Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Energiahatékonysági fejlesztéseket kiszolgálni képes mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztése és kapacitásbővítése / GINOP-1.2.11-20
Kiíró:
Pénzügyminisztérium
Határidő:
12/03/2020
Érvényes:
12/03/2020
Tárgymutató:
energiahatékonysági fejlesztéseket kiszolgálni képes mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztése és kapacitásbővítése / GINOP-1.2.11-20
Pályázhat:
mikro-, kis-, és középvállalkozások
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Energiahatékonysági fejlesztéseket kiszolgálni képes
mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztése és kapacitásbővítése / GINOP-1.2.11-20

FELHÍVÁS
Magyar Multi Program IV.
- "Zöld Nemzeti Bajnokok" -
Energiahatékonysági fejlesztéseket kiszolgálni képes mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztése és kapacitásbővítése
A felhívás kódszáma: GINOP-1.2.11-20
Magyarország Kormányának felhívása a kiemelt növekedési potenciállal rendelkező, a zöld gazdasághoz és iparhoz kapcsolódó feldolgozóipari vállalkozások technológiaváltást segítő fejlesztéseinek támogatására.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a hazai kkv-k versenyképességének javítását. Ennek egyik fontos feltétele, hogy a vállalkozások végrehajthassák technológiaváltást célzó fejlesztéseiket, amelyek révén növelhetik termelékenységüket, hozzáadott értéküket és az eddigieknél nagyobb szerephez juthassanak a zöldgazdaságban. Jelen felhívás keretében a nagy növekedési potenciállal rendelkező, a zöld gazdasághoz és iparhoz kapcsolódó feldolgozóipari vállalkozások olyan fejlesztési elképzelései támogathatók, melyek termelékenységük, kapacitásaik növekedéséhez járulnak hozzá. Lehetőség nyílik technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzésére, ehhez kapcsolódó információs technológia-fejlesztésre, technológiatranszfert eredményező gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésekre, minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetésére és tanúsítványok megszerzésére, valamint kis léptékű infrastrukturális és ingatlan beruházásra.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt 20 millió Ft-400 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig,
- a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a megítélt, vissza nem térítendő támogatás legfeljebb 25 %-ának megfelelő, maximum 100 millió Ft összegű előleget biztosít.
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják1, hogy:
- a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet,

A GINOP-1.1.4-16 kiemelt projekt keretében végzett előminősítéshez kapcsolódóan beküldött fejlesztési elképzeléseiket megvalósítják.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A Felhívás indokoltsága és célja
Jelen felhívás kettős célt szolgál:
1) A hazai gazdaság hosszú távú fenntartható növekedésének biztosítása érdekében kiemelten fontos az innovatív, nagy növekedési potenciállal bíró vállalkozások növekedési lehetőségeinek javítása, gazdasági teljesítményének erősítése.
2) Az egyre inkább erősödő zöldgazdaságba szükséges az eddigieknél nagyobb mértékű bekapcsolódása a hazai mikro, kis- és középvállalkozásoknak, legyen szó az energiahatékonysági beruházásokat kiszolgálni képes gyártó vállalkozásokról, másodlagos forrásból származó alapanyagot felhasználó gyártókról, a víz felhasználás hatékonyság növelését szolgáló vagy éppen az elektromobilitási beruházásokat ipari oldalról kiszolgálni képes gyártó vállalkozások megerősítéséről.

A Magyarország Kormánya által elfogadott, "A magyar mikro-, kis- és középvállalkozások megerősítésének stratégiája 2019-2030" című dokumentum (továbbiakban KKV stratégia) III. és IV. pillérének (A KKV-k fejlődési képességének, innovációs és digitális teljesítményének erősítése; KKV-k finanszírozáshoz jutásának ösztönzése) határozott célkitűzése, hogy a hazai KKV-k képesek legyenek megfelelni az új kor kihívásainak, legyen szó digitalizációról, termelékenységük növeléséről vagy éppen az energiahatékonyabb, tisztább működésről. Egyúttal Magyarország Kormánya arra törekszik, hogy a fejlesztéspolitikai eszközökkel biztosítsa a szükséges pénzügyi forrásokat a sikeres növekedési lehetőségek előtt álló hazai cégeknek. Ezen a területen azért van szükség beavatkozásra, mert Magyarországon történelmi okokból hiányoznak a sikeres vállalkozói életutak alapján felhalmozódott magántőkék és magánvagyonok, amelyek elősegíthetnék az országban megtermelt hozzáadott érték intenzív növelését és egy sikeres, hazai irányítás vállalati kör nemzetközi terjeszkedésének finanszírozását. Az állami támogatások révén a kormány csökkenteni kívánja az elégtelen eszközparkkal és tőkehiánnyal küzdő kkv-k arányát. Ezzel javul a versenyképességük és a bennük rejlő növekedési potenciál kiaknázható, működésük elmozdítható a fenntartható, hatékonyság-orientált, majd innováció fókuszú működés felé. A KKV stratégia III. pillérének zászlóshajó intézkedése a Magyar Multi Program, amelynek új eleme a Zöld Nemzeti Bajnokok Program, a legígéretesebb, a zöld gazdasághoz kapcsolódó feldolgozóipari, gyártó vállalkozások célzott, technológiaváltást segítő programja.
Az Európai Bizottság "Európa 2020" stratégiája a természetbarát, erőforrás-hatékony és minimális szennyezéssel járó, a társadalmi-gazdasági folyamatokba beágyazottan működő gyakorlatra való átállást jelöli ki a gazdasági fejlődés és a környezeti fenntarthatóság közös útjaként. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által publikált 2020-as Klíma- és Természetvédelmi Akcióterv alapján előnyben kell részesíteni a tiszta technológiákat, az ipari ökológia felé vezető megoldásokat, ezért is fontos a környezettechnológiai vállalkozások támogatási lehetőségeinek bővítése. A zöld gazdaságban és iparban működő vállalkozások megerősítésével a termelési költségek csökkentésének, a termelékenység növelésének lehetőségét adhatják az egész vállalati szektornak.
A Felhívás célja, hogy olyan, jelentős növekedési potenciállal bíró, önálló termékek fejlesztésére vagy a beszállítói értékláncban előre lépni képes feldolgozóipari vállalkozásokat támogasson, melyek a zöld beruházások, illetve zöldgazdasághoz kapcsolódó fejlesztések ipari, gyártói oldalát képviselik. A megvalósuló fejlesztéseken keresztül növekszik a korszerű infrastruktúrával ellátott telephelyek használata, javul a technológiai fejlettség, az eszköz- és tőkeellátottság a kapcsolódó iparágakban működő vállalkozások körében. Mindez hozzájárul a magasabb termelékenység, a magasabb hazai hozzáadott érték eléréséhez, valamint elősegíti az ipari tevékenységek környezetkárosító hatásainak csökkentését is.
A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban (továbbiakban: GINOP) foglaltak szerint a GINOP 2. kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységet támogató prioritása keretében kerülnek finanszírozásra a vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs célú fejlesztései, valamint prototípus létrehozását célzó tevékenységei. A GINOP 1. prioritása az erre épülő gyártási tevékenységet tudja támogatni.
A GINOP-ban foglaltak szerint a GINOP 3. IKT (Infokommunikációs fejlesztések) prioritás keretében a vállalkozások önálló IKT fejlesztései zajlanak. A GINOP 1. (Kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása) prioritási tengelyben nem támogatható önálló IKT célú fejlesztés.
Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.

1.2. A rendelkezésre álló forrás
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 7,3 milliárd Ft.
Jelen felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 18-365 db.

1.3. A támogatás háttere
Az Európai Bizottság 2015. február 13-i határozatában elfogadta a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programot, amely a hazai gazdaság hosszú távú fenntartható növekedésének biztosítása érdekében kiemelt célként jelöli meg a vállalkozások növekedési potenciáljának javítását, gazdasági teljesítményének erősítését.
Jelen felhívást a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében a Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság hirdeti meg a 1006/2016. (I.18.) számú kormányhatározatban szereplő Éves Fejlesztési Keret alapján.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000-as telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16 óráig, pénteken 8:30-14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a Felhívással kapcsolatos közleményeket a www.palyazat.gov.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja.

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem elkészítése során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:

3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
A Felhívás keretében az alábbi, kizárólag a Felhívás 1. számú szakmai mellékletében felsorolt TEÁOR besorolás szerinti fejlesztésekhez kapcsolódó tevékenységek támogathatóak:
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
a) Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása, beleértve az automatizált termelési rendszerek fejlesztését, gyártási technológiák fejlesztését, folyamatautomatizálási eszközök, szenzor-, és vezérlés technológiák fejlesztését, robottechnológia alkalmazását, intelligens gyártás megoldások beszerzését.
3.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek
a) Technológiai fejlesztést eredményező gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések (a projekt összköltségének legfeljebb 10%-át érheti el)
b) Infrastrukturális és ingatlan beruházás, ingatlan esetében kizárólag bővítés, átalakítás, korszerűsítés (a projekt összköltségének legfeljebb 60%-át érheti el)
c) Információs technológia-fejlesztés (a projekt összköltségének legfeljebb 50%-át érheti el)
d) Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsítványok megszerzése (a projekt összköltségének legfeljebb 10%-át érheti el)
e) Projektelőkészítés: infrastrukturális beruházással kapcsolatos építési beruházási szakértői szolgáltatás igénybevétele

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
Amennyiben jelentkezni kíván a Felhívásra, kérjük, a következő információkat vegye figyelembe.

4.1. Támogatást igénylők köre
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be mikro-, kis-, és középvállalkozások,
12 Azon vállalkozások, melyek a 651/2014/EU rendelet 1. sz. melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek.
a) amelyek az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. által kiállított tanúsítvánnyal rendelkeznek arról, hogy a GINOP-1.1.4-16 kódszámú kiemelt projekt keretében végzett előminősítésen átestek, és nem nyújtottak be támogatási kérelmet a GINOP-1.2.7-20 kódszámú felhívásra.
b) amelyek rendelkeznek legalább két lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel;
c) amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján minimum 3 fő volt;
d) amelyeknek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója szerinti nettó árbevétele, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétele legalább 50 millió forint volt;
e) amelyeknek a támogatási kérelem benyújtását megelőző második lezárt üzleti évben kimutatott nettó árbevételét az azt követő évben kimutatott nettó árbevétele legalább 5%-kal meghaladta;
f) amelyek fejlesztési igénye a Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt feldolgozóipari tevékenységekre irányul;
g) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók vagy egyéni cégek;
h) amelyek a támogatási kérelem benyújtásakor szerepelnek az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 260. § (1) bekezdése szerint közzétett köztartozásmentes adózói adatbázisban.

Felhívjuk figyelmét, hogy a 4.1. b), d) és e) pontnak való megfelelés ellenőrzése a http://e-beszamolo.im.gov.hu/ oldalra feltöltött éves beszámoló alapján történik, így a legutolsó 2 lezárt, teljes üzleti év éves beszámolójának közzététele a támogatást igénylő felelőssége.
Egyéni vállalkozók jogi státuszának vizsgálata a https://www.nyilvantarto.hu/evny-lekerdezo/ oldalon nyilvántartott adatok alapján történik.
A támogatást igénylőnek a 4.1. pontban szereplő kritériumok mindegyikének meg kell felelnie.
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.
4.1.1 Jogi forma szerint:
a) kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,
b) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek.
4.1.2 Gazdálkodási formakód szerint:
- 113 Korlátolt felelősségű társaság
- 114 Részvénytársaság
- 116 Közkereseti társaság
- 117 Betéti társaság
- 228 Egyéni cég
- 231 Egyéni vállalkozó

4.2 Támogatásban nem részesíthetők köre
Az ÁÚF 2. pontjában szereplő Kizáró okok fejezetben szereplő feltételeken túl nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére:
1. amely olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a Felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban,
2. amely nem felel meg a Felhívás 4.1. pontjában meghatározott feltételeknek;
3. amelynek a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív,
4. amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent,
5. amely a jelen Felhívásra benyújtott támogatási kérelmében rögzített projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételt;
6. amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában,
7. amelynek fejlesztési igénye TEÁOR’08 12.00, 05.10-09.10, 19.10-20, 24.10, 30.11-12 és 33.11-20 kód szerinti tevékenységekkel kapcsolatos beruházásokra irányul,
8. amely vállalkozás mezőgazdasági termelőnek minősül - azaz olyan természetes vagy jogi személyek részére, amelyek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik13
9. amely vállalkozás támogatási kérelmében bemutatott projekt megvalósítása a Felhívás 3.4.1.1 o) pontjában foglaltak alapján kiemelkedően jelentős kockázatot hordoz.
10. amelynek fejlesztési igénye a dohány és dohánytermékek gyártásával, feldolgozásával és forgalomba hozatalával kapcsolatos beruházásokra irányul.
11. amelynek fejlesztési igénye szálláshely és/vagy fürdőfejlesztésre irányul,
12. amely nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül14,
13. amely azt exporttal kapcsolatos tevékenységhez használná, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,
14. amely annak felhasználását import áru helyett hazai áru használatától teszi függővé,
15. amely azt elsődleges mezőgazdasági termeléshez használja fel,
16. azon támogatást igénylő részére, amely azt mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához használja fel, amennyiben
- a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre,
- vagy a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ,
17. azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező, Magyarországnak címzett határozatának nem tett eleget,
18. akinek támogatása az európai uniós jog megsértését eredményezi,
19. amely azt a 2010/787/EU tanácsi határozat hatálya alá tartozó versenyképtelen szénbányák bezárásához használná,

20. amely azt a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez használja fel,
21. amely szinten tartó beruházáshoz igényel támogatást,
22. amely vállalkozás, vagy amelynek a 651/2014/EU rendelet 1. számú melléklete alapján meghatározott partner vagy kapcsolt vállalkozása jelen Felhívás keretében korábban támogatásban részesült,
23. amely vállalkozás, vagy amelynek a 651/2014/EU rendelet 1. számú melléklete alapján meghatározott partner vagy kapcsolt vállalkozása jelen Felhívás keretében egy korábban már benyújtott támogatási kérelmében szereplő, azzal teljes egészében megegyező elszámolható költségtételt tartalmazó támogatási kérelmet nyújt be a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program jelen konstrukciója keretében, kivéve, ha a korábbi benyújtott támogatási kérelmét visszavonta, vagy arra vonatkozó elutasító döntéssel rendelkezik;;
Regionális beruházási támogatás esetén:
24. amelynek fejlesztési igénye az Európai Unióról szóló Szerződés 1. számú mellékletében (Annex I.) szereplő mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével kapcsolatos beruházásokra irányul, azaz nincs kizárva az a feldolgozással kapcsolatos beruházás, amelynek eredményeként a feldolgozott termék nem minősül mezőgazdasági terméknek,
25. amely acélipari tevékenységhez, hajógyártási tevékenységhez, szénipari tevékenységhez, szintetikusszál-ipari tevékenységhez, ellenszolgáltatásért végzett légi, tengeri, közúti, vasúti és belvízi úton történő személy- vagy áruszállítási szolgáltatás nyújtásához, vagy a kapcsolódó infrastruktúrához, vagy energiatermelési, energiaelosztási tevékenységhez és energetikai célú infrastruktúra létrehozását szolgáló beruházáshoz igényel támogatást,
26. abban az esetben, ha:

- a kérelmet benyújtó beruházó vagy a kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó beruházó azonos vagy hasonló tevékenységet vagy annak egy részét az EGT megállapodás egyik szerződő felének területén található létesítményből (eredeti létesítmény) az EGT megállapodás egy másik szerződő felének területén található azon létesítménybe helyezi át, ahol a támogatott beruházásra sor kerül (támogatott létesítmény),
- az eredeti, valamint a támogatott létesítményben előállított termék vagy nyújtott szolgáltatás legalább részben ugyanazokat a célokat szolgálja és ugyanazon fogyasztói típus keresletét vagy igényeit elégíti ki, és
- a kérelmet benyújtó beruházó vagy a kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó vállalkozás valamely az EGT-n belüli eredeti létesítményében folytatott azonos vagy hasonló15 tevékenység körében munkahelyek szűnnek meg.
15 Azonos vagy hasonló tevékenység: ugyanabba a (négy számjegyű számkóddal azonosított) TEÁOR 2008 szerinti szakágazatba sorolt tevékenység;
27. amely szélessávú infrastruktúra kiépítéséhez igényel támogatást, kivéve a 651/2014/EU bizottsági rendelet 14. cikk (10) bekezdésében meghatározott feltételekkel,
28. amely kutatási infrastruktúra fejlesztéséhez igényel támogatást, kivéve a 651/2014/EU bizottsági rendelet 14. cikk (11) bekezdésében meghatározott feltételekkel,
29. azon beruházások esetében, ahol az elszámolható költség nagyobb, mint 100 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

"Csekély összegű támogatás" támogatási kategória esetén:
30. a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások számára teherszállító járművek megvásárlására.

Felhívjuk figyelmét, hogy a 4.2 3-5) pontokban szereplő gazdálkodási adatok ellenőrzése a http://e-beszamolo.im.gov.hu/ oldalra feltöltött éves beszámoló alapján történik, így a legutolsó 2 lezárt, teljes üzleti év éves beszámolójának közzététele a támogatást igénylő felelőssége.

4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
Az előminősítési kérelmek az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft-hez a GINOP-1.1.4-16 kiemelt projekt keretén belül nyújthatók be 2020. július 31-ig. Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2020. augusztus 31. 9:00-től 2020. december 3. 12:00-ig lehetséges.
a) A támogatási kérelem benyújtásának módja: Online benyújtás elektronikus kitöltőprogramon keresztül.
b) Amennyiben a támogatást igénylő vagy annak a 651/2014/EU rendelet 1. számú melléklete alapján meghatározott partner vagy kapcsolt vállalkozása a GINOP-1.2.11-20 jelű Felhívásra egyszerre több támogatási kérelmet nyújt be, az elsőként benyújtott támogatási kérelem kerül elbírálásra, a többi támogatási kérelem automatikusan elutasításra kerül. Újabb támogatási kérelem az előzőleg benyújtott támogatási kérelem visszavonását, elutasító döntés meghozatalát vagy a Felhívás keretében támogatásban részesült projekt záró kifizetési igénylésének benyújtását követően nyújtható be.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a Felhívás 6. pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is. Felhívjuk a figyelmét, hogy aláírás bélyegző használata nem minősül cégszerű aláírásnak, így az ezzel ellátott nyilatkozatok nem minősülnek cégszerűen aláírtnak. A nyilatkozat papír alapú példányát - ha azt nem minősített elektronikus aláírással látták el - postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás /futárposta-szolgáltatás (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre:
Pénzügyminisztérium
Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság
1539 Budapest, Postafiók 684.
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a Felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét és címét.

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük, a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak.

5.1 A támogatás formája
Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.

5.2 A projekt maximális elszámolható összköltsége
Jelen Felhívás esetében nem releváns.

5.3 A támogatás mértéke, összege
1. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 20 000 000 Ft, maximum 400 000 000 Ft. A támogatás maximális mértéke:
1.1. Regionális beruházási támogatás esetén:
A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 50%-a, de legfeljebb - beleértve a projekthez más forrásból igénybe vett állami támogatást - az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 25. §-a szerint meghatározott mérték az alábbiak szerint:
- az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld, és a Dél-Dunántúl régiókban megvalósuló projektek esetében a mikro-, kis- és középvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 50%-a;
- a Közép-Dunántúl régióban megvalósuló projektek esetében a mikro- és kisvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 50%-a, középvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 45%-a;
- a Nyugat-Dunántúl régióban megvalósuló projektek esetében a mikro- és kisvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum - 45%-a, középvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 35%-a.

1.2. Csekély összegű támogatás esetén a támogatás maximális mértéke az elszámolható költségek 50%-a lehet.
Amennyiben a költségek meghaladják a felhívás 3.4.1.1. r) és/vagy s) és/vagy t) pontjában meghatározott fajlagos költségszintet, akkor a támogatás a fajlagos költséghatár alapján meghatározott elszámolható költség alapján kerül meghatározásra. A fajlagos költséghatáron felüli rész önerőből finanszírozandó.
https://www.palyazat.gov.hu/ginop-1211-20-magyar-multi-program-iv-zld-nemzeti-bajnokok-energiahatkonysgi-fejlesztseket-kiszolglni-kpes-mikro-kis-s-kzpvllalkozsok-technolgiafejlesztse-s-kapacitsbvtse#
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum