy a szervezet nevében más személy, ez utóbbi esetben egy kapcsolattartó személy megnevezése szükséges.
Az URF portálhoz való biztonságos hozzáférés érdekében egy előzetes regisztráció szükséges az Európai Bizottság felhasználó-azonosítási rendszerébe (European Commission Authentication Service). A jelentkező ezzel a lépéssel megkapja bejelentkezési nevét és jelszavát.
Ezt követően válik elérhetővé a szervezet regisztrációja az URF portálra. A regisztrációval egy időben a pályázni kívánó szervezetnek kitöltve fel kell töltenie a Jogi személyek és bankszámlák ellenőrzéséről szóló adatvédelmi nyilatkozatot is.
A portálra történt regisztrációval a szervezet egy kilencjegyű személyes azonosító kódot (Participant Identification Code, PIC) kap, ami később a Nemzeti Ügynökséggel való kapcsolattartáshoz is szükséges lesz. PIC kódot minden pályázó intézmény csupán egyszer kérhet, így igénylés előtt mindenképp érdemes ellenőrizni, hogy rendelkezik-e már ezzel a kóddal.
2. Pályázati dokumentumok kitöltése és elküldése
- eForm: Elektronikus űrlap (pdf). Ehhez kell az alábbi mellékleteket felcsatolni.
- Mellékletek kitöltése és csatolása az eForm-hoz:
- Proof of valid accreditations.
A közös képzés alapját adó mesterképzéseknek a konzorciumi tagok országában akkreditáltaknak kell lenniük.
Kérjük vegyék figyelembe, hogy az akkreditációs és regisztrációs feltételek a különböző országokban jelentősen eltérőek lehetnek. A teljesen újonnan alapítani vagy indítani kívánt szakok akkreditációs és nyilvántartásba vételi folyamata Magyarországon hosszadalmas lehet. Ilyen esetekben mindenképpen kérjük, hogy vegyék fel a kapcsolatot az Oktatási Hivatallal (elérhetőségek és tájékoztató oldal) és a Tempus Közalapítvánnyal (az elérhetőségeket ld. a lap alján). Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a jelenlegi hazai jogi környezet pusztán az esetlegesen elnyert EU-s támogatás alapján nem teszi lehetővé a szakindítás és nyilvántartásba vétel könnyítését vagy meggyorsítását.
- Description of the project: Award criteria 1-2-3-4 EN, FR, DE
- Award criterion for additional scholarships for targeted regions of the world (amennyiben a kiemelt országokból kívánnak további ösztondíjasokat fogadni) EN, FR, DE
- Declaration of honour EN & Mandate EN
- Grant request EN
- Egyéb mellékletek (Ezek tartalmával kapcsolatban ld. az Instructions for Completing the Application Package c. dokumentumot.)
- eFrom validálása, majd beküldése (az űrlap megfelelő gombjára kattintva). Figyelem! Sem e-mailben, sem postai úton nem szükséges beküldeni a pályázatot a Végrehajtó Ügynökségnek.
- A pályázati anyag elküldése az Erasmus+ Nemzeti Irodának: erasmus.mundus{kukac}tpf.hu (Nem kötelező, csupán tájékoztatási célokat szolgál.)
- Segédanyagok:
- Instructions for completing the application package (különösen fontos információkat tartalmaz!)
- Student health and accident insurance coverage requirements
- Recommendations for EMJMD consortium agreement
- Recommendations for EMJMD student agreement
- How to prepare a competitive EMJMD proposal
- FAQs (még nem elérhető)

7. Pályázati határidő
2020. február 13., 17:00 óra (brüsszeli idő szerint)

8. Linkek, pályázati dokumentumok
- A pályázati űrlap, a gyakorlati útmutatók és mellékletek innen érhetők el. Az oldalon található információkat mindenképp szükséges átolvasni.
- Erasmus+ programútmutató (Programme Guide) 2020, angolul

9. Elérhetőségek
- Végrehajtó Ügynökség (Brüsszel): EACEA-EPLUS-EMJMD@ec.europa.eu
- Az eForm-mal kapcsolatos technikai problémák (Brüsszel): eacea-helpdesk@ec.europa.eu; +32 2 299 0705
- Tanácsadás, konzultáció (Tempus Közalapítvány - személyes konzultáció kizárólag előzetes bejelentkezés alapján): erasmus.mundus{kukac}tpf.hu; +36 1 237 13 00 / 237 vagy 271 mellék
https://tka.hu/palyazatok/736/erasmus-mundus-kozos-mesterkepzesek

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum