Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Szent Kinga gyűrűje
Kiíró:
Wacław Felczak Alapítvány
Határidő:
08/30/2019
Érvényes:
08/30/2019
Tárgymutató:
magyarországi lengyel tanszékek színvonalának és versenyképességének megtartása és emelése
Pályázhat:
bármely magyarországi felsőoktatási intézmény intézete vagy tanszéke
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


A Wacław Felczak Alapítvány
SZENT KINGA GYŰRŰJE
című pályázati felhívása -
a felsőoktatási vendékoktatók mobilitásának elősegítésére

A Waclaw Felczak Alapítványról (a továbbiakban: Alapítvány) szóló 2017. évi CLXVI. törvény 2. § (2) bekezdése alapján az Alapítvány nyílt pályázatot hirdet bármely magyarországi felsőoktatási intézmény számára vendégoktatók alkalmazásának elősegítése céljából.

1. A pályázat célja
A pályázat célja elsősorban a magyarországi lengyel tanszékek színvonalának és versenyképességének megtartása és emelése, valamint bármely magyarországi felsőoktatási intézmény tetszőleges tanszékére meghívott, tudományterületükön kiemelkedő szakmai színvonalat elért lengyel előadók vendégoktatóként történő meghívása, amit az Alapítvány anyagi támogatással kíván ösztönözni.

2. A pályázat benyújtására jogosult
Pályázatot nyújthat be bármely magyarországi felsőoktatási intézmény intézete vagy tanszéke. A pályázat keretében egy pályázó egyidejűleg maximum két vendégtanár alkalmazására pályázhat.
Azon potenciális pályázók, amelyek az Alapítvány felé elszámolási hátralékkal rendelkeznek, nem jogosultak pályázatot benyújtani.

3. A támogatható tevékenységek köre
A támogatásban elsősorban a magyarországi lengyel szakok vendégtanárai, valamint bármely magyarországi felsőoktatási intézmény tetszőleges tanszékére meghívott lengyel előadók részesülhetnek. A támogatást úti- és szállásköltség kiegészítésére, valamint előadói, oktatói honoráriumra lehet igényelni.

4. A támogatás formája, mértéke
A pályázattal igényelhető támogatás 100%-os intenzitású, vissza nem térítendő egyszeri támogatás, 100%-os mértékű támogatási előleg formájában.
Az egy intézmény által igényelhető támogatás maximális összértéke: 750 000 Ft.
A pályázathoz saját forrás megléte nem szükséges. A sikeres pályázók a pontos támogatási összeggel a megvalósítást követően, a támogatási szerződésben szereplő módon és határidőig kötelesek elszámolni az Alapítvány felé. Az Alapítvány Kuratóriuma fenntartja magának a jogot arra vonatkozóan, hogy a projektet részfinanszírozással támogassa.

5. A támogatható költségek köre
Pályázni a 3. pontban szereplő tevékenységek megvalósítása céljából kizárólag az alábbi költségekre lehet:
- utazási költség;
- szállásköltség;
- a vendégtanár honoráriuma és annak járulékai (bruttó összeg).

6. A pályázatok beérkezésének határideje és a benyújtás módja
A pályázatok benyújtási határideje: 2019. augusztus 30. 12:00
A benyújtási határidőt követően a pályázathoz kapcsolódó hiánypótlásra nincs lehetőség.
A pályázatok benyújtására kizárólag elektronikus úton van mód a palyazat@wfa.hu e-mail címre történő megküldéssel. Az Alapítvány nem tudja elfogadni azon pályázatokat, amelyek nem felelnek meg a kiírási követelményeknek, vagy a fenti határidőt követően kerülnek megküldésre.
A pályázat elbírálásának várható határideje: 2019. szeptember 30.

7. Megvalósítási időszak
Jelen pályázati kiírás keretében a 2020. május 31-ig keletkezett költségek támogathatók.

8. A pályázat részeként kötelezően benyújtandó dokumentumok köre
1. Pályázati adatlap és nyilatkozat arról, hogy a pályázó intézmény nem áll a 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ban foglalt korlátozás alatt;
2. A vendégoktatói tevékenységet, annak időtartamát, valamint lényegi elemeinek leírását tartalmazó támogatási kérelem az intézményvezető aláírásával és az intézmény pecsétjével ellátva;
3. Részletes költségterv;
4. Átláthatósági nyilatkozat;
5. A vendégoktató részvételről szóló szándéknyilatkozata magyar, lengyel vagy angol nyelven.
Az 1-4. pontban foglalt dokumentumok sablonjai a pályázati kiírás mellékleteit képezik, így benyújtásuk csak ezen formában lehetséges. A pályázati dokumentumok kizárólag magyar nyelven nyújthatók be. A formai követelményeknek megfelelő pályázatok az Alapítvány által befogadásra kerülnek, a formailag nem megfelelő módon benyújtott pályázatok érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek.

9. A pályázatok befogadása és formai vizsgálata
A beérkezést követően megvizsgálásra kerül, hogy:
1. a pályázó határidőben nyújtotta-e be a pályázatát;
2. a jelentkező a pályázat benyújtására jogosultak körébe tartozik-e;
3. az igényelt támogatás mértéke nem haladja-e meg a maximálisan igényelhető támogatás mértékét;
4. az igényelt támogatás mértéke összhangban áll-e a projekt megvalósításának várható költségeivel;
5. a pályázati felhívásban megjelölt valamennyi csatolandó dokumentum megfelelően kitöltve került-e benyújtásra.

10. A pályázatok tartalmi értékelésének szempontjai
A pályázati eljárás keretében a támogatások odaítéléséről az Alapítvány Kuratóriuma dönt. A pályázatok értékelése a támogatási kérelemben foglalt szakmai tartalom, továbbá a benyújtott költségterv alapján történik.
A Kuratórium fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő pályázó hiányában a teljes keretösszeget nem ítéli oda.
A Kuratórium által hozott végleges döntéssel szemben jogorvoslati lehetőségre nincs mód.

11. A pályázati kiírás teljes keretösszege: 10 137 200 Ft
Kapcsolat és további információ:
Wacław Felczak Alapítvány
Telefon: 06-1-416-9216
E-mail: info@wfa.hu
http://www.wfa.hu

1_SZENT_KINGA_GYŰRŰJE_pályázati_adatlap.pdf2_SZENT_KINGA_GYŰRŰJE_támogatási_kérelem.pdf3_SZENT_KINGA_GYŰRŰJE_költségterv.xlsx4_Nyilatkozat_átláthatóságról_2019.docSZENT_KINGA_GYŰRŰJE_pályázati_felhívás.pdfSZENT_KINGA_GYŰRŰJE_pályázati_felhívás.docxIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum