Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Az Imre Zoltán Program Ideiglenes Kollégium pályázata fiatal és pályakezdő táncművészek, alkotók magas művészeti színvonalú táncművészeti tervei megvalósításának támogatása
Kiíró:
Nemzeti Kulturális Alap
Határidő:
11/16/2017
Érvényes:
11/16/2017
Tárgymutató:
fiatal és pályakezdő táncművészek, alkotók magas művészeti színvonalú táncművészeti tervei megvalósításának támogatása
Pályázhat:
- 18. életévüket betöltött, önálló produkcióval még nem rendelkező, a hivatásos táncművészet területén tapasztalattal bíró, magyar állampolgárságú művész, (mint természetes személy), vagy a hivatásos táncművészet területén tapasztalattal bíró jogi személy
- legalább három, de ötnél nem több önálló, releváns helyen, fizetőnézők előtt bemutatott teljes estés vagy egyfelvonásos (30-60 perces) produkcióval rendelkező,
18. életévüket betöltött, a hivatásos táncművészet területén tapasztalattal bíró, magyar állampolgárságú művész (mint természetes személy), vagy a hivatásos táncművészet területén tapasztalattal bíró jogi személy
- 18. és 33. év közötti életkorú hivatásos táncművészet területén tapasztalattal bíró, magyar állampolgárságú művész, (mint terme´szetes személy)
- a hivatásos táncművészet területén tevékenykedő, legalább három, de legfeljebb ötnél nem több önálló, releváns helyen, fizetőnézők előtt bemutatott teljes estés vagy egyfelvonásos (30-60 perces) produkcióval rendelkező koreográfus, vagy 1987. után született, magyar állampolgárságú táncművész, mint természetes személy (magánszemély vagy egyéni vállalkozó), illetve jogi személy
- minimum 10 x 12m-es, legalább 3,5m belmagasságú, rugalmas padlójú, fűthető, kommunális helységekkel ellátott, tömegközlekedéssel könnyen megközelíthető próbateremmel rendelkező, a hivatásos táncművészet szereplőivel kapcsolatot tartó és azok igényeit ismerő szervezetek, mint jogi személyek
- a hivatásos táncművészet szereplőivel kapcsolatot tartó, azok igényeit ismerő szakmai szervezetek, mint jogi személyek, melyek vállalják, minimum 10 x 12m-es, legalább 3,5m belmagasságú, rugalmas padlójú, fűthető, kommunális helységekkel ellátott, tömegközlekedéssel könnyen megközelíthető próbaterem biztosítását
- a független és az állami fenntartású hivatásos táncművészet szereplőivel kapcsolatot tartó, azok igényeit ismerő magyarországi szervezetek, mint jogi személyek
- a színházi és táncszínházi nevelési, színházpedagógiai területen már jártassággal bíró, magyarországi székhellyel rendelkező szervezetek, mint jogi személyek
- táncelőadáshoz kapcsolódó - két - vagy háromlépcsős programmal és /vagy komplex táncszínházi nevelési előadással, magyarországi székhellyel rendelkező a program és az előadás létrehozásában résztvevő hivatásos társulatok, befogadó színházak, szervezetek, mint jogi személyek (a fogalmak értelmezésére vonatkozó információk lásd: az IZP Pályázati tájékoztató vonatkozó pontja)
- táncelőadáshoz kapcsolódó - két - vagy háromlépcsős programmal és /vagy komplex táncszínházi nevelési előadással (a fogalmak értelmezésére vonatkozó információk az IZP Pályázati tájékoztatójában), magyarországi székhellyel rendelkező a program és az előadás létrehozásában résztvevő hivatásos társulatok, befogadó színházak, szervezetek, mint jogi személyek
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

AZ IMRE ZOLTÁN PROGRAM IDEIGLENES KOLLÉGIUM NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Az Imre Zoltán Program Ideiglenes Kollégium nyílt pályázatot hirdet fiatal és pályakezdő táncművészek, alkotók magas művészeti színvonalú táncművészeti tervei megvalósításának támogatására.

1. Új táncszínházi produkció megvalósítása pályakezdő alkotók számára
Pályázati cél: a hivatásos táncszakmában tevékenykedő pályakezdő koreográfusok első önálló produkciói létrehozásának és színpadi körülmények között, történő bemutatásának elősegítése.
A pályázó vállalja, hogy a minimum 20 - maximum 40 perces mű létrehozása során az IZP kuratóriuma által összeállított mentor-listából a pályázó által kiválasztott szakemberrel együttműködve készíti el a produkcióját (a mentor lista és a mentor kiválasztásának módjára vonatkozó információk megtalálhatók az IZP Pályázati tájékoztatóban). A mentor tiszteletdíjaként pályázatonként egységesen 200 000 Ft kell igényelni. A mentori tiszteletdíjat a mentor, vagy a mentor képviseletében eljáró vállalkozás vagy szervezet által kiállított számla ellenében kell a támogatottnak kifizetnie.
A pályázó továbbá vállalja, hogy részt vesz a 2018. első negyedévében megrendezésre kerülő Az alkotás és gyártás összefüggéseit tárgyaló táncszakmai konferencián.
A pályázati támogatás folyósításának további feltétele, hogy a nyertes pályázó a támogatási szerződés aláírásakor vállalja, hogy a MU Színházban megvalósuló IZP Estek keretében mutatja be először az elkészült művet. (A bemutató körülményeiről további információ az IZP Pályázati tájékoztatóban található.) A MU Színháznak szerződés alapján fizetendő bérleti díjra pályázatonként 100 000 Ft bérleti díjat kell igényelni.
Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette.
Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
Támogatás forrása: 2016. évi XC. törvény Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről, LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.
Felhívjuk pályázóink figyelmét: Erre az altémára egy pályázó kizárólag 1 pályázatot nyújthat be.
Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 4 000 000 Ft
Igényelhető támogatás: maximum 800 000 Ft/pályázat
A nyertes pályázó fenti összegből a produkció megvalósítására maximum 500 000 Ft-ot fordíthat. Az teljes elnyert támogatásból (produkciós költségek, mentor tiszteletdíj, bérleti díj) a támogatott köteles 200 000 Ft-ot - a mentorral kötött szerződés alapján - a mentor tiszteletdíjára, valamint 100 000 Ft-ot - a MU Színházzal kötött szerződés alapján (lásd: az IZP Pályázati tájékoztató vonatkozó pontja) - a színház bérleti díjára fordítani.
Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.
Altéma kódszáma: 778117/2
Pályázók köre: 18. életévüket betöltött, önálló produkcióval még nem rendelkező, a hivatásos táncművészet területén tapasztalattal bíró, magyar állampolgárságú művész, (mint természetes személy), vagy a hivatásos táncművészet területén tapasztalattal bíró jogi személy.
Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2017. október 1.-2018. december 31.
Finanszírozás módja: a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 86. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a költségvetési támogatás folyósítására a beszámoló, vagy részbeszámoló elfogadását követően kerülhet sor, azonban a jogszabály lehetőséget biztosít a beszámoló elfogadása előtt támogatási előleg folyósítására.
Nevezési díj összege/mértéke: A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át, amely magában foglalja a 27% áfát is, illetve 500 000 Ft vagy annál kisebb összegű igényelt támogatás esetén 5000 Ft-ot, amely magában foglalja a 27% áfát, köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA-portálon a Pályáztatás/Kollégiumi pályázatok/Pályázati tudnivalók "Nevezési díj” pontban leírt feltételeknek megfelelően.
A nevezési díj megfizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után! A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre!
Saját forrás biztosítása: A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium nem írja elő.

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:
- szakértő (mentor) tiszteletdíja (kötelező igényelni, összege bruttó 200 000 Ft),
- a MU Színház bérleti díja (kötelező igényelni, összege bruttó 100 000 Ft)
- előadóművészek tiszteletdíja,
- alkotók tiszteletdíja,
- szakmai közreműködők tiszteletdíja (melynek tételes kifejtése a költségvetésben szükséges),
- produkciós vezető tiszteletdíja,
- művészeti szolgáltatási díj,
- jogdíjak,
- jelmezköltség,
- díszlet és kellék költségek,
- bérleti díj,
- útiköltség,
- szállítási költség.

A támogatást kizárólag a bemutatóig felmerülő fenti jogcímekre lehet felhasználni, a költségvetést is ennek megfelelően kérjük elkészíteni.
Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy a kollégium a felhívásban szereplő jogcímeken kívül más jogcímet nem támogat.
Felhívjuk a magánszemélyként pályázók figyelmét, hogy személyi jellegű költségekre nem igényelhetnek és nem kaphatnak támogatást. A támogatás terhére kizárólag számlás kifizetéseket teljesíthetnek.
Rezsiköltségre támogatás nem igényelhető és nem számolható el.

2. Új táncszínházi produkció megvalósítása fiatal alkotók számára
Pályázati cél: A hivatásos táncszakmában tevékenykedő, alkotói pályájuk elején járó, önálló arculatuk és formanyelvük kidolgozásán fáradozó, már alkotói tapasztalattal bíró koreográfusok új produkciói megalkotásának, valamint az IZP Program keretében elkészült produkciók minél szélesebb közönséghez való eljuttatásának elősegítése.
A pályázó vállalja, hogy a minimum 30 - maximum 50 perces produkcióját - melyet döntése szerint az IZP kuratóriuma által összeállított mentor-listából a pályázó által kiválasztott szakemberrel együttműködve készít el - a Nemzeti Táncszínházban megvalósuló IZP Estek keretében mutatja be először (a bemutató körülményeiről további információ az IZP Pályázati tájékoztatóban található), valamint vállalja, hogy a támogatott produkciót bemutatja a 2018. szeptemberében induló IZP Pontokon (további információ az IZP Pontok és a támogatott együttműködéséről az IZP Pályázati tájékoztatóban található).
Amennyiben a pályázó mentori együttműködéssel kíván élni, a mentor tiszteletdíjaként pályázatonként egységesen 200 000 Ft-ot kell igényelni. A mentori tiszteletdíjat a mentor, vagy a mentor képviseletében eljáró vállalkozás vagy szervezet által kiállított számla ellenében kell a támogatottnak kifizetnie.
Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette.
Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
Támogatás forrása: 2016. évi XC. törvény Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről, LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.
Felhívjuk pályázóink figyelmét: Erre az altémára egy pályázó kizárólag 1 pályázatot nyújthat be.
Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 23 000 000 Ft
Igényelhető támogatás: maximum 2 300 000 Ft/pályázat
A támogatott pályázó fenti összegből a produkció megvalósítására maximum 2 100 000 Ft-ot fordíthat. A teljes elnyert támogatásból (produkciós költség, mentor tiszteletdíja) a támogatott köteles (amennyiben mentorral való együttműködés mellett dönt) 200 000 Ft-ot - a mentorral kötött szerződés alapján - a mentor tiszteletdíjára fordítani.
Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.
Altéma kódszáma: 778131/2
Pályázók köre: legalább három, de ötnél nem több önálló, releváns helyen, fizetőnézők előtt bemutatott teljes estés vagy egyfelvonásos (30-60 perces) produkcióval rendelkező,
18. életévüket betöltött, a hivatásos táncművészet területén tapasztalattal bíró, magyar állampolgárságú művész (mint természetes személy), vagy a hivatásos táncművészet területén tapasztalattal bíró jogi személy.
Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2017. október 1.-2018. május 31.
Finanszírozás módja: a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 86. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a költségvetési támogatás folyósítására a beszámoló, vagy részbeszámoló elfogadását követően kerülhet sor, azonban a jogszabály lehetőséget biztosít a beszámoló elfogadása előtt támogatási előleg folyósítására.
Nevezési díj összege/mértéke: A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át, amely magában foglalja a 27% áfát is, illetve 500 000 Ft vagy annál kisebb összegű igényelt támogatás esetén 5000 Ft-ot, amely magában foglalja a 27% áfát, köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA-portálon a Pályáztatás/Kollégiumi pályázatok/Pályázati tudnivalók "Nevezési díj” pontban leírt feltételeknek megfelelően.
A nevezési díj megfizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után! A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre!
Saját forrás biztosítása: A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium nem írja elő.

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:
- szakértő (mentor) tiszteletdíja (összege bruttó 200 000 Ft)
- előadóművészek tiszteletdíja,
- alkotók tiszteletdíja,
- szakmai közreműködők tiszteletdíja (melynek tételes kifejtése a költségvetésben szükséges),
- produkciós vezető tiszteletdíja,
- művészeti szolgáltatási díj,
- jogdíjak,
- jelmezköltség,
- díszlet és kellék költségek,
- bérleti díj,
- útiköltség,
- szállítási költség.
A támogatást kizárólag a bemutatóig felmerülő fenti jogcímekre lehet felhasználni, a költségvetést is ennek megfelelően kérjük elkészíteni.
Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy a kollégium a felhívásban szereplő jogcímeken kívül más jogcímet nem támogat.
Felhívjuk a magánszemélyként pályázók figyelmét, hogy személyi jellegű költségekre nem igényelhetnek és nem kaphatnak támogatást. A támogatás terhére kizárólag számlás kifizetéseket teljesíthetnek.
Rezsiköltségre támogatás nem igényelhető és nem számolható el.

3. Önálló projekt megvalósításához hozzájáruló külföldi rezidens programban való részvétel
Pályázati cél: A hivatásos táncszakmában tevékenykedő, alkotói pályájuk elején járó, önálló arculatuk és formanyelvük kidolgozásán fáradozó, már alkotói tapasztalattal bíró koreográfusok nemzetközi kapcsolati tőkéjének fejlesztése, új alkotói módszerek megismerése, más kultúrákkal való személyes találkozás által a világra vonatkozó tapasztalatok gazdagítása, új inspirációk szerzése.
Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette.
Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
Támogatás forrása: 2016. évi XC. törvény Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről, LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.
Felhívjuk pályázóink figyelmét: Erre az altémára egy pályázó kizárólag 1 pályázatot nyújthat be.
Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 6 000 000 Ft
Igényelhető támogatás: maximum 600 000 Ft/pályázat
Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.
Altéma kódszáma: 778103/2
Pályázók köre: legalább három, de ötnél nem több önálló, releváns helyen, fizetőnézők előtt bemutatott teljes estés vagy egyfelvonásos (30-60 perces) produkcióval rendelkező,
18. életévüket betöltött, a hivatásos táncművészet területén tapasztalattal bíró, magyar állampolgárságú művész, mint természetes személy (magánszemély vagy egyéni vállalkozó), vagy a hivatásos táncművészet területén tapasztalattal bíró jogi személy.
Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2017. október 1.-2018. december 31.
Finanszírozás módja: a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 86. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a költségvetési támogatás folyósítására a beszámoló, vagy részbeszámoló elfogadását követően kerülhet sor, azonban a jogszabály lehetőséget biztosít a beszámoló elfogadása előtt támogatási előleg folyósítására.
Nevezési díj összege/mértéke: A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át, amely magában foglalja a 27% áfát is, illetve 500 000 Ft vagy annál kisebb összegű igényelt támogatás esetén 5000 Ft-ot, - amely magában foglalja a 27% áfát-köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA-portálon a Pályáztatás/Kollégiumi pályázatok/Pályázati tudnivalók "Nevezési díj” pontban leírt feltételeknek megfelelően.
A nevezési díj megfizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után! A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre!
Saját forrás biztosítása: A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium nem írja elő.

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:
- útiköltség,
- szállásköltség,
- biztosítási költség.
Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy a kollégium a felhívásban szereplő jogcímeken kívül más jogcímet nem támogat.
Rezsiköltségre támogatás nem igényelhető és nem számolható el.

4. Jelentős nemzetközi koreográfusi és táncos előadói versenyeken, fesztiválokon, valamint szakmai fórumokon való részvétel
Pályázati cél: a hivatásos táncszakmában tevékenykedő, alkotói pályájuk elején járó, önálló arculatuk és formanyelvük kidolgozásán fáradozó, már alkotói tapasztalattal bíró koreográfusok és már jelentős színpadi tapasztalattal bíró hivatásos táncművészek nemzetközi ismertségének és elismertségének, potenciális koprodukciós partnerek, impresszáriók, alkotótársak megismerésének elősegítése.
Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette.
Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
Támogatás forrása: 2016. évi XC. törvény Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről, LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.
Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 4 000 000 Ft
Igényelhető támogatás: maximum 500 000 Ft/pályázat
Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.
Altéma kódszáma: 778123/2
Pályázók köre:
18. és 33. év közötti életkorú hivatásos táncművészet területén tapasztalattal bíró, magyar állampolgárságú művész, (mint terme´szetes személy).
Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2017. október 1.-2018. december 31.
Finanszírozás módja: a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 86. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a költségvetési támogatás folyósítására a beszámoló, vagy részbeszámoló elfogadását követően kerülhet sor, azonban a jogszabály lehetőséget biztosít a beszámoló elfogadása előtt támogatási előleg folyósítására.
Nevezési díj összege/mértéke: A pályázó nevezési díj címen 5000 Ft-ot, amely magában foglalja a 27% áfát, köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA-portálon a Pályáztatás/Kollégiumi pályázatok/Pályázati tudnivalók "Nevezési díj” pontban leírt feltételeknek megfelelően.
A nevezési díj megfizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után! A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre!
Saját forrás biztosítása: A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium nem írja elő.

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:
- útiköltség,
- szállásköltség,
- részvételi díj,
- biztosítási költség,
- szállítási költség.
Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy a kollégium a felhívásban szereplő jogcímeken kívül más jogcímet nem támogat.
Felhívjuk a magánszemélyként pályázók figyelmét, hogy személyi jellegű költségekre nem igényelhetnek és nem kaphatnak támogatást. A támogatás terhére kizárólag számlás kifizetéseket teljesíthetnek.
Rezsiköltségre támogatás nem igényelhető és nem számolható el.

5. Professzionális digitális portfólió, honlap létrehozása és a digitális médiában való hatékony megjelenése
Pályázati cél: a hivatásos táncszakmában tevékenykedő, alkotói pályájuk elején járó, önálló arculatuk és formanyelvük kidolgozásán fáradozó, már alkotói tapasztalattal bíró koreográfusok és már jelentős színpadi tapasztalattal bíró fiatal hivatásos táncművészek hozzásegítése a PR/marketing területén elvitathatatlan jelentőségű professzionális digitális portfóliók megvalósításához, azok tartalmi és design kidolgozása költségeinek részfinanszírozásával, valamint a digitális médiában való megjelenés/jelenlét elősegítése.
Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette.
Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
Támogatás forrása: 2016. évi XC. törvény Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről, LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.
Felhívjuk pályázóink figyelmét: Erre az altémára egy pályázó kizárólag 1 pályázatot nyújthat be.
Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 5 000 000 Ft
Igényelhető támogatás: maximum 500 000 Ft/pályázat
Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.
Altéma kódszáma: 778122/2
Pályázók köre: a hivatásos táncművészet területén tevékenykedő, legalább három, de legfeljebb ötnél nem több önálló, releváns helyen, fizetőnézők előtt bemutatott teljes estés vagy egyfelvonásos (30-60 perces) produkcióval rendelkező koreográfus, vagy 1987. után született, magyar állampolgárságú táncművész, mint természetes személy (magánszemély vagy egyéni vállalkozó), illetve jogi személy.
Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2017. október 1.-2018. december 31.
Finanszírozás módja: a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 86. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a költségvetési támogatás folyósítására a beszámoló, vagy részbeszámoló elfogadását követően kerülhet sor, azonban a jogszabály lehetőséget biztosít a beszámoló elfogadása előtt támogatási előleg folyósítására.
Nevezési díj összege/mértéke: A pályázó nevezési díj címen 5000 Ft-ot, amely magában foglalja a 27% áfát, köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA-portálon a Pályáztatás/Kollégiumi pályázatok/Pályázati tudnivalók "Nevezési díj” pontban leírt feltételeknek megfelelően.
A nevezési díj megfizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után! A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre!
Saját forrás biztosítása: A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium nem írja elő.
Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:
- tartalomfejlesztési költségek (fotós-videós, szerkesztő, szerző, fordító, tiszteletdíja),
- design költségek (tervezési költség),
- reklám és propagandaköltség.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy a kollégium a felhívásban szereplő jogcímeken kívül más jogcímet nem támogat.
Felhívjuk a magánszemélyként pályázók figyelmét, hogy személyi jellegű költségekre nem igényelhetnek és nem kaphatnak támogatást. A támogatás terhére kizárólag számlás kifizetéseket teljesíthetnek.
Rezsiköltségre támogatás nem igényelhető és nem számolható el.

6. Nyitott tréning professzionális táncosok számára
Pályázati cél: a társulati struktúrán kívül működő (szabadúszó), professzionális táncosok számára a fizikai kondíciókat karbantartó rendszeres tréningek biztosításával megőrizhető, akár fejleszthető a táncosok teljesítő- és állóképessége, ami által jelentősen csökkenthető a táncos sérülések veszélye az egyes projektek közötti időszakokban és a saját tréning gyakorlatát nem folytató társulatok táncosai számára is.
A pályázó vállalja, hogy a fent jelzett 2 x 4 hónapos terminusban, heti legalább 3 alkalommal, a reggeli/kora délelőtti időszakban, alkalmanként legalább 90 perces, a hivatásos táncosok kondicionálási igényeit kielégítő, a résztvevők számára ingyenes, professzionális balettmesterek/ táncoktatók által vezetett tréninget szolgáltat.
Együttesi pályázó esetén a pályázó kijelenti, hogy a programot a társulati tevékenységen kívül valósítja meg, aminek bejelentés nélküli ellenőrzésére az IZP kuratórium tagjait felhatalmazza.
Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette.
Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
Támogatás forrása: 2016. évi XC. törvény Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről, LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.
Felhívjuk pályázóink figyelmét: Erre az altémára egy pályázó kizárólag 1 pályázatot nyújthat be.
Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 2 400 000 Ft
Igényelhető támogatás: maximum 2 400 000 Ft/pályázat
Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.
Altéma kódszáma: 778135/2
Pályázók köre: minimum 10 x 12m-es, legalább 3,5m belmagasságú, rugalmas padlójú, fűthető, kommunális helységekkel ellátott, tömegközlekedéssel könnyen megközelíthető próbateremmel rendelkező, a hivatásos táncművészet szereplőivel kapcsolatot tartó és azok igényeit ismerő szervezetek, mint jogi személyek.
Pályázati cél megvalósításának időtartama: pályázni a 2018. január 15.-2018. május 15. és 2018. augusztus 15.-2018. december 15. között is (2 x 4 hónapos terminus együttesen) megvalósuló programokra lehet.
Finanszírozás módja: a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 86. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a költségvetési támogatás folyósítására a beszámoló, vagy részbeszámoló elfogadását követően kerülhet sor, azonban a jogszabály lehetőséget biztosít a beszámoló elfogadása előtt támogatási előleg folyósítására.
Nevezési díj összege/mértéke: A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át, amely magában foglalja a 27% áfát is, illetve 500 000 Ft vagy annál kisebb összegű igényelt támogatás esetén 5000 Ft-ot, amely magában foglalja a 27% áfát, köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA-portálon a Pályáztatás/Kollégiumi pályázatok/Pályázati tudnivalók "Nevezési díj” pontban leírt feltételeknek megfelelően.
A nevezési díj megfizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után! A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre!
Saját forrás biztosítása: A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium nem írja elő.
Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:
- a tréningeket vezető balettmesterek/tanárok tiszteletdíja,
- reklám, propaganda és marketing költségek.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy a kollégium a felhívásban szereplő jogcímeken kívül más jogcímet nem támogat.
Rezsiköltségre támogatás nem igényelhető és nem számolható el.

7. Új, ingyenesen igénybe vehető próbahely biztosítása elsősorban az IZP projektek, valamint a fiatal és pályakezdő hivatásos táncművészek és alkotók számára
Pályázati cél: garantált infrastruktúra biztosításával hozzájárulni az elsősorban az IZP által támogatott projektek megvalósításához, másrészt fiatal és pályakezdő hivatásos táncművészek és alkotók számára ingyenes próbahely biztosításával azokat is bevonni az IZP által támogatottak körébe, akik az adott IZP pályázati ciklusban nem nyertek, valamint a már meglévő és elérhető próbahelyek tehermentesítése és ezáltali felszabadítása további táncművészeti felhasználók számára.
Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette.
Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
Támogatás forrása: 2016. évi XC. törvény Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről, LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.
Felhívjuk pályázóink figyelmét: Erre az altémára egy pályázó kizárólag 1 pályázatot nyújthat be.
Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 7 200 000 Ft
Igényelhető támogatás: maximum 7 200 000 Ft/pályázat
Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.
Altéma kódszáma: 778132/2
Pályázók köre: a hivatásos táncművészet szereplőivel kapcsolatot tartó, azok igényeit ismerő szakmai szervezetek, mint jogi személyek, melyek vállalják, minimum 10 x 12m-es, legalább 3,5m belmagasságú, rugalmas padlójú, fűthető, kommunális helységekkel ellátott, tömegközlekedéssel könnyen megközelíthető próbaterem biztosítását.
Egy pályázó a témában kizárólag 1 pályázatot nyújthat be.
Pályázati cél megvalósításának időtartama: pályázni a 2018. január 1. - 2018. május 31. és 2018. szeptember 1.-2018. december 31. között (az 5 hónapos és a 4 hónapos terminus együttesen) megvalósuló programokra lehet.
A pályázó vállalja, hogy a fenti paraméterekkel rendelkező próbatermét legalább a fenti időszakban (9 hónap), legalább napi 8 órában, heti 5 nap, összesen 1440 órában, a pályázati célban megfogalmazott prioritásokkal biztosítja.
Finanszírozás módja: a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 86. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a költségvetési támogatás folyósítására a beszámoló, vagy részbeszámoló elfogadását követően kerülhet sor, azonban a jogszabály lehetőséget biztosít a beszámoló elfogadása előtt támogatási előleg folyósítására.
Nevezési díj összege/mértéke: A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át, amely magában foglalja a 27% áfát is, illetve 500 000 Ft vagy annál kisebb összegű igényelt támogatás esetén 5000 Ft-ot, amely magában foglalja a 27% áfát, köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA-portálon a Pályáztatás/Kollégiumi pályázatok/Pályázati tudnivalók "Nevezési díj” pontban leírt feltételeknek megfelelően.
A nevezési díj megfizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után! A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre!
Saját forrás biztosítása: A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium nem írja elő.

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:
- szakmai közreműködők tiszteletdíja (melynek tételes kifejtése a költségvetésben szükséges),
- terembérleti díj
Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy a kollégium a felhívásban szereplő jogcímeken kívül más jogcímet nem támogat.
Rezsiköltségre támogatás nem igényelhető és nem számolható el.

8. Az alkotás és gyártás aktuális összefüggéseit tárgyaló táncszakmai konferencia megrendezése
Pályázati cél: a legszélesebb szakmai közvélemény bevonásával, többlépcsős, egymásra épülő tematikával megrendezett konferenciasorozat keretében megtárgyalni a hivatásos táncművészettel, mint alkotási folyamattal összefüggő produkciós-gyártási, színpadtechnikai, pénzügyi, PR-marketing-socialmedia, a vezetés-szervezés, pályázás-elszámolás-pénzügyi, szerzői jogi és nemzetközi kooperációs kérdéseket.
A pályázó vállalja, hogy a pályázat megvalósítási időszakában két alkalommal (ebből az elsőt az első negyedévben), alkalmanként legalább 4, egymástól elkülönülő, de egymásra épülő modulban tárgyalja a pályázati célban megfogalmazott témaköröket, a témák szakértő előadóit és témavezetőit és a megfelelő infrastruktúrát biztosítja, a konferencia anyagát "jegyzet” formájában a konferencia résztvevői számára átadja. A pályázó vállalja továbbá, hogy a 12 hónap alatt két alkalommal megvalósuló konferenciára összesen legalább 30, a hivatásos táncművészet fiatal művészeit reprezentáló hallgatóságot toboroz, akiket ingyenesen, a konferencia vendégeként fogad.
Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette.
Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
Támogatás forrása: 2016. évi XC. törvény Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről, LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.
Felhívjuk pályázóink figyelmét: Erre az altémára egy pályázó kizárólag 1 pályázatot nyújthat be.
Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 3 400 000 Ft
Igényelhető támogatás: maximum 3 400 000 Ft/pályázat
Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.
Altéma kódszáma: 778107/2
Pályázók köre: a független és az állami fenntartású hivatásos táncművészet szereplőivel kapcsolatot tartó, azok igényeit ismerő magyarországi szervezetek, mint jogi személyek.
Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2018. január 1.-2018. december 31.
Finanszírozás módja: a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 86. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a költségvetési támogatás folyósítására a beszámoló, vagy részbeszámoló elfogadását követően kerülhet sor, azonban a jogszabály lehetőséget biztosít a beszámoló elfogadása előtt támogatási előleg folyósítására.
Nevezési díj összege/mértéke: A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át, amely magában foglalja a 27% áfát is, illetve 500 000 Ft vagy annál kisebb összegű igényelt támogatás esetén 5000 Ft-ot, amely magában foglalja a 27% áfát, köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA-portálon a Pályáztatás/Kollégiumi pályázatok/Pályázati tudnivalók "Nevezési díj” pontban leírt feltételeknek megfelelően.
A nevezési díj megfizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után! A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre!
Saját forrás biztosítása: A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium nem írja elő.

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:
- a konferencia előadóinak és projektvezetőinek tiszteletdíja,
- szakmai közreműködő tiszteletdíja (szervező, koordinátor, technikus, tolmács tiszteletdíja),
- bérleti díj,
- szakmai kiadvány költségei,
- szerkesztői tiszteletdíj (jegyzethez kapcsolódó),
- nyomdaköltség (jegyzethez kapcsolódó),
- útiköltség,
- szállásköltség.
Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy a kollégium a felhívásban szereplő jogcímeken kívül más jogcímet nem támogat.
Rezsiköltségre támogatás nem igényelhető és nem számolható el.

9. A hivatásos táncművészet területén megvalósuló és megvalósítható színházi nevelési és színházpedagógiai tevékenységekkel kapcsolatos konferencia megvalósítása a színházi nevelés/színházpedagógia és a hivatásos táncművészet képviselőinek bevonásával
Pályázati cél: a hivatásos táncszakma jelenlegi táncszínházi nevelési/táncszínházpedagógiai tevékenységének feltérképezése mellett a hivatásos tánctársulatok és befogadó színházak saját, önálló, színházi nevelési/színházpedagógiai programjai (különös tekintettel a két- vagy háromlépcsős programokra és a komplex táncszínházi nevelési előadásokra) megvalósításának elősegítése, a megvalósítás lehetséges stratégiáinak feltárása és megvitatása (a fogalmak értelmezésére vonatkozó információk lásd: az IZP Pályázati tájékoztató vonatkozó pontja).
A pályázó vállalja, hogy legalább 4 alkalomból álló, egymástól elkülönülő, de egymásra épülő modulban tárgyalja a pályázati célban megfogalmazott témaköröket, moderált tényfeltáró fórumokat szervez óvodás- gyermek és ifjúsági táncszínházi előadások színházi nevelési színház-pedagógiai programjairól, biztosítja a témák szakértő előadóit, témavezetőit, a sajátélményű demonstrációkhoz szükséges munkatársakat és a megfelelő infrastruktúrát, valamint a konferencia anyagát "jegyzet” formájában a konferencia résztvevői számára átadja.
Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette.
Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
Támogatás forrása: 2016. évi XC. törvény Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről, LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.
Felhívjuk pályázóink figyelmét: Erre az altémára egy pályázó kizárólag 1 pályázatot nyújthat be.
Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 4 000 000 Ft
Igényelhető támogatás: maximum 4 000 000 Ft/pályázat
Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.
Altéma kódszáma: 778108/2
Pályázók köre: a színházi és táncszínházi nevelési, színházpedagógiai területen már jártassággal bíró, magyarországi székhellyel rendelkező szervezetek, mint jogi személyek.
Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2018. január 1. - 2018. december 31.
Finanszírozás módja: a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 86. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a költségvetési támogatás folyósítására a beszámoló, vagy részbeszámoló elfogadását követően kerülhet sor, azonban a jogszabály lehetőséget biztosít a beszámoló elfogadása előtt támogatási előleg folyósítására.
Nevezési díj összege/mértéke: A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át, amely magában foglalja a 27% áfát is, illetve 500 000 Ft vagy annál kisebb összegű igényelt támogatás esetén 5000 Ft-ot, amely magában foglalja a 27% áfát, köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA-portálon a Pályáztatás/Kollégiumi pályázatok/Pályázati tudnivalók "Nevezési díj” pontban leírt feltételeknek megfelelően.
A nevezési díj megfizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után! A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre!
Saját forrás biztosítása: A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium nem írja elő.
Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:
- a konferencia előadóinak és projektvezetőinek tiszteletdíja,
- a demonstrációk munkatársainak tiszteletdíja
- szakmai közreműködő tiszteletdíja (szervező, koordinátor, technikus, tolmács tiszteletdíja),
- bérleti díj,
- a szakmai kiadvány elkészítés költségei,
- szerkesztői tiszteletdíj (jegyzethez kapcsolódó),
- nyomdaköltség (jegyzethez kapcsolódó),
- útiköltség,
- szállásköltség.
Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy a kollégium a felhívásban szereplő jogcímeken kívül más jogcímet nem támogat.
Rezsiköltségre támogatás nem igényelhető és nem számolható el.

10. Táncszínházi előadáshoz kapcsolódó táncszínházi nevelési/ táncszínházpedagógiai program (két- vagy háromlépcsős program és komplex táncszínházi nevelési előadás) forgalmazása
Pályázati cél: a táncszakma fejlődésnek egyik progresszív útját jelentő táncszínházi nevelési és színházpedagógiai programok eljuttatása a fiatal és ifjúsági korú közönséghez. A bevonódó és értővé váló néző nevelése a jövő táncművészetének egyik záloga, a tánchoz kötődő közönség, mint közösség megteremtésének innovatív eszköze.
Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette.
Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
Támogatás forrása: 2016. évi XC. törvény Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről, LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.
Felhívjuk pályázóink figyelmét: Erre az altémára egy pályázó kizárólag 1 pályázatot nyújthat be.
Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 10 000 000 Ft
Igényelhető támogatás:
Az előadás költségeire fordítható elnyerhető támogatás maximuma:
- két- vagy háromlépcsős program megvalósítása esetén előadásonként maximum 100 000 Ft.
- Komplex táncszínházi nevelési előadás megvalósítása esetén előadásonként maximum 500 000 Ft
A Kollégium előnyben részesíti a nem csak székhelyen megvalósuló előadásokkal pályázókat.
Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.
Altéma kódszáma: 778133/2
Pályázók köre: táncelőadáshoz kapcsolódó - két - vagy háromlépcsős programmal és /vagy komplex táncszínházi nevelési előadással, magyarországi székhellyel rendelkező a program és az előadás létrehozásában résztvevő hivatásos társulatok, befogadó színházak, szervezetek, mint jogi személyek (a fogalmak értelmezésére vonatkozó információk lásd: az IZP Pályázati tájékoztató vonatkozó pontja).
Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2018. január 1.-2018. december 31.
Finanszírozás módja: a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 86. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a költségvetési támogatás folyósítására a beszámoló, vagy részbeszámoló elfogadását követően kerülhet sor, azonban a jogszabály lehetőséget biztosít a beszámoló elfogadása előtt támogatási előleg folyósítására.
Nevezési díj összege/mértéke: A pályázó nevezési díj címen 5000 Ft-ot, amely magában foglalja a 27% áfát, köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA-portálon a Pályáztatás/Kollégiumi pályázatok/Pályázati tudnivalók "Nevezési díj” pontban leírt feltételeknek megfelelően.
A nevezési díj megfizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után! A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre!
Saját forrás biztosítása: A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium nem írja elő.

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:
- két- és háromlépcsős programok esetén
- a programvezető szakember és / vagy moderátor tiszteletdíja,
- a demonstrációkban résztevő max. 3 művész tiszteletdíja,
- útiköltség.
- komplex táncszínházi nevelési előadás esetén
- a demonstrációkban résztevő művészek tiszteletdíja,
- közreműködők (műszak) tiszteletdíja,
- bérleti díj,
- útiköltség,
- szállítási költség,
- szállásköltség.
Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy a kollégium a felhívásban szereplő jogcímeken kívül más jogcímet nem támogat.
Rezsiköltségre támogatás nem igényelhető és nem számolható el.

11. Új két vagy háromlépcsős program és / vagy komplex táncszínházi nevelési előadás létrehozása
Pályázati cél: hosszútávon minden hivatásos tánctársulat, alkotó és azok programjait befogadó színház rendelkezzen saját, önálló, két vagy háromlépcsős programmal és / vagy komplex táncszínházi nevelési előadással.
A pályázó vállalja, hogy
Két vagy háromlépcsős program létrehozása esetén:
- egy, már meglévő produkciójának felhasználásával hozza létre az új programot
- a program létrehozásában igénybe veszi az IZP által összeállított névjegyzékből választott szakember (mentor) segítségét (a mentor lista és a kiválasztás módjára vonatkozó információk az IZP Pályázati tájékoztatóban.)
Komplex táncszínházi nevelési előadás létrehozása esetén
- az új programot valamely, a TIE listában szereplő szervezettel koprodukcióban hozza létre (a TIE lista és a kiválasztás módjára vonatkozó információk az IZP Pályázati tájékoztatóban)
Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette.
Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
Támogatás forrása: 2016. évi XC. törvény Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről, LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.
Felhívjuk pályázóink figyelmét: Erre az altémára egy pályázó kizárólag 1 pályázatot nyújthat be.
Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 11 000 000 Ft
Igényelhető támogatás:
A produkció költségeire fordítható elnyerhető támogatás:
- két- vagy háromlépcsős program megvalósítása esetén előadásonként elnyerhető maximuma, mely a kötelezően a mentor költségeire fordítandó támogatás: 200 000 Ft
pályázati keretösszeg: 2 000 000 Ft
- Komplex táncszínházi nevelési előadás megvalósítása esetén
produkciónként elnyerhető maximum: 3 000 000 Ft
pályázati keretösszeg: 9 000 000 Ft
Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.
Altéma kódszáma: 778134/2
Pályázók köre: táncelőadáshoz kapcsolódó - két - vagy háromlépcsős programmal és /vagy komplex táncszínházi nevelési előadással (a fogalmak értelmezésére vonatkozó információk az IZP Pályázati tájékoztatójában), magyarországi székhellyel rendelkező a program és az előadás létrehozásában résztvevő hivatásos társulatok, befogadó színházak, szervezetek, mint jogi személyek.
Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2018. január 1.-2018. december 31.
Finanszírozás módja: a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 86. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a költségvetési támogatás folyósítására a beszámoló, vagy részbeszámoló elfogadását követően kerülhet sor, azonban a jogszabály lehetőséget biztosít a beszámoló elfogadása előtt támogatási előleg folyósítására.
Nevezési díj összege/mértéke: A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át, amely magában foglalja a 27% áfát is, illetve 500 000 Ft vagy annál kisebb összegű igényelt támogatás esetén 5000 Ft-ot, amely magában foglalja a 27% áfát, köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA-portálon a Pályáztatás/Kollégiumi pályázatok/Pályázati tudnivalók "Nevezési díj” pontban leírt feltételeknek megfelelően.
A nevezési díj megfizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után! A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre!
Saját forrás biztosítása: A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium nem írja elő.

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:
- két- vagy háromlépcsős program esetén
- szakértő (mentor) tiszteletdíja.
- Komplex táncszínházi nevelési előadás esetén
- előadóművészek tiszteletdíja,
- alkotók (koreográfus, rendező, dramaturg) tiszteletdíja,
- közreműködők tiszteletdíja,
- jogdíjak,
- design, látvány és fénytervezés tiszteletdíjai,
- jelmezköltség,
- bérleti díj,
- útiköltség,
- szállítási költség,
- szállásköltség.
Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy a kollégium a felhívásban szereplő jogcímeken kívül más jogcímet nem támogat.
Rezsiköltségre támogatás nem igényelhető és nem számolható el.
Jelen pályázati felhívás alapján a kedvezményezett - a 9. pályázati cél kivételével - az Európai Bizottság SA.34770 (2012/N-2). számú határozatával meghosszabbított N 357/2007. számú bizottsági határozat szerinti kulturális célú támogatásban részesül.

Felhívjuk pályázóink figyelmét
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) több helyen érinti a pályáztatás eljárási rendjét:
- a 66. § (2) bekezdés 15. pontja alapján felhívjuk a pályázók figyelmét az esetleges közbeszerzési eljárás lefolytatásra irányuló kötelezettségükre.
- a 69. § (1) bekezdés e) pontja alapján a benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell: a működési célú költségvetési támogatások kivételével - a költségvetési támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések ismertetését, azok tervezett hatásait, összefüggéseit a pályázati felhívásban megjelölt pályázati céllal, valamint az ezekhez kapcsolódó részletes költségtervet, szükség szerint költség-haszon elemzést, megvalósíthatósági tanulmányt.
- a 70. § (3) bekezdés alapján: ha a pályázó a befogadott pályázatot hibásan, hiányosan nyújtotta be, azonban a pályázati kiírás lehetőséget nyújt a hiány pótlására, a pályázat kijavítására egy alkalommal van lehetőség. Ha a pályázó a hiánypótlást hiányosan, hibásan vagy nem teljesíti a felszólításban meghatározott határidőn belül úgy a pályázat további vizsgálat nélkül elutasítható.
- a 84. § (2) bekezdése részletesen tartalmazza a jogosulatlanul igénybevett támogatás visszafizetésének elvárt biztosítékait. Az államháztartásról szóló törvény 50/A. §-a alapján a visszafizetési kötelezettséggel nyújtott költségvetési támogatás visszafizetésének biztosítása, valamint a támogatás visszavonása, a támogatási szerződés felmondása, vagy az attól történő elállás esetén a visszafizetendő költségvetési támogatás visszakövetelése céljából a támogatási szerződésben megfelelő biztosítékot kell kikötni.
Amennyiben visszafizetési kötelezettség kerül előírásra, úgy biztosíték a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig kérhető, figyelemmel a kamat, kötbér és késedelmi pótlék előírásokra is.
A biztosíték a támogatási szerződés mellékletét képező felhatalmazás beszedési megbízás teljesítésére.
- a 86. § (1) bekezdése alapján: A költségvetési támogatás folyósítására a beszámoló, vagy ha előírásra került - a részbeszámoló elfogadását követően kerülhet sor.
- a 87. § (1) bekezdése alapján a költségvetési támogatás a beszámoló vagy részbeszámoló elfogadását megelőzően is folyósítható, azaz támogatási előleg nyújtható.
- 92. § (1) bekezdése szerint a kedvezményezett a támogatott tevékenységről és a támogatott tevékenység megvalósításával kapcsolatban felmerült valamennyi költségről a támogatási szerződésben rögzített határidőig készíti el a beszámolóját.
- Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 94. § (2) bekezdésében foglaltak szerint az elszámolás határidejének elmulasztása vagy nem megfelelő teljesítése esetén a támogató írásban, határidő kitűzésével felszólítja a kedvezményezettet a kötelezettsége teljesítésére vagy a hiányok pótlására. Hiánypótlásra - ha jogszabály, pályázati kiírás, vagy támogatási szerződés eltérően nem rendelkezik - legfeljebb egy alkalommal van lehetőség.
- 95. § (2) bekezdése alapján, a támogatási szerződés módosítása nem irányulhat a támogatott tevékenység eredeti céljának megváltoztatására.
- 97. § (4)-(5) bekezdése alapján, ha a támogatott tevékenység összköltsége csökken a tervezetthez képest, a költségvetési támogatás összegét az összköltség csökkenésének arányában csökkenteni kell, több forrás esetén az eredeti arányoknak megfelelően. A támogatott tevékenység összköltségét a költségtervben meghatározott egyes költségnemek arányában kell csökkenteni. E rendelkezéstől a támogatási szerződésben a felek eltérhetnek.
- Nem kell alkalmazni a fenti szabályt, ha az adott támogatott tevékenységhez biztosított valamennyi költségvetési támogatás összege a hárommillió forintot nem éri el, nem haladja meg a támogatott tevékenység összköltségét és nem ütközik az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokba.
A pályázati költségvetés tervezett összes költsége között - a program társszervezőkkel együtt történő megvalósítása esetén is - kizárólag a programmal kapcsolatos saját költségek szerepelhetnek.
Támogatás főfoglalkozásúak munkabéreire, ezek járulékaira, valamint az egyszerűsített foglalkoztatás céljaira létrehozott munkaviszonyban kifizetett munkabérre és közterheire, valamint visszaigényelhető általános forgalmi adóra nem igényelhető és nem számolható el.
A támogatott a támogatást csak a támogatási szerződésben meghatározott jogcímekre használhatja fel, a szerződésben rögzített finanszírozási ütemterv szerint.
A támogatott téma/program utólagos ellenőrzése esetén a teljes tényleges megvalósítási költségeket a szervezet saját - programra történt elkülönített - könyvelési kimutatása alapján igazolni kell.
Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy a regisztrációban megadott név, székhely/cím, képviselő személye, adószám, bankszámlaszám, gazdálkodási forma és egyéb adatok változásait a regisztráció módosításával haladéktalanul kezdeményeznie kell.
A pályázó ellen indult csőd-, felszámolási és végelszámolási eljárást - 8 napon belül - köteles az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőnek bejelenteni.
Pályázati adatlapot kitölteni az NKA-portál Pályáztatás/Kollégiumi pályázatokmenüpontjában szereplő adott Kollégium neve/Adatlap kitöltése linkre kattintva lehet. Minta pályázati adatlap az NKA-portálon a Pályáztatás/Kollégiumi pályázatokmenüpont alatt található. Ez az adatlap tájékoztatásra szolgál, pályázatként benyújtani nem lehet.
A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségét és feltételeit az NKA Ügyrendje szabályozza, amely megtalálható az NKA-portál Jogi háttér menüpont alatt.

Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2017. november 16-án éjfélig lehet.
A pályázat sikeres benyújtásának visszaigazolására a rendszer által generált automatikus levelet küldünk a regisztráció során megadott e-mail címre.
Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy pályázatot online benyújtani csak regisztrált felhasználók tudnak! Amennyiben még nem regisztrált, úgy azt megteheti az NKA-portál Regisztráció menüpontja alatt. Regisztráció végrehajtása után pályázat már benyújtható, de a regisztráció véglegesítéshez a kapcsolódó jogi dokumentációkat postai úton el kell juttatnia az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére. Amennyiben a jogi dokumentációk nem érkeznek meg, vagy eltérnek a regisztráció során feltöltött dokumentációktól, vagy a jogi dokumentációt hibásan tölti fel, úgy a benyújtott pályázat érvénytelenítésre kerül.
Lebonyolító igénybevétele esetén az azonosítását biztosító - az Alap portálján, az ott meghatározott feltételeknek megfelelően történő - előzetes regisztráció kötelező.

Javasoljuk, hogy regisztrációját az első beadandó pályázat benyújtási határidejét megelőzően, minimum 5 munkanappal korábban kezdje meg.
A határidőn túl nincs lehetősége pályázatot benyújtani.
Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon a (36-1) 327-4322-es, számokon kaphatnak.
Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy amennyiben a pályázati döntés időpontjában a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról szóló 9/2006. (V. 9.) NKÖM rendeletben foglaltak szerint a pályázó a kezelő szervvel kötött korábbi szerződésében foglalt feltételeket (pénzügyi elszámolás, szakmai beszámoló, záróbeszámoló határidőben való teljesítése) megszegte vagy a kezelő szerv nyilvántartásai szerint lejárt, teljesítetlen pénzügyi kötelezettséggel rendelkezik, úgy a beadott pályázat érvénytelennek minősül.
A pályázatok elbírálása legkésőbb a benyújtási határidőt követő 70 napon belül történik. A döntésről a pályázók a döntést követő legkésőbb 20 napon belül az NKA-portál Felhasználói fiók menüpontján keresztül értesítést kapnak.
A döntés az EMET honlapján és az NKA-portálon is közzétételre kerül.

A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet értelmében a hazai forrás terhére finanszírozott, pályázati úton biztosított költségvetési támogatás esetén a költségvetési támogatás államháztartáson kívüli igénylője vagy kedvezményezettje kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatási szerződések megkötésére, a költségvetési támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás - álláspontja szerint - jogszabálysértő, a pályázati kiírásba vagy a támogatási szerződésbe ütközik.
A kollégium által támogatott pályázatok megvalósítására az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a támogatottakkal támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a támogatott a támogatási szerződés megkötéséhez előírt jogszabályi feltételeknek megfeleljen. Az Ávr. 81. §-a részletesen tartalmazza azokat a feltételeket, amely esetekben nem köthető támogatási szerződés.
http://www.nka.hu

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum