Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Felsőoktatási fejlesztési projektek
Kiíró:
Európai Bizottság; Tempus Közalapítvány
Határidő:
02/05/2020
Érvényes:
02/05/2020
Tárgymutató:
felsőoktatási fejlesztési projektek
Pályázhat:
- felsőoktatási intézmény,
- felsőoktatási intézményeket tömörítő egyesület vagy szervezet,
- kizárólag a strukturális projektek esetén: jogszerűen elismert nemzeti vagy nemzetközi rektori, oktatói vagy hallgatói szervezet
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


Ez a pályázattípus az Európai Bizottság által 1990 óta működtetett Tempus program folytatása, amely 2014-től az Erasmus+ programon belül működik tovább.
FELSŐOKTATÁSI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK

(Capacity Building in the Field of Higher Education)
Jelen tájékoztatás nem teljes körű. A részletes szabályokat az Erasmus+ programútmutató, illetve az ahhoz kapcsolódó mellékletek tartalmazzák. Minden esetben a programútmutató angol nyelvű változata tekintendő hitelesnek.
Ez a pályázattípus az Európai Bizottság által 1990 óta működtetett Tempus program folytatása, amely 2014-től az Erasmus+ programon belül működik tovább.

Fontos változások a 2019-es felhíváshoz képest:
- Chile és Uruguay visszakerült a 8. régió országai közé (Latin-Amerika), de intézményeik csupán partnerként jogosultak támogatásra, koordinátorként nem nyújthatnak be pályázatot.
- Szíria nem vehet részt strukturális projektekben.
- Klímaváltozással kapcsolatos új, horizontális prioritás: az Európai Bizottság külön figyelmet fog szentelni a klímaváltozás megelőzését, az adaptációt, valamint a megelőzést támogató projekteknek.
- Módosítások történtek az eForm sablon "Detailed description of the project", "Budget table" és a Declaration on Honour részében.

1. A pályázattípus célja
A pályázattípus célja, hogy támogassa a partnerországok (korábbi szóhasználat szerint harmadik országok) felsőoktatásának modernizációját, hozzáférhetőségét és nemzetköziesítését, hozzájárulva ez által az Európai Unió külpolitikai célkitűzéseihez.
Az Erasmus+ fejlesztési projektek olyan nemzetközi együttműködések, amelyeket elsősorban a programországok és a partnerországok felsőoktatási intézményei valósítanak meg a fenti célok érdekében. A projektek az oktatási szektoron kívüli partnereket is bevonhatnak, hogy elősegítsék a társadalom egészével, illetve az üzleti szférával való kapcsolatok építését, és megerősítsék a rendszerszintű hatásokat.

2. A pályázásra jogosultak köre
A pályázatot minden esetben az adott konzorcium vezetője nyújtja be, amely a következő körből kerülhet ki:
- felsőoktatási intézmény,
- felsőoktatási intézményeket tömörítő egyesület vagy szervezet,
- kizárólag a strukturális projektek esetén: jogszerűen elismert nemzeti vagy nemzetközi rektori, oktatói vagy hallgatói szervezet.
A pályázó székhelye lehet akár programországban, akár partnerországban.
Kivétel: Líbia, Szíria (3. régió) és az Orosz Föderáció (4. régió) területén lévő szervezetek nem nyújthatnak be pályázatot, a projektekben csak partnerként vehetnek részt.
További részt vevő szervezetek:
- felsőfokú oklevéllel és más elismert felsőfokú képesítéssel záruló teljes képzést nyújtó állami vagy magánintézmény (amely az illetékes hatóság által is elismert módon felsőoktatási intézménynek minősül);
- a munkaerőpiacon vagy az oktatás, képzés és ifjúságügy terén tevékenykedő állami vagy magánintézmények (pl. vállalatok, közintézmények, kamarák, kutatóintézetek, alapítványok, iskolák, non-profit szervezetek, könyvtárak stb.
A konzorcium összetételére vonatkozó legfontosabb feltételek:
- Nemzeti projektek esetén: egy partnerország legalább három felsőoktatási intézménye, valamint legalább két programország minimum egy-egy felsőoktatási intézményének részvétele szükséges.
- Több országot érintő projektek esetén: legalább két partnerország, valamint két programország két-két felsőoktatási intézményének részvétele szükséges.
- Mindkét típusú projektre vonatkozó kritérium: A partnerországokban működő felsőoktatási intézmények számának legalább annyinak kell lennie, mint a programországbeli felsőoktatási intézmények számának.
- Kizárólag a strukturális projektek esetén: a fenti kritériumokon túl a partnerországok felsőoktatásért felelő minisztériumai is részt vesznek.
- Ukrajna esetében csak azok a felsőoktatási intézmények vehetnek részt, amelyek az ukrán Oktatási és Tudományos Minisztérium által elismertek.
- Az orosz föderációbeli (4. régió) és latin-amerikai (8. régió) konzurciomokra különleges szabályok vonatkoznak (ld. a programútmutató 165. oldalát).
A teljes jogú partnereken (full partners) kívül társult tagok (associated partners) is bevonhatók a projektekbe.
A programországokban bejegyzett felsőoktatási intézményeknek ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) tanúsítvánnyal kell rendelkezniük. Ezek listája itt ellenőrizhető.
A konzorcium összetételére vonatkozó további szabályokat és a részleteket az Erasmus+ programútmutató tartalmazza.

3. A programban részt vevő országok
A) Programországok
Az Európai Unió tagállamai* (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság**, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország)
*A tengerentúli országok és területek (TOT), és ahol releváns, azok köz- és magánintézményei is jogosultak az Erasmus+ programban való részvételre.
**Amennyiben az Egyesült Királyság a támogatási időszak alatt kilép az Európai Unióból, és nem köt olyan megállapodást, amelynek értelmében biztosított a brit kérelmezők folyamatos jogosultsága, az EU-s támogatás folyósítását meg kell szüntetni (amennyiben lehetséges, a projektben történő további részvétel fenntartásával), vagy a támogatási megállapodásban foglalt, a megállapodás felbontására vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően ki kell lépni a projektből. További információkat itt találnak a témáról.
Nem EU-tag programországok
Észak-Macedónia, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Szerbia, Törökország
B) Partnerországok
Ebben a pályázatban az Erasmus+ partnerországok csaknem mindegyike részt vehet. Kivételt képez az 5. régió (Andorra, Monaco, San Marino, Svájc, Vatikán), a 12. régió (Bahrein, Egyesült Arab Emirátusok, Katar, Kuvait, Oman, Szaúd-Arábia), valamint a 13. régió (Egyéb iparosodott országok: Amerikai Egyesült Államok, Ausztrália, Brunei, Hongkong, Japán, Kanada, Koreai Köztársaság, Makaó, Szingapúr, Tajvan, Új-Zéland).
A partnerországok és a régiók felsorolása az Erasmus+ programútmutató 22-24. oldalán található.

4. Támogatható tevékenységek
A következő kategóriákban lehet pályázni:
A) Közös projektek (Joint Projects; a lista nem teljes): elsősorban közvetlenül a partnerországok intézményeit célozzák.
- Fejlesztés, tesztelés, adaptálás:
- curriculum-fejlesztés
- új tanulási és oktatási módszertan
- IKT és szabad hozzáférésű tananyagok és eszközök
- szakmai gyakorlatok
- felsőoktatási intézmények és cégek együttműködése
- a felsőoktatási intézmények vezetésének, menedzsmentjének és működésének modernizációja
- a felsőoktatási intézmények és a szélesebb gazdasági, társadalmi környezet közötti kapcsolatok erősítése
- tanácsadási és kapcsolódó szolgáltatások, coaching
- modern szolgáltatások a pénzügyek, nemzetközi kapcsolatok, kutatás stb. terén
- A felsőoktatási intézmények nemzetköziesítése és a nemzetközi kutatási, tudományos és innovációs kapacitások fejlesztése
- Technikai fejlesztések az innovatív gyakorlatok ösztönzése érdekében
- Tréningek szervezése
B) Strukturális projektek (Structural Projects): a felsőoktatási rendszerekre fejtik ki a hatásukat, akár nemzeti, akár regionális szinten.
- a felsőoktatási rendszerek szakpolitikai, irányítási és menedzsment szintű reformja
- nemzetköziesítés
- Bologna-típusú reformok
- kreditrendszerek, akkreditációs eljárásrendek stb. megvalósítása
- nemzeti képesítési keretrendszerek kidolgozása
- a felsőoktatási rendszerek és a szélesebb gazdasági, társadalmi környezet közötti kapcsolatok erősítése
Konkrétabban: kutatások, felmérések megvalósítása; szemináriumok, konferenciák, tréningek, kampányok szervezése.
A partnerországok körétől függően az alábbi módon lehet a projekteket megvalósítani:
- Nemzeti projektek: egyetlen partnerország intézményeivel
- Egy régió több országának bevonásával, országonként minimum két intézmény részvételével
- Több régió országaival, mindegyik régióból legalább egy ország bevonásával.

5. Prioritások
Az Európai Bizottság mindegyik pályázattípussal kapcsolatban prioritásokat jelöl meg. Az ezeknek való megfelelés a pályázat támogathatóságának feltétele.
A pályázati prioritások részletes listája a Végrehajtó Ügynökség honlapján elérhető (a Guidelines menüpontra kattintva).

6. A támogatás mértéke, pénzügyi alapelvek
Az Erasmus+ felsőoktatási fejlesztési projektek pénzügyi támogatása az egységköltséghez való hozzájárulást és tényleges költségeket kombináló becsült költségvetésen alapul.
A "támogatás" kifejezés alatt a program keretében igényelhető összeg, tehát az Európai Uniónak a projekt megvalósításához való pénzügyi hozzájárulása értendő, ami nem tévesztendő össze a projekt teljes költségével, mivel ez utóbbi a partnerintézmények és külső érintett szereplők általi társfinanszírozást is tartalmazza. A konzorciumi partnerek által tervezett társfinanszírozással (önrésszel) már a tervezési fázisban is kalkulálni kell.
Közös és strukturális projektek uniós támogatásának minimális összege: 500 000 euró
Közös és strukturális projektek uniós támogatásának maximális összege: 1 000 000 euró

7. A pályázás folyamata
A pályázatot közvetlenül az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökséghez online kell benyújtani.
- Minden pályázó és partnerintézménynek rendelkeznie kell ún. PIC (Participant Identification Code) kóddal. Erre az ECAS (European Commission Authentication Service) rendszerben történő regisztráció során lehet szert tenni. A PIC-kódot minden pályázó intézménynek csupán egyszer kell igényelnie, így igénylés előtt mindenképp érdemes ellenőrizni, hogy rendelkezik-e már ezzel a kóddal. Ehhez nyújt segítséget ez a kereső.
- Töltse ki az elektronikus pályázati űrlapot (a bal oldalon található eForm menüpontra vagy közvetlenül ide kattintva érhető el).
- Töltse ki és csatolja az eFormhoz a kötelező mellékleteket:
o A projekt részletes bemutatása (közös projektek, strukturális projektek)
o Költségvetési táblák (még nem érhető el)
o "Declaration of Honour": a pályázó intézmény hivatalos képviselőjének hitelesítő nyilatkozata és meghatalmazás a partnerektől (Mandate)
- Validálja, majd nyújtsa be elektronikusan az eForm-ot.
- A pályázati anyag elküldése az Erasmus+ Nemzeti Irodának: erasmus.mundus{kukac}tpf.hu (nem kötelező, csupán tájékoztatási célokat szolgál).
Figyelem! Sem e-mailben, sem postai úton nem szükséges beküldeni a pályázatot a Végrehajtó Ügynökségnek.

8. Pályázati határidő
2020. február 5., 17:00 óra (brüsszeli idő szerint)

9. Linkek
- Erasmus+ programútmutató (Programme Guide) angolul
- Hivatalos információk, részletek, segédletek a Végrehajtó Ügynökség honlapján.
- Az előző forduló nyertes pályázatai és részletes statisztikák (utóbbi egyelőre csak a 2018-as pályázati fordulóról érhető el)
- Részletes útmutató
- Gyakori kérdések (még nem elérhető)

Elérhetőségek
- Hazai pályázók kérdéseiket feltehetik, ill. konzultációs időpontot egyeztethetnek a erasmus.mundus{kukac}tpf.hu címen, ill. a 237 13 00 / 271-es vagy 237-es melléken.
Kérjük, hogy a hazai pályázók, ill. más országok pályázataihoz csatlakozó intézmények jelezzék pályázati szándékukat a Tempus Közalapítványnál a fenti elérhetőségeken.
- Tartalmi kérdések (Brüsszel): EACEA-EPLUS-CBHE{kukac}ec.europa.eu
- eForm-mal kapcsolatos technikai problémák (Brüsszel): eacea-helpdesk{kukac}ec.europa.eu; +32 2 299 0705
https://tka.hu/palyazatok/737/felsooktatasi-fejlesztesi-projektek

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum